Giáo án các môn lớp 2 năm 2008 - Tuần 1

Giáo án các môn lớp 2 năm 2008 - Tuần 1

A.Mục tiêu:

Đọc diễn cảm giọng cậu bé ngạc nhiên, giọng bà cụ ôn tồn

HS đọc rõ ràng, đọc đúng các từ: ngáp ngắn, ngáp dài , nguệch ngoạc, thỏi sắt, giảng bài.

HS hiểu được cần phải có tính kiên trì, chịu khó, nhẫn nại mới thành công.

HS có ý thức tốt trong học tập và lao động.

B.Chuẩnbị:

 Gv: Tranh minh hoạ

C. Các hoạt động dạy - học:

Tiết 1 : TGDK:40 phuùt

1. Baøi cuõ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

 2. Baøi môùi:Giới thiệu bài – ghi bảng – HS nhắc lại.

 Hoaït ñoäng 1: Luyện đọc đúng

• Giúp HS đọc bài rõ ràng, đọc đúng các từ khó và giải nghĩa được các từ mới.

- GVđọc mẫu - HS đọc câu nối tiếp - GV rút từ khó – HS đọc từ khó .

- Yêu cầu HS đọc đoạn và giải nghĩa từ (các từ trong chú giải SGK).

- Hướng dẫn HS đọc câu, đoạn khó (cá nhân , cặp).

- HS đọc đoạn trong nhóm: Gv chia nhóm 4 em phân công mỗi lần đọc 1 em

- Lớp đồng thanh (1 lần)

 

