Thiết kế bài dạy các môn lớp 2 - Tuần 13 đến tuần 18 (buổi chiều)

Thiết kế bài dạy các môn lớp 2 - Tuần 13 đến tuần 18 (buổi chiều)

I/ Mục tiêu: Học sinh đọc đúng ,ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu,giữa các cụm từ.

 Phân biệt được giọng đọc của các nhân vật:người dẫn chuyên ,cô giáo ,Chi

- Trả lời được các câu hỏi theo nội dung bài.

 II/ Luyện đọc:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

-Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp đoạn

trong nhóm

-Các nhóm thi đọc đoạn trước lớp

-Hướng dẫn học sinh đọc phân vai

-Các nhóm thi đọc đoạn trước lớp

-Thi đọc CN, tổ

 -Nhận xét ,ghi điểm

-Lưu ý rèn những em đọc yếu(y Đức,y Lợi, Ly Duy )

-Tuyên dương nếu các em có tiến bộ

-Về nhà rèn đọc nhiều các bài đã học.

 - Nối tiếp đoạn đoạn trong nhóm

-

- Các nhóm thi đọc đoạn

- Đọc theo vai

- Các nhóm thi đọc đoạn

- Thi đọc

 

doc 27 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 18/11/2017 Lượt xem 609Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 2 - Tuần 13 đến tuần 18 (buổi chiều)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 13: Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Luyện Tiếng Việt: Luyện Đọc : Bông hoa Niềm Vui
 I/ Mục tiêu: Học sinh đọc đúng ,ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu,giữa các cụm từ.
 Phân biệt được giọng đọc của các nhân vật:người dẫn chuyên ,cô giáo ,Chi
 Trả lời được các câu hỏi theo nội dung bài. 
 II/ Luyện đọc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
-Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp đoạn 
trong nhóm 
-Các nhóm thi đọc đoạn trước lớp 
-Hướng dẫn học sinh đọc phân vai 
-Các nhóm thi đọc đoạn trước lớp 
-Thi đọc CN, tổ 
 -Nhận xét ,ghi điểm 
-Lưu ý rèn những em đọc yếu(y Đức,y Lợi, Ly Duy )
-Tuyên dương nếu các em có tiến bộ
-Về nhà rèn đọc nhiều các bài đã học. 
- Nối tiếp đoạn đoạn trong nhóm
Các nhóm thi đọc đoạn
Đọc theo vai
Các nhóm thi đọc đoạn
Thi đọc
 .***
Luyện toán: LÀM BÀI TẬP 14 trừ đi một số
I/ Mục tiêu
 -Học sinh nhớ và vận dụng bảng trừ 14 trừ một số để giải toán.
 -Giải được bài toán có lời văn.
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Bài1:Tính nhẩm
 -2hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
-Yc hs giải thích mqh giữa các phép tính 
 - Chấm, chữa bài 
Bài2: Giải bài toán sau:
 -Gọi 1 hs đọc đề bài
 -Hd hs tóm tắt và giải
 -2hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
-Lưu ý :Ly,y Đức,y Lợi,Duy) 
 -Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT. 
 7 + 7 = 8 + 9 =
14 – 7 = 17 – 8 =
14 – 4 = 17 – 9 =
14 – 10= 17 – 10 =
14 – 4 – 1 = 17 – 7 – 1 =
14 – 5 = 17 – 8 =
 Tòa nhà thứ 1 có 14 tầng. Tòa nhà thứ 2 có ít hơn tòa nhà thứ 1 là 5tầng .Hỏi tòa nhà thứ 2 có bao nhiêu tầng ?
 Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010
Luyện toán: LÀM BÀI TẬP 34 – 8
I/ Mục tiêu:
 -Học sinh nhớ và vận dụng bảng trừ 14 trừ một số để giải toán.
 -Làm được bài toán tìm x
 -Giải được bài toán có lời văn.
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của GV
*Bài1: đặt tính rồi tính hiệu biết SBT và ST lần lượt là
