Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần 1 - Trường tiểu học Sông Cầu

Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần 1 - Trường tiểu học Sông Cầu

I.Mục đích yêu cầu

-Học sinh đọc trơn được cả bài .

-Đọc đúng các từ ngữ có vần khó đọc hoặc dễ lẫn . Nghỉ hơi đúng sau dấu chấm , dấu phảy và giữa các cụm từ .

-Biết phân biệt giọng khi đọc lời các nhân vật :

-Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài . Hiểu nghĩa câu tục ngữ : Có công mài sắt , có ngày nên kim .

-Hiểu nội dung của bài : Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết kiên trì và nhẫn nại , kiên trì nhẫn nại thì làm việc gì cũng thành công .

-Giáo dục cho học sinh có đức tính kiên trì.

II.Đồ dùng dạy và học

-Tranh minh hoạ bài tập đọc trong sách giáo khoa .

-Một thỏi sắt , một chiếc kim khâu .

-Bảng phụ có ghi các câu văn , các từ cần luyện đọc .

 

doc 37 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 03/11/2018 Lượt xem 420Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần 1 - Trường tiểu học Sông Cầu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai, ngày24 tháng 8 năm 2009
TUẦN 1
 Tập đọc CÓ CÔNG MÀI SẮT , CÓ NGÀY NÊN KIM
I.Mục đích yêu cầu
-Học sinh đọc trơn được cả bài .
-Đọc đúng các từ ngữ có vần khó đọc hoặc dễ lẫn . Nghỉ hơi đúng sau dấu chấm , dấu phảy và giữa các cụm từ .
-Biết phân biệt giọng khi đọc lời các nhân vật :
-Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài . Hiểu nghĩa câu tục ngữ : Có công mài sắt , có ngày nên kim .
-Hiểu nội dung của bài : Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết kiên trì và nhẫn nại , kiên trì nhẫn nại thì làm việc gì cũng thành công .
-Giáo dục cho học sinh có đức tính kiên trì.
II.Đồ dùng dạy và học 
-Tranh minh hoạ bài tập đọc trong sách giáo khoa .
-Một thỏi sắt , một chiếc kim khâu .
-Bảng phụ có ghi các câu văn , các từ cần luyện đọc .
III.Các hoạt động dạy và học 
TIẾT 1
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.kiểm tra – giới thiệu bài 
-Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập của học sinh .
-Nêu 1 số điểm cơ bản về cách học một bài tập đọc lớp 2.
-Giới thiệu nội dung SGK Tiếng Việt 2.
-Giáo viên treo tranh và hỏi :Tranh vẽ những ai? Họ đang làm gì ?
-Chuyển ý sang giới thiệu bài và ghi tên đầu bài lên bảng 
2.Bài mới :
Hoạt động 1 : Luyện đọc đoạn 1, 2 
-Giáo viên đọc mẫu lần 1( Đọc to , rõ ràng , thong thả, phân biệt giọng của các nhân vật) .
-Yêu cầu học sinh khá đọc đọc lại đoạn 1, 2 .
-Giáo viên giới thiệu các từ cần luyện phát âm đã ghi lên bảng và gọi học sinh đọc , sau đó nghe và chỉnh sửa lỗi cho các em. 
-Yêu cầu học sinh đọc từng câu .
-Dùng bảng phụ để giới thiệu các câu cần luyện ngắt giọng và tổ chức cho học sinh luyện ngắt giọng :
-Yêu cầu học sinh đọc tiếp nối theo từng đoạn trước lớp , giáo viên và cả lớp theo dõi để nhận xét .
-Chia nhóm học sinh và theo dõi học sinh đọc
 theo nhóm . 
-Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh , đọc cá nhân .
-Nhận xét , cho điểm .
Yêu cầu học sinh cả lớp đọc đồng thanh .
Hoạt động 2 : Tìm hiểu đoạn 1, 2
-Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1.