doc 18 trang Người đăng haihoa22 Lượt xem 698Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn lớp 2 năm 2008 - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 1 : Thứ hai ngày 25 tháng 8 năm 2008 
 Tập đọc: Tiết 1,2
 Có công mài sắt, có ngày nên kim. 
 SGK/ 4 ; DKTG: 80 phút
A.Mục tiêu:
Đọc diễn cảm giọng cậu bé ngạc nhiên, giọng bà cụ ôn tồn
HS đọc rõ ràng, đọc đúng các từ: ngáp ngắn, ngáp dài , nguệch ngoạc, thỏi sắt, giảng bài.
HS hiểu được cần phải có tính kiên trì, chịu khó, nhẫn nại mới thành công.
HS có ý thức tốt trong học tập và lao động.
B.Chuẩnbị:
 Gv: Tranh minh hoạ
C. Các hoạt động dạy - học:
Tiết 1 : TGDK:40 phuùt
1. Baøi cuõ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
 2. Baøi môùi:Giới thiệu bài – ghi bảng – HS nhắc lại.
 Hoaït ñoäng 1: Luyện đọc đúng
Giúp HS đọc bài rõ ràng, đọc đúng các từ khó và giải nghĩa được các từ mới.
GVđọc mẫu - HS đọc câu nối tiếp - GV rút từ khó – HS đọc từ khó .
Yêu cầu HS đọc đoạn và giải nghĩa từ (các từ trong chú giải SGK).
Hướng dẫn HS đọc câu, đoạn khó (cá nhân , cặp).
HS đọc đoạn trong nhóm: Gv chia nhóm 4 em phân công mỗi lần đọc 1 em
Lớp đồng thanh (1 lần)
Tiết 2:TGDK:40 phuùt.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. 
HS hiểu được nội dung bài và trả lời được các câu hỏi SGK.
Gv yêu cầu HS đọc câu hỏi .
Yêu cầu HS đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi.
(C1:Caäu hoïc haønh mau chaùn,ñoïc thì ngaùp ngaén ngaùp daøi,vieát ngueäch ngoaït.
C2:Thaáy baø cuï ñang maøi thoûi saét.
C3:Moãi ngaøy chaùu maøi thoûi saét nhoû ñi moät tí ,seõ coù ngaøy chaùu thaønh taøi.Nhö chaùu ñi hoïc moãi ngaøy chaùu hoïc moät ít seõ coù ngaøy chaùu thaønh taøi.)
Hoạt đông 3: Luyện đọc lại .
Giúp HS đọc diễn cảm và thể hiện đúng giọng các nhân vật.
Gv đọc mẫu cho HS nghe.
HS tập đọc diễn cảm giọng cậu bé và bà cụ.
HS đọc theo vai (3 lần)
 3 :Củng cố dặn dò .
 Câu chuyện này khuyên em điều gì? GV liên hệ giáo dục HS .
 Chuẩn bị bài sau: Tự thuật.
D.Bổ sung:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Toán : (Tiết : 1)
Ôn tập các số đến 100 
 SGK/Trang 3 ; DKTG: 35 phút
A.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về :
Viết các số từ 0 đến 100, thứ tự các con số.
 Số có 1 chữ số, 2 chữ số, số liền trước, số liền sau của 1 số.
Đếm đúng, viết đúng và nhận biết nhanh.
B.Chuẩn bị:
GV : 1 bảng các ô vuông ; bảng phụ 
HS : bảng con.
C.Các hoạt động dạy học:
1. Baøi cuõ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
( VBT , SGK , bút , thước )
2. Baøi môùi : 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài – ghi bảng – HS nhắc lại.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập.
Giúp HS ôn tập củng cố lại thứ tự các số từ 0 đến 100; số bé nhất, số lớn nhất có hai chữ số; số liền trước, số liền sau.
Bài 1: Củng cố về số có một chữ số.
HS đọc từ 0 đến 9 (đọc xuôi, đọc ngược).
HD học sinh tìm số bé nhất và số lớn nhất của số có 1 chữ số.
HS so sanh và làm vào VBT.
Bài 2: Củng cố về số có hai chữ số.
- HS đọc lại các số có hai chữ số ( 2 – 3 HS )
HD học sinh làm vào VBT – Gv chấm và sữa bài.
Bài 3: Củng cố về số liền trước, số liền sau.
1 hs làm bảng phụ.
 Cả lớp làm VBT.
Gv sửa bài: 
3:Củng cố, dặn dò.
Đọc theo thứ tự các số có hai chữ số 
Dặn chuẩn bị tiết sau.
 .Bổ sung:
Mĩ thuật : ( Tiết 1)
VTT: Vẽ đậm vẽ nhạt Mĩ thuật 
 VMT/ 4 ; DKTG : 35 phút
