Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần thứ 15

Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần thứ 15

Tiết 1

TẬP ĐỌC

BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO.

I.MỤC TIÊU:

 - Phát âm đúng tên người dân tộc trong bài; biết đọc diễn cảm với giọng phù hợp nội dung từng đoạn.

 -Hieồu nội dung: Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn cho con em được học hành. (Trả lời được câu hỏi 1,2,3)

*HS khá giỏi: Trả lời thêm câu hỏi 4.

II. CHUẨN BỊ:

Tranh SGK. Baỷng vieỏt ủoaùn 1 caàn reứn ủoùc

 

doc 30 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 462Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần thứ 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 15
(Từ ngày / / 2010 đến ngày / / 2010)
Thứ hai ngày thỏng 11 năm 2010
Tiết 1:TĐ: Buụn Chư Lờnh đún cụ giỏo
Tiết 2:CT (Nghe viết ): Buụn Chư Lờnh đún cụ giỏo
Tiết 3: Mĩ thuật: GV chuyờn dạy
Tiết 4:Toỏn: LUYỆN TẬP
Tiết 5 : Chào cờ
Tiết 1
Tập đọc
BUôn chư lênh đón cô giáo.
I.Mục tiêu:
 - Phát âm đúng tên người dân tộc trong bài; biết đọc diễn cảm với giọng phù hợp nội dung từng đoạn.
 -Hieồu nội dung: Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn cho con em được học hành. (Trả lời được câu hỏi 1,2,3)
*HS khá giỏi: Trả lời thêm câu hỏi 4.
II. Chuẩn bị:
Tranh SGK. Baỷng vieỏt ủoaùn 1 caàn reứn ủoùc
II. Các hoạt động dạy học
TG
4
1
17
9
8
3
Hoạt động của GV
1. Bài cũ: 
- Gọi 3 HS lần lượt đọc thuộc lòng bài Hạt gạo làng ta và nhắc lại nội dung của bài.
- GV nhận xét, cho điểm.
2.Bài mới: Giới thiệu và ghi đề bài
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ và mô tả cảnh vẽ trong tranh.
HĐ1: Luyện đọc:
- Yêu cầu 4 HS nối tiếp nhau đọc bài
 (2 lượt)
- GV theo dõi, sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS.
- Gọi HS đọc phần chú giải.
- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
- Yêu cầu 1 HS đọc to toàn bài.
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng kể chuyện, trang nghiêm ở đoạn dân làng đón tiếp cô giáo với những nghi thức long trọng; vui, hồ hởi ở đoạn dân làng xem cô giáo viết chữ.
HĐ2: Tìm hiểu bài:
- Y/C HS đọc đoạn 1,2
- Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì?
- Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo Y Hoa như thế nào?
- Nêu ý chính đoạn 1, 2?
- GV bổ sung, ghi bảng
- Gọi HS đọc đoạn 3,4.
- Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý cái chữ?
* Tình cảm của cô giáo Y Hoa đối với người dân nơi đây như thế nào?
-Tình cảm của người dân đối với cô giáo, đối với cái chữ nói lên điều gì?
- Nêu ý chính của đoạn 3,4
- Bài văn cho em biết điều gì?
- GV bổ sung, ghi bảng.
HĐ3: Luyện đọc diễn cảm
- Yêu cầu 2 HS đọc nối tiếp toàn bài, cả lớp theo dõi tìm cách đọc hay.
- GV treo bảng phụ và đọc mẫu đoạn 1
- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn 1.
- GV nhận xét cho điểm từng 
3. Củng cố - dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Giao việc ở nhà.
Hoạt động của HS
- 3 HS lên bảng đọc bài theo yêu cầu của GV. Cả lớp chú ý theo dõi, nhận xét.
- HS quan sát và nêu: Tranh vẽ ở một buôn làng, mọi người vui vẻ, phấn khởi đón tiếp một cô giáo trẻ.
- 4 HS đọc bài theo trình tự.
HS 1: Từ đầudành cho khách quý.
HS 2: Tiếp chém nhát dao.
HS 3: Tiếp xem cái chữ nào.
HS 4: Còn lại
- 1HS đọc to cho cả lớp nghe
- HS luyện đọc theo cặp (2 lượt)
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm
- Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để dạy học.
