Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần 6 - Trường Tiểu học Tiên Lục

Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần 6 - Trường Tiểu học Tiên Lục

TUẦN 6:

Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010

Tập đọc (18):

NGễI TRƯỜNG MỚI.

I. Mục đích - Yêu cầu:

- Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ khó.

- Rèn kỹ năng đọc hiểu: Hiểu được nghĩa của các từ khó.

- Biết yêu trường lớp . Bảo vệ trường lớp sạch đẹp.

II. Đồ dùng học tập:

- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài trong sỏch giỏo khoa.

- Học sinh: Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

 - Gọi học sinh lên đọc bài: “Chiếc bút mực” và trả lời câu hỏi trong sỏch giỏo khoa.

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm.

2. Bài mới: (28 phút)

 

doc 13 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 751Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần 6 - Trường Tiểu học Tiên Lục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 6:
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010
Tập đọc (18): 
NGễI TRƯỜNG MỚI.
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Rốn kỹ năng đọc thành tiếng: Đọc trơn toàn bài, đọc đỳng cỏc từ khú. 
- Rốn kỹ năng đọc hiểu: Hiểu được nghĩa của cỏc từ khú. 
- Biết yêu trường lớp . Bảo vệ trường lớp sạch đẹp. 
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài trong sỏch giỏo khoa. 
- Học sinh: Bảng phụ. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
 - Gọi học sinh lờn đọc bài: “Chiếc bỳt mực” và trả lời cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa. 
- Giỏo viờn nhận xột và ghi điểm. 
2. Bài mới: (28 phút)
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Luyện đọc: 
- Giỏo viờn đọc mẫu
- Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ. 
- Đọc từng cõu, từng đoạn. 
- Giải nghĩa từ: 
- Hướng dẫn đọc cả bài
- Đọc theo nhúm. 
- Thi đọc cả bài
* Hoạt động 3: Tỡm hiểu bài
Giỏo viờn yờu cầu học sinh đọc từng đoạn rồi cả bài để trả lời lần lượt cỏc cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa. 
* Hoạt động 4: Luyện đọc lại. 
- Giỏo viờn nhận xột bổ sung. 
* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dũ. (2 phút)
- Giỏo viờn hệ thống nội dung bài. 
- Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh nối nhau đọc từng dũng, từng cõu. 
- Học sinh đọc phần chỳ giải. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh đọc theo nhúm đụi. 
- Đại diện cỏc nhúm thi đọc. 
- Nhận xột nhúm đọc tốt nhất. 
- Đọc đồng thanh cả lớp. 
- Học sinh đọc và trả lời cõu hỏi theo yờu cầu của giỏo viờn. 
- Cỏc nhúm học sinh thi đọc cả bài. 
- Cả lớp cựng nhận xột khen nhúm đọc tốt. 
Toỏn (28): 
47 + 25.
I. Mục tiờu: 
Giỳp học sinh: 
- Biết cỏch thực hiện phộp cộng dạng: 47 + 25 (cộng cú nhớ dạng tớnh viết): 
- Củng cố phộp cộng dạng đó học: 7 + 5; 47 + 5
-GD học sinh ham học
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: 6 bú một chục que tớnh và 12 que tớnh rời. 
- Học sinh: Bảng phụ. Vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ(5 phút)
