Giáo án môn Mĩ thuật lớp 2 (cả năm)

Giáo án môn Mĩ thuật lớp 2 (cả năm)

0) MỤC TIÊU:

 - Học sinh nhận bi˜t được ba độ đậm nhạt – ch0nh, dậm, đậm vơa, nhạt.

 - Tạo được những sắc độ đậm nhạt trong bài vẽ trang tr0, vẽ trang.

 - Học sinh bi˜t yêu m˜n chúng và bi˜t giữ gìn đồ vật.

00) Chuẩn bị:

- GV: tranh ảnh, bài vẽ trang tr0 că các độ đậm nhạt khác nhau. Hình minh họa, ph0n màu, bộ đồ dùng dạy học.

- HS: Giáy vẽ, vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.

000) phương pháp:

 V0n đáp, quan sát, trực quan, so sánh, luyện tập, thực hành

0V) Các hoạt động dạy học chủ y˜u:

 

doc 32 trang Người đăng haihoa22 Lượt xem 1450Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Mĩ thuật lớp 2 (cả năm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
Ngày soạn: Ngày giảng:
Ti˜t 1: Vẽ đậm, vẽ nhạt
0) MÔC TIÊU:
	- Học sinh nhận bi˜t được ba độ đậm nhạt – ch0nh, dậm, đậm vơa, nhạt.
	- Tạo được những sắc độ đậm nhạt trong bài vẽ trang tr0, vẽ trang.
	- Học sinh bi˜t yêu m˜n chúng và bi˜t giữ gìn đồ vật.
00) Chuẩn bị:
GV: tranh ảnh, bài vẽ trang tr0 că các độ đậm nhạt khác nhau. Hình minh họa, ph0n màu, bộ đồ dùng dạy học.
HS: Giáy vẽ, vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ..
000) phương pháp:
	V0n đáp, quan sát, trực quan, so sánh, luyện tập, thực hành
0V) Các hoạt động dạy học chủ y˜u:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
ổn định tổ chức:
Kiểm tra đồ dùng của học sinh:
Nhận xĐt chung
dạy bài mới:
* Giới thiệu bài: Để vẽ được một bài trang tr0 đẹp, cần că nhỉu màu sắc khác nhau với sắc độ khác nhau. Bài học hôm nay sẽ cho các em hiểu thêm về đỉu này.
- GV ghi đầu bài lên bảng
a. Quan sát, nhận xĐt:
- Cho HS quan sát hình 1 trong SGK và trả lêi câu hỏi:
+ Trong hình că m0y màu?
+ Đă là những màu nào?
+ Quan sát màu đen că m0y độ? đă là những độ nào?
- Cho HS quan sát màu đỏ
 + Màu đỏ că m0y độ? đă là những độ nào?
+ 0m th0y 3 độ trên că giống nhau không?
- Cho HS quan sát hình 1: con cá
+ Con cá că m0y màu? đă là những màu nào?
+ Nhắc lại 3 độ đậm?
- GV k˜t luận: Trong tranh ảnh că r0t nhỉu độ đậm nhạt khác nhau, làm cho bài vẽ sinh động hơn. Ngoà0 ba độ đậm nhạtch0nh còn că các độ đậm nhạt khác nhau.
b. Cách vẽ đậm nhạt:
+ Để vẽ được đậm nhạt ta phải vẽ như th˜ nào?
+ Muốn vẽ nhạt ta làm th˜ nào?
- €êu cầu HS nhắc lại cách vẽ đậm và nhạt.
- Cho HS quan sát bà0 vẽ của các HS năm trước.
+ Bạn đã vẽ được ba độ đậm nhạt chưa?
+ Bạn vẽ că đẹp không?
c. Thực hành:
GV gợi 0 cho HS chon màu và vẽ
- Động viên các em hoàn thành bài
d. Nhận xĐt, đánh giá:
- Gv tổ chức cho HS nhận xĐt bài vẽ của các bạn
- Gv nhận xĐt và đánh giá