- Rất trang trọng và thân tình. Họ đến chật ních ngôi nhà sàn. Họ mặc quần áo như đi hội
- HS nêu:
YÙ1: Sự đón tiếp của người dân Chư Lênh đối với cô giáo Y Hoa.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ. Mọi người im phăng phắc khi xem cô giáo viết chữ.
- Cô giáo Y Hoa rất yêu quý người dân ở buôn làng, cô rất xúc động, tim đập rộn ràng
- Người Tây Nguyên rất ham hiểu biết; người Tây Nguyên rất yêu quý cái chữ; người Tây Nguyên hiểu rằng chữ viết mang lại sự hiểu biết, ấm no cho mọi người
YÙ2: Tình cảm của cô giáo đối với dân làng và thái độ của người dân Chư Lênh về cái chữ.
- HS nêu
- 3 HS nhắc lại nội dung bài văn, cả lớp ghi vào vở.
- 2 HS đọc; lớp đọc thầm
- HS lắng nghe.
- HS đọc diễn cảm theo cặp
- 4 HS thi đọc diễn cảm.
- Lớp nhận xét, bình chọn bạn đọc hay.
- 2 HS nhắc lại nội dung bài văn.
- Học bài ở nhà.
HT
Tiết 2	CHÍNH TẢ
BUễN CHƯ LấNH ĐểN Cễ GIÁO
I. Mục tiêu: 
- Nghe- viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Làm được BT 2 (a,b) hoặc BT3(a,b).
 II. Chuẩn bị: 
+ GV: Giaỏy khoồ to thi tỡm nhanh theo yeõu caàu baứi 3.
III. Các HĐ dạy học:
III. Các hoạt động dạy học
TG
4
1
10
15
8
3
Hoạt động của GV
1. Baứi cuừ: Yeõu caàu HS vieỏt caực tieỏng coự aõm ủaàu laứ tr/ch (coự vaàn gioỏng nhau).
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
2. Baứi mụựi: 
1. Giới thiệu bài:
2. Nghe- viết chính tả:
HĐ1: Tỡm hieồu noọi dung ủoaùn vieỏt.
- Giaựo vieõn ủoùc laàn 1 ủoaùn vaờn vieỏt chớnh taỷ.
ẹoaùn vaờn cho em bieỏt ủieàu gỡ?
- Yeõu caõuứ hoùc sinh neõu moọt soỏ tửứ 
 khoự vieỏt: phaờng phaộc, quyứ, Y Hoa, Buoõn
 Chử Leõnh, giaứ Rok.
- Yeõu caàu HS neõu caựch trỡnh baứy vaứ ủoaùn vieỏt.
HĐ2: Vieỏt chớnh taỷ
Giaựo vieõn ủoùc tửứng caõu hoaởc boọ phaọn cacâu cho HS vieỏt (2 laàn)
GV ủoùc chaọm cho HS soaựt laùi toaứn baứi.
HĐ3: Chaỏm chửừa baứi
- GV chaỏm 5 baứi roài ủaựnh giaự nhaọn xeựt chung.
Hửụựng daón hoùc sinh sửỷa baứi.
Giaựo vieõn chaỏm chửừa baứi.
3. Luyeọn taọp
Bài 2:
- Cuỷng coỏ cho HS phaõn bieọt tr/ch.
- GV nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
 Bài 3: Gọi HS đọc Y/C BT.
- Y/C HS trình bày lại KQ trên bảng
Nhaọn xeựt – Tuyeõn dửụng.
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
- Chuaồn bũ: “Veà ngoõi nhaứ ủang xaõy
Hoạt động của HS
- 2 hoùc sinh leõn baỷng laứm
- Hoùc sinh nhaọn xeựt.
Hoaùt ủoọng caự nhaõn.
 - Hoùc sinh laộng nghe 
N
 - Nói leõn taỏm loứng cuỷa baứ con Taõy Nguyeõn ủoỏi 
 vụựi coõ giaựo vaứ caựi chửừ.
- 1 em leõn baỷng vieỏt, caỷ lụựp vieỏt vaứo giaỏy nhaựp, sau ủoự nhaọn xeựt.