 - Học sinh lờn bảng đọc bảng cụng thức 7 cộng với một số. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: (28 phút)
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Giới thiệu phộp cộng 47 + 25. 
- Giỏo viờn nờu bài toỏn dẫn tới phộp tớnh 
47 + 25 =?
- Giỏo viờn hướng dẫn học sinh thao tỏc trờn que tớnh. 
- Giỏo viờn hướng dẫn học sinh cỏch thực hiện phộp tớnh. 
 47 
 + 25
 72
 * 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1.
 * 4 cộng 2 bằng 6, thờm 1 bằng 7, viết 7. 
 * Vậy 47 + 25 = 72
* Hoạt động 3: Thực hành.
Bài 1: Yờu cầu học sinh làm bảng con. 
Giỏo viờn nhận xột bảng con. 
Bài 2: Học sinh làm theo nhúm đụi. 
Bài 3: Cho học sinh đọc đề rồi tự túm tắt giải vào vở. 
- Giỏo viờn nhận xột bổ sung. 
- Học sinh nờu lại bài toỏn. 
- Thao tỏc trờn que tớnh để tỡm ra kết quả là 72. 
- Học sinh thực hiện phộp tớnh. 
- Học sinh viết bảng con: 47 + 25 = 72
- Học sinh làm bảng con. 
 17
+ 24
 41
 37
+ 36
 73
 47
+ 27
 74
 57
+ 18
 75
 67
+ 29
 96
- Học sinh cỏc nhúm làm việc. 
- Đại diện cỏc nhúm lờn bỏo cỏo kết quả. 
- Cả lớp nhận xột. 
- Học sinh làm vào vở. 
- Một học sinh lờn bảng giải. 
Bài giải
đội đú cú tất cả số người là: 
27 + 18 = 45 (Người): 
 Đỏp số: 45 người. 
- Cả lớp nhận xột. 
3.Củng cố - Dặn dũ. (2 phút)
- Giỏo viờn nhận xột giờ học. 
- Học sinh về nhà học bài và làm bài
***************************************************
Âm nhạc:
 GIáO VIÊN CHUYÊN DạY
*************************************************
Chớnh tả (11) Tập chộp: 
MẨU GIẤY VỤN.
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Chộp lại chớnh xỏc, trỡnh bày đỳng đoạn túm tắt nội dung bài: “mẩu giấy vụn”. 
- Viết đỳng qui tắc viết chớnh tả với ai/ay, s/x, thanh hỏi/ thanh ngó. Làm đỳng cỏc bài tập cú phụ õm đầu s/x; vần ai/ay. 
- GD học sinh ham học
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng phụ. 
- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi 2 học sinh lờn bảng viết cỏc từ: Tỡm kiếm, mỉm cười, long lanh, chen chỳc. 
- Học sinh ở dưới lớp viết vào bảng con. 
- Giỏo viờn nhận xột và ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh.
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chộp. 
- Giỏo viờn đọc mẫu đoạn chộp. 
- Hướng dẫn tỡm hiểu bài. 
Giỏo viờn nờu cõu hỏi để học sinh trả lời theo nội dung bài chộp. 
+ Cõu đầu tiờn trong bài chớnh tả cú mấy dấu phẩy ?
+ Tỡm thờm những dấu cõu khỏc trong bài chớnh tả ?
- Giỏo viờn hướng dẫn viết chữ khú vào bảng con: 
Mẩu giấy, nhặt, sọt rỏc. 
- Hướng dẫn học sinh viết vào vở. 
- Yờu cầu học sinh chộp bài vào vở. 
- Theo dừi, uốn nắn, quan sỏt giỳp em chậm theo kịp cỏc bạn
- Đọc cho học sinh soỏt lỗi. 
* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 
- Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 vào vở. 
- Giỏo viờn cho học sinh làm bài tập 2a.
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- Giỏo viờn nhận xột giờ học. 
- Học sinh về làm bài tập 2b.
- Học sinh lắng nghe. 
- 2 Học sinh đọc lại. 
- Trả lời cõu hỏi theo yờu cầu của giỏo viờn.
- Cú 2 dấu phẩy. 
- Dấu gạch ngang, dấu 2 chấm, dấu ngoặc kộp, dấu chấm than. 
- Học sinh luyện bảng con. 
- Học sinh theo dừi.