-Hỏi :Lúc đầu cậu bé học hành như thế nào? Cho nhiều học sinh trả lời để giáo viên tổng kết lại cho đủ ý :. 
-Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi 2. 
-Cậu bé nhìn thấy bà cụ đang làm gì ? 
-Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm thành cái kim khâu .
Chiếc kim so với thỏi sắt thì thế nào ? Để mài được thỏi sắt thành chiếc kim có mất nhiều thời gian không? 
-Thỏi sắt rất to , kim khâu rất bé .Để mài được thỏi sắt thành cái kim khâu phải mất rất nhiều thời gian .
-Cậu bé có tin là từ thỏi sắt to có thể mài thành chiếc kim khâu nhỏ bé không ?
-Cậu bé không tin .
-Vì sao em cho rằng cậu bé không tin ?
*Vì cậu bé đã ngạc nhiên và nói với bà cụ rằng : Thỏi sắt to như thế , làm sao bà mài thành kim được ?
-Giáo viên chuyển đoạn 3 và 4.
-Có đủ sách vở đồ dùng học tập.
-Lắng nghe.
-Lắng nghe và đọc lại đề. 
-1 số em trả lời .
-Theo dõi SGK , đọc thầm theo , sau đó đọc chú giải .
-1 học sinh khá lên đọc đoạn 1 và 2.Cả lớp theo dõi 
-3 đến 5 em đọc cá nhân sau đó lớp đọc đồng thanh . 
-Mỗi em đọc 1 câu , đọc nối tiếp từ đầu cho đến hết bài .
-3 đến 5 em đọc cá nhân , cả lớp đọc đồng thanh.
-Tiếp nối đọc các đoạn 1, 2. Đọc 2 vòng .
-Lần lượt từng em đọc trước nhóm của mình , các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau .
-Các nhóm cử cá nhân thi đọc , các nhóm thi đọc tiếp nối , đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài .
-Cả lớp đọc đồng thanh .
-1 em đọc thành tiếng , cả lớp đọc thầm .
-Một số em trả lời 
-Một vài em đọc thầm rồi trả lời câu hỏi 2.
-Một vài em trả lời .
-Quan sát và trả lời .
-Một số em trả lời .
TIẾT 2
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 3 :Luyện đọc các đoạn 3,4 (15 phút)
Yêu cầu học sinh khá (giỏi ) lên đọc mẫu .
-Tiến hành như ở tiết 1 đã giới thiệu .
*Các từ khó : quay , hiểu , nó , nên , giảng giải , vẫn , sẽ , sắt , mài , 
-Dùng bảng phụ để giới thiệu các câu cần luyện ngắt giọng và tổ chức cho học sinh luyện ngắt giọng -Yêu cầu học sinh đọc tiếp nối theo từng đoạn trước lớp , giáo viên và cả lớp theo dõi để nhận xét .
-Chia nhóm học sinh và theo dõi học sinh đọc theo nhóm . 
-Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh , đọc cá nhân .
-Nhận xét , cho điểm
-Yêu cầu học sinh cả lớp đọc đồng thanh .
Hoạt động 4 :Tìm hiểu các đoạn 3 , 4 
-Gọi học sinh đọc đoạn 3 .
-Gọi học sinh đọc câu hỏi 3 .
-Bà cụ giảng giải như thế nào ?
-Yêu cầu học sinh suy nghĩ và trả lời .
-Theo em bây giờ cậu bé đã tin bà cụ chưa ? Vì sao ?
-Từ cậu bé lười biếng , sau khi trò chuyện với bà cụ , cậu bé bỗng hiểu ra và quay về học hành chăm chỉ . Vậy câu chuyện khuyên chúng ta điều gì ?
- Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết nhẫn nại và kiên trì , không được ngại khó ngại khổ 
-Yêu cầu học sinh đọc tên bài tập đọc .
-Đây là một câu tục ngữ , dựa vào nội dung câu chuyện em hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ này -Kiên trì nhẫn nại sẽ thành công .
Hoạt động 5 : Luyện đọc lại truyện 
Gọi học sinh đọc lại truyện . Giáo viên nghe và chỉnh sửa lỗi cho học sinh .
3.Củng cố 
-Em thích nhất nhân vật nào trong truyện ? vì sao ?
-Em thích nhất :