 Hoùc sinh neõu caựch trỡnh baứy (chuự yự choó
 xuoỏng doứng).
 - Hoùc sinh nghe - vieỏt.
 - Hoùc sinh ủoồi taọp ủeồ sửỷa baứi.
 - HS soaựt baứi.
- HS nghe nhaọn xeựt vaứ tửù sửỷa loói.
- 1 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm
- HS làm việc cá nhân.
- 1 số HS nối tiếp nhau nêu từ tìm được
VD: a) Uống trà- chà sát; trả lại- chả giò; trò chơi- cây trò; đánh trống- chống gậy; 
b) Bỏ đi- bõ công; rau cải- tranh cãi; đổ xe- thi đỗ; 
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- HS 2 nhoựm laứm vaứo phieỏu, sau ủoự daựn keỏt quaỷ leõn baỷng.
- HS trình bày KQ.
- Lụựp nhaọn xeựt sửỷa chửừa.
- Bỡnh choùn nhoựm thaộng cuoọc.
KQ: a) cho, truyện, chẳng, chê, trả, trở
 b) tổng, sử, bảo, điểm, tổng, chỉ, nghĩ
- HS lắng nghe
- HS chuaồn bũ baứi theo yeõu caàu cuỷa GV
HT
Tiết 4 	Toán
 Luyện tập
I. Mục tiêu: Biết:
- Chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Vận dụng để tìm x và giải toán có lời văn.
*HS khá giỏi: Làm thêm BT1(d); BT2(b,c); BT4
II. Các hoạt động dạy học:
TG
3
1
15
18
3
Hoạt động của GV
1.Baứi cuừ: 
- Gọi HS chữa baứi taọp veà nhaứ . 
- GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
2. Baứi mụựi: Giới thiệu bài
HĐ1: HDHS Luyện tập:
 - GV cho HS nêu Y/C các bài tập
 - HD HS nắm Y/C từng bài
- Cho HS làm bài vào vở
 - GV theo dõi, HD thêm 1 số HS yếu
HĐ2: Chấm, chữa bài:
 - Gọi HS chữa bài, GV nhận xét, củng cố.
 Baứi 1: Đặt tính rồi tính:
(Củng cố cho HS về phép chia STP cho STP). 
Baứi 2: Tìm x:
 -Y/C HS nhaộc laùi quy taộc tỡm thaứnh phaàn chửa bieỏt của phép tính.
 - GV choỏt laùi daùng baứi tỡm thaứnh phaàn chửa bieỏt cuỷa pheựp tớnh.
 Baứi 3: Toựm taột: 
 5,2 lít đầu hỏa: 3,952kg
 ? lớt : 5,32 kg
Dành cho HS khá, giỏi:
Bài1(d); Bài2(b,c): Như đã làm ở trên.
Bài4:Gọi HS lên bảng làm
 3.Củng cố, dặn dò:
- GV Y/C HS nhaộc laùi cách chia moọt soỏ TP cho moọt soỏ TP 
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, nhắc HS học bài ở nhà
Hoạt động của HS
- 2HS lên bảng làm
 - Lụựp nhaọn xeựt.
- HS Y/C các bài tập
- HS làm bài vào vở
- HS chữa bài, lớp nhận xét
- - 2HS leõn baỷng laứm, neõu laùi caựch laứm.
+ Kết quả đúng:
a. 17,5,5 3,9 b. 0,60,3 0,09
 19 5 4,5 6 3 6,7
 0 0
c. 0,30,68 0,26 d. 98,15,6 4,63
 4 6 1,18 05 55 21,2
 2 08 0 926
 0 0
- 2HS lên bảng chữa, lớp nhận xét
+Kết quả:
a)x 1,8 = 72
 x = 72 : 1,8 
 x = 40
b) x 0,34 = 1,19 1,02
 x 0,34 = 1,2138
 x = 1,2138 : 0,34
 x = 3,57
c) x 1,36 = 4,76 4,08
 x 1,36 = 19,4208
 x = 19,4208 : 1,36
 x = 14,28 
- HS laứm baứi, HS sửỷa baứi. Caỷ lụựp nhaọn xeựt.