 -3hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
Bài2:tìm x
 -Gọi 1 hs nêu các thành phần của phép tính 
 và cách tìm số chưa biết
 -3hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
Bài2:giải bài toán 
-Hd hs tóm tắt và giải
 -2hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
-Lưu ý :y Lợi, y Đức, Duy, Ly, Kỳ. 
 -Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT. 
84 và 6 24 và 8 31 và 5
64 và 6 84 và 8 94 và 9
X + 7 = 34
X - 14 = 36
X – 34 = 4
Nhà Nga có24 quả trứng mẹ lấy 7 quả làm thức ăn .Hỏi còn lại mấyquả trứng?
 ***
 Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2010
Luyện Tiếng Việt 
 LUYỆN VIẾT: BÔNG HOA NIỀM VUI
I/ Mục tiêu: 
 Học sinh viết đúng độ cao, khoảng cách giữa các con chữ.
 Biết nối nét đúng qui định,trình bày sạch đẹp.
 Biết trình bày đúng bài văn.
II/ Luyện viết: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 - Yêu cầu học sinh đọc bài 
 - Hướng dẫn HS viết từ khó bảng con 
- Giải thích nội dung bài viết:.
-Gv đọc bài chậm yêu cầu HS viết bài 
 - Uốn nắn, sửa sai
Rèn những em viết còn xấu:y Đức,y Lợi, Duy..
 -Chấm bài , nhận xét. 
đọc bài 
 HS luyện viết bảng con 
- HS viết bài vào vở 
Luyện toán: LÀM BÀI LUYỆN TẬP 54 – 18 
I/ Mục tiêu: 
 -Học sinh nhớ và vận dụng bảng trừ 14 trừ một số để làm tính
 -Giải được bài toán có lời văn dựa theo tóm tắt.
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Bài1: Đặt tính rồi tính
 -3hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
-Lưu ý Phượng,Vân Anh , 
*Bài2: giải bài toán sau:
-hd hs phân tích đề toán
-2hs làm bảng lớp
-Yêu cầu học sinh làm vào vở 
- Chấm, chữa bài 
 -Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT. 
84 – 47 = 30 – 9 = 73 – 49 =
64 – 26 = 72 – 44 = 60 – 21 = 
Mảnh vải đỏdài 44 dm, mảnh vải trắng ngắn hơn mảnh vải đỏ16 dm.Hỏi mảnh vải trắng dài bao nhiêu đê-xi-mét ?
 ***
 Thứ năm, ngày 18 tháng 11 năm 2010
Học bù sáng thứ năm
 ***
 TUẦN 14: Thứ hai, ngày 22 tháng 11 năm 2010
 Luyện Tiếng Việt: LÀM BÀI TẬP LUYỆN TỪ - CÂU
 I/ Mục Tiêu: 
 - Ôn tìm các từ chỉ hoạt động(về công việc trong gđ)
 -Ôn tập kiểu câu :Ai làm gì ?
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Bài 1:Yc hs tự tìm và viết lại những việc em đã làm để giúp đỡ bố mẹ.
-Gọi 1 số hs đọc bài của mình
-Gv nhận xét sửa sai hs nêu
-Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
*Bài2: Yc hs tìm và gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi :ai làm gì ?
 - Yc 4 hs điền ở bảng lớp
 -Yc hs nhận xét bảng lớp
-Yêu cầu học sinh tự làm vào vở 
-Gv nhận xét chữa bài
-Gọi hs đọc bài làm của mình.
*Bài2:Xếp các từ sau thành câu:
Xanh-trắng –vàng-lá –nhị-bông –chen –sen-gì –lại –đầm-đẹp –bằng –trong
Hd hs xếp 
-gv nhận xét –sửa sai
-cho hs đọc ĐT câu ca dao
-Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT
- Hs tìm 
- Cả lớp gạch chân vào vở
 -Hs đọc
 4 hs điền bảng lớp
Cả lớp làm vào vở 
Lớp em dọn vệ sinh sân trường.
Mai đang quét nhà.
Em làm bài tập Toán.
Chimhót líu lo.
2 hs lên xếp
.***.
Luyện toán LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: 
 - Học sinh nhớ và vận dụng bảng trừ 14 trừ một số để làm tính
