Giáo án môn học lớp 2 (buổi chiều) - Tuần học 26 môn Tiếng Việt

Giáo án môn học lớp 2 (buổi chiều) - Tuần học 26 môn Tiếng Việt

Tuần: 26 Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2008

BUỔI: 2

 Tiếng Việt

 ÔN LUYỆN

Mục tiêu:- Luyện đọc các bài tập đọc trong tuần 25.

-Luyện đáp lời đồng ý trong một số tình huống.

-Nhìn tranh viết một đoạn văn ngắn.

Chuẩn bị: -Một số bài tập.

 - Vở học buổi chiều.

Các hoạt động dạy học

 

doc 5 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 23/11/2019 Lượt xem 234Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học lớp 2 (buổi chiều) - Tuần học 26 môn Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 26 Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2008
BUỔI: 2
 Tiếng Việt
 ÔN LUYỆN
Mục tiêu:- Luyện đọc các bài tập đọc trong tuần 25.
-Luyện đáp lời đồng ý trong một số tình huống.
-Nhìn tranh viết một đoạn văn ngắn. 
Chuẩn bị: -Một số bài tập.
 - Vở học buổi chiều.
Các hoạt động dạy học
ND – HTTC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Giới thiệu:
HĐ1: Luyện đọc.
-cá nhân, nhóm 2, cả lớp.
HĐ2: Đáp lời đồng ý.
-nhóm 2.
HĐ3: Viết đoạn văn ngắn theo tranh.
-làm vào vở.
2/ Củng cố, dặn dò: 
-cá nhân, cả lớp.
2’
32’
13’
20’
3’
-Giới thiệu bằng lời – ghi bảng.
.Kể tên các bài tập đọc đã học trong tuần 25?
-Theo dõi hs luyện đọc từng đoạn.
-Gọi hs đọc bài và trả lời câu hỏi.
-Nhận xét, ghi điểm.
-Nêu cách thi, luật thi.
-Tổ chức cho hs thi đọc từng đoạn.
-Nhận xét, tuyên dương.
 Tiết 2
1/Đáp lời đồng ý trong các tình huống:
a. Em xin phép cô giáo ra ngoài để uống nước. Cô nói” Em ra đi”.
b.Em rủ bạn đến nhà cùng học bài. Bạn nói” Ừ, đợi mẹ xin phép mẹ đã.”
c.Em mượn bạn quyển truyện. Bạn nói
“Cậu cứ lấy mà đọc”.
2/Quan sát tranh và viết lại đoạn văn tả cảnh biển theo các gợi ý:
 a.Trên mặt biển có những gì?
b.Trên bầu trời có những gì?
.Khi được người khác đồng ý, em cần đáp lời đồng ý như thế nào?
-Về nhà ôn kĩ những phần đã học.
 * Nhận xét tiết học.
-Lắng nghe. 
-2 hs kể tên.
-Nhóm 2.
-Nối tiếp đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
-Mỗi bài 2 nhóm đọc.
-2 hs đọc yêu cầu, tình huống.
-Thực hiện theo nhóm 2.
-3 nhóm đóng vai để đáp lời đồng ý.
-1 hs đọc yêu cầu, gợi ý.
-Làm vào vở.
-4 hs đọc bài làm của mình.
- Nhận xét bài của bạn.
-2 hs trả lời.
-Thực hiện ở nhà.
Tuần: 26 Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2008
BUỔI: 2
 Tiếng Việt
 ÔN LUYỆN
Mục tiêu:- Luyện viết đoạn 3 trong bài” Tôm Càng và Cá Con”.Làm bài tập phân biệt ch/ tr; an/ ang.
-Luyện đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân .
-Củng cố thêm về dấu chấm, dấu phẩy. 
Chuẩn bị: -Một số bài tập. Vở học buổi chiều.
Các hoạt động dạy học
ND – HTTC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Giới thiệu:
HĐ1: Luyện viết chính tả.
-cá nhân, cả lớp.
HĐ2: Làm bài tập.
a. Phân biệt tr/ ch.
-làm vào vở.
b. Phân biệt an/ ang. 
-nhóm 2.
HĐ3: Nhận biết loại cá nước mặn, ngọt.
-nhóm 2.
HĐ4: Củng cố cách đặt câu hỏi.
-phiếu bt.
HĐ5: Dấu chấm, phẩy
-làùm vào vở.
2/ Củng cố, dặn dò: 
-cá nhân, cả lớp.
2’
22’
10’
8’
10’
15’
3’
-Giới thiệu bằng lời – ghi bảng.
-Đọc đoạn viết lần 1.
-Gọi hs đọc lại đoạn viết.
.Cứu Cá Con, Tôm Càng đã làm gì?
-Rút 1 số từ khó –phân tích.
-Đọc từng cụm từ, nhắc nhở.
-Đọc lại đoạn viết.
* Chấm 1 số bài.
-Nhận xét, nêu lỗi phổ biến, sửa sai.
* Điền vào chỗ trống:
a. ch hay tr?... ú mưa, .. uyền tin, .. ở hàng, ..ở về.
b. an hay ang? hoa l.. , cái th .. , m ... vác, t.. học, nhà h..., cẩm n.. .
 Tiết 2
1/ Nối tên cá với nơi sống thích hợp:
cá mè
cá nục nước mặn
cá thu
cá chuối nước ngọt
cá rô
2/Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân.
a.Thuỷ Tinh đánh đuổi Sơn Tinh vì không lấy được Mị Nương.
b. Con voi trông rất to lớn.
c.Tháng sáu chúng em được nghỉ hè.
3/Điền dấu câu thích hợp, viết lại đúng ct.
.Dấu chấm đặt ở vị trí nào trong câu?
-Về nhà ôn kĩ những phần đã học.
 * Nhận xét tiết học.
-Lắng nghe. 
-Theo dõi.
-1 hs đọc.(khá)
-2 hs trả lời.
-Viết bc.
-Viết vào vở.
-Tự dò lỗi.
-1 hs đọc yêu cầu.
-Làm vào vở.
-1 hs đọc bài làm của mình.
-Thảo luận theo nhóm 2.
-Nối tiếp lên điền.
-1 hs đọc yêu cầu.
-Thảo luận theo nhóm 2.
-Nói tiếp từng hs lên điền.
-1 hs đọc yêu cầu.
-Làm phiếu bt.
-Sửa bài trên phiếu.
-Làm vào vở.
-1 hs trả lời.
-Thực hiện ở nhà.
Tuần: 27 Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
BUỔI: 2
 Tiếng Việt
 ÔN LUYỆN
Mục tiêu:- Luyện đọc các bài tập đọc trong tuần 26.
-Luyện đáp lời đồng ý trong một số tình huống.
-Nhìn tranh viết một đoạn văn ngắn. 
Chuẩn bị: -Một số bài tập.
 - Vở học buổi chiều.
Các hoạt động dạy học
ND – HTTC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Giới thiệu:
HĐ1: Luyện đọc.
-cá nhân, nhóm 2, cả lớp.
HĐ2: Đáp lời đồng ý.
-nhóm 2.
HĐ3: Viết đoạn văn ngắn theo tranh.
-làm vào vở.
2/ Củng cố, dặn dò: 
-cá nhân, cả lớp.
2’
32’
13’
20’
3’
-Giới thiệu bằng lời – ghi bảng.
.Kể tên các bài tập đọc đã học trong tuần 26?
-Theo dõi hs luyện đọc từng đoạn.
-Gọi hs đọc bài và trả lời câu hỏi.
-Nhận xét, ghi điểm.
-Nêu cách thi, luật thi.
-Tổ chức cho hs thi đọc từng đoạn.
-Nhận xét, tuyên dương.
 Tiết 2
1/Đáp lời đồng ý trong các tình huống:
a.Em mượn Lan quyển truyện. Lan nói “Ừ”. 