1 lít dầu hỏa nặng là:
3,952 : 5,2 = 0,76 ( kg )
Số lít dầu hỏa có là:
5,32 : 0,76 = 7 ( l ) 
Đáp số: 7 lít
- 1 HS lên bảng tính
 2180 3,7 
	 330	 58,91
	 340
 70
 33
HS nêu miệng: Nếu lấy đến 2 chữ số ở phần TP của thương thì 218 : 3,7 = 58,91
( dư 0,033 )
-2HS nhắc lại
- HS hoùc baứi vaứ chuaồn bũ baứi sau
HT
Thứ ba ngày thỏng 11 năm 2010
Tiết 1: LTVC: MRVT: Hạnh phỳc
Tiết 2: KC:KC đó nghe đó đọc
Tiết 3: ĐĐ: Hợp tỏc với mọi người xng quanh
Tiết 4: T: Luyện tập chung
Tiết 5:KH: Thủy tinh
Tiết 1	 Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
I. Mục tiêu:
 Hiểu nghĩa từ hạnh phúc (BT1); tìm được từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ hạnh phúc, nêu được một số từ ngữ chứa tiếng phúc (BT2,BT3); xác định được yếu tố quan trọng nhất tạo nên một gia đình hạnh phúc (BT4
II. Các hoạt động dạy học
HT
3
1
33
3
HĐ của Giáo viên
1.Baứi cuừ: 
 - Gọi HS đọc lại KQ BT2 tiết trước
- GV nhận xét, ghi điểm. 
2.Baứi mụựi: 1.GTB:
2. HDHS luyện tập:
 Baứi 1:
+ GV lửu yự HS caỷ 3 yự ủeàu ủuựng – Phaỷi choùn yự thớch hụùp nhaỏt.
- GV nhaọn xeựt, kết luận: Haùnh phuực laứ traùng thaựi sung sửụựng vỡ caỷm thaỏy hoaứn toaứn ủaùt ủửụùc yự nguyeọn
Baứi 2, 3:
+ GV phaựt phieỏu cho caực nhoựm.
 - Lửu yự tỡm tửứ coự chửựa tieỏng phuực (vụựi nghúa ủieàu may maộn, toỏt laứnh).
- GV giaỷi nghúa tửứ, coự theồ cho HS ủaởt caõu.
Baứi 4:
+Coự nhieàu yếu tố taùo neõn hạnh phúc, chuự yự choùn yeỏu toỏ naứo laứ quan troùng nhaỏt .
+ Yeỏu toỏ maứ gia ủỡnh mỡnh ủang coự 
+ Yeỏu toỏ maứ gia ủỡnh mỡnh ủang thieỏu 
KL: Taỏt caỷ caực yếu toỏ treõn ủeàu coự theồ ủaỷm baỷo cho gia ủỡnh soỏng hạnh phuực nhửng moùi ngửụứi soỏng hoứa thuaọn laứ quan troùng nhaỏt vỡ thieỏu yếu toỏ hoứa thuaọn thỡ gia ủỡnh khoõng theồ coự hạnh phuực.
- GV nhận xeựt , tuyeõn dửụng.
-Daón chửựng baống nhửừng mẩu chuyeọn ngaộn veà sửù hoứa thuaọn trong gia ủỡnh. 
 - Moói daừy 3 em thi ủua tỡm tửứ thuoọc chuỷ ủeà vaứ ủaởt caõu vụựi tửứ tỡm ủửụùc.
3. Củng cố, dặn dò:
 - Giao việc về nhà.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, chuẩn bị bài sau
HĐ của học sinh
- HS ủoùc laùi baứi laứm.
- Lớp nhận xét
- 1 HS ủoùc yeõu caàu; Caỷ lụựp ủoùc thaàm.
 - HS laứm baứi caự nhaõn.
Sửỷa baứi–Choùn yự giaỷi nghúa tửứ “Haùnh phuực” (YÙ b).
- HS noỏi tieỏp nhau ủoùc Y/C cuỷa baứi.
Caỷ lụựp ủoùc thaàm.
- HS laứm baứi theo nhoựm baứn.
 - HS thaỷo luaọn ghi vaứo phieỏu.
 - ẹaùi dieọn tửứng nhoựm tr ...  của GV.
