Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần 17 - Trường Tiểu học Ngọc Thiện 2

Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần 17 - Trường Tiểu học Ngọc Thiện 2

Toỏn

ễN TẬP PHẫP CỘNG VÀ PHẫP TRỪ.

 I. Mục tiờu: Giỳp học sinh:

- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.

- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán về nhiều hơn.

II. Đồ dùng học tập:

- Giỏo viờn: Bảng nhúm.

- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập.

 

doc 23 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 261Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần 17 - Trường Tiểu học Ngọc Thiện 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17 Thứ hai ngày 17 thỏng 12 năm 2012
CHÀO CỜ 
_______________________________
Toỏn
ễN TẬP PHẫP CỘNG VÀ PHẫP TRỪ.
 I. Mục tiờu: Giỳp học sinh: 
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.
- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về nhiều hơn.
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng nhúm. 
- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 
III. Hoạt động dạy, học: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn làm bài 3 / 81. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
b. Hướng dẫn làm bài tập: 
Bài 1: Tớnh nhẩm. 
- Yờu cầu học sinh làm miệng. 
Bài 2: Đặt tớnh rồi tớnh. 
- Cho học sinh làm bảng con. 
- Nhận xột bảng con. 
Bài 3: 
- Cho học sinh lờn thi làm nhanh. 
- Nhận xột. 
Bài 4: Túm tắt
Lớp 2a: 48 cõy.
Lớp 2b trồng được nhiều hơn 12 cõy.
Hỏi: Lớp 2b trồng được bao nhiờu cõy ?
Bài 5: Yờu cầu học sinh nờu cỏch làm. 
- Học sinh lờn thi làm nhanh. 
3. Củng cố - Dặn dũ:
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Nhẩm rồi nờu kết quả. 
- Làm bảng con. 
 38
+ 42
 80
 47
+ 35
 82
 36
+ 64
 100
 81
- 27
 54
 63
- 18
 45
100
- 42
 58
- Cỏc nhúm học sinh lờn thi làm nhanh. 
- Cả lớp cựng nhận xột. 
9 + 6 = 15
9 + 1 + 5 = 15
6 + 5 = 11
6 + 4 + 1 = 11
- Làm vào vở. 
Bài giải:
Lớp 2b trồng được số cõy là
48 + 12 = 60 (Cõy)
Đỏp số: 60 cõy. 
- 2 Học sinh lờn bảng thi làm nhanh. 
- Cả lớp cựng nhận xột. 
_____________________________________
Tập đọc (2 Tiết)
TèM NGỌC.
 I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; biết đọc với giọng kể chậm rãi.
- Hiểu ND : Câu chuyện kể về những con vật nuôi trong nhà rất tình nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con người. (trả lời CH 1, 2, 3).
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài trong sỏch giỏo khoa. 
- Học sinh: Bảng phụ. 
III. Hoạt động dạy, học: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn đọc thuộc lũng bài “Thời gian biểu” và TLCH
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài:
b. Luyện đọc:
- Giỏo viờn đọc mẫu toàn bài. 
- Yờu cầu học sinh đọc nối tiếp cõu, đoạn. 
- Từ khú: kim hoàn, hiếm, đỏnh trỏo, tranh, rỡnh, ngoạm, trỳng kế, sà xuống, rỉa thịt, mừng rỡ,
- Đọc theo nhúm. 
- Thi đọc giữa cỏc nhúm. 
- Giải nghĩa từ: Long vương, thợ kim hoàn, đỏnh trỏo,
- Đọc cả lớp. 
Tiết 2
c. Tỡm hiểu bài:
+ Do đõu chàng trai cú viờn ngọc quý?
+ Ai đỏnh trỏo viờn ngọc?
+ Mốo và chú đó làm cỏch nào dễ lấy viờn ngọc ?
+ Tỡm những từ khen ngợi chú và mốo ở trong bài ?
d. Luyện đọc lại:
- Giỏo viờn cho học sinh cỏc nhúm thi đọc. 