A.Mục tiêu : 
- HS biết được 3 độ đậm nhạt chính : Đậm , đậm vừa , nhạt.
- Biết vẽ đậm , vẽ nhạt qua thực hành .
- Ham thích , cẩn thận .
B.Chuẩn bị : 
GV : Hình minh hoạ 3 sắc độ: Đậm , đậm vừa , nhạt 
Phấn màu ; HS : Bút chì , bút màu 
C.Các hoạt động dạy học :
1. Bài cũ
Kiểm tra vở tập vẽ của HS và bút màu 
2 Bài mới
Hoạt động 1 : Quan sát , nhận xét :
Giúp HS nhận biết được 3 sắc độ: Đậm , đậm vừa , nhạt .
GV giới thiệu tranh – tóm tắt rõ nội dung và sắc độ đậm nhạt
HS quan sát nhận biết độ đậm , đậm vừa , nhạt.
Hoạt động 2: Cách vẽ đậm , vẽ nhạt
- HS nhắc lại cách vẽ đậm , vẽ nhạt 
+ Vẽ đậm : đưa nét mạnh , nét đan dày 
+ Vẽ nhạt : đưa nét nhẹ tay hơn , nét đan thưa .
Hoạt động 3:Thực hành 
GV theo dõi , động viên
HS thực hành vẽ vào vở
Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá 
Chọn một số bài vẽ đẹp của HS – Lớp nhận xét , đánh giá 
3. Củng cố , dặn dò 
Cho HS nêu lại cách vẽ đậm , đậm vừa , nhạt 
Dặn sưu tầm tranh thiếu nhi
D.Bổ sung :
.
thứ 3 ngày 26 tháng 8 năm 2008
 Đạo đức : ( Tiết 1 )
Học tập , sinh hoạt đúng giờ	
 VBT / 2 ; DKTG : 35 phút
A.Mục tiêu :
- HS hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập , sinh hoạt đúng giờ .
- HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lí cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu .
- HS có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh hoạt đúng giờ .
B.Chuẩn bị : 
Tranh phóng lớn 
C.Các hoạt động dạy học :
1. Baøi cuõ : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 
2.Baøi môùi : Giới thiệu bài – Ghi bảng 
Hoạt động 1 : Bày tỏ ý kiến 
MT :HS có ý kiến riêng và biết bày tỏ ý kiến trước các hành động 
Yêu cầu HS quan sát tranh 1,2 nhận xét về việc làm của các bạn trong 2 tranh ( 4 nhóm )
Đại diện các nhóm trình bày 
Các nhóm trao đổi - nhận xét 
GV kết luận 
Hoạt động 2 : Xử lí tình huống 
MT :HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong từng tình huống cụ thể .
HS thảo luận nhóm – đóng vai theo tình huống ( Bài tập 2 )
HS trao đổi - nhận xét 
GV chốt 
Hoạt động 3 : Giờ nào việc nấy 
MT:Giúp HS biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập và sinh hoạt đúng giờ 
Giao công việc cho 4 nhóm 
Các nhóm trình bày – nhận xét 
GV kết luận 
3 : Củng cố 
Trò chơi : Phóng viên 
Hướng dẫn thực hành ở nhà : Cùng cha mẹ xây dựng thời gian biểu và thực hiện theo thời gian biểu .
D.Bổ sung :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Toán: Tiết 2
Ôn tập các số đến 100. 
 SGK/4 DKTG: 35 phút
A.Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về:
+ Đọc, viết số có hai chữ số .
+ so sánh các số có hai chữ số.
+ Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vị.
- HS đọc đúng, viết đúng và phân tích nhanh số có 2 chữ số.
- Giaùo duïc HS laøm baøi caån thaän.
( Ñ/ c boû baøi taäp 2/4 )
 B.Chuẩn bị:
 Gv: kẻ, viết sẳn bảng (bài 1 sgk)
 C.Các hoạt động dạy – học:
1.Baøi cuõ: Kiểm tra 5 vbt của HS.
2.Baøi môùi:GTB – ghi bảng- HS nhắc lại.
Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập.
 Bài 1: củng cố về đọc, viết và phân tích số có hai chữ số.
HS nêu cách làm – Lớp làm vbt – 1 em làm bảng phụ.
Gv cùng HS sửa bài.
Bài 2:HS bieát caùch so saùnh.
 HD hs cách so sánh: so sánh số hàng chục trước, số đơn vị sau.
HS làm vbt sau đó sửa bài .(keøm HS yeáu)
KQ: 52 80 , 88 = 80 + 8 , 30 + 5 < 53.