- HS làm việc trên phiếu.
 Lợi ích của việc nuôi gà:
 Cung cấp thịt và trứng làm thực phẩm.
 Cung cấp chất bột đường.
 Cung cấp nguyên liệu cho CN chế biến thực phẩm.
 Đem lại nguồn thu nhập cho người chăn nuôi
 Làm thức ăn cho vật nuôi.
 Làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp.
 Cung cấp phân bón cho cây trồng.
 Xuất khẩu.
- 5 HS đọc lại kết quả đúng trong phiếu.
- HS hoùc baứi 
- Chuẩn bị bài sau 
Tiết 4
Toán
tỉ số phần trăm
I. Mục tiêu: 
- Bước đầu nhận biết về tỉ số phần trăm.
- Biết viết một số phân số dưới dạng tỉ số phần trăm.
* HS khá, giỏi: Làm thêm BT3.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Hỡnh veừ treõn baỷng phuù trang73
II. Các hoạt động dạy học:
 TG
4
1
32
3
1.Baứi cuừ: 
- HS chữa baứi taọp veà nhaứ .
- GV nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm.
2. Baứi mụựi: Tổ soỏ phaàn traờm.
Hẹ 1: HD HS hieồu veà tổ soỏ %
- GV giới thieọu khaựi nieọm veà tổ soỏ phaàn traờm (xuaỏt phaựt tửứ tổ soỏ) 
- Neõu vớ duù 1: 
- Y/C HS tớnh tổ soỏ giửừa diện tích troàng hoa hoàng vaứ vaứ diện tích vửụứn hoa. 
- GV giới thieọu hỡnh veừ treõn baỷng.
 25 : 100 = 25%
25% laứ tổ soỏ phaàn traờm.
Ta vieỏt = 25%. ẹoùc laứ hai mửụi laờm phaàn traờm
Vớ duù 2: (yự nghúa tổ soỏ phaàn traờm.)
GV neõu baứi toaựn vớ duù: 
Hướng dẫn thửùc hieọn tửụng tửù vớ duù1
-Cho HS quan saựt hỡnh minh hoaù vaứ giaỷng laùi yự nghúa cuỷa 20%
HĐ2: HD HS luyện tập.
 - Cho HS nêu Y/C các bài tập
 - HDHS nắm Y/C từng bài
 - Cho HS làm bài vào vở
 - Giúp đỡ thêm 1 số HS
 HĐ3: Chấm, chữa bài.
 - Chấm bài, HDHS chữa bài
 - Củng cố ND kiến thức từng bài.
 Baứi 1:Viết ( theo mẫu ):
Baứi 2:
GV hướng daón HS :
+ Laọp tổ soỏ cuỷa 95 vaứ 100 .
+ Vieỏt thaứnh tổ soỏ phaàn traờm .
Dành cho HS giỏi:
Baứi 3:
- Y/C HS trỡnh baứy lụứi giaỷi baứi toaựn 
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
- Gọi HS nhaộc laùi kieỏn thửực vửứa hoùc.
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- - Giao việc về nhà.
- HS chửừa baứi 
- Lụựp nhaọn xeựt.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm. 
- Moói HS tớnh tổ soỏ giửừa diện tích troàng hoa hoàng vaứ diện tích vửụứn hoa.
HS neõu: 25 : 100 hay 
- HS quan saựt hỡnh veừ vaứ giụựi thieọu:
+ Dieọn tớch vửụứn, dieọn tớch troàng,
 + Laứ tổ soỏ dieọn tớch troàng hoa hoàng vaứ dieọn tớch vửụứn hoa.
+ HS ủoùc vaứ vieỏt 25% 
- HS nghe vaứ toựm taột laùi baứi toaựn 
- Vieỏt tổ soỏ HS gioỷi so vụựi toaứn trửụứng
 80 : 400
ẹoồi phaõn soỏ TP 
 80 : 400 = 
Vieỏt thaứnh tổ soỏ: = 20 : 100
 20 : 100 = 20%
- HS nhắc lại: 20% cho ta bieỏt cửự 100 HS trong trửụứng coự 20 HS gioỷi.