- Giỏo viờn cựng cả lớp nhận xột. 
3. Củng cố - Dặn dũ:
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh theo dừi. 
- Học sinh nối nhau đọc từng cõu, từng đoạn. 
- Học sinh đọc cỏ nhõn, đồng thanh
- Đọc trong nhúm. 
- Đại diện cỏc nhúm, thi đọc từng đoạn rồi cả bài. 
- Học sinh đọc phần chỳ giải. 
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài một lần. 
- Vị cứu con của Long vương nờn chàng trai được tặng viờn ngọc quý. 
- Người thợ kim hoàn. 
- Bắt chuột đi tỡm ngọc: rỡnh ở bờ sụng, phơi bụng vờ chết. 
- Những từ khen ngợi chú và mốo: Thụng minh, tỡnh nghĩa. 
- Học sinh cỏc nhúm lờn thi đọc. 
- Cả lớp nhận xột chọn nhúm đọc tốt nhất. 
__________________
BUỔI CHIỀU
Mỹ thuật
(Gv chuyờn dậy)
______________________________________________
Luyện taọp: TOÁN
ễN TẬP PHẫP CỘNG VÀ PHẫP TRỪ.
 I. Mục tiờu: Giỳp học sinh: 
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.
- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về nhiều hơn.
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng nhúm. 
- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 
III. Hoạt động dạy, học: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn làm bài 3 / 81. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
b. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: Tớnh nhẩm. 
- Yờu cầu học sinh làm miệng. 
Bài 2: Đặt tớnh rồi tớnh. 
- Cho học sinh làm bảng con. 
- Nhận xột bảng con. 
Bài 3: 
- Cho học sinh lờn thi làm nhanh. 
- Nhận xột. 
Bài 4: Túm tắt
Lớp 2a: 48 cõy.
Lớp 2b trồng được nhiều hơn 12 cõy.
Hỏi: Lớp 2b trồng được bao nhiờu cõy ?
Bài 5: Yờu cầu học sinh nờu cỏch làm. 
- Học sinh lờn thi làm nhanh. 
3. Củng cố - Dặn dũ:
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Nhẩm rồi nờu kết quả. 
- Làm bảng con. 
 36
+ 44
 80
 43
+ 38
 81
 39
+ 61
 100
 81
- 23
 58
 63
- 19
 44
100
- 52
 48
- Cỏc nhúm học sinh lờn thi làm nhanh. 
- Cả lớp cựng nhận xột. 
9 + 6 = 15
9 + 1 + 5 = 15
6 + 5 = 11
6 + 4 + 1 = 11
- Làm vào vở. 
Bài giải:
Lớp 2b trồng được số cõy là
48 + 12 = 60 (Cõy)
Đỏp số: 60 cõy. 
- 2 Học sinh lờn bảng thi làm nhanh. 
- Cả lớp cựng nhận xột. 
 __________________________________________
Thể dục
 ẹIEÅM SOÁ 1 -2 , 1-2 THEO ẹOÄI HèNH VOỉNG TROỉN 
TROỉ CHễI “ BOÛ KHAấN ” 
I/ MUẽC TIEÂU :
 -Bước đầu thực hiện được đi thường theo nhịp (nhịp 1 bước chõn trỏi, bước 2 bước chõn phải).
 -Biết cỏch điểm số 1-2, 1-2 theo đội hỡnh vũng trũn.
 -Biết cỏch chơi và tham gia chơi được cỏc trũ chơi.
II/ ẹềA ẹIEÅM , PHệễNG TIEÄN :
 -ẹũa ủieồm : Treõn saõn trửụứng . Veọ sinh an toaứn nụi taọp .
 -Phửụng tieọn : Chuaồn bũ coứi , khaờn .