Bài 3: Bằng cách so sánh, Hs viết đúng số theo Y/C.
HS làm vào VBT
KQ: a) 38, 42, 59, 70.
 b) 70, 59, 42, 38.
Gv chấm 1 số bài.
 Bài 4 : HS biết chọn số thích hợp điền vào ô trống 
HS tự nối kết quả vào VBT
Nêu miệng kết quả tìm được ( keøm HS yeáu)
Bài 5 : HS tìm được số bé nhất có hai chữ số giống nhau 
HS làm việc theo cặp 
Trình bày kết quả: KQ: 11.
4: Củng cố, dặn dò.
Cho HS đọc và viết số có hai chữ số ( 2 em HS yếu )
Dặn chuẩn bị tiết sau.
D.Bổ sung:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chính tả :( tập chép ) Tiết 1
 Có công mài sắt , có ngày nên kim .	
 SGK / 6 ; DKTG : 35 phút
A.Mục tiêu :
- Chép lại chính xác , trình bày đúng đoạn cần chép trong bài : “ Có công mài sắt , có ngày nên kim” .
- Phân biệt đúng c/k , biết viết và đọc đúng 9 chữ cái đầu .
- HS chép đẹp , đúng , phân biệt chính xác và biết viết đúng một số chữ cái .
- Có ý thức luyện chữ viết , giữ gìn vở cẩn thận .
B.Chuẩn bị :
GV : Bảng phụ 
HS : Bảng con
C.Các hoạt động dạy – học :
1Baøi cuõ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2.Baøi môùi: GTB – ghi bảng – HS nhắc lại 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn chính tả 
HS nắm được cách viết và trình bày đúng đoạn chính tả 
GV đọc mẫu đoạn cần chép 
2 HS đọc lại 
GV đặt câu hỏi - HS trả lời 
HS viết bảng con từ khó : thỏi sắt , giống , kim 
Đọc lại từ khó
HS chép bài ( SGK) ( GV theo dõi và giúp đỡ HS yếu )
Chấm , sửa bài ( 7 bài )
Hoạt động 2 :HD bài tập 
Giúp HS phân biệt được c/k , biết viết và đọc đúng 9 chữ cái đầu .
Bài 1 : Lớp làm vbt - Gọi 1hs làm bảng phụ.
- Sửa bài :Kim khâu , cậu bé , kiên nhẫn , bà cụ .
Bài 2 : HS điền vào vở - nêu miệng.
3: Củng cố, dặn dò. 
Gọi 1 HS đọc lại bảng chữ cái vừa viết.
Nhận xét chính tả. Dặn dò tiết sau.
D.Bổ sung :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tập đọc : Tiết 3
Tự thuật
 SGK/ DKTG: 40phút
Mục tiêu:
Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc rõ ràng bài.
Giáo dục học sinh biết vận dụng tự giới thiệu về mình.
Đồ dùng dạy học: SGK.
Các hoạt động dạy học.
Bài cũ: nhắc lại tên bài học hôm trước ( có công mài sắt , có ngày nên kim).
Gọi 3 dọc bài và trả lời câu hỏi
Nhận xét nghi điểm
Bài mới:
Hoạt động 1: Gi ới thi ệu b ài :GV ghi tên bài.
 Hoạt động 2: Luyện đọc đúng.
*Luyện đọc câu Giúp HS đọc bài rõ ràng, đọc đúng các từ khó và giải nghĩa được các từ mới.
GVđọc mẫu - HS đọc câu nối tiếp - GV rút từ khó – HS đọc từ khó .
Yêu cầu HS đọc đoạn và giải nghĩa từ (các từ trong chú giải SGK).
Hướng dẫn HS đọc câu, đoạn khó (cá nhân , cặp).
HS đọc đoạn trong nhóm: Gv chia nhóm 4 em phân công mỗi lần đọc 1 em
Lớp đồng thanh (1 lần)
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. 
HS hiểu được nội dung bài và trả lời được các câu hỏi SGK.
Gv yêu cầu HS đọc câu hỏi .
Yêu cầu HS đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi.
(C1:Caäu hoïc haønh mau chaùn,ñoïc thì ngaùp ngaén ngaùp daøi,vieát ngueäch ngoaït.
C2:Thaáy baø cuï ñang maøi  ... S quan sát – nhận xét 
GV chỉ vào mẫu và nói từng nét 
GV hướng dẫn HS viết trên không 
HS viết bảng con : 	A 
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng 
Giúp HS nắm được ý nghĩa và cách viết câu ứng dụng 
Giới thiệu câu ứng dụng : Anh em thuận hoà 
HS nêu ý nghĩa 
HS quan sát - nhận xét về cách viết , nối các con chữ 
HS viết bảng con : A
Hoạt động 3: - HS viết bài vào vở 