- HS neõu: Soỏ HS gioỷi chieỏm 20% soỏ HS toaứn trửụứng 
HS nêu Y/C các bài tập
HS làm bài vào vở
- HS chữa bài, lớp nhận xét
-3HS leõn baỷng laứm baứi; 
= = 0,15 ; = = 0,12
 = = 0,32
- 1HS lên bảng làm
 Bài giải
Tổ soỏ phaàn traờm cuỷa soỏ saỷn phaồm ủaùt chuaồn vaứ toồng soỏ saỷn phaồm laứ :
 95:100 = = 95%
 Đáp số: 95%
- 1HS lên bảng giải 
a) Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:
540 :1000 = = 54%
b) Số cây ăn quả trong vườn là:
 1000 – 540 = 460 (cây)
Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là:
 460 : 1000 = = 46%
 Đáp số: a) 54% ; b)46% 
 - 2 HS nhắc lại
 - HS học bài ở nhà
HT
Thứ sỏu ngày thỏng 11 năm 2010
Tiết 1: TLV: Luyện tập tả người
Tiết 2: KH: Cao su
Tiết 3: TD: Chuyờn trỏch
Tiết 4: Toỏn: Giải toỏn về tỉ số phần trăm
Tiết 5: SHTT
Tiết 1 Tập làm văn
Luyện tập tả người
 ( Taỷ hoaùt ủoọng)
I. Mục tiêu: 
 - Biết lập dàn ý bài văn tả hoạt động của người (BT1)
 - Dựa vào dàn ý đã lập, viết được đoạn văn tả hoạt động của người (BT2)
II. Chuẩn bị: 
+ GV: Một số tờ giáy nhóm
+ HS: Vở BT
III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
TG
4
1
32
3
1. Baứi cuừ: - GV chấm một số đoạn văn tiết trước viết lại
GV nhận xét, ghi điểm.
2. Baứi mụựi: 
1. Giới thieọu baứi: 
2. Hửụựng daón luyeọn taọp 
Baứi1: Y/C HS đọc nội dung bài tập
- Giúp HS nắm vững Y/C bài tập
- Kiểm tra kết quả quan sát ở nhà của HS
- Cho HS quan sát tranh ảnh đã chuẩn bị.
- Y/C HS trình bày trước lớp
- GV nhận xét, góp ý để hoàn thiện
Bài2: Y/C HS đọc nội dung BT
- Giúp HS nắm vững Y/C của bài
- Cho HS làm BT vào VBT
- GV thu chấm một số bài, nhận xét
- GV đọc bài: Em Trung của tôi ( của Thu Thủy) cho lớp nghe.
3. Củng cố, daởn doứ: 
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
 - Chuaồn bũ bài sau
 - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
- Neõu yeõu caàu vaứ noọi dung cuỷa BT1.
- HS laứm vieọc caự nhaõn vào VBT
- 1 số HS đọc dàn ý trước lớp – Lớp nhận xét.
- HS đọc nội dung BT
- Làm BT vào vở
- 1 số HS đọc bài làm của mình
- HS nhaọn xeựt, boồ sung vaứ bỡnh choùn baứi vaờn hay.
- HS lắng nghe, học tập
- HS lắng nghe
- Chuẩn bị kiểm tra.
HT
Tiết 2	Khoa học
CAO SU
I. Mục tiêu: 
- Nhận biết một số tính chất của cao su.
- Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng cao su.
II. Chuẩn bị: 
Moọt soỏ ủoà vaọt baống cao su nhử: quaỷ boựng, daõy chun, maỷnh saờm, loỏp
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tg
4
1
16
16
3
Hoạt động của thầy
1. Baứi cuừ: 
- Neõu tớnh chaỏt vaứ coõng duùng cuỷa thuyỷ tinh.
- GV nhaọn xeựt cho ủieồm.
 2. Baứi mụựi: 
1. Giụựi thieọu baứi: 
2. Tỡm hieồu baứi
 Hẹ1: Thửùc haứnh ủeồ tỡm ra tớnh chaỏt ủaởc trửng cuỷa Cao su.
- Yeõu caàu HS laứm vieọc theo nhoựm 4 theo chổ daón trang 63 SGK.
- Toồ chửực cho HS baựo caựo keỏt quả
- GV giuựp HS hoaứn chổnh caõu traỷ lụứi.