b.Em rủ bạn đến nhà cùng học bài. Bạn nói” Ừ, đợi mẹ xin phép mẹ đã.”
c.Em rủ bạn đi tập haut, bạn nói” Tớ đống ý”.
2/Quan sát tranh và viết lại đoạn văn tả cảnh biển theo các gợi ý:
 a.Trên mặt biển có những gì?
b.Trên bầu trời có những gì?
.Khi được người khác đồng ý, em cần đáp lời đồng ý như thế nào?
-Về nhà ôn kĩ những phần đã học.
 * Nhận xét tiết học
-Lắng nghe. 
-2 hs kể tên.
-Nhóm 2.
-Nối tiếp đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.
-Mỗi bài 2 nhóm đọc.
-2 hs đọc yêu cầu, tình huống.
-Thực hiện theo nhóm 2.
-3 nhóm đóng vai để đáp lời đồng ý.
-1 hs đọc yêu cầu, gợi ý.
-Làm vào vở.
-4 hs đọc bài làm của mình.
- Nhận xét bài của bạn.
-2 hs trả lời.
-Thực hiện ở nhà.
Tuần: 27 Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2008
BUỔI: 2
 Tiếng Việt
 ÔN LUYỆN
Mục tiêu:- Luyện viết đoạn 3 trong bài”Mùa nước nổi”.Làm bài tập phân biệt ch/ tr; an/ ang.
-Luyện đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân .
-Củng cố thêm về dấu chấm, dấu phẩy. 
Chuẩn bị: -Một số bài tập. Vở học buổi chiều.
Các hoạt động dạy học
ND – HTTC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Giới thiệu:
HĐ1: Luyện viết chính tả.
-cá nhân, cả lớp.
HĐ2: Làm bài tập.
a. Phân biệt tr/ ch.
-làm vào vở.
b. Phân biệt an/ ang. 
-nhóm 2.
HĐ3: Củng cố cách đặt câu hỏi.
-phiếu bt.
HĐ4: Dấu chấm, phẩy
-làùm vào vở.
2/ Củng cố, dặn dò: 
-cá nhân, cả lớp.
2’
25’
10’
15’
15’
3’
-Giới thiệu bằng lời – ghi bảng.
-Đọc đoạn viết lần 1.
-Gọi hs đọc lại đoạn viết.
.Bài văn tả mùa nứơc nổi ở vùng nào?
-Rút 1 số từ khó –phân tích.
-Đọc từng cụm từ, nhắc nhở.
-Đọc lại đoạn viết.
* Chấm 1 số bài.
-Nhận xét, nêu lỗi phổ biến, sửa sai.
* Điền vào chỗ trống:
a. ch hay tr?... ú mưa, .. uyền tin, .. ở hàng, ..ở về.
b. an hay ang? hoa l.. , cái th .. , m ... vác, t.. học, nhà h..., cẩm n.. .
 Tiết 2
2/Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân.
a.Thuỷ Tinh đánh đuổi Sơn Tinh vì không lấy được Mị Nương.
b. Con voi trông rất to lớn.
c.Tháng sáu chúng em được nghỉ hè.
d.Nam học giỏi vì Nam chăm học.
e.Cô An là bạn của mẹ em.
g.Con trâu đang cày ruộng.
3/Điền dấu câu thích hợp, viết lại cho đúng chính tả.
.Dấu chấm đặt ở vị trí nào trong câu?
-Về nhà ôn kĩ những phần đã học.
 * Nhận xét tiết học.
-Lắng nghe. 
-Theo dõi.
-1 hs đọc.(khá)
-2 hs trả lời.
-Viết bc.
-Viết vào vở.
-Tự dò lỗi.
-1 hs đọc yêu cầu.
-Làm vào vở.
-1 hs đọc bài làm của mình.
-Thảo luận theo nhóm 2.
-Nối tiếp lên điền.
-1 hs đọc yêu cầu.
-Làm phiếu bt.
-Sửa bài trên phiếu.
-Làm vào vở.
-1 hs trả lời.
-Thực hiện ở nhà.

Tài liệu đính kèm:

  • docTV26.doc