* Trò chơi:
Gv hướng dẫn cho HS chơi ti˜p sức chọn màu và vẽ các độ đậm nhạt khác nhau.
- Ti˜n hành chơi
4. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xĐt giê học, nhắc HS sưu tầm tranh ảnh..
- Dặn dò, chuẩn bị bà0 sau.
HS hát
Lớp trưởng báo cáo
- HS lắng nghe
- HS quan sát
- Că hai màu
- màu đỏ và màu đen
- Màu đen că 3 độ, đă là độ đậm, độ đậm vơa, nhạt
- HS quan sát
- că 3 độ, đă là độ đậm, đậm vơa, nhạt
- Không giống nhau
HS quan sát
- Con cá că ba màu, đă là màu đậm, đậm vơa, nhạt.
- HS nhắc lại
- Vẽ đậm đưa nĐt mạnh, nĐt đan dày.
- Vẽ nhạt đưa nĐt nhẹ tay hơn, nĐt đan thưa.
- HS nhắc lại
- HS quan sát
- Bạn đã vẽ đủ ba đọ đậm, nhạt.
-Bài bạn vẽ r0t đẹp.
- HS chọn màu và vẽ
- Nhận xĐt bài của các bạn.
Lắng nghe
Ghi nhớ
Tuần 2
Ngày soạn: Ngày giảng:
Ti˜t 2: Xem tranh Thi˜u Nhi
0) MÔC TIÊU:
	- Học sinh làm quen với tranh Thi˜u Nhi Việt Nam và thi˜u nhi Quốc t˜
	- Nhận bi˜t vẻ đẹp của tranh qua sự sắp x˜p hình ảnh và cách vẽ màu.
	- Học sinh hiểu được tình cảm của bạn bè thể hiện qua tranh.
00) Chuẩn bị:
GV: tranh in trong vở tạp vẽ và bộ đồ dùng học tập, một số tranh của thi˜u Nhi quốc t˜, thi˜u Nhi Việt Nam
HS: Giáy vẽ, vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, sưu tầm tranh ảnh
000) phương pháp:
	V0n đáp, quan sát, trực quan, so sánh, luyện tập, thực hành
0V) Các hoạt động dạy học chủ y˜u:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
ổn định tổ chức:
Kiểm tra đồ dùng của học sinh:
Nhận xĐt chung
dạy bài mới:
* Giới thiệu bài - GV ghi đầu bài lên bảng
a. Xem tranh:
- Cho HS quan sát tranh “ đôi bạn” trong SGK và gợi 0 cho HS nhận xĐt.
- Tổ chức cho HS thảo luận theo nhăm - đại diện các nhăm trình bày.
Nhăm 1: 
+ Tranh că tên là gì? Bức tranh vẽ về ai?
+ Tranh được vẽ bằng màu gì?
Nhăm 2:
+ Trong tranh că những hình ảnh gì?
+ Trong tranh các bạn nhỏ đang làm gì?
+ Hình ảnh nào là ch0nh? Hình ảnh nào là phô?
Nhăm 3:
+ Kể tên các màu sắc că trong tranh?
+ Màu nào được sử dông nhỉu nh0t trong tranh?
- Cho HS trình bày.
* Gv nhận xĐt, k˜t luận.
- Gv hỏi ti˜p:
 + 0m că nhận xĐt gì về bức tranh vẽ của bạn Phương Liên?
* Gv giảng thêm
- Cho HS quan sát bức tranh 2 và nhận xĐt tương tự như trên.
Nhăm 1:
+ Bức tranh vẽ cảnh gì?
+ Tranh do ai vẽ?
Nhăm 2:
+ Trong tranh că những hình ảnh nào?
+ Trong tranh hình ảnh nào là ch0nh, hình ảnh nào là phô?
Nhăm 3:
+ Kể tên các màu sắc că trong tranh?
+ Màu nào được sử dông nhỉu nh0t?
- GV k˜t luận: Trong tranh că nhỉu hình ẳnh đẹp, màu sắc rực rỡ, bố cô phù hợp
b. Nhận xĐt, đánh giá:
- Gv tổ chức cho HS nhận xĐt bài vẽ của các bạn
- Gv nhận xĐt và đánh giá
4. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xĐt giê học, nhắc HS sưu tầm tranh ảnh..
- Dặn dò, chuẩn bị bài sau.
HS hát
Lớp trưởng báo cáo
- HS lắng nghe
- HS quan sát
HS thảo luận theo nhăm
- Bức tranh đôi bạn, tranh do bạn Phương Liên vẽ.
- Tranh được vẽ bằng màu sáp và màu bút dạ.
- Trong tranh că hình ảnh con ngưêi, cay cỏ, gà, mũ
- Trong tranh vẽ hai bạn đang ngồi đọc sách
- Hình ảnh đôi bạ là ch0nh, hình ảnh mũ, cỏ, con vật là phô.
- Màu xanh lá cây. vàng, đỏ, đen, hồng, t0m
- Màu xanh lá cây và màu vàng được sử dông nhỉu nh0t.
HS quan sát
- Bức tranh bạn vẽ r0t đẹp
- HS quan sát và nhận xĐt
- Bức tranh vẽ hai bạn Han - sen và Gê - re-ten
- Tranh do bạn thi˜u Nhi ở Cộng hoà liên bang Đức vẽ.
- Trong tranh că ngưêi, nhà, cây cối và các đồ vật
- Hai bạn nhỏ là ch0nh, các cây, nhà.. là phô
- Xanh lam, xanh lá cây, vàng, đỏ, trăng, cam
- Màu xanh lá cây và màu vàng được sử dông nhỉu nh0t.
- Nhận xĐt bài của các bạn.
- Lắng nghe
- Ghi nhớ
Tuần 3
Ngày soạn: Ngày giảng:
Ti˜t 3: Vẽ lá cây
0) MÔC TIÊU:
	- Học sinh nhận bi˜t được hình dang, đặc điểm, vẻ đẹp của một số loại là cây.
	- Bi˜t vẽ được lá cây.
	- Học sinh bi˜t yêu m˜n thiên nhiên, cây cỏ
00) Chuẩn bị:
GV: tranh ảnh, bài vẽ lá cây, bộ đồ dùng dạy học.
HS: Gi0y vẽ, vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ..
000) phương pháp:
	V0n đáp, quan sát, trực quan, so sánh, luyện tập, thực hành
0V) Các hoạt động dạy học chủ y˜u:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
ổn định tổ chức:
Kiểm tra đồ dùng của học sinh:
Nhận xĐt chung
dạy bài mới:
* Giới thiệu bà0 - GV ghi đầu bài lên bảng
a. Quan sát, nhận xĐt:
- Cho HS quan sát một số lá cây, gợi 0 cho HS nhận xĐt.
+ Đây là loại lá cây gì? Hình dáng ra sao, nă că màu gì?
+ Đă là những màu nào?
- Hướng dẫn HS nhận bi˜t các loại là cây că trong cuộc sống hàng ngày..
b. Cách vẽ:
+ Để vẽ được lá cây đẹp ta phải vẽ như th˜ nào?
- €êu cầu HS nhắc lại cách vẽ 
- Vẽ các chi ti˜t cho giống mẫu.
- Chỉnh sửa và tô màu.
- Cho HS quan sát bài vẽ của các HS năm trước.
+ Bạn đã vẽ được đúng hình dáng lá cây chưa?
+ Bạn vẽ că đẹp không?
c. Thực hành:
- GV gợi 0 cho HS chọn màu và vẽ.
- Hướng dẫn sắp x˜p bố côc cho cân đối.
- Động viên các em hoàn thành bài
d. Nhận xĐt, đánh giá:
- Gv tổ chức cho HS nhận xĐt bài vẽ của các bạn
- Gv nhận xĐt và đánh giá
* Trò chơi: Ti˜p sức
- Gv hướng dẫn HS cách chơi
+ Vẽ lá cây, mỗi bạn vẽ một lá sau đă đĐn bạn khác vẽ. 
+ Nhăm nào vẽ được nhỉu và nhanh nh0t sẽ thắng cuộc.
- Các nhăm thực hiện chơi
- Gv nhận xĐt và tuyên dương các nhom vẽ đẹp và nhanh
4. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xĐt giê học, nhắc HS sưu tầm tranh ảnh..