- Học sinh chộp bài vào vở. 
- Soỏt lỗi. 
- Học sinh đọc đề bài. 
- Học sinh làm bài vào vở. 
- 1 Học sinh lờn bảng làm. 
Mỏy cày - mỏi nhà
Thớnh tai - giơ tay. 
Chải túc - nước chảy. 
- Cả lớp nhận xột. 
- Học sinh cỏc nhúm lờn thi làm nhanh. 
- Cả lớp nhận xột nhúm làm nhanh, đỳng nhất. 
+ Xa xụi, sa xuống. 
+ Phố xỏ, đường sỏ. 
*************************************************************************
Thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2010
Toỏn (29): 
LUYỆN TẬP.
 I. Mục tiờu: 
Giỳp học sinh: 
- Củng cố và rốn kỹ năng thực hiện phộp cộng dạng: 47 + 25; 47 + 5; 7 + 5 (cộng qua 10 cú nhớ dạng tớnh viết.): 
- Rốn kỹ năng giải toỏn về nhiều hơn. 
-GD học sinh ham học
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng phụ. 
- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 
- Học sinh lờn bảng đọc bảng cụng thức 7 cộng với một số. 
- Giỏo viờn nhận xột, ghi điểm. 
2. Bài mới: (28 phút)
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 
Bài 1: Hướng dẫn học sinh tớnh nhẩm. 
Bài 2: Đặt tớnh rồi tớnh. 
- Chỗa , giứp HS yếu cộng
Bài 3: Yờu cầu học sinh tự đặt đề toỏn theo túm tắt rồi giải vào vở. 
- Chấm , củng cố
Bài 4: Yờu cầu học sinh làm nhúm. 
Giỏo viờn nhận xột bổ sung. 
- Học sinh tớnh nhẩm đọc kết quả. 
7 + 3 = 10
7 + 7 = 14
5 + 7 = 12
7 + 4 = 11
7 + 8 = 15
7 + 5 = 12
7 + 9 = 16
8 + 7 = 15
7 + 6 = 13
7 + 10 = 17
- Học sinh làm bảng con. 
 37
+ 15
 52
 47
+ 18
 65
 24
+ 17
 41
 67
+ 9
 76
 57
+ 23
 80
- Học sinh làm bài theo yờu cầu của giỏo viờn. 
Bài giải
Cả hai thỳng cú là
28 + 37 = 62 (Quả): 
 Đỏp số: 65 quả
- Học sinh cỏc nhúm làm bài. 
- Cỏc nhúm lờn trỡnh bày bài của mỡnh. 
- Cả lớp cựng nhận xột đưa ra đỏp ỏn đỳng. 
3: Củng cố - Dặn dũ. (2 phút)
- Giỏo viờn nhận xột giờ học. 
- Học sinh về nhà học bài và làm bài. 
********************************************
Chớnh tả (12) Nghe viết:
NGễI TRƯỜNG MỚI.
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Nghe viết chớnh xỏc trỡnh bày đỳng 1 đoạn trong bài: “ngụi trường mới”
- Làm đỳng cỏc bài tập phõn biệt cỏc phụ õm đầu và vần dễ lẫn. 
-GD hs yêu trường , yêu lớp 
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng phụ. 
- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 2, 3 học sinh lờn bảng làm bài tập 3b của giờ trước. 
- Giỏo viờn cựng học sinh nhận xột. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh.
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết. 
- Giỏo viờn đọc mẫu đoạn viết. 
- Hướng dẫn tỡm hiểu bài. 
Giỏo viờn nờu cõu hỏi để học sinh trả lời theo nội dung bài. 
- Dưới mỏi trường mới bạn học sinh cảm thấy cú những gỡ mới?
- Giỏo viờn hướng dẫn viết chữ khú vào bảng con: Mỏi trường, rung động, trang nghiờm, thước kẻ. 
- Hướng dẫn học sinh viết vào vở. 
- Đọc cho học sinh chộp bài vào vở. 
- Theo dừi, uốn nắn, quan sỏt giỳp đỡ em chậm theo kịp cỏc bạn. 
- Đọc cho học sinh soỏt lỗi. 
- Chấm và chữa bài. 
* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 
Bài 1: Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm bài tập vào vở. 
- Chữa , củng cố bài 
Bài 2a: Giỏo viờn cho học sinh làm vở. 