- GV keỏt luaọn: Cao su coự tớnh ủaứn hoài.
Hẹ2: Tỡm hieồu tớnh chaỏt vaứ coõng duùng cuỷa cao su.
Yeõu caàu HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi trang 57
 SGK.
(?) Keồ teõn caực vaọt lieọu duứng ủeồ cheỏ taùo ra cao su?
 (?)Neõu tớnh chaỏt, coõng duùng vaứ caựch baỷo quaỷn caực ủoà duứng baống cao su?
 (?)Cao su thửụứng ủửụùc sửỷ duùng ủeồ laứm
 gỡ?
 (?)Neõu caựch baỷo quaỷn ủoà duứng baống cao su
- Cao su có thể chế biến ra từ đâu?
3. Củng cố - daởn doứ: 
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Hoạt động của trò
- - 2 hoùc sinh neõu
 - HS khaực nhaọn xeựt.
- HS mụỷ SGK trang 62
 - Caực nhoựm laứm thửùc haứnh theo chổ daón
 trong SGK.
 - ẹaùi dieọn caực nhoựm baựo caựo keỏt quả
ỷ laứthửùc haứnh cuỷa nhoựm 
 - Neựm quaỷ boựng cao su xuoỏng saứn nhaứ,
 ta thaỏy quaỷ boựng laùi naồy leõn.
 - Keựo caờng sụùi daõy cao su, sụùi daõy daừn ra.
 Khi buoõng tay, sụùi daõy cao su laùi trở veà vũ trớ cuừ- HS lắng nghe
- HS laứm vieọc caự nhaõn.
Hoùc sinh ủoùc noọi dung trong muùc: Baùn
 caàn bieỏt ụỷ trang 57/ SGK ủeồ traỷ lụứi caực caõu
 hoỷi cuoỏi baứi.
- Coự hai loaùi cao su: cao su tửù nhieõn (ủửụùc cheỏ taùo tửứ nhửùa caõy cao su vụựi lửu huyứnh), cao su nhaõn taùo (ủửụùc cheỏ taùo tửứ than ủaự vaứ daàu moỷ).
 - Cao su coự tớnh ủaứn hoài, ớt bieỏn ủoồi khi
 gaởp noựng, laùnh, ớt bũ tan trong moọt soỏ chaỏt
 loỷng.
 - Cao su ủửụùc duứng ủeồ laứm saờm, loỏp laứm
 caực chi tieỏt cuỷa moọt soỏ ủoà ủieọn, maựy moực vaứ
 caực ủoà duứngtrong nhaứ.
 - Khoõng neõn ủeồ caực ủoà duứng baống cao
su ụỷ nụi coự nhieọt ủoọ quaự cao (cao su seừ bũ 
 chaỷy) hoaởc ụỷ nụi coự nhieọt ủoọ quaự thaỏp (cao su seừ bũ gioứn, cửựng,). Khoõng ủeồ caực hoựa chaỏt 
 dớnh vaứo cao su.
- Coự theồ cheỏ bieỏn tửứ nhửùa caõy cao su hoaởc tửứ than ủaự daàứu moỷ.
- HS lắng nghe
- HS chuaồn bũ theo yeõu caàu cuỷa GV
Ht
Tiết 3 GIải toán về tỉ số phần trăm
I. Mục tiêu:
- Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.
- Giải được các bài toán đơn giản có nội dụng tìm tỉ số phần trăm của hai số.
* HS khá, giỏi: Làm thêm BT2(c).
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tg
4
1
12
20
3
HĐ của giáo viên
1. Baứi cuừ: 
 - Goùi HS laứm laùi baứi 2 tieỏt trửụực.
 - - GV nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm.
2. Baứi mụựi: 
1. Giụựi thieọu baứi: 
2. Hỡnh thaứnh kieỏn thửực.
Hẹ1: Hỡnh thaứnh qui taộc tớnh tổ soỏ phaàn traờm cuỷa hai soỏ.
- Giaựo vieõn neõu vớ duù a SGK, hửụựng daón HS phaõn tớch ủeà.
ẹeà baứi yeõu caàu ủieàu gỡ?
 ẹeà cho bieỏt nhửừng dửừ kieọn naứo?
