Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 7 cộng với một số. 6 cộng với một số (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 7 cộng với một số. 6 cộng với một số (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022

Có nhiều cách thực hiện khác nhau:

VD : nhẩm : 4 + 9

 tách số : 4 + 6 + 3 nhẩm đảo ngược

 4 + 9 = 9 + 4

 

pptx 19 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 59Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 7 cộng với một số. 6 cộng với một số (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2021 
Toán 
7 cộng với một số 
6 cộng với một số (tiếp theo) 
Khởi động 
50 điểm 
40 điểm 
90 điểm 
60 điểm 
BÀI MỚI 
7 + 7 = ? 
D: 14 
A: 11 
C: 13 
B: 12 
CHÚC MỪNG 
Hết Giờ 
START 
3 
6 
9 
12 
6 + 7 = ? 
C: 13 
D: 14 
B: 12 
A: 11 
CHÚC MỪNG 
Hết Giờ 
START 
3 
6 
9 
12 
7 + ? + 6 = 16 
C: 3 
D: 4 
A: 1 
B: 2 
CHÚC MỪNG 
Hết Giờ 
START 
3 
6 
9 
12 
6 + ? + 5 = 15 
D: 4 
C: 3 
B: 2 
A: 1 
CHÚC MỪNG 
Hết Giờ 
START 
3 
6 
9 
12 
LUYỆN TẬP 
7 + 6 = 13 
6 + 7 = 13 
6 + 5 = 11 
5 + 6 = 11 
Khi cộng ta gộp cho đủ chục rồi cộng với số 
còn lại. 
5 
Tính nhẩm 
4 + 9 = 3 + 8 = 8 + 9 = 
7 + 8 = 6 + 5 = 6 + 7 = 
13 
15 
11 
11 
17 
13 
Có nhiều cách thực hiện khác nhau: 
VD : nhẩm : 4 + 9 
 tách số : 4 + 6 + 3 nhẩm đảo ngược 
 4 + 9 = 9 + 4 
5 + 7 
7 + 5 
5 + 8 
8 + 3 
9 + 2 
3 + 9 
6 + 8 
8 + 6 
? 
? 
? 
? 
= 
< 
> 
= 
Khi so sánh 2 phép tính, ta tính kết quả của mỗi phép tính rồi mới thực hiện so sánh. 
8 
6 
7 
5 
6 
4 
Khi cộng ta gộp cho đủ chục rồi cộng với số 
còn lại. 
Củng cố 
Các phép cộng 9, 8, 7 hoặc 6 cộng với 1 số có gì giống nhau và khác nhau? 
Giống nhau: Gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. 
Khác nhau:Tách 1, 2, 3, hoặc 4 ở số sau. 
CHÀO TẠM BIỆT CÁC CON 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_7_cong_voi_mot_so_6_cong_voi_mot_so.pptx