Chấm – chữa bài ( 8 bài )
3: Củng cố - Dặn dò 
Gọi 2 HS yếu lên bảng viết lại : Anh , thuận hoà 
Dặn HS viết bài ở nhà 
Bổ sung 
.
thứ năm ngày 28 tháng 8 năm 2008
TOÁN : Tiết 4
 LUYỆN TẬP. 
Sgk/6 ; DKTG :35 phút
 A.Mục tiêu :
- Giúp HS củng cố về :
+ phép cộng ( không nhớ ) : tính nhẩm và tính viết ( đặt tính rồi tính ) 
+Tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng.
- Biết tính nhẩm, tính viết, cách đặt tính và làm toán có lời văn.
- Học sinh làm bài cẩn thận.
B.chuẩn bị :
HS : Bộ đồ dùng
 GV : bảng phụ
C.Các hoạt động dạy – học :
1.Bài cũ : Kiểm tra 2 em lên thực hiện phép cộng : 
15 + 8 = ; 36 + 18 = 
Nêu tên từng thành phần của phép cộng.
2.Bài mới:GTB – Ghi bảng.
Hoạt động 1;HD bài tập.
*Giúp HS biết cách làm toán cộng nhanh, chính xác.
Bài 1 : *HS tính đúng
 -HS nhắc lại cách tính
 -HS nêu miệng kết quả ( GV ghi bảng lớp )
Bài 3: *HS biết đặt tính và tính
34	40	 8
42	24	31
76	64	39
- HS làm bảng con 
GV chọn bảng đúng , đẹp tuyên dương , khuyến khích 
Bài 4: Học sinh giải được bài toán giải. 
 HS nêu đề toán.
Tìm hiểu đề bài (kèm học sinh yếu)
Lớp làm VBT – 1 em làm bảng phụ .
Sửa bài: Số con gà và con vịt là:
 22 + 10 = 32 (con) 
ĐS: 32 con.
Bài 5 : HS nêu yêu cầu 
Gọi 4 em lên bảng lớp thực hiện 
HS nhận xét , sửa sai 
4: Củng cố :
Nhắc lại nội dung luỵện tập. 3 hs yếu lên bảng thực hiện tính tổng :
32 + 30 ; 45 + 12 ; 6 + 21 
HD bài tập về nhà.
Bổ sung 
.
 Thủ công : (Tiết 1) thiếu
Gấp tên lửa 
 DKTG : 35 phút
 A.Mục tiêu :
- HS biết cách gấp tên lửa . Bước đầu gấp được tên lửa 
- Biết thao tác từng bước trong gấp tên lửa 
- Hứng thú và yêu thích gấp hình 
B.Chuẩn bị :
GV : Mẫu tên lửa gấp sẵn , giấy màu 
HS : Giấy , kéo 
C.Các hoạt động dạy học :
 1 : Bài cũ: Kiểm tra dụng cụ HS
2. Baøi môùi
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Quan sát nhận xét
Hoạt động 3 HS thực hành gấp tên lửa 
HS nhắc lại cách gấp tên lửa ( 2 HS )
Lớp tiến hành gấp tên lửa ( GV giúp đỡ các HS yếu )
3Củng cố - dặn dò 
Nhận xét giờ học
Thu dọn vệ sinh lớp học.
D.Bồ sung: 
Chính tả (Nghe viết) : Tiết 2
 Ngày hôm qua đâu rồi ? 
SGK / 11 ; DKTG : 42 phút
A.Mục tiêu :
- Nghe – viết một khổ thơ trong bài : Ngày hôm qua đâu rồi ? Qua bài chính tả hiểu cách trình bày một bài thơ 5 chữ : chữ đầu các dòng thơ viết hoa , bắt đầu viết từ ô thứ 3( tính từ lề ).
- Viết đúng những tiếng có âm vần dễ lẫn : ang / an .
- HS viết đẹp , đúng , phân biệt chính xác và biết viết đúng một số chữ cái .
- Có ý thức luyện chữ viết , giữ gìn vở cẩn thận .
B.Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ . HS : Bảng con
C.Các hoạt động dạy – học :
1: Bài cũ : 2 HS lên bảng viết lại các từ dễ lẫn ở tiết trước 
2. Bài mới: GTB – ghi bảng – HS nhắc lại 
Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả 
HS nắm được cách viết và trình bày đúng đoạn chính tả 
GV đọc mẫu đoạn cần chép 
2 HS đọc lại 
GV đặt câu hỏi - HS trả lời 
HS viết bảng con từ khó : thỏi sắt , giống , kim 
Đọc lại từ khó
HS chép bài ( SGK) ( GV theo dõi và giúp đỡ HS yếu )
Chấm , sửa bài ( 7 bài )
Hoạt động 2:HD bài tập 
Giúp HS phân biệt được c/k , biết viết và đọc đúng 9 chữ cái đầu .
Bài 1 : Lớp làm vbt - Gọi 1hs làm bảng phụ.
- Sửa bài :Kim khâu , cậu bé , kiên nhẫn , bà cụ .
Bài 2 : HS điền vào vở - nêu miệng.
3.Củng cố, dặn dò. 
Gọi 1 HS đọc lại bảng chữ cái vừa viết.