+Bà cụ , vì bà cụ đã dạy cho cậu bé tính nh64n nại kiên trì ./ Vì bà cụ là người nhẫn nại kiên trì .
+Cậu bé , vì cậu bé hiểu được điều hay và làm theo . / Vì cậu bé biết nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa .
-Nhận xét tiết học .
4.Dặn đò 
Về đọc lại truyện , ghi nhớ lời khuyên của truyện và chuẩn bị bài sau .
-Một em đọc mẫu , cả lớp đọc thầm theo .
-Một vài em đọc từ khó .
-Tiếp nối đọc các đoạn 3,4 Đọc 2 vòng .
-Lần lượt từng em đọc trước nhóm của mình , các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau .
-Các nhóm cử cá nhân thi đọc , các nhóm thi đọc tiếp nối , đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài .
-Cả lớp đọc đồng thanh .
-Một em đọc thành tiếng , cả lớp đọc thầm theo .
-Một em đọc .
-Một số em trả lời .
-1 em đọc .
-Một vài em giải thích .
-Hai em đọc lại cả bài .
-Cả lớp nghe và ghi nhớ .
Đạo đức 
 HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ .
I.Mục tiêu 
-Nắm được các biểu hiện cụ thể của việc học tập , sinh hoạt đúng giờ .
-Biết được ích lơi của việc học tập , sinh hoạt đúng giờ giấc và tác hại của việc không học tập , sinh hoạt đúng giờ học .
-Đồng tình với các bạn biết học tập , sinh hoạt đúng giờ giấc .
-Không đồng tình với các bạn học tập , sinh hoạt không đúng giờ giấc .
-Thực hiện một số hoạt động học tập , sinh hoạt đúng giờ ở trên lớp và ở nhà .
-Lập kế hoạch , thời gian biểu cho việc học tập , sinh hoạt đúng giờ .
II.Đồ dùng dạy và học 
-Giấy khổ lớn , bút dạ .
-Tranh ảnh vẽ các tình huống của hoạt động 2 tiết 1 .
-Bảng phụ kẻ sẵn mẫu thời gian biểu .
III.Các hoạt động dạy và học .
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra -giới thiệu bài : Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập của học sinh (4 phút)
2. Bài mới 
Hoạt động 1 : Bày tỏ ý kiến 
-Chia nhóm và giao cho mỗi nhóm bày tỏ ý kiến về việc làm trong 1 tình huống : Việc làm nào đúng , việc nào làm sai ? Tại sao đúng ( Sai ) ?
- Tình huống 1:Cả lớp say sưa nghe cô giảng bài nhưng riêng hai bạn Nam và Tuấn lại nói chuyện riêng.
- Tình huống 2: Đang giờ nghỉ trưa của cả nhà nhưng Thái và em vẫn còn đùa nghịch với nhau.
-Giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày kết qủa thảo luận .
-Yêu cầu các em khác nhận xét bổ sung .
-Giáo viên tóm tắt ý kiến của các tổ thảo luận :
+Đang giờ học mà Nam và Tuấn lại ngồi nói chuyện riêng với nhau , như thế là sai . Làm như thế , hai bạn sẽ không nghe được lời cô giảng , sẽ không hiểu và không làm được bài , ảnh hưởng đến kết qủa học tập . Ngoài ra còn ảnh hưởng đến các bạn xung quanh . +Đang là giờ nghỉ trưa , cần phải giữ yên tĩnh cho mọi người. Thái và em vẫn còn đùa nghịch như thế sẽ gây mất trật tự , ảnh hưởng tới mọi người trong gia đình và ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân .
Kết luận (Giáo viên ghi lên bảng ) : Làm việc , học tập và sinh hoạt phải đúng giờ .
Hoạt động 2 :Xử lí tình huống 
-Chia lớp thành 4 nhóm . Phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy nhỏ có ghi tình huống cần xử lí .
-Nêu yêu cầu : Thảo luận trong nhóm tìm cách xử lí tình huống và đóng vai diễn lại tình huống sau khi đã có cách xử lí :
+Tình huống 1 : Đã đến giờ học bài nhưng Tuấn vẫn ngồi xem ti vi . Mẹ giục Tuấn đi học bài .