Giaựo vieõn choỏt laùi: Y/C thửùc hieọn pheựp chia:
	315 : 600 = 0,525
	 Nhaõn 100 vaứ chia 100.
(0,52 5 ´100 :100 = 52, 5 :100 = 52,5 %)
Taùo maóu soỏ 100 
 Giaựo vieõn giaỷi thớch.
+ Hoùc sinh nửừ chieỏm cửự 100 hoùc sinh toaứn trửụứng thỡ hoùc sinh nửừ chieỏm khoaỷng hụn 52 hoùc sinh .
+ ẹoồi kyự hieọu: 52,5 : 100 = 52,5% đ Ta coự theồ vieỏt goùn:
	315 : 600 = 0,525 = 52,5%
 Thửùc haứnh: Aựp duùng vaứo giaỷi toaựn noọi dung tổ soỏ phaàn traờm.
 Giaựo vieõn choỏt laùi.
Hẹ2: HDHS luyện tập:
- - Cho HS nêu Y/C các bài tập
 - HDHS nắm Y/C từng bài
- - C ho HS làm bài vào vở
 - Giúp đỡ thêm 1 số HS
 HĐ3: Chấm, chữa bài
 - Chấm bài, HDHS chữa bài
- - GV nhận xét, củng cố từng kiến thức.
Baứi 1: Cuỷng coỏ caựch vieỏt soỏ thaọp phaõn dửụựi daùng tổ soỏ phaàn traờm.
Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh tỡm tổ soỏ % khi
 bieỏt tổ soỏ:
 Baứi 2: Cuỷng coỏ caựch tỡm tổ soỏ phaàn traờm cuỷa
 hai soỏ (trửụứng hụùp thửụứng laứ soỏ gaàn ủuựng)
Hoùc sinh nhaộc laùi caựch tỡm tổ soỏ phaàn traờm
 cuỷa hai soỏ.
Giaựo vieõn choỏt sửù khaực nhau giửừa baứi 1 vaứ baứi 2.
Baứi 3 Giaỷi toaựn baống tổ soỏ phaàn traờm
Lửu yự hoùc sinh phaàn thaọp phaõn laỏy ủeỏn
 phaàn traờm.
- GV nhaọn xeựt cho ủieồm
*Dành cho HS khá giỏi:
 BT2c: Đã làm như trên
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
 – Nhắc HS học bài ở nhà.
HĐ của học sinh
- - 1 HS leõn baỷng laứm baứi
- Nhaọn xeựt
 - Hoùc sinh ủoùc ủeà.
Hoùc sinh tớnh tổ soỏ phaàn traờm giửừa hoùc
 sinh nửừ vaứ hoùc sinh toaứn trửụứng.
 Hoùc sinh toaứn trửụứng : 600.
Hoùc sinh nử ừ : 315 .
 - Hoùc sinh laứm baứi theo nhoựm.
 - Hoùc sinh neõu caựch laứm cuỷa tửứng nhoựm.
Caực nhoựm khaực nhaọn xeựt.
- HS lắng nghe
- Hoùc sinh neõu quy taộc qua baứi taọp.
+ Chia 315 cho 600.
+ Nhaõn vụựi 100 vaứ vieỏt kyự hieọu % vaứo sau thửụng.
HS nêu Y/C các bài tập
HS làm bài vào vở
HS chữa bài, lớp nhận xét
- 2 HS lên bảng chữa. Keỏt quaỷ:
0,57 = 57% 0,3 = 30%
0,234 = 23,4% 1,35 = 135%
- - 1Hoùc sinh laứm baứi trên bảng.
 Keỏt quaỷ:
a. 19 : 30 = 0,6333 = 63,33%
b. 45 : 61 = 0,7377 = 73,77%
c. 1,2 : 26 = 0,03333 = 3,33%
- Nhaọn xeựt
 - 1 Hoùc sinh laứm baứi, neõu caựch laứm.
 Bài giải
Tỉ số phần trăm của số HS nữ và số HS cả
 lớp là: 13 : 25 = 0,52 
 0,52 = 52%
 ẹaựp soỏ: 52%
- HS lắng nghe
- HS chuaồn bũ baứi sau..
Ht

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 15.doc