- Chữa , củng cố bài 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- Giỏo viờn nhận xột giờ học. 
- Học sinh về làm bài 2b.
- Học sinh lắng nghe. 
- 2 Học sinh đọc lại. 
- Trả lời cõu hỏi theo yờu cầu của giỏo viờn. 
- Tiếng trống rung động kộo dài, tiếng cụ giỏo giảng bài, 
- Học sinh luyện bảng con. 
- Học sinh theo dừi. 
- Học sinh chộp bài vào vở. 
- Soỏt lỗi. 
- Học sinh nhắc lại qui tắc viết chớnh tả: 
- Học sinh đọc đề bài. 
- Học sinh cỏc nhúm lờn thi làm bài nhanh. 
Cỏi tai, chõn tay, tượng đài, đỏy hồ, chai nước, chữa chỏy, 
- Cả lớp nhận xột. 
- Học sinh làm vào vở. 
+ Tiếng bắt đầu bằng s hoặc x: 
Sẽ, son, san, sen, sỏng, song, sõn, soi, 
Xe, xộn, xoan, xong, xoài, xột, 
***************************************************
Luyện từ và cõu (6): 
CÂU KIỂU AI LÀ Gè ? KHẲNG ĐỊNH PHỦ ĐỊNH.
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG.
I. Mục đớch - Yờu cầu:
 - Biết đặt cõu hỏi cho cỏc bộ phận cõu giới thiệu (ai, cỏi gỡ, con gỡ là gỡ ?). Biết đặt cõu phủ định. 
- Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về đồ dựng học tập. 
-GD hs ham học , biết bảo vệ đồ dùng
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng phụ; 
- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- 3 Học sinh lờn bảng viết 1 số tờn sau: sụng Đà, nỳi Nựng, hồ Than thở, thành phố Hồ Chớ Minh. 
- Giỏo viờn nhận xột và ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 
Bài 1: Giỏo viờn cho học sinh đọc yờu cầu. 
Đặt cõu hỏi cho bộ phận cõu được in đậm. 
Bài 2: Gọi học sinh đọc đề
- Tỡm những cỏch núi cú nghĩa giống với nghĩa của cỏc cõu sau: 
-GV nhận xét , khen hs đặt câu tốt khẳng định, phủ định
Bài 3: Gọi học sinh đọc đề bài. 
- Giỏo viờn mời 1 số em lờn bảng làm.
 - GD hs biết giữ gìn bảo quản đồ dùng học tập
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dũ. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh về nhà ụn lại bài.
- Học sinh đọc yờu cầu. 
- Học sinh đặt cõu. 
+ Ai là học sinh lớp 2?
+ Ai là học sinh giỏi nhất lớp?
+ Mụn học em yờu thớch là gỡ ?
- Học sinh nối nhau núi cõu cú nghĩa giống với cõu b, c. 
b) Em khụng thớch nghỉ học đõu. 
+ Em cú thớch nghỉ học đõu. 
+ Em đõu cú thớch nghỉ học. 
c) Đõy khụng phải đường đến trường. 
+ Đõy cú phải đường đến trường đõu. 
+ Đõy đõu cú phải đường đến trường. 
- Học sinh làm bài. 
- Trong tranh cú 4 quyển vở, 3 chiếc cặp, 2 lọ mực, 
****************************************
Mĩ thuật
GIáO VIÊN CHUYÊN DạY
************************************************************************
Thứ sáu ngày 1 tháng 10 năm 2010
Toỏn (30):
BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN.
I. Mục tiờu: 
Giỳp học sinh củng cố: 
- Củng cố về khỏi niệm “Ít hơn” và biết giải bài toỏn về ớt hơn. 
- Rốn kỹ năng giải toỏn về ớt hơn (toỏn đơn, cú một phộp tớnh)
-GD học sinh ham học
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng phụ. 
- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 2 học sinh lờn bảng làm bài 4 trang 29. 
- Giỏo viờn nhận xột, ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài toỏn về ớt hơn. 