Nhận xét chính tả. Dặn dò tiết sau.
D.Bổ sung :
..
..
Thể dục . Tiết 2 
Tập hợp hàng dọc , dóng hàng , điểm số .
DKTG: 35 phút
A.Mục tiêu:
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1 . Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác , nhanh , trật tự .
- Học cách chào , báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học . Y/C thực hiện được ở mức tương đối đúng .
- Tự giác trong học tập .
B.Chuẩn bị:
Gv: Còi.
HS: Dọn vệ sinh sân trường sạch sẽ.
C.Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động 1: Phần mở đầu
HS biết tập hợp hàng và làm 1 số động tác khởi động.
Tập hợp lớp phổ biến nội dung, y/c giờ học.
Đứng tại chổ vỗ tay và hát.
Cử động bằng các động tác xoay các khớp tay , chân , hông , gối 
Hoạt động 2: Phần cơ bản
HS nắm được 1 số kĩ năng ĐHĐNđã học ở lớp 1 .
Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng , điểm số , giậm chân tại chỗ - đứng lại . ( GV điều khiển sau đó giao nhiệm vụ cho lớp trưởng điều khiển )
Chào , báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học . ( GV hướng dẫn cho HS cách chào và báo cáo – từng tổ thực hiện theo – GV theo dõi chỉnh sửa cho HS – sau đó giao nhiệm vụ cho lớp trưởng điều khiển . )
Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”
 (Tiến hành chơi như tiết 1 )
Hoạt động 3: Phần kết thúc.
Biết thực hiện các động tác thả lỏng người.
Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát.
GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà
GV hô “ Giải tán !”, HS đồng thanh hô to “ Khoẻ !”.
D.Bổ sung:
Thứ sáu ngày 29 tháng 8 năm 2008
Tập làm văn . Tiết 1
Tự giới thiệu . Câu và bài . SGK / 12
DKTG : 38 phút
Mục tiêu :
1.Rèn kĩ năng nghe và nói :
- Biết nghe và trả lời đúng một số câu hỏi về bản thân mình .
- Biết nghe và nói lại được những điều em biết về một bạn trong lớp .
2.Rèn kĩ năng viết : Bước đầu biết kể một mẫu chuyện theo 4 tranh .
3.Rèn ý thức bảo vệ của công .
B.Chuẩn bị : 
- Bảng phụ viết sẵn các câu hỏi ở bài tập 1 
C.Các hoạt động dạy học :
1 : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới: GTB – ghi bảng 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1 :* HS trả lời được các câu hỏi cho sẵn ( miệng )
GV treo bảng phụ - HS đọc yêu cầu bài tập 
HS làm việc theo cặp ( 1 em nêu câu hỏi , 1 em trả lời )
Gọi HS nói trước lớp ( 5 – 6 cặp )
Cả lớp và GV nhận xét 
 Bài 2 : *HS nói được những điều mình biết về bạn mình 
HS đọc y/c bài tập 
Gv giúp HS hiểu y/c của bài : qua BT1 , nói lại những điều em biết về một bạn .
HS làm việc theo nhóm 4 ( nói về bạn mình cho trong nhóm nghe , thành viên trong nhóm góp ý bổ sung )
Kể trước lớp . ( cả lớp và GV nhận xét )
Bài 3 :* HS nhìn tranh và kể lại được nội dung từng tranh để tạo thành một câu chuyện 
HS đọc y/c bài tập 
HS làm việc theo cặp ( nhìn tranh trao đổi góp ý để đưa ra nội dung bức tranh đầy đủ )
Từng cặp trình bày trước lớp ( 4 – 5 cặp )
Lớp nhận xét , bổ sung 
Dựa vào ý kiến của bạn kể lại nội dung 4 tranh thành một câu chuyện ( mỗi lần gọi 4 em kể nối tiếp )
4 .Củng cố - dặn dò :
Gv nhận xét tiết học , khen những HS học tốt .
D.Bổ sung:
..
Toán :Tiết 5 
Đề - xi – mét 
 SGK/8 ;DKTG: 35 phút
A.Mục tiêu: Học sinh nhận biết độ dài 1dm, quan hệ giữa dm và cm.
- Biết ước lượng và thực hành sử dụng đơn vị đo độ dài đề xi mét trong thực tế.
B.Chuẩn bị: GV +HS :Thước thẳng có chia vạch cm