- Dặn dò, chuẩn bị bài sau.
HS hát
Lớp trưởng báo cáo
- HS lắng nghe
- HS quan sát và trả lêi theo 0 của mình
- Không giống nhau
HS quan sát
- Vẽ phác hình dáng chung của lá trước
- Vẽ các chi ti˜t của lá.
- Vẽ và tô màu
- HS quan sát
- Bạn đã vẽ đ] ợc hình dáng lá cây
 -Bài bạn vẽ r0t đẹp.
- HS chọn màu và vẽ
- Nhận xĐt bài của các bạn.
- HS theo dâi cách chơi
- Các nhăm chơi
- Lắng nghe
- Ghi nhớ
Tuần 4
Ngày soạn: Ngày giảng:
Ti˜t 4: Vẽ tranh đề tài vưên cây
0) MÔC TIÊU:
	- Học sinh nhận bi˜t được hình dáng, đặc điểm, vẻ đẹp của một số loại là cây trong vưên.
	- Bi˜t vẽ đượởntanh vưên cây và vẽ theo màu mình chọn.
	- Học sinh bi˜t yêu m˜n thiên nhiên, cây ổ và bi˜t bảo vệ rơng
00) Chuẩn bị:
GV: tranh ảnh các laọi cây, bài vẽ lá cây, bộ đồ dùng dạy học.
HS: Gi0y vẽ, vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ..
000) phương pháp:
	V0n đáp, quan sát, trực quan, so sánh, luyện tập, thực hành
0V) Các hoạt động dạy học chủ y˜u:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
ổn định tổ chức:
Kiểm tra đồ dùng của học sinh:
Nhận xĐt chung
dạy bài mới:
* Giới thiệu bài - GV ghi đầu bài lên bảng
a. Quan sát, nhận xĐt:
- Cho HS quan sát một số tranh ảnh và gợi 0 cho HS nhận xĐt.
+ Nhà em că vưên cây không, trong vưên că những loại câygì?
+ Các loại cây đă că màu sắc và hình dạng giống nhau không?
- Hướng dẫn HS nhận bi˜t các loại cây că trong cuộc sống hàng ngày..
b. Tìm chọn nội dung đề tài:
- Gv hướng dẫn HS cách chọn nội dung đề tài
- Hỏi về đặc điểm của một số cây trong tranh và trong thực t˜..
+ Thân cây như th˜ nào? lá cây că màu gì? thân cây màu gì?
+ Kể tên một số cây mà em bi˜t?
c. Cách vẽ:
- €êu cầu HS nhắc lại cách vẽ 
- Vẽ các chi ti˜t cho giống mẫu.
- Chỉnh sửa và tô màu.
- Cho HS quan sát bài vẽ của các HS năm trước.
+ Bạn đã vẽ được đúng hình dáng cây và lá cây chưa?
+ Bạn vẽ că đẹp không?
c. Thực hành:
- GV gợi 0 cho HS chọn nội dung và vẽ.
- Hướng dẫn sắp x˜p bố côc cho cân đối.
- Động viên các em hoàn thành bài
d. Nhận xĐt, đánh giá:
- Gv tổ chức cho HS nhận xĐt bài vẽ của các bạn
- Gv nhận xĐt và đánh giá
4. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xĐt giê học, nhắc HS sưu tầm tranh ảnh..
- Dặn dò, chuẩn bị bài sau.
HS hát
Lớp trưởng báo cáo
- HS lắng nghe
- HS quan sát và trả lêi theo 0 của mình
- Nhà em cũng că vưên cây, trogn vưên că r0t nhỉu loại cây nhưng màu sắc và hình dáng của chúng không giống nhau.
HS quan sát
- HS chon nội dung đề tài
- Thân cây to, că nhỉu nhánh, lá cay màu xanh, thân cây màu nâu, vỏ sần sùi
- HS tự kể
- Vẽ hình dáng các loại cây sau đă vẽ các chi ti˜t phô
- Vẽ và tô màu
- HS quan sát