III/ NOÄI DUNG VAỉ PHệễNG PHAÙP LEÂN LễÙP :
NOÄI DUNG
CAÙCH TOÅ CHệÙC
1/ Phaàn mụỷ ủaàu :
- Gv nhaọn lụựp , phoồ bieỏn noọi dung , yeõu caàu giụứ hoùc :
 * ẹửựng taùi choó , voó tay , haựt :
- Xoay caực khụựp ủaàu goỏi , coồ, chaõn , hoõng :
_ GCTC , ủeỏm to theo nhũp : Taọp xong quay thaứnh haứng ngang, daứn haứng ngang ủeồ taọp baứi TD phaựt trieồn chung .
2/ Phaàn cụ baỷn :
- ẹieồm soỏ 1 -2 , 1- 2 , .... theo ủoọi hỡnh haứng ngang :
Laàn 1 , thửùc hieọn nhử baứi 18.
Laàn 2 , GV coự theồ toồ chửực dửụựi daùng xem toồ naứo ủieồm soỏ ủuựng , roừ raứng , ủoọng taực quya ủaàu hụùp lớ . Taọp xong GV cho HS chuyeồn thaứnh ủoọi hỡnh voứng troứn .
- ẹieồm soỏ 1 -2 , 1-2 , .... theo voứng troứn : ( theo chieàu kim ủoàng hoà ) .
 Laàn 1 - 2, do GV ủieàu khieồn , Choùn HS baột ủaàu ủieồm soỏ ụỷ 2 vũ trớ khaực nhau cho moói ủụùt . Laàn 3 , caựn sửù ủieàu khieồn hoaởc GV ủieàu khieồn dửụựi daùng thi hay kieồm tra xem ai thửùc hieọn ủoọng taực vaứ ủieồm soỏ ủuựng soỏ , roừ raứng .
* Troứ chụi “ Boỷ khaờn ” :
GV neõu teõn troứ chụi vaứ giaỷi thớch. Choùn 1 HS boỷ khaờn.
-Cho caực em chụi thửỷ 2 laàn ủeồ HS bieỏt caựch chụi , sau ủoự cho caực em chụi chớnh thửực 2 -3 laàn . 
* ẹi ủeàu 2 -4 haứng doùc.
3 / Phaàn keỏt thuực :
- Cuựi ngửụứi thaỷ loỷng, hớt thụỷ saõu
- GV cuứng HS heọ thoỏng baứi : 
- GV nhaọn xeựt giụứ hoùc vaứ giao baứi taọp veà nhaứ.
 GV
***********
***********
***********
________________________________________________________________
Thứ ba, ngày 18 thỏng 12 năm 2012
 Toỏn
ễN TẬP VỀ PHẫP CỘNG, PHẫP TRỪ 
I. Mục tiờu: 
Giỳp học sinh: 
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.
- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về ít hơn.
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: 
- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 
III. Hoạt động dạy, học: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn bảng làm bài 4/82. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn thực hành: 
Bài 1: Tớnh nhẩm
- Yờu cầu học sinh làm miệng. 
Bài 2: Đặt tớnh rồi tớnh
- Học sinh làm bảng con. 
- Nhận xột bảng con. 
Bài 3:
- Cho học sinh lờn thi làm nhanh. 
- Nhận xột cỏch nhúm làm. 
Bài 4: Yờu cầu học sinh tự túm tắt rồi giải. 
Túm tắt
Thựng lớn: 60 lớt.
Thựng bộ đựng ớt hơn 22 lớt.
Hỏi: Thựng bộ đựng được bao lớt nước ?
3. Củng cố - Dặn dũ:
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Nối nhau nờu kết quả. 
- Làm bảng con. 
 68
+ 27
 95
 56
+ 44
 100
 82
- 48
 34
 90
- 32
 58
 71
- 25
 46
 100
- 7
 93
- Cỏc nhúm cử đại diện lờn thi làm nhanh. 
- Cả lớp nhận xột chốt lời giải đỳng
16 – 7
16 – – 3 = 7
14 – = 6
14 – – 4 = 6
- Học sinh giải vào vở. 
Bài giải
Thựng bộ đựng được là
60 – 22 = 38 (lớt)
Đỏp số: 38 lớt nước
 _________________________________________
Kể chuyện
TèM NGỌC.
 I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Dựa theo tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện.