*Tuấn nên nghe lời mẹ tắt ti vi và đi học bài . Nếu tiếp tục xem Tuấn có thể không hoàn thành bài tập hoặc làm bài qúa khuya ảnh hưởng đến sức khoẻ .
+Tình huống 2 : Đã đến giờ ăn cơm nhưng không thấy Hùng đâu . Hà chạy đi tìm thì bắt gặp em đang ngồi trong quán chơi điện tử . Hà bảo em về ăn cơm .
*Hùng nên nghe lời chị , không chơi điện tử nữa mà về nhà ăn cơm cùng gia đình . Vì ăn cơm đúng bữa mới đảm bảo sức khỏe .
+Tình huống 3 : Cả lớp đang chăm chú làm bài tập , riêng Nam ngồi gấp máy bay . 
*Nam nên thôi gấp máy bay nữa mà làm bài tập cô giao . Nếu tiếp tục gấp má ... âu cầu học sinh đo độ dài băng giấy .
-Băng giấy dài mấy cm? 
*Băng giấy dài 10 cm.
-Giáo viên vừa giảng , vừa viết lên bảng: 10cm còn gọi là 1đêximet
-Yêu cầu học sinh đọc : 1 đêximet.
-Giáo viên nêu: đêximet viết tắt là dm.
-Giáo viên vừa giảng , vừa viết lên bảng :
10 cm = 1dm
1 dm = 10 cm
-Yêu cầu học sinh nêu lại
*1 đêximet bằng 10 xăngtimet, 10 xăngtimet bằng 1 đêximet 
-Yêu cầu học sinh dùng phấn vạch trên thước các đoạn thẳng có độ dài là 1 dm.
-Yêu cầu học sinh vẽ các đoạn thẳng dài 1 dm vào bảng con. 
Hoạt động 2:Thực hành 
Bài 1:
-Yêu cầu học sinh đọc đề bài , sau đó tự làm bài vào vở bài tập.
-Yêu cầu học sinh đổi vở để kiểm tra bài nhau đồng thời gọi học sinh đọc chữa bài.
*a.
+Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1 dm.
+Độ dài đoạn thẳng CD ngắn hơn 1 dm .
b. 
+Độ dài đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.
+Độ dài đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.
Bài 2:
-Yêu cầu học sinh nhận xét về các số trong bài tập 2.
-Yêu cầu học sinh quan sát mẫu :
1 dm + 1 dm = 2 dm
-Yêu cầu học sinh giải thích vì sao 1 dm cộng với 1 dm lại bằng 2 dm ?( Nếu học sinh không giải thích được thì giáo viên nêu ch các em rõ : vì 1 cộng 1 bằng 2 , giữ đơn vị dm sang tổng)
-Muốn thực hiện 1 dm + 1 dm ta làm như thế nào?
*Ta lấy 1 cộng 1 bằng 2 , viết 2 rồi viết dm vào sau số 2.
-Hướng dẫn tương tự với phép trừ , sau đó cho học sinh làm bài vào vở bài tập , yêu cầu học sinh lên bảng làm bài.
*a) .8dm+2 dm = 10 dm , 3 dm + 2 dm= 5 dm
 9 dm+10 dm=19 dm
b) .10 dm- 9 dm=1 dm , 16 dm- 2 dm= 14 dm
 36 dm –3 dm=33 dm
-Bài 3:
-Yêu cầu học sinh đề bài .
*Không dùng thước đo nghĩa là dùng thước đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm. 
-Theo yêu cầu của bài chúng ta phải chú ý nhất điều gì ?
*Không dùng thước đo (Không thực hiện phép đo).
-Hãy nêu cách ước lượng(Nếu học sinh không nêu được , giáo viên nêu cho các em rõ)
*ước lượng trong bài này là so sánh độ dài AB, MN với 1 dm , sau đó ghi số dự đoán vào chỗ chấm.
-Yêu cầu học sinh làm bài.
-Yêu cầu học sinh kiểm tra lại sốđã ước lượng.
3.Củng cố 
-cho học sinh dùng thước đo lại quyển vở của mình.
-Nhận xét tiết học.
4.Dặn dò 
Về nhà tập đo 2 chiều quyển sách toán.	
-2 em 
-Dùng thước đo độ dài băng giấy.
-Một vài em trả lời.
-Một số em đọc.
-Một số em nêu lại.
-Tự vạch trên thước của mình.
-Vẽ vào bảng con.
-Cả lớp tự làm bài cá nhân.
-1 em đọc chữa.
-Một số em trả lời.
-Lắng nghe và quan sát.
-Một vài em giải thích.
-Cả lớp tự làm bài.1 em lên đọc bài làm của mình , các em khác nhận xét và chữa bài của mình.