- Bạn đã vẽ được hình dáng cây và lá cây rồi.
 -Bài bạn vẽ r0t đẹp.
- HS chọn nội dung và vẽ
- Nhận xĐt bài của các bạn.
- Lắng nghe
- Ghi nhớ
Tuần 5
Ngày soạn: Ngày giảng:
Ti˜t 5: Nặn hoặc vẽ, xĐ dán con vật
0) MÔC TIÊU:
	- Học sinh nhận bi˜t được đặc điểm, vẻ đẹp của một con vật.
	- Bi˜t cách năn hoặc xĐ dán, vẽ con vật theo 0 th0ch.
	- Học sinh bi˜t yêu m˜n thiên nhiên, cây cỏ, con vật và bi˜t bảo vệ chúng.
00) Chuẩn bị:
GV: tr ... của các hình vuông được trang tr0 như th˜ nào?
+ Kể tên một số đồ dùng că trang tr0 hình vuông?
- Gv gợi y cho HS nhận bi˜t:
- Gợi y cho HS trả lêi câu hỏi:
+ Các hoạ ti˜t dùng để tảng tr0 là những hoạ ti˜t như th˜ nào?
+ Cách sắp x˜p hoạ ti˜t trong hình vuôngnhw th˜ nào?
- €êu cầu HS tìm thêm v0 dô về trang tr0 hình vuông.
b. Cách vẽ hoạ tiĐt vào hình vuông và vẽ màu.
- GV nêu yêu cầu của bài tập
+ Vẽ theo hoạ ti˜t mẫu cho đúng.
+ Vẽ màu đều và cùng màu ở các hoạ ti˜t giống nhau hoặc vẽ màu khác nhau xen kẽ giữa các hoạ ti˜t.
- €êu cầu HS quan sát H1 và H2 ở vở tập vẽ. Sau đă hướng dẫn cách vẽ.
- Hướng dẫn HS vẽ màu
c. Thực hành:
- GV gợi 0 cho HS chọn màu và vẽ.
- Hướng dẫn sắp x˜p bố côc cho cân đối.
- Động viên các em hoàn thành bài, tuyên dương những nhăm hoàn thành bài nhanh, gọn gàng 
d. Nhận xĐt, đánh giá:
- Gv tổ chức cho HS nhận xĐt bài vẽ của các bạn
- Gv nhận xĐt và đánh giá giê học.
4. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xĐt giê học, nhắc HS sưu tầm tranh ảnh, tìm các hình tảng tr0 đưêng dỉm, quan sát các loại cê
HS hát
Lớp trưởng báo cáo
- HS lắng nghe
- HS quan sát và theo dâi
- Trang tr0 hình vuông làm cho đồ vật thêm đẹp.
- Các hoạ ti˜t giống nhau thưêng vẽ bằng nhau và vẽ cùng màu.
- HS tự tìm và nêu
- là các học ti˜t như: hoa lá, các con vật.
- Hình mảng ch0nh thưêng ở giữa.
+ Hình mảng phô, ở các găc, ở xunh quanh.
+ Hoạ ti˜t giống nhau vẽ bằng nhau và vẽ cùng một màu.
- HS theo dâi
- HS quan sát 
- HS tự chọn màu cho hình vuông của mình.
+ Vẽ màu đều không ra ngoài hoạ ti˜t.
+ Vẽ thêm màu nền cho đẹp
- HS nêu lại:
+ Chọn hoạ ti˜t
+ Sắp x˜p bố côc
+ Vẽ phác các hoạ ti˜t chinh và hạo ti˜t phô.
+ Tô màu 
+ Hoàn chỉnh bài vẽ.
- Nhắc lại cách vẽ, nhận xĐt: hoạ ti˜t vẽ đều hay chưa đều
- HS tìm ra các bài vẽ đẹp theo y th0ch
- Nhận xĐt bài của các bạn.
- Lắng nghe
- Ghi nhớ
Tuần 15
Ngày soạn: Ngày giảng:
Ti˜t 15:: Vẽ theo mẫu
Vẽ cái cốc
0) MÔC TIÊU:
	- Học sinh bi˜t cách quan sát, so sánh, nhận xĐt hình dáng của các oại cốc.
	- Bi˜t cách vẽ và vẽ được cái cốc..
00) Chuẩn bị:
GV: Chon 3 cái côc că hình dáng, màu sắc, ch0t liệu khác nhau để HS so sánh.
HS: Gi0y vẽ, vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ..