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Tranh minh họa trong sỏch giỏo khoa. 
- Học sinh: Bảng phụ. 
III. Hoạt động dạy, học: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi học sinh lờn bảng kể lại cõu chuyện “Con chú nhà hàng xúm”. 
- Giỏo viờn nhận xột, ghi điểm. 
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
b. Hướng dẫn kể chuyện: 
- Kể từng đoạn theo tranh. 
+ T1: Chàng trai được long vương tặng cho viờn ngọc quý. 
+ T2: Người thợ kim hoàn đỏnh trỏo viờn ngọc. 
+ T3: Mốo bắt chuột đi tỡm ngọc. 
+ T4: Chú và mốo tỡm được ngọc ở nhà người đỏnh cỏ. 
+ T5: Chú và mốo lấy được ngọc từ quạ. 
+ T6: Chú và mốo mang được ngọc về cho chủ của mỡnh. 
- Cho học sinh kể theo vai
- Cho học sinh đúng vai dựng lại cõu chuyện. 
- Giỏo viờn nhận xột bổ sung. 
- Kể lại toàn bộ cõu chuyện. 
3. Củng cố - Dặn dũ:
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh nhỡn vào tranh kể trong nhúm
- Học sinh kể trong nhúm. 
- Học sinh cỏc nhúm nối nhau kể trước lớp. 
- Đại diện cỏc nhúm kể. 
- Cả lớp cựng nhận xột nhúm kể hay nhất. 
- Học sinh kể theo vai. 
- Đúng vai kể toàn bộ cõu chuyện. 
- Cả lớp cựng nhận xột tỡm nhúm kể hay nhất. 
- Một vài học sinh thi kể toàn bộ cõu chuyện. 
- 4 Học sinh nối nhau kể
________________________________
Đạo đức
GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CễNG CỘNG (Tiết 2).
 I. Mục tiờu: 
- Nêu được lợi ích của việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
- Thực hiện giữ trật tự, vệ sinh ở trường, lớp, đường làng, ngõ xóm.
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Tranh vẽ trong sỏch giỏo khoa; phiếu thảo ... “ Vòng tròn”
+ Nêu tên trò chơi
+ Nhắc lại cách chơi.
+ Chơi trò chơi
- Trò chơi: “ Bỏ khăn”
+ Nhắc lại cách chơi.
+ Chia lớp thành 2 tổ
+ Chơi trò chơi
+ Theo dõi và giúp đỡ các tổ.
3- Phần kết thúc:
- H/dẫn HS 1 số động tác hồi tĩnh.
- Cùng HS hệ thống bài và nhận xét giờ học.
xxxxxxxxx
 GV
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
-Thực hiện theo sự ĐK của cán sự.
- Cả lớp cùng chơi trò chơi do GV ĐK(1 lần) . Chơi có kết hợp vần điệu.
- Cán sự ĐK lớp chơi trò chơi.
- 2 tổ tập theo 2 địa điểm khác nhau do 2 cán sự ĐK
- Làm 1 số động tác hồi tĩnh theo GVHD.
_________________________________________
Thứ năm, ngày 20 thỏng 12 năm 2012
Toỏn
ễN TẬP VỀ HèNH HỌC.
I. Mục tiờu: 
Giỳp Học sinh: 
- Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giac, hình chữ nhật.
- Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Biết vẽ hình theo mẫu.
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Hỡnh vẽ trong sỏch giỏo khoa. 
- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 
III. Hoạt động dạy, học: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn bảng làm bài 4 / 84.
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
b. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: Giỏo viờn tổ chức cho học sinh làm miệng
- Cho học sinh quan sỏt hỡnh vẽ trong sỏch giỏo khoa rồi trả lời từng hỡnh. 
Bài 2: Cho học sinh lờn bảng vẽ đoạn thẳng cú độ dài 8 cm, 1 dm
Bài 3: Giỏo viờn hướng dẫn học sinh cụ thể rồi cho cỏc em tự vẽ vào vở. 
3. Củng cố - Dặn dũ:
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh quan sỏt hỡnh vẽ trong sỏch giỏo khoa. 