C.Các hoạt động dạy- học:
1.Bài cũ: Kiểm tra đặt tính rồi tính tổng: 34 và 23; 25 và 32; 56 và 3; 8 và 21.
2. Bài mới 
Hoạt động 1: Nhận biết đơn vị đo độ dài dm.
Bài 1 : ( Bài 3 SGK/8 )
- HS làm vào vở - Gọi 3 HS lên bảng sửa bài ( 3 HS yếu )
Bài 2: HS thực hành đo độ dài các vật dụng trong lớp .
HS nêu kết quả mình đo được .
GV tuyên dương những HS nêu kết quả đúng .
Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò 
HS thi “Ai nhanh hơn” Đổi đơn vị đo từ dm sang cm và ngược lại.
Dặn chuẩn bị tiết sau.
D.Bổ sung:
.
Âm nhạc :Tiết 1
Ôn tập các bài hát lớp 1. Nghe hát Quốc ca.
 DKTG : 30 phút SGK
A.Mục tiêu:
Nhớ lại các bài hát đã học ở lớp 1.
Hát đúng, đều, hoà giọng .
HS có thái độ nghiêm trang khi nghe quốc ca, khi chào cờ.
B.Đồ dùng dạy học:
 Gv: Máy hát, băng nhạc có bài quốc ca 
 HS: Thanh Phách.
C.Các hoạt động dạy – học:
1: ổn định tổ chức
Gv ổn định nề nếp HS, kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2. Bài mới
Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập các bài hát lớp 1.
* Giúp HS nhớ lại vá hát đúng giọng, đều các bài hát đã học.
- Gọi HS nhắc lại tên các bài hát.( động viên , khuyến khích nhóm hát hay)
Hoạt động 2: Nghe hát quốc ca.
Giúp HS biết nhạc bài hát và có thái độ nghiêm trang khi nghe quốc ca, khi chào cờ.
Gv mở băng cho HS nghe.
HS lắng nghe và trả lời các câu hỏi mà Gv đặt ra.
VD: Quốc ca được hát khi nào? Khi chào cờ các em phải đứng như thế nào?
Gv tập cho HS đứng chào cờ. HS thực hành theo ( lớp, nhóm).
3: Củng cố, dặn dò.
Cả lớp hát lại một bài hát các em đã được học ở lớp 1.
Dặn tập hát ở nhà và chuẩn bị bài sau.
Bổ sung:
..
Kể chuyện : Tiết 1
Có công mài sắt, có ngày nên kim . SGK/5
DKTG: 35 phút
A.Mục tiêu:
- HS nhìn vào tranh kể lại từng đoạn đến toàn bộ câu chuyện “ có công mài sắt có ngày nên kim”.
- Biết quan sát tranh , kể đúng nội dung, kể sáng tạo.
- HS tự giác, tích cực học tập.
B.Chuẩn bị:
Gv: Tranh minh hoạ (4 tranh)
C.Các hoạt động dạy – học:
.1Baøi cuõ: kiểm tra SGK
2Baøi môùi: 
Hoaït ñoäng 1:HD kể chuyện theo đoạn 
Giúp HS biết kể lại từng đoạn theo tranh.
Treo 4 tranh cho HS nêu nhân vật.
Giao nhiệm vụ cho 4 nhóm: Mỗi nhóm kể 1 đoạn ( theo tranh).
Đại diện từng nhóm (nhìn tranh ) kể lần lượt trước lớp – Các nhóm khác nhận xét (khuyến khích , tuyên dương , động viên nhóm kể hay )
Hoạt động 2 : HS kể theo vai (nhìn tranh )
HS biết đóng theo vai nhân vật 
 - HD hs kể theo vai từng đoạn (chọn vai bà cụ và cậu bé).
HS kể theo nhóm 
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu chuyện ( nhìn tranh)
Kể lại từng đoạn nối tiếp đến hết câu chuyện (4-5 hs).
Bình chọn bạn kể hay tuyên dương .
3: Củng cố, dặn dò.
Bà cụ khuyên cậu bé điều gì?
Liên hệ giáo dục HS: Phải cố gắng học tập và làm việc cẩn thận, không nản lòng.
D.Bổ sung:
Sinh hoạt tuần 1
1.Nhận xét , đánh giá tuần qua : 
- Bước đầu HS đã ổn định được nề nếp lớp học .
- Các em đi học đúng giờ, đầy đủ, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Đồ dùng học tập tương đối đầy đủ 
 Veä sinh tröôøng lôùp toát.
2. Phương hướng tuần tới :
- Nhắc nhỡ HS tập trung vào việc học tập ở lớp cũng như ở nhà .
- Nhắc nhỡ phải chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông .
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập .
- Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN TUAN 1.doc