Giáo án Mĩ thuật - Củng cố vẽ theo mẫu: Vẽ túi xách (tiếp)

Giáo án Mĩ thuật - Củng cố vẽ theo mẫu: Vẽ túi xách (tiếp)

Giới thiệu bài :

2 . Quan sát , nhận xét :

Cho HS quan sát 1 vài cái túi xách , gợi ý để HS nhận biết :hình dáng , cách trang trí , màu sắc , bộ phận của túi .

3 . Cách vẽ cái túi xách :

- Gv treo 1 cái túi lên bảng và vẽ mẫu cho HS quan sát , vừa vẽ vừa hướng dẫn :

+ Vẽ phác phần chính và tay xách

+ Vẽ tay xách

+ Vẽ nét đáy túi

-Gợi ý HS trang trí theo ý thích

 

doc 5 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 478Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật - Củng cố vẽ theo mẫu: Vẽ túi xách (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 22 / 1 / 2010
Ngày dạy : Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010
NTTC ( Mĩ thuật )
CỦNG CỐ VẼ THEO MẪU : VẼ TÚI XÁCH( tiÕp )
A.Mục tiêu:
Giúp HS : Luyện tập cách vẽ cái túi xách .
B .Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1 . Giới thiệu bài :
2 . Quan sát , nhận xét :
Cho HS quan sát 1 vài cái túi xách , gợi ý để HS nhận biết :hình dáng , cách trang trí , màu sắc , bộ phận của túi .
3 . Cách vẽ cái túi xách :
- Gv treo 1 cái túi lên bảng và vẽ mẫu cho HS quan sát , vừa vẽ vừa hướng dẫn :
+ Vẽ phác phần chính và tay xách 
+ Vẽ tay xách 
+ Vẽ nét đáy túi 
-Gợi ý HS trang trí theo ý thích
4 . Thực hành :
- Gợi ý HS vẽ .
5 Nhận xét , đánh giá 
- Gợi ý HS nhận xét bài 
 - Cho HS tự xếp loại .
6. Dặn dò :
- Hoàn thành bài vẽ cái túi xách 
- HS quan sát và trả lời câu hỏi của GV . 
- Quan sat Gv vẽ mẫu 
- HS thực hành vẽ cái túi xách .3 - 4 HS vẽ trên bảng . 
- HS cùng Gv nhận xét , xếp loại bài vẽ .
Ho¹t ®éng tËp thÓ :
LuyÖn viÕt bµi 22
A . Mục tiêu :
 Giúp HS : Luyện viết đúng , đẹp chữ hoa U , ¦ vµ tõ øng dông: Uèng n­íc nhí nguån ; øng khÈu thµnh th¬ .
B . Đồ dùng :
- Vë luyÖn viÕt , mÉu ch÷ hoa U , ¦ .
C .Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1 . Giới thiệu bài :
- Gv giới thiệu và ghi bảng tên bài .
2 .H­íng dÉn HS tËp t« ch÷ hoa U: 
- Cho HS quan sát chữ hoa U : Nhận xét chữ hoa U cao mấy li , rộng mấy li, gồm mấy nét ?
- Ch÷ ¦ thªm nÐt phô .
- Gv h­íng dÉn HS t«
- Theo dõi HS viết và chỉnh sửa cho HS .
3 . HD viết tõ øng dông
- Gv gọi HS đọc cụm từ .
- Hướng dẫn HS nhận xét về độ cao các con chữ và khoảng cách giữa các chữ .
- Gv hướng dẫn cách viết tõ ch÷ hoa sang ch÷ th­êng và yêu cầu HS viết vào bảng con .
4 . Viết vào vở :
- Yêu cầu HS viết vào vở luyện viết .
- Theo dõi , giúp đỡ HS .
- Chấm 1 số bài , nhận xét 
5 Củng cố - Dặn dò :
- Nhận xét giờ học 
- Dặn HS về luyện viết thêm .
- Quan sát theo hướng dẫn và trả lời câu hỏi .
- Quan sát Gv viết mẫu và viết vào bảng con :U , ¦
- 2 – 3 HS ®äc: Uèng n­íc nhí nguån , øng khÈu thµnh th¬ .
- Nhận xét và viết vµo b¶ng con:Uèng , øng.
- HS viết bài .
Hướng dẫn học:
CỦNG CỐ : TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT . ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ? DẤU CHẤM , DẤU CHẤM THAN