- Hỡnh a là hỡnh tam giỏc
- Hỡnh b, c là hỡnh tứ giỏc. 
- Hỡnh d, g là hỡnh vuụng. 
- Hỡnh e là hỡnh chữ nhật. 
- Học sinh lờn bảng vẽ. 
 8cm
 1dm
- Học sinh tự vẽ vào vở. 
____________________________________
Tập đọc
GÀ “TỈ Tấ” VỚI GÀ.
 I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
- Hiểu ND: Loài gà cũng có tình cảm với nhau : che chở, bảo vệ, yêu thương nhau như con người. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK).
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài trong sỏch giỏo khoa. 
- Học sinh: Bảng phụ. 
III. Hoạt động dạy, học: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi học sinh lờn đọc bài “Tỡm ngọc” và trả lời cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
b. Luyện đọc: 
- Giỏo viờn đọc mẫu toàn bài một lần. 
- Đọc nối tiếp từng dũng, từng đoạn. 
- Luyện đọc cỏc từ khú: Nũng nịu, kiếm mồi, xự lụng, gấp gỏp, roúc roúc, xụn xao, hớn hở,
- Giải nghĩa từ: Tỉ tờ, tớn hiệu, xụn xao, hớn hở. 
- Đọc trong nhúm. 
c. Tỡm hiểu bài: 
+ Gà con biết trũ chuyện với gà mẹ từ khi nào?
+ Núi lại cỏch gà mẹ bỏo hiệu cho con biết: 
- Khụng cú gỡ nguy hiểm. 
- Cú mồi ngon lắm lại đõy. 
- Tai họa nấp mau. 
d. Luyện đọc lại:
- Giỏo viờn cho học sinh thi đọc toàn bài. 
- Giỏo viờn nhận xột chung. 
3. Củng cố - Dặn dũ:
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh theo dừi. 
- Đọc nối tiếp từng dũng, từng đoạn. 
- Học sinh luyện đọc cỏ nhõn + đồng thanh. 
- Học sinh đọc phần chỳ giải. 
- Đọc theo nhúm. 
- Đại diện cỏc nhúm thi đọc. 
- Cả lớp cựng nhận xột. 
- Từ khi cũn nằm trong trứng. 
- Khụng cú gỡ nguy hiểm gà mẹ kờu: “cỳc cỳc cỳc”
- Khi gà mẹ vừa bới vừa kờu nhanh: “cỳc, cỳc, cỳc”. 
- Gà mẹ xự lụng miệng kờu liờn tục, gấp gỏp “roúc, roúc”
- Học sinh cỏc nhúm lờn thi đọc toàn bài. 
- Cả lớp cựng nhận xột. 
__________________________________
Tập viết
CHỮ HOA: ô , ơ
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Viết đúng 2 chữa hoa Ô, Ơ (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ - Ô hoặc Ơ), chữ và câu ứng dụng : Ơn (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ơn sâu nghĩa nặng (3 lần).
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bộ chữ mẫu trong bộ chữ.
- Học sinh: Vở tập viết. 
III. Hoạt động dạy, học: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
b. Hướng dẫn viết: 
- Hướng dẫn học sinh viết chữ hoa: ễ, Ơ
+ Cho học sinh quan sỏt chữ mẫu. 
+ Giỏo viờn viết mẫu lờn bảng vừa viết vừa phõn tớch cho học sinh theo dừi. 
 ễ Ơ
+ Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 
- Hướng dẫn học sinh viết cụm từ ứng dụng. 
+ Giới thiệu cụm từ ứng dụng: 
Ơn sõu nghĩa nặng
+ Giải nghĩa từ ứng dụng: 
+ Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 
- Hướng dẫn học sinh viết vào vở theo mẫu sẵn. 
+ Giỏo viờn theo dừi uốn nắn, giỳp đỡ học sinh chậm theo kịp cỏc bạn. 
- Chấm chữa: Giỏo viờn thu 7,8 bài chấm rồi nhận xột cụ thể. 