 -Làm được bài toán tìm x
 -Giải được bài toán có lời văn.
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
**Bài1: Đặt tính rồi tính
 -3hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
-Lưu ý : Kỳ, y Lợi, y Đức, Ly,Duy. 
*Bài2: tìm x
 Giải bài toán theo tóm tắt sau:
 -3hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
*Bài3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
 -2hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
 -Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT. 
54 – 29 = 64 – 38 = 63 – 47= 46- 35 = 55 – 25 = 54 – 25 =
X – 17 =24
X + 21 =40
69 +x =97
 Gạo nếp và tẻ :46kg
 Gạo tẻ :27kg
 Gạo nếp :kg?
 ..***
 Thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2010
Luyện toán: LÀM BÀI LUYỆN TẬP 
I/ Mục tiêu: 
 -hs học thuộc các bảng trừ đã học 
 -Học sinh nhớ và vận dụng các bảng trừ đã học để làm 1 số bài toán.
 -Giải được bài toán có lời văn.
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Bài1 :Tổ chức cho các nhóm thi học thuộc các bảng trừ đã học
 -Gv theo dõi hd các em đọc đúng hay sai
*Bài2 : Đặt tính rồi tính
 -3hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
-Lưu ý Kỳ, y Lợi , y Đức, Duy,Ly
 *Bài3:điền số 
 -2hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
 *Bài4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
 -2hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
 -Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT. 
-Thi đọc CN –ĐT
85 – 27 = 55 – 18 = 95 – 46 = 
75 – 39 = 45 – 37 =
98 – 19 = 88 – 39 = 48 – 29 = 
87 – 39 = 77 – 48 =
77 -7  - 9 .
72 -8 .. -5 ..
Con : tuổi
Mẹ hơn con: tuổi
Mẹ :?tuổi 
 ..***..
 Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2010
Luyện Tiếng Việt: LÀM BÀI TẬP TẬP LÀM VĂN
 I/ Mục Tiêu: Học sinh biết viết đoạn văn ngắn kể về gia đình.
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bài1:Yc hs đọc yc và gợi ý SGK
-Gọi 1số hs TLCH
-Gv nhận xét sửa sai hs nêu
-Yc hs nêu cả đoạn
*Bài2: 
-Yc tìm và viết vào vở
-Gv chấm bài.
-Gv nhận xét chữa bài
-Gọi hs đọc bài làm của mình.
-Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT
-Hs đọc thầm yc và gợi ý SGK
-TLCH
-Lắng nghe,ghi nhớ
-1 số hs đọc đoạn
2 hs làm bảng lớp
-Cả lớp tìm viết vào vở
 ..***..
Luyện toán: LÀM BÀI LUYỆN TẬP 
I/ Mục tiêu: 
 -hs học thuộc các bảng trừ đã học 
 -Học sinh nhớ và vận dụng các bảng trừ đã học để làm 1 số bài toán.
 -Giải được bài toán có lời văn.
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Bài1 :Tổ chức cho các nhóm thi học thuộc các bảng trừ đã học
 -Gv theo dõi hd các em đọc đúng hay sai
*Bài2 : Tính nhẩm
 -3hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
-Lưu ý Thắng,Phượng,Vân Anh , 
*Bài3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
 -2hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
 -Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT. 
-Thi đọc CN –ĐT
15 – 5 – 1 = 16 – 6 – 3 = 17 – 7 - 2= 
15– 6 = 16 – 9 = 17 – 9 =
Mẹvắt : 50 l sữa bò 
Chị vắt ít hơn mẹ : 18 l sữa bò 
Chị vắt :?l sữa bò 
 ..***..
 Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010
Luyện Tiếng Việt : LUYỆN VIẾT: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