Bài toỏn: Hàng trờn cú 7 quả cam, hàng dưới cú ớt hơn hàng trờn 3 quả. Hỏi hàng dưới cú mấy quả cam?
- Hướng dẫn học sinh giải. 
+ Bài toỏn cho biết gỡ ?
+ Bài toỏn hỏi gỡ ? 
+ Muốn biết hàng dưới cú mấy quả cam ta làm thế nào?
+ Tức là lấy mấy trừ mấy?
+ 7 trừ 3 bằng mấy?
- Giỏo viờn hướng dẫn học sinh giải và trỡnh bày. 
. 
* Hoạt động 3: Thực hành. 
Bài1:
-Yêu cầu HS đọc bài và giải vào nháp ,1HS giải bảng 
-Chữa củng cố dạng toán ít hơn
Bài 2:Nêu bài toán
-Yêu cầu tự làm vào vở
-GV chem., củng cố
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- Giỏo viờn nhận xột giờ học. 
- Học sinh về nhà học bài 3 
- Học sinh nờu lại đề toỏn. 
- Bài toỏn cho biết hàng trờn cú 7 quả cam. 
Hàng dưới cú nhiều hơn hàng trờn 3quả. 
- Bài toỏn hỏi hàng dưới cú mấy quả cam. 
- Ta lấy số cam ở hàng trờn trừ đi số cam ớt hơn ở hàng dưới. 
- Lấy 7 trừ 3 
- 7 trừ 2 bằng 4. 
- Học sinh đọc Bài giải ở trờn bảng. 
Bài giải:
Số quả cam hàng dưới cú là:
7 – 3 = 4 (quả cam)
 Đỏp số: 4 quả cam
-Nêu yêu cầu
-HS làm nháp ,1 HS chữa
-Nhận xét
-HS làm vở
-1HS làm bảng phụ
***********************************************
Tập viết (6):
 CHỮ HOA: Đ.
 I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Biết viết hoa chữ cỏi Đ theo cỡ vừa và nhỏ. 
- Biết viết cõu ứng dụng “đẹp trường đẹp lớp” theo cỡ vừa và nhỏ. Viết đều nột, đỳng mẫu và nối chữ đỳng quy định. 
-GD hs biết giữ trường lớp xanh sạch đẹp
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Chữ mẫu trong bộ chữ. 
- Học sinh: Vở tập viết. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn đọc cho học sinh viết bảng con chữ C và từ chia. 
- Giỏo viờn nhận xột bảng con. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 
- Giỏo viờn cho học sinh quan sỏt chữ mẫu. 
- Nhận xột chữ mẫu. 
- Giỏo viờn viết mẫu lờn bảng. 
Đ
- Phõn tớch chữ mẫu. 
- Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 
* Hoạt động 3: Hướng dẫn viết từ ứng dụng. 
- Giới thiệu từ ứng dụng: 
Đẹp trường đẹp lớp.
- Giải nghĩa từ ứng dụng. 
- Hướng dẫn viết từ ứng dụng vào bảng con. 
* Hoạt động 4: Viết vào vở tập viết. 
Giỏo viờn hướng dẫn học sinh viết vào vở theo mẫu sẵn. 
- Giỏo viờn theo dừi uốn nắn sửa sai. 
-Chấm, chữa. 
- Giỏo viờn thu chấm 7, 8 bài cú nhận xột cụ thể. 
* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dũ. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh về viết phần cũn lại. 
- Học sinh quan sỏt và nhận xột độ cao của cỏc con chữ. 
- Học sinh theo dừi giỏo viờn viết mẫu. 
- Học sinh phõn tớch
- Học sinh viết bảng con chữ Đ 2 lần. 
- Học sinh đọc từ ứng dụng. 
- Giải nghĩa từ. 
- Học sinh viết bảng con chữ: Đẹp
- Học sinh viết vào vở theo yờu cầu của giỏo viờn. 
- Sửa lỗi. 
**********************************************
Tập làm văn (6): 
KHẲNG ĐỊNH – PHỦ ĐỊNH.
LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC SÁCH.
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Rốn kỹ năng nghe núi: Biết trả lời cõu hỏi và đặt cõu hỏi theo mẫu khẳng định. 
- Rốn kỹ năng viết: Biết tỡm và ghi lại mục lục sỏch. 
-GD hs ham học
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng phụ; tranh minh họa trong sỏch giỏo khoa. 
- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 2 học sinh lờn bảng đọc mục lục sỏch bài tuần 6, 7. 
- Giỏo viờn và cả lớp nhận xột. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 1: Giỏo viờn hướng dẫn học sinh thực hành hỏi đỏp cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa. 
Bài 2: Giỏo viờn nờu yờu cầu. 
- Gọi mỗi học sinh đặt 1 cõu, sau mỗi cõu học sinh đọc giỏo viờn nhận xột sửa sai. 
Bài 3: 
- Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm vào vở. 
Yờu cầu học sinh đọc mục lục 1 tập truyện thiếu nhi, ghi lại tờn 2 truyện, tờn tỏc giả và số trang. 
- Giỏo viờn thu một số bài để chấm. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dũ. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh về học bài và chuẩn bị bài sau. 
- 1 Học sinh đọc yờu cầu. 
- Học sinh làm miệng. 
- Học sinh thực hành hỏi đỏp. 
- Cả lớp cựng nhận xột. 
- 3, 4 Học sinh đặt cõu theo mẫu. 
+ Cõy này khụng cao đõu. 
+ Cõy này cú cao đõu. 
+ Cõy này đõu cú cao. 
- Học sinh làm vào vở. 
- Mỗi học sinh viết vào vở tờn 2 truyện tờn tỏc giả, số trang. 
- 1 Số học sinh đọc bài viết của mỡnh. 
Thể dục (12): 
ễN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC
PHÁT TRIỂN CHUNG.
 I. Mục tiờu: 
- ễn 5 động tỏc đó học, học động tỏc bụng. Yờu cầu thực hiện động tỏc tương đối chớnh xỏc. 
- ễn trũ chơi “Nhanh lờn bạn ơi !”.
-GD hs yêu thích môn học
II. Địa điểm và phương tiện: 
- Địa điểm: Trờn sõn trường. 
- Phương tiện: Chuẩn bị một cũi và kẻ sõn chơi trũ chơi. 
III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp: 
1. Khởi động: 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Định lượng
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Phần mở đầu. 
- Cho học sinh ra xếp hàng, phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. 
- ễn bài tập đội hỡnh đội ngũ
* Hoạt động 2: Phần cơ bản. 
- ễn năm động tỏc đó học. 
- Giỏo viờn điều khiển. 
- Học chuyển đội hỡnh hàng ngang thành đội hỡnh vũng trũn và ngược lại. 
- Trũ chơi: Nhanh lờn bạn ơi !
Giỏo viờn nờu tờn trũ chơi và hướng dẫn cỏch chơi. 
* Hoạt động 3: Kết thỳc. 
- Giỏo viờn cựng học sinh hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
7-8 phút
6 phút
8 phút
8 phút
5 phút
- Học sinh ra xếp hàng. 
- Học sinh ụn lại một vài lần. 
- Học sinh thực hiện 2 lần mỗi lần 2 x 8 nhịp. 
- Học sinh làm theo hướng dẫn của giỏo viờn. 
- Thực hiện 2 lần. 
- Học sinh chơi trũ chơi theo hướng dẫn của giỏo viờn. 
- Học sinh cỏc tổ thi đua xem tổ nào nhanh nhất. 
- Tập một vài động tỏc thả lỏng. 
***************************************
Hoạt động tập thể:
 kiểm điểm tuần 6
I.Mục tiêu:
-Đánh giá các mặt : học tập , vệ sinh  trong tuần 6
- Rút kinh nghiệm , phương hướng tuần 7
- Khen ngợi , GD hs 
II. Nội dung
HĐ1: -Tập hợp, điểm danh, kiểm tra vệ sinh, tác phong.
*HĐ2: - Lớp trưởng điều hành 
- Kiểm điểm các mặt trong tuần
-GV đánh giá các mặt
*HĐ 3: Kế hoạc tuần 7: chào mừng ngày 20/10: Dành nhiều hoa điểm tốt, ổn đình nề nếp 
- Chấn chỉnh các nhược điểm trong tuần qua
**********************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 56.doc