3. Củng cố - Dặn dũ:
- Học sinh về viết phần cũn lại. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh quan sỏt mẫu. 
- Học sinh theo dừi. 
- Học sinh viết bảng con chữ ễ, Ơ từ 2, 3 lần. 
- Học sinh đọc cụm từ. 
- Giải nghĩa từ. 
- Luyện viết chữ Ơn vào bảng con. 
- Học sinh viết vào vở theo yờu cầu của giỏo viờn. 
- Tự sửa lỗi. 
__________________________________________
Thể dục
OÂN 10 ẹOÄNG TAÙC. HỌC MỚI BỐN ĐỘNG TÁC
I.Muùc tieõu:
 -Bửụực ủaàu laứm quen ủửụùc caực ủoọng taực nhuựng chaõn cụ baỷn.
 -Bửụực ủaàu phaõn bieọt ủửụùc caực nhũp ủụn, nhũp keựp.
 -Bieỏt caực ủoọng taực chaõn, tay cụ baỷn.
 -Thửùc hieọn nghieõm tuực theo yeõu caàu cuỷa Gv.
II. ẹũa ủieồm vaứ phửụng tieọn.
 -ẹũa ủieồm: Veọ sinh an toaứn saõn trửụứng.
 -Phửụng tieọn: Coứi vaứ keỷ saõn chụi.
III. Noọi dung vaứ Phửụng phaựp leõn lụựp.
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1.Phaàn mụỷ ủaàu:
-GV nhaọn lụựp, kieồm tra sú soỏ, tỡnh hỡnh sửực khoeỷ, trng phuùc taọp luyeọn.
-Phoồ bieỏn noọi dung, nhieọm vuù yeõu caàu cuỷa
-Khụỷi ủoọng
 Xoay caực khụựp: coồ, tay, chaõn, hoõng, goỏi.
 Gaọp duoói
 ẹoọng taực tay cao, tay thaỏp.
 ẹoọng taực tay noù, chaõn kia.
2.Phaàn cụ baỷn.
-OÂn 10 ủoọng taực:
 +Taõng goựt
 +Tay vai
 +Tay vai phoỏi hụùp
 +Tay coồ
 +Goỏi
 +Chaùy taùi choồ
 +Tay lửụứn
 +Buùng hoõng
 +Lắc hụng
 +Tay cao
-Học mới 4 động tỏc
 +Vặn mỡnh
 +Bật nhảy
 +Tay
 +Điều hũa
3/ Phaàn keỏt thuực.
 -Thaỷ loỷng
 -Cuỷng coỏ
-Daởn doứ
Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp, baựo caựo sú soỏ.
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
Gv hửụựng daón hs khụỷi ủoọng
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
-Gv phaõn tớch kyừ thuaọt, thũ phaùm ủoọng taực.
-Gv daùy tửứng ủoọng taực, phaõn tớch caực theỏ chaõn, tay.
-Hửụựng daón hs taọp luyeọn Gv quan saựt sửỷa sai.
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
-Thaỷ loỷng moọt soỏ cụ tay, chaõn, than mỡnh.
-Goùi 1-2hs lean thửùc hieọn ủoọng taực theo yeõu caàu.
-Caỷ lụựp quan saựt vaứ nhaọn xeựt. ẹoàng thụứi cuỷng coỏ vaứ hoaứn thieọn laùi caực kyừ thuaọt ủoọng taực.
-Veà nhaứ oõn laùi caực ủoọng taực ủaừ hoùc.
___________________________
BUỔI CHIỀU
LUYỆN TẬP Tieỏng Vieọt
TỪ NGỮ VỀ VẬT NUễI.CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?
 I. Mục đớch - Yờu cầu: 
 - Nêu được các từ ngữ chỉ đặc điểm của loài vật vẽ trong tranh (BT1); bước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có hình ảnh so sánh (BT2, BT3).
II. Đồ dựng học tập: 
III. Hoạt động dạy, học: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
b. Hướng dẫn làm bài tập: 
Bài 1: Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm bài. 