I/ Mục tiêu: 
 Học sinh viết đúng độ cao, khoảng cách giữa các con chữ.
 Biết nối nét đúng qui định,trình bày sạch đẹp.
 Biết trình bày đúng bài viết
II/ Luyện viết: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 - Yêu cầu học sinh đọc bài 
 - Hướng dẫn HS viết từ khó bảng con 
- Giải thích nội dung bài viết:.
-Gv đọc bài chậm yêu cầu HS viết bài 
 - Uốn nắn, sửa sai
Rèn những em viết còn xấu:Y Đức, Y Lợi, Duy,..
 -Chấm bài , nhận xét. 
đọc bài
 HS luyện viết bảng con 
- HS viết bài vào vở 
****
Luyện toán: LÀM BÀI LUYỆN TẬP BẢNG TRỪ
I/ Mục tiêu: 
 -hs học thuộc các bảng trừ đã học 
 -Học sinh nhớ và vận dụng các bảng trừ đã học để làm 1 số bài toán.
 -Giải được bài toán có lời văn.
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Bài1 :Tổ chức cho các nhóm thi học thuộc các bảng trừ đã học
 -Gv theo dõi hd các em đọc đúng hay sai 
*Bài2: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
 -2hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
 -Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT. 
-Thi đọc CN –ĐT các bảng trừ đã học
Gái có :65 học sinh
Trai có ít hơn gái : 19 học sinh
 Hỏi có :học sinh trai?
 LUYỆN ÂM NHẠC- SINH HOAÏT TAÄP THEÅ
 I.Tổ chức cho hs ôn những bài hát đã học.
 Hát CN,tổ,thi đua giữa các tổ với nhau.
 II .Nhận xét ưu khuyết ñieåm tuaàn 14:
 1. Hoïc taäp :
 - HS ñi hoïc ñuùng giôø .
 - Ña soá caùc em ñaõ laøm baøi, hoïc baøi ñaày ñuû tröôùc khi ñeán lôùp .
 - Tuyeân döông :Anh,Phương,Nguyên,Thảo 
 2. Reøn chöõ giöõ vôû : 
 - Ñaõ coù tieán boä hôn tuaàn tröôùc : Soá vôû loaïi A coù taêng, 
 - Khen HS tieán boä :Phong, HOÀNGù .
 -Con xấu: Kiệt, YNam,Thái
II Phöông höôùng tuaàn 15:
 - Tieáp töïc phaùt huy nhöõng tieán boä cuûa tuaàn tröôùc .
 - Duy trì nề nếp học tập tốt.
 - Giữ vệ sinh lớp học,nề nếp thể dục ,vệ sinh.
 - Giữ vở sạch ,viết rõ ràng
***.
TUẦN 15: Thứ hai, ngày 29 tháng 11 năm 2010
Luyện Tiếng Việt: Luyện đọc: HAI ANH EM
I/ Mục tiêu:
 Học sinh đọc đúng ,ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu
 -Đọc được bài với giọng đọc tha thiết,phân biệt giọng đọc của người kể và lời nhân vật ... iệt LÀM BÀI TẬP LUYỆN TỪ -CÂU
 I/ Mục Tiêu: 
 - Học sinh biết tìm 1số từ chỉ đặc điểm của người và loài vật
 -Biết tìm từ chỉ hoạt động.từ trái nghĩa.
 - Biết đặt được câu theo mẫu:Ai thế nào?
 II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bài1:Yc hs tự tìm và đọc các từ chỉ đặc điểm về loài vật
-3hs làm bảng lớp
-Gv nhận xét sửa sai hs nêu
-Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
*Bài2: Yc hs tìm và trả lời được câu theo mẫu
-Gọi 1 số hs nói câu theo suy nghĩ
-Gv nhận xét ,sửa sai
-Hd 1 số em yếu nói được câu đúng ,đủ ý
-Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT
a)Càng về sáng tiết trời càng lạnh giá.
b)Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát.
c)Chỉ ba tháng sau,nhờ siêng năng ,cần cù,Bắc đã đứng đầu lớp.
-Cả lớp tìm viết vào vở
-3hs làm bảng lớp
-học sinh tự viết vào vở 
Câu “ Cậu bé òa khóc.” được cấu tạo theo mẫu câu nào ? 
 A. Ai là gì ?
 B. Ai làm gì ?
 C. Ai thế nào ?