-1 em đọc.
-1 số em phát biểu.
-Ghi số ước lượng vào bài.
-Dùng thước kiểm tra lại số đã ước lượng.
Chính tả NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI ?
I.M ục đích yêu cầu
-Nghe - viết lại chính xác, không mắc lỗi khổ thơ cuối bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi?
-Biết cách trình bày một bài thơ 5 chữ :Chữ cái đầu mỗi dòng thơ phải viết hoa Bắt đâu viết từ ô thứ 3 cho đẹp .
-Biết phân biệt phụ âm đầu l/ n ; âm cuối ng / n.
-Điền đúng các chữ cái vào ôtrống theo tên chữ.
-Học thuộc lòng tên 10 chữ cái tiếp theo trong bảng chữ cái.
 II.Đồ dùng dạy và học :
0Bảng phụ có ghi sẵn nội dung các bài tập 2,3.
 III.Các hoạt động dạy va øhọc
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra – Giới thiệu bài
-Gọi học sinh lên bảng :
+Viết các từ : nên kim , nên người , lên núi , đướng lên , tảng đá , mải miết, tản đi , đơn giản , giảng giải .
+Kiểm tra học thuộc bảng chữ cái ( viết theo đúng thứ tự 9 chữ cái đầu tiên )
-Nhận xét việc học bài của học sinh và cho điểm .
Trong giờ chính tả hôm nay , các con sẽ nghe đọc và viết lại khổ thơ cuối trong bài Ngày hôm qua đâu rồi .Sau đó chúng ta cùng làm 1 số bài tập chính tả và học 10 chữ cái tiếp theo trong bảng chữ cái .
2.Bài mới
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết.
-Treo bảng phụ và đọc đoạn thơ cần viết .
-Bài thơ cho ta biết điều gì về ngày hôm qua ?
*Nếu em bé học hành chăm chỉ thì ngày hôm qua sẽ ở lại trong vở hồng của em .
-Đọc các từ khó và yêu cầu học sinh viết .
-Khổ thơ có mấy dòng ?
*Có 4 dòng .
-Chữ cái đầu mỗi dòng viết thế nào ?
*Viết hoa .
-Hãy chọn cách viết em cho là đẹp nhất trong các cách sau :
+Viết sát lề phải .
+Viết cho khổ thơ vào giữa trang giấy .
+Viết sát lề trái.
* Viết cho khổ thơ vào giữa trang giấy là đẹp nhất.
-Chỉnh sửa lỗi cho học sinh .
Đọc thong thả từng dòng thơ , mỗi dòng đọc 3 lần .
Đọc lại bài thong thả cho học sinh soát lỗi . Dừng lại và phân tích các tiếng khó cho học sinh soát lỗi .
Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả 
Bài 2 :
-Gọi học sinh đọc đề bài .
-Gọi học sinh làm mẫu .
-Gọi học sinh lên bảng làm tiếp bài .
-Yêu cầu học sinh nhận xét bài bạn .
-Giáo viên nhận xét đưa ra lời giải : quyển lịch /chắc nịch , nàng tiên/ Làng xóm , cây bàng / cái bàn , hòn than / cái thang .
-Bài 3 :
-Yêu cầu học sinh nêu cách làm .
*Viết các chữ cái tương ứng với tên chữ vào trong bảng .
-Gọi học sinh làm mẫu .
*Đọc : giê – viết : g.
-Yêu cầu học sinh làm tiếp bài theo mẫu và theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
-Gọi học sinh đọc lại , viết đúng thứ tự 9 chữ cái trong bài .
*Đọc : giê, hát , I, ca, e-lờ, em mờ , en - nờ , o, ô , ơ.
Viết : g , h , I , k , m , n , o , ô , ơ .
-Xoá dần các chữ , các tên chữ trên bảng cho học sinh học thuộc .
3.Củng cố 
Nhận xét tiết học , tuyên dương các em học tốt , nhắc nhở các em còn chưa chú ý trong giờ học .
4.Dặn dò: 
Dặn dò các em về nhà học thuộc bảng chữ cái . Những em viết bài có nhiều lỗi phải viết lại bài .
-2 em : 
-Cả lớp lắng nghe .
-Cả lớp đọc đồng thanh khổ thơ sau khi giáo viên đọc xong.
-1 vài em trả lời .