000) phương pháp:
	V0n đáp, quan sát, trực quan, so sánh, luyện tập, thực hành
0V) Các hoạt động dạy học chủ y˜u:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra đồ dùng của học sinh:
Nhận xĐt chung
3.dạy bài mới:
* Giới thiệu bài - GV ghi đầu bài lên bảng
a. Quan sát nhận xĐt:
- Giới thiệu mẫu và goại y để HS nhận bi˜t về các laọi cốc.
- Gợi y cho HS trả lêi câu hỏi:
+ Trang tr0 đưêng dỉm că tác dông gì?
+ Cách vẽ các hoạ ti˜t như th˜ nào?
b. Cách vẽ:
- Gv hướng dẫn cách vẽ:
+ Vẽ phác hình bao quát.
+Vẽ miệng cốc.
+ Vẽ thân và đáy cốc.
+ Vẽ tay cầm (n˜u căn).
- Gv cho HS xem một số cốc và gợi y cách trang tr0.
c. Thực hành:
- GV gợi 0 cho HS chọn màu và vẽ.
- Hướng dẫn sắp x˜p bố côc cho cân đối.
- Động viên các em hoàn thành bài, tuyên dương những nhăm hoàn thành bài nhanh, gọn gàng 
d. Nhận xĐt, đánh giá:
- Gv tổ chức cho HS nhận xĐt bài vẽ của các bạn
- Gv nhận xĐt và đánh giá giê học.
4. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xĐt giê học, nhắc HS sưu tầm tranh ảnh, quan sát các con vật quen thuộc.
- Dặn dò, chuẩn bị bài sau.
HS hát
Lớp trưởng báo cáo
- HS lắng nghe
- HS quan sát và theo dâi
+ Loại că miệng rộng đáy.
+ Loại că miệng và đáy bằng nhau.
+ Loại că đ˜, tay cầm.
+ trang tr0 khác nhau.
+ Làm bằng các ch0t liệu khác nhau: nhựa, thuỷ tinh...
- Trang tr0 cho cốc thêm đẹp.
- HS tự tìm và nêu
- HS theo dâi
- HS quan sát 
- HS tự chọn màu cho bài vẽ của mình.
+ Vẽ màu đều không ra ngoài hoạ ti˜t.
+ Vẽ thêm màu nền cho đẹp
- HS nêu lại:
+ Chọn mẫu vẽ
+ Sắp x˜p bố côc
+ Vẽ phác các bộ phạn ch0nh, phô
+ Tô màu 
+ Hoàn chỉnh bài vẽ.
- Nhắc lại cách vẽ, nhận xĐt mẫu vật.
- HS tìm ra các bài vẽ đẹp theo y th0ch
- Nhận xĐt bài của các bạn.
- Lắng nghe
- Ghi nhớ
Tuần 16
Ngày soạn: Ngày giảng:
Ti˜t 16: Tập nặn tạo dáng tự do.
Nặn hoặc vẽ, xĐ dán con vật.
0) MÔC TIÊU:
	- HS bi˜t nặn, cách vẽ, cách xĐ dán con vật.
	- Nặn hoặc vẽ, xĐ dán được một con vật theo cảm nhận của mình.
	- €êu qúi con vật că 0ch.
00) Chuẩn bị:
GV: Sưu tầm tranh ảnh về các con vật că hình dáng, màu sắc khác nhau. Bài tập nặn một số con vật của HS.
HS: Gi0y vẽ, vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, đ0t nặn, hố dán...
000) phương pháp:
	V0n đáp, quan sát, trực quan, so sánh, luyện tập, thực hành
0V) Các hoạt động dạy học chủ y˜u:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra đồ dùng của học sinh:
Nhận xĐt chung
3.dạy bài mới:
* Giới thiệu bài - GV ghi đầu bài lên bảng
Hoạt động 1: Quan sát nhận xĐt:
- Giới thiệu hình ảnh cá con vật và đặt câu hỏi để HS nhận ra:
+ Nêu tên các con vật?
+ Nêu sự khác nhau về hình dáng và màu sắc của các con vật đă?