 Gạch chân các từ chỉ hoạt động trong câu văn sau? 
 Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.
Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ: 
 nhanh nhẹn
 khoẻ mạnh
***
Luyện Toán: LUYỆN TẬP 
I/ Mục tiêu: 
 -Hs thuộc và vận dụng các bảng cộng , trừ đã học để làm các dạng toán. 
 -Giải được bài toán có lời văn.
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Bài1 :Vẽ 1 đoạn thẳng dài 10cm sau đó kéo dài ở 2 đầu để được 1 đường thẳng và đặt tên 
3hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
*Bài2 : : Đặt tính rồi tính 
 -3hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
-Lưu ý Thắng,Phượng,Vân Anh , 
*Bài3: Giải bài toán sau:
 -2hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
 -Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT. 
A B 
84 - 6 24 + 68 31 +25
64 + 6 84 - 28 94 -9
Nhà Nga có24 quả trứng mẹ lấy 7 quả làm thức ăn .Hỏi còn lại mấyquả trứng?
 ***.. 
 Thứ năm, ngày 23 tháng 12 năm 2010
Luyện Tiếng Việt: ÔN TẬP TIẾT 8,9
 I/ Mục Tiêu: -Nói được lời đáp của em trong 1 số tình huống.
 -Học sinh biết viết đoạn văn ngắn kể về1bạn trong lớp.
 -Hs viết được câu đủ ý,gọn lời,đúng ngữ pháp. 
 -Đọc và trả lời được câu hỏi trong đoạn văn
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bài1:Gọi hs nối tiếp nói lời đáp của mình trong từng tình huống.
-Gv nhận xét sửa sai hs nêu
Bài2:Gọi hs đọc yc 
-Gọi 1số hs TLCH theo gợi ý:
VD:Bạn tên con gì?Bao nhiêu tuổi?Học lớp nào?Em yêu quý bạn ra sao?..... 
-Gv nhận xét sửa sai hs nêu
-Yc hs nêu cả đoạn
-Yc tìm và viết vào vở
-Gv chấm bài.
-Gv nhận xét chữa bài
-hd các em yếu làm được bài: Tánh ,Thắng,Vân Anh,Tú,Sơn
*Bài3: -Yc hs đọc đoạn văn và TLCH
-YC hs thảo luận theo cặp
-Gv nhận xét sửa sai hs nêu
-Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT
-Hs nối tiếp phát biểu
-Hs đọc thầm yc 
-1số hs TLCH theo gợi ý:
-Cả lớp nhận xét,sửa sai cho bạn
-Lắng nghe,ghi nhớ
-1 số hs đọc đoạn
2 hs làm bảng lớp
-Cả lớp tìm viết vào vở
Hs đọc thầm 
-Hs nối tiếp phát biểu
 ..***..
Luyện toán: LUYỆN TẬP 
I/ Mục tiêu: 
 -hs thuộc và vận dụng các bảng cộng , trừ đã học để làm các dạng toán. 
 -Giải được bài toán có lời văn.
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Bài1 : Đặt tính rồi tính 
3hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
*Bài2 : Viết số thích hợp vào ô trống:
 -4hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
-Lưu ý Thắng,Phượng,Vân Anh , 
*Bài3: Giải bài toán sau:
 -2hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
 -Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT. 
84 – 47 = 30 + 19 = 73 – 49 =
64 + 26 = 72 – 44 = 60 +21 = 
70 +18=18+ 37 +26= + 37
46+ =30 +46 + 9 = 9 + 65
Mảnh vải đỏ dài 44 dm, mảnh vải trắng ngắn hơn mảnh vải đỏ16 dm.Hỏi mảnh vải trắng dài bao nhiêu đê-xi-mét ?
..***..
LUYỆN ÂM NHẠC- SINH HOAÏT TAÄP THEÅ
 I.Tổ chức cho hs ôn những bài hát đã học.
 Hát CN,tổ,thi đua giữa các tổ với nhau.
 II .Nhận xét ưu khuyết ñieåm tuaàn 18:
 1. Hoïc taäp :
 - HS ñi hoïc ñuùng giôø .
 - Ña soá caùc em ñaõ laøm baøi, hoïc baøi ñaày ñuû tröôùc khi ñeán lôùp .
 -Đã ôn bài chuẩn bị thi HKI tốt
 - Tuyeân döông 1số em có tiến bộ