-Viết các từ khó theo yêu cầu vào bảng con .
-Một số em trả lời .
-Nghe giáo viên đọc và viết lại .
-Đổi vở , dùng bút chì soát lỗi , ghi tổng số lỗi sai ra lề vở .
-1 em đọc .
-1 em làm mẫu .
-1 em lên làm , cả lớp làm ra giấy nháp .
-Bạn làm đúng / sai .
-Cả lớp đọc đồng thanh các từ tìm được sau đó ghi vào vở .
-1 em nêu.
-1 em làm mẫu .
-3 em lên bảng , lớp làm vào bảng con .
-Một số em đọc và viết , lớp đọc đồng thanh.
-Học thuộc lòng bảng chữ cái .
-Chú ý nghe .
Thủ công ( Tiết 1 ): GẤP TÊN LỬA
I.Mục tiêu
-Giúp học sinh biết gấp được tên lửa theo đúng quy định 
-Rèn đôi tay khéo léo và gấp được tên lửa .
-Học sinh có hứng thú và yêu thích gấp hình .
II.Đồ dùng dạy và học 
-Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy thủ công .
-Quy trình gấp tên lửa có hình minh hoạ.
-Giấy màu , hồ , giấy nháp .
III.Các hoạt động dạy và học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra- Giới thiệu bài
Kiển tra dụng cụ phục vụ tiết thủ công của học sinh 
2.Bài mới
Hoạt động 1 :Quan sát mẫu để nhận biết 
-Yêu cầu học sinh quan sát mẫu và trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài :
+Cái tên lửa có hình dáng như thế nào ?
+Tên lửa này gồm mấy phần ?
-Nêu : Phần nhọn gọi là mũi , phần còn lại là thân .
-Gọi học sinh nhắc lại .
Hoạt động 2 :Hướng dẫn thao tác 
Hướng dẫn các thao tác và giảng minh họa đàm thoại theo các bước :
Bước 1 :Gấp tạo mũi và thân
-Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn , mặt kẻ ô ở trên . Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa (H1). Mở tờ giấy gấp theo đường dấu , sao cho 2 mép giấy gấp sát đường dấu giữa ( H2 ).
-Tương tự gấp theo hình 2 , sao cho mép bên sát đường dấu giữa (H3 ).
-Tương tự gấp 2 mép giấy vào sát đường dấu giữa ( H3 ).
-Sau mỗi lần gấp miết theo gấp đường cho thẳng và phẳng .
Bước 2 : Tạo tên lửa và sử dụng .
-Bẻ các nếp gấp sang 2 bên đường dấu giữa được hình 5.
-Cầm vào nếp giữa cho hai cánh tên lửa ngang ra.
-Gọi học sinh nhắc lại các thao tác gấp tên lửa.
-Giáo viên chốt ý : 2 Bước Gấp.
-Gấp tạo 4 nếp gấp cách đều nhau.
-Gấp tạo thân và sử dụng.
-Gọi học sinh lên bảng gấp.
-Giáo viên nhận xét.
3.Củng cố 
Nhận xét bài làm nháp của học sinh .
4.Dặn dò 
Về chuẩn bị đồ dùng cho tiết sau thực hành .
-Học sinh phải có đầy đủ dụng cụ .
-Quan sát và trả lời .
-Cả lớp lắng nghe.
-Một vài em nhắc lại .
-Quan sát và trả lời .
-3 em. 
-2 em
SINH HOẠT LỚP
I.Mục đích
Qua tiết sinh hoạt học sinh nắm được tình hình học tập của mình trong tuần .
Từ đó học sinh có hướng phấn đấu học tập trong tuần sau.
II.Hoạt động trong tuần
Giáo viên nêu nội dung tiết sinh hoạt .
Lớp trưởng báo cáo .
Các thành viên nêu ý kiến
Giáo viên nêu nhận xét chung:
-Ưu điểm:
+Ngoan ngoãn lễ phép, vệ sinh sạch sẽ .
+ Đa số các em đi học đúng giờ, có ý thức học tập.
-Khuyết điểm:
+Một số em nghỉ học không có giấy phép.
+Một số em còn quên đồ dùng.
III.Phương hướng tuần sau 
+Thi đua học tập xây dựng bài , phát huy tính tích cực trong học tập.
+Đi học phải mặc đồng phục vệ sinh sạch sẽ, đầy đủ dụng cụ học tập.
+Xây dựng phong trào vui chơi văn nghệ.
_____________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 2 tuan 1 sang chieu CKT.doc