+ Con vật này gồm các bộ phận nào?
+ 0m nhận ra chúng nhê các đặc điểm gì?
+ Con mèo thưêng că màu gì? Hình dáng của nă ra sao?
Hoạt động 2: Cách nặn, vẽ hoặc xĐ dán con vật.
- Gv hướng dẫn cách nặn hoặc xĐ dán
+ Nặn các bộ phận rồi ghĐp, đ0nh lại.
+ Tơ thỏi đ0t, vuốt, nặn tạo hình dạng con vật.
+ Tạo dáng cho con vật: đi, đứng, chạy...
* Cách vẽ: GV hướng dẫn cách vẽ....
* Cách xĐ:
- XĐ hình ch0nh trước, các chi ti˜t sau
- Đặt hình vào phần gi0y cho vơa rồi mới dán.
- Vẽ hình con vật lên gi0y rồi xĐ gi0y dán k0n hình..
Hoạt động 3: Thực hành:
- GV gợi 0 cho HS làm bài như đã HD:
+ Chọn con vật nào để làm bài tập.
+ Cách nặn, cách vẽ, cách xe dán.
Hoạt động 4: Nhận xĐt, đánh giá:
- Gv tổ chức cho HS nhận xĐt bài làm của các bạn
- Gv nhận xĐt và đánh giá giê học.
4. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xĐt giê học, nhắc HS quan sát các con vật và chú 0 dáng di, đứng của chúng...
- Dặn dò, chuẩn bị bài sau: " Thưêng thức mĩ thuật" Xem tranh dân gian Phú Quy, Gà mái.
HS hát
Lớp trưởng báo cáo
- HS lắng nghe
- HS quan sát và theo dâi, trả lêi câu hỏi
- HS tự nêu tên các con vật.
- HS nêu
- Các con vật này gồm các bộ phận: Đầu, mình, chân, đuôi....
- HS nêu.
- Màu đen, màu vàng,...
- HS theo dâi
- HS quan sát 
- HS nêu lại:
- Nhắc lại cách vẽ, nhận xĐt mẫu vật.
- HS làm bài tự do
- Nhận xĐt bài của các bạn.
- Lắng nghe
- Ghi nhớ
Tuần 17
Ngày soạn: Ngày giảng:
Ti˜t 17: Thưêng thức mỹ thuật
Xem tranh dân gian Phú Quy, Gà mái 
(Tranh dan gian Đông HồT)
0) MÔC TIÊU:
	- HS tập nhận xĐt về màu sắc và hình ảnh trong tranh dân gian.
	- €êu th0ch tranh dân gian.
00) Chuẩn bị:
GV: Tranh Phú Quy, Gà mái. Sưu tầm tranh dân gian că khổ to, bộ đồ dùng dạy học...
HS: Sưu tầm tranh dân gian, sưu tầm các bài vẽ của các bạn năm trước...
000) phương pháp:
	V0n đáp, quan sát, trực quan, so sánh, luyện tập, thực hành
0V) Các hoạt động dạy học chủ y˜u:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra đồ dùng của học sinh:
Nhận xĐt chung
3.dạy bài mới:
* Giới thiệu bài - GV ghi đầu bài lên bảng
- Gv giưăi thiệu một số tranh dân gian đã chuẩn bị và gợi 0 cho HS nhận bi˜t:
+ Tên tranh
+ Các hình ảnh trong tranh.
+ Những màu sắc ch0nh trong tranh.
Hoạt động 1: Xem tranh
- Tranh Phú Quy:
- Gv cho HS xem tranh- yêu cầu HS trả lêi câu hỏi:
+ Tranh că những hình ảnh nào?
+ Hình ảnh ch0nh trong bức tranh là đâu?
+ Hình em bĐ được vẽ như th˜ nào?
+ Ngoài hình ảnh em bĐ, trong tranh còn hình ảnh nào khác?
+ Hình con vịt dược vẽ như th˜ nào?
+ Màu sắc của những hình ảnh này?
* Tranh gà mái:
+ Hình ảnh nào nổi râ nh0t trong tranh?
+ Hình ảnh đàn gà được vẽ như th˜ nào?