- Cho học sinh trao đổi theo cặp. 
- Giỏo viờn nhận xột bổ sung. 
Bài 2: Giỳp học sinh nắm yờu cầu. 
- Giỏo viờn cho học sinh làm miệng. 
- Giỏo viờn nhận xột bổ sung. 
Bài 3: Dựng cỏch núi trờn để viết tiếp cỏc cõu sau. 
- Nhận xột. 
3. Củng cố - Dặn dũ:
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh trao đổi theo cặp. 
- 3 Nhúm học sinh lờn thi làm bài nhanh. 
- Cả lớp cựng chữa bài chốt lời giải đỳng. 
Trõu: khoẻ
Rựa: Chậm
Chú: Trung thành
Thỏ: Nhanh
- Học sinh nối nhau làm bài. 
- Đẹp như tiờn. 
- Cao như sếu. 
- Khoẻ như voi. 
- Nhanh như súc. 
- Chậm như rựa. 
- Học sinh làm vào vở. 
+ Mắt con mốo nhà em trũn như hũn bi ve. 
+ Toàn thõn nú phủ một lớp lụng màu tro, mượt như nhung. 
+ Hai tai nú nhỏ xớu như hai bỳp lỏ non. 
LUYỆN TẬP: Mỹ thuật
(Gv chuyờn dậy)
_______________________________
GIÁO DỤC NGOAỉI GIễỉ LấN LỚP
VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ Ở ĐỊA PHƯƠNG
I. mục tiêu 
Giỏo dục HS về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đỏp nghĩa của dõn tộc ta.
Biết trõn trọng, giữ gỡn và phỏt huy những truyền thống tốt đẹp đú.
Giỏo dục cỏc em lũng biết ơn; tự hào, kớnh trọng anh bộ đội.
II.Quy mô hoạt động Tổ chức theo quy mụ trường.
III.Tài liệu và phương tiện 
- Cỏc tư liệu về anh hựng liệt sỹ tiờu biểu ở địa phương.
- Chuẩn bị nội dung cõu hỏi để giao lưu.
IV.Các hoạt Động dạy học
Hoạt động dạy của thầy
Hoạt động học của trò
1: GV Chuẩn bị
- XD kế hoach thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ và thông qua BGH nhà trường
- Liên hệ với ban quản lý nghĩa trang
- Thống nhất thời gian chương trình 
- Chuẩn bị cho cách đi lại
2: Tiến hành hoạt động thăm viếng 
GV cho HS đi đến địa điểm 
GV cho HS phát biểu cảm tuởng
3: Vệ sinh nghĩa trang và giao lưu
- GV cho HS làm vệ sinh , nhặt cổ, quét don
- Tổ chức múa hát 
- Có lời hứa 
GV kết luận: Chỳng ta vừa cỏc cõu chuyện về anh bộ đội. Cỏc anh bộ đội đó chiến đấu rất dũng cảm, lập nờn những chiến cụng oanh liệt để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong thời bỡnh, cỏc anh bộ đội vừa hăng say luyện tậpquõn sự vừa tăng gia sản xuất, giỳp dõn phũng chống thiờn tai, bảo vệ tài sản, nhà cửa,..
4: Tổng kết, đỏnh giỏ:
- Gv nhận xột ý thức, thỏi độ tham gia hoạt động của HS.
- Chuẩn bị tiết sau: 
Bước 1: HS Chuẩn bị
Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ 
Có bài phát biểu cảm tuởng
Bước 2:Tiến hành hoạt động thăm viếng 
-HS phát biểu cảm tuởng
Bước 3: Vệ sinh nghĩa trang và giao lưu
- HS làm vệ sinh , nhặt cổ, quét dọn
- HS múa hát 
-HS núi lời hứa 
- HS nghe
- HS theo dừi
________________________________________________________________
Thứ sỏu, ngày 21 thỏng 12 năm 2012
Đ/C Huyên dạy
 ____________________________________
BUỔI CHIỀU
SINH HOẠT CHUYấN MễN
/

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 17 ca ngay hong le.doc