A . Mục tiêu :
 - Giúp HS : Nhận biết được một số từ chỉ thời tiết 4 mùa . Biết dùng các cụm từ bao giờ , lúc nào , tháng mấy , mấy giờ thay cho cụm từ Khi nào ?. Điền đúng dấu câu vào đoạn văn .
B . Đồ dùng :
 Vở Luyện tập Tiếng Việt .
C . Hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1 . Giới thiệu bài :
- Nêu yêu cầu giờ học .
2 . Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 1 : 
- Gọi HS đọc yêu cầu .
- Lần lượt đọc các từ : nóng bức , ấm áp , giá lạnh ,.và gọi Hs nêu đó là mùa nào .
- Gv cùng HS chốt ý đúng .
- Gv nhắc HS ghi nhớ từ ngữ chỉ thời tiết từng mùa .
Bài 2 : 
- Gv hướng dẫn HS hiểu yêu cầu 
VD : a , Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ? có thể thay thế bằng những cụm từ nào ?
- Vậy ở phần a , có thể đánh dấu cộng vào mấy cột ? 
- Cho HS tự làm sau đó nêu kết quả . GV chốt ý đúng 
Bài 3 :
- Gọi HS lên bảng làm .
- Gv nhận xét , chữa bài .
3 .Nhận xét – Dặn dò :
- Nhận xét giờ học .
- Dặn HS về xem lại bài .
- HS nối tiếp đọc .
- Hs nêu nhanh .
VD : nóng bức – mùa hạ 
- Hs làm vào vở .
- HS nêu : Bao giờ , lúc nào , tháng mấy , mấy giờ .
- Vào cả 4 cột .
- Tự làm vào vở : b, c , d , bao giờ , lúc nào , tháng mấy 
- 2 HS lên bảng làm bài , dưới lớp làm vào vở bài tập:
Thật độc ác ! / Mở cửa ra ! / Không ! / Sáng ra ta sẽ mở cửa mời ông vào .
NghÖ thuËt t¨ng c­êng (ÂN)
«n BÀI HÁT : TRªn CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG
A . Mục tiêu :
 - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca .
 - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .
 - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản .
B . Chuẩn bị :
 - Chuẩn bị một số động tác phụ họa đơn giản .
C. Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1 . Giới thiệu bài 
2 . Ôn tập bài hát : Trên con đường đến trường .
- Gv HD HS ôn tập theo nhóm 
- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca .
- HD HS vài động tác múa đơn giản 
VD : + Lời 1 : Câu 1 , 2 – Tay trái đưa ngang tầm mắt nhìn , chân nhún nhịp nhàng bên trái , phải . Câu 3 , 4 – Hai tay đưa qua đầu bên trái , phải , chân như trên .
+ Lời 2 : Câu 1 , 2 – Hai tay đưa lên ngang miệng tượng trưng cho hình ảnh chim hót . Câu 3 đưa ngón trỏ tay trái , phải như đang đố nhau . Câu 4 thể hiện động tác như đang bước đi đến trường .
- Gv nhận xét .
3. Củng cố - Dặn dò :
- Gv nhận xét , khen ngợi cá nhân , nhóm hoàn thành tốt mục tiêu của tiết học 
- Nhắc HS ôn lại bài hát và các động tác vận động phụ họa đã học .
- HS ôn tập bài hát 
 + Đồng thanh 
 + Hát cá nhân 
 + Hát theo dãy , tổ .
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách , tiết tấu lời ca 
- Thực hiện các động tác múa nhịp nhàng , đơn giản ( do Gv HD và các em tự nghĩ thêm ).
- Tập vài lần để nhớ các động tác và có thể múa đều , nhuần nghuyễn hơn.

Tài liệu đính kèm:

  • docMT CC Ve theo mau - Ve cai tui xach.doc