 2. Reøn chöõ giöõ vôû : 
 - Ñaõ coù tieán boä hôn :Y Nam, Thắng,Ý,Thái
 - Khen HS tieán boä 
 ***.
 TUẦN 18: Thứ hai, ngày 3 tháng 1 năm 2011
(Nghỉ bù tết dương lịch)
***
 Thứ ba ,gày 4 tháng 1 năm 2011
(Học bù thứ hai)
 ***
 Thứ tư, ngày 5 tháng 1 năm 2011
 Luyện Tiếng Việt LÀM BÀI TẬP LUYỆN TỪ -CÂU
 I/ Mục tiêu: 
 - Học sinh biết tìm 1số từ chỉ đặc điểm của người và loài vật
 -Biết tìm từ chỉ hoạt động.từ trái nghĩa.
 - Biết đặt được câu theo mẫu:Ai thế nào?
 II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bài1 GV höôùng daãn HS laøm baøi taäp 1.
GV höôùng daãn caû lôùp nhaän xeùt. GV ghi teân thaùng treân baûng lôùp theo 4 coät doïc.
T. gieâng T. tö T.baûy T. möôøi
T .hai T. naêm T. taùm T. möôøi moät 
T. ba T. saùu T. chín T. möôøi hai
*Chuù yù: Khoâng goïi thaùng gieâng laø thaùng 1 vì thaùng 1 laø thaùng 11 aâm lòch. Khoâng goïi thaùng tö laø thaùng boán. Khoâng goïi thaùng baûy laø thaùng baåy. Thaùng 12 coøn goïi laø thaùng chaïp.
GV ghi teân muøa leân phía treân töøng coät teân thaùng.
GV che baûng HS seõ ñoïc laïi.
Caùch chia muøa nhö treân chæ laø caùch chia theo lòch. Treân thöïc teá, thôøi tieát moãi vuøng 1 khaùc. VD: ôû mieàn Nam nöôùc ta chæ coù 2 muøa laø muøa möa (töø thaùng 5 à thaùng 10) vaø muøa khoâ (töø thaùng 11 à thaùng 4 naêm sau).
-Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 *Bài2: Yc hs tìm và trả lời được câu theo mẫu 
GV cho töøng caëp HS thöïc haønh hoûi – ñaùp: 1 em neâu caâu hoûi – em kia traû lôøi.
GV khuyeán khích HS traû lôøi chính xaùc, theo nhieàu caùch khaùc nhau.
-Gọi 1 số hs nói câu theo suy nghĩ
-Gv nhận xét ,sửa sai
-Hd 1 số em yếu nói được câu đúng ,đủ ý
-Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT
- HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- HS trao ñoåi trong nhoùm, thöïc hieän yeâu caàu cuûa baøi taäp.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm noùi tröôùc lôùp teân ba thaùng lieân tieáp nhau theo thöù töï trong naêm. 
- Ñaïi dieän caùc nhoùm noùi tröôùc lôùp teân thaùng baét ñaàu vaø keát thuùc cuûa moãi muøa trong naêm, laàn löôït ñuû 4 muøa xuaân, haï, thu, ñoâng.
- 1, 2 HS nhìn baûng noùi teân caùc thaùng vaø thaùng baét ñaàu, keát thuùc töøng muøa.
- HS xung phong noùi laïi.
-học sinh tự viết vào vở 
1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø caùc caâu hoûi
- HS 1: Khi naøo HS ñöôïc nghæ heø?
- HS 2: Ñaàu thaùng saùu, HS ñöôïc nghæ heø.
- HS 1: Khi naøo HS töïu tröôøng
- HS 2: Cuoái thaùng taùm HS töïu tröôøng
- HS 1: Meï thöôøng khen em khi naøo?
- HS 2:Meï thöôøng khen em khi em chaêm hoïc.
- HS 1: ÔÛ tröôøng em vui nhaát khi naøo?
- HS 2: ÔÛ tröôøng em vui nhaát khi ñöôïc ñieåm 10.
***
Luyện Toán: LUYỆN TẬP 
I/ Mục tiêu: 
 -Hs thuộc và vận dụng các bảng nhân đã học để làm các dạng toán. .
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Bài1 :Viết các tổng sau dưới dạng tích 
3hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
*Bài2 : Viết các tích sau dưới dạng tổng
 -4hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
-Lưu ý Thắng,Phượng,Vân Anh , 
 - Chấm, chữa bài 
 -Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT. 