+ Những màu nào că trong tranh?
- Gv nhận xĐt và hệ thống lại nội dung bài học.
Hoạt động 2: Nhận xĐt, đánh giá:
- Gv tổ chức cho HS nhận xĐt câu trả lêi của các bạn.
- Gv nhận xĐt và đánh giá giê học.
4. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xĐt giê học, nhắc HS sưu tầm tranh dân gian, tranh Thi˜u Nhi...
- Dặn dò, chuẩn bị bài sau.
HS hát
Lớp trưởng báo cáo
- HS lắng nghe
- HS quan sát và theo dâi
- HS theo dâi
- HS quan sát 
- 0m bĐ và con vịt
- Là em bĐ
- NĐt mặt, màu...
- Còn că con vịt,hoa sen, chữ...
- Con vịt to bĐo, đang vươn cổ lên.
- Màu đỏ đậm ở bông sen, ở cánh gà và mỏ vịt, màu xanh ở lá sen, lông vịt, mình con vịt màu trắng.
- HS quan sát tranh
- Gà mẹ và đàn gà con
- Gà mẹ to, khoẻ vơa bắt được mồi cho con. đàn gà con mỗi con một dáng vẻ: con ch‏?, con đứng trên lưng mẹ.
- Xanh, đỏ, vàng, da cam..
- Nhận xĐt bài của các bạn.
- Lắng nghe
- Ghi nhớ
Tuần 18
Ngày soạn: Ngày giảng:
Ti˜t 18: Vẽ trang tr0
Vẽ màu vào hình că sẵn
(Hình gà mái H - Phỏng theo tranh dân gian Đông Hồ)
0) MÔC TIÊU:
	- Học sinh hiểu bi˜t thêm về tranh dân gian Việt Nam.
	- Bi˜t vẽ màu vào hình că sẵn.
	- Nhận bi˜t vẻ đẹp và yêu th0ch tranh dân gian.
00) Chuẩn bị:
GV: Tranh dân gian Gà mái, gà trống, chăn trâu.... Phăng to tranh gà mái chưa vẽ màu.
HS: Gi0y vẽ, vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ..
000) phương pháp:
	V0n đáp, quan sát, trực quan, so sánh, luyện tập, thực hành
0V) Các hoạt động dạy học chủ y˜u:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra đồ dùng của học sinh:
Nhận xĐt chung
3.dạy bài mới:
* Giới thiệu bài - GV ghi đầu bài lên bảng
Hoạt động 1. Quan sát nhận xĐt:
- Gv cho HS xem hình vẽ nĐt Gà mái:
+ Hình vẽ că những gì?
+ Vị tr0 của gà mẹ, gà con?
Hoạt động 2. Cách vẽ:
- Gv hướng dẫn HS nhớ lại màu của con gà
Hoạt động 3: Thực hành:
- GV gợi 0 cho HS chọn màu và vẽ.
d. Nhận xĐt, đánh giá:
- Gv tổ chức cho HS nhận xĐt bài vẽ của các bạn
+ 0m că nhận xĐt gì về các bài vẽ màu của các bạn?
+ Theo em bài nào đẹp?
+ Vì sao em th0ch bài vẽ màu đă?
- Gv nhận xĐt và đánh giá giê học.
4. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xĐt giê học, nhắc HS sưu tầm tranh dân gian...
- Dặn dò, chuẩn bị bài sau.
HS hát
Lớp trưởng báo cáo
- HS lắng nghe
- HS quan sát và theo dâi
- Hình vẽ că Gà mẹ và nhỉu gà con.
- Gà mẹ to ở giữa, vơa bắt được con mồi. Gà con quây quần xunh quanh gà mẹ với nhỉu dáng khác nhau.
- HS theo dâi và chọn màu để vẽ theo y th0ch.
- HS tự nêu
- Nhắc lại cách vẽ, nhận xĐt mẫu vật.
- HS tìm ra các bài vẽ đẹp theo y th0ch
- Nhận xĐt bài của các bạn.
- Lắng nghe
- Ghi nhớ

Tài liệu đính kèm:

  • docMY THUAT 2.doc