 8+8+8=
 2+2+2+2+2=
 6+6+6+6=
2x5= 3x4=
4x3= 5x2=
 ***.. 
 Thứ năm, ngày 6 tháng 1 năm 2011
 Luyện Tiếng Việt : LUYỆN VIẾT: CHUYỆN BỐN MÙA
I/ Mục tiêu: 
 Học sinh viết đúng độ cao, khoảng cách giữa các con chữ.
 Biết nối nét đúng qui định,trình bày sạch đẹp.
 Biết trình bày đúng bài viết
II/ Luyện viết: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 - Yêu cầu học sinh đọc bài 
 - Hướng dẫn HS viết từ khó bảng con 
- Giải thích nội dung bài viết:.
-Gv đọc bài chậm yêu cầu HS viết bài 
 - Uốn nắn, sửa sai
Rèn những em viết còn xấu:
 -Chấm bài , nhận xét. 
đọc bài
 HS luyện viết bảng con 
- HS viết bài vào vở 
 ..***..
Luyện toán: LUYỆN TẬP 
I/ Mục tiêu: 
 -hs thuộc và vận dụng các bảng nhân đã học để làm các dạng toán. 
 -Giải được bài toán có lời văn.
II/ Luyện tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Bài1 : Tính nhẩm
3hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài - 
*Bài2: Giải bài toán sau:
 -2hs làm bảng lớp
 -Yêu cầu học sinh làm vào vở 
 - Chấm, chữa bài 
*Bài3:Viết số thích hợp vào chỗ trống:
 -1hs làm bảng lớp
 -Nhận xét chungvà dặn hs làm VBT. 
2x2= 2x4= 2x6=
2x5= 2x7= 2x9=
2x3= 2x8= 2x1=
1con gà: 2chân
5con gà: ?chân
2, 4, 6,.,.,.,14,,,20
..***..
LUYỆN ÂM NHẠC- SINH HOAÏT TAÄP THEÅ
 I.Tổ chức cho hs ôn những bài hát đã học.
 Hát CN,tổ,thi đua giữa các tổ với nhau.
 IISô kết HKI:
 1. Hoïc taäp :
 - HS ñi hoïc ñuùng giôø .
 - Ña soá caùc em ñaõ laøm baøi, hoïc baøi ñaày ñuû tröôùc khi ñeán lôùp .
 -Đã ôn bài thi HKI tốt
 -1 số em làm bài thi tốt bên cạnh đó có 1số em còn chủ quan nên sai 1số bài dễ.
 -HKI dạt : em giỏi, em khá, yếu)còn lại đạt TB.
 -Cần cố nhiều để HKII đạt kết quả tốt hơn.
 -Chuẩn bị đủ sách 
LUYỆN TẬP LÀM VĂN
 TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM
I. MỤC TIÊU:
 1.Rèn kĩ năng nghe và nói:
 - Biết đáp lại các lời xin lỗi trong các tình huống giao tiếp đơn giản.
 - Nghe và nhận xét được ý kiến của các bạn trong lớp.
 2.Rèn kĩ năng viết:
 - Sắp xếp được các câu đã cho thành một đoạn văn.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động dạy 
Hoạt động học
1/ Hướng dẫn HS sắp xếp được các câu đã cho thành một đoạn văn.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Treo bảng phụ.
- Đoạn văn tả về loài chim gì?
- Yêu cầu HS tự làm và đọc phần bài làm của mình.
- Nhận xét, cho điểm HS.
2/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ: (3’)
 - Nhận xét tiết học.
- Dặn HS ghi nhớ thực hành đáp lại lời xin lỗi của người khác trong cuộc sống hằng ngày và chuẩn bị bài sau.
- Đọc yêu cầu của bài.
- HS đọc thầm trên bảng phụ.
- Chim gáy.
- HS làm bài cá nhân.
- HS đọc lài làm của mình, lớp nhận xét.
- 3 đến 5 HS đọc phần bài làm. 
- Sắp xếp theo thứ tự: b-d-a-c: 
Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt. Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ. Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp. Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù  cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.
 vở,ĐDHT cho HKII
 ***.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 2 CHIEU T1318HANH.doc