Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần 3 - Trường tiểu học Trần Văn Ơn

Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần 3 - Trường tiểu học Trần Văn Ơn

 Đạo đức:

BIẾT NHẬN LỖI V SỮA LỖI (T 1)

 I. Yu cầu:

 - HS hiểu khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi người yêu quí, biết ®­ỵc v× sao cÇn ph¶i nhn lçi vµ sưa lçi.

 - Thc hiƯn nhn lçi vµ sưa lçi khi m¾c lçi.

 - Bit nh¾c nh b¹n bÌ nhn lçi vµ sưa lçi khi m¾c lçi.

 II. Chuẩn bị:

 - Phiếu thảo luận nhóm của HĐ1.

 - Dụng cụ phục vụ trò chơi đóng vai cho HĐ2 (T2)

 - VBT

 

doc 60 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 688Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần 3 - Trường tiểu học Trần Văn Ơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 3
Ngày soạn: Thứ 7 ngày 11 tháng 9 năm 2010
Ngày dạy: Thứ 2 ngày 13 tháng 9 năm 2010
 Đạo đức:
BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỮA LỖI (T 1)
 I. Yêu cầu:
 - HS hiểu khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi người yêu quí, biết ®­ỵc v× sao cÇn ph¶i nhËn lçi vµ sưa lçi.
 - Thùc hiƯn nhËn lçi vµ sưa lçi khi m¾c lçi.
 - BiÕt nh¾c nhë b¹n bÌ nhËn lçi vµ sưa lçi khi m¾c lçi.
 II. Chuẩn bị:
 	- Phiếu thảo luận nhóm của HĐ1.
	- Dụng cụ phục vụ trò chơi đóng vai cho HĐ2 (T2)
	- VBT
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. ỔN ĐỊNH:
2. HOẠT ĐỘNG 1: Phân tích truyện “ Cái bình hoa”.
 a. Mục tiêu: 
 Giúp hs xác định ý nghĩa của hành vi nhận và sửa lỗi, lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi.
 b. Cách tiến hành:
 * Gv chia nhóm y/c các nhóm theo dõi câu chuyện và xây dựng phần kết câu chuyện.
 * Gv kể từ đầu đến đoạn :”Ba tháng trôi qua, không ai còn nhớ đến cái bình vỡ”.
 * Gv hỏi:
 Ÿ Nếu Vô-Va không nhận lỗi thì điều gì xảy ra ? Các em thử đoán xem Vô-va đã nghĩ và làm gì sau đó.
 * Gv chốt lại đoạn cuối câu chuyện : Qua câu chuyện em thấy cần làm gì sau khi mắc lỗi .
 Ÿ Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì ?.
 GVKL: Trong cuộc sống ai cũng có khi mắc lỗi nhất là với các em ở lứa tuổi nhỏ. Nhưng điều quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi . biết nhận lỗi và sửa lỗi mau tiến bộ và được mọi người yêu mến.
3. HOẠT ĐỘNG 2: Bày tỏ ý kiến thái độ của mình:
 a. Mục tiêu: Giúp hs biết bày tỏ ý kiến, thái độ của mình.
 b. Cách tiến hành:
 - Gv qui định: tán thành đánh dấu +, không tán thành đánh dấu -, số 0 biểu thị sự bối rối.
 - Người nhận lỗi là người dũng cảm.
 - Nếu có lỗi chỉ cần sửa lỗi, không cần nhận lỗi.
 - Nếu có lỗi chỉ cần nhận lỗi, không cần sửa lỗi.
 - Cần nhận lỗi cả khi mọi người không biết mình có lỗi.
 - Cần xin lỗi khi nhắc lỗi với bạn bè và em bé.
 - Chỉ cần xin lỗi với người quen biết.
GVKL: Biết nhận lỗi và sửa lỗi giúp em mau tiến bộ và được mọi người quí mến.
4/ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Ở NHÀ:
 - Chuẩn bị kể về 1 trường hợp em đã nhận hoặc người khác đã nhận và sửa lỗi với em.
 * Gv nhận xét tiết học.
- Hs theo dõi câu chuyện.
- Hs thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trả lời.
- Hs thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Hs lắng nghe.
- Hs làm vào bảng con.
- Hs bày tỏ ý kiến vào bảng con và giải thích.
...................................................................
.Luyện tiếng việt
 Luyện đọc BẠN CỦA NAI NHỎ
 I/ Yêu cầu:
 -Rèn kỹ năng đọc thành tiếng .Đọc trôi chảy toàn bài ngắt nghỉ hơi đúng.
 -Rèn kỹ năng đọc hiểu.
 -Có ý thức biết giao du với bạn tốt .Sẵn lòng giúp người khác.
 II/Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV 
Hoạt động HS
1.Ổn định :
2.Bà cũ.
3.Bài mới:
Hoạt động 1:Luyện đọc
-Yêu cầu đọc tiếp nối câu.
-Chia nhóm đôi đọc đoạn bài.
-Yêu cầu các nhóm đọc 
-Kèm HS yếu.
-Cho HS thi đọc trước lớp.
Hoạt động 2:tìm hiểu bài.
-GV nêu câu hỏi:
Em cần học tập hai bạn điều gì?
-Nhận xét chốt ý.
* Luyện đọc phân vai.
 -GV nhận xét ,tuyên dương.
4. Củng cố, dặn dò:
 Nhận xét tuyên dương , yc hs đọc lại bài.
-Đọc tiếp nối câu 1 lượt .
-HS đọc trong nhóm.đọc đoạn bài.
-Thi đọc trong nhóm.
-HS thi đọc cá nhân.
-HS trả lời
Biết giao du vơi bạn tốt, sẵn lòng giúp đỡ người khác.
-Các nhóm phân vai đọc trước lớp.
...............................................................
 Luyện Tốn:
CHỮA BÀI KIỂM TRA
HỒN THÀNH BÀI KIỂM TRA TRONG VỞ BÀI TẬP
I. Yêu cầu:
- HS biết được những cái sai , đúng khi làm bài KT để rút kinh nghiệm và phát huy.
- Hồn thành bài KT trong VBT
- Rèn tính cẩn thận khi làm bài KT
- Giáo dục lịng say mê học tốn
II. Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
 * Hoạt động 1: GV chữa bài KT
- GV cho HS xem đáp án của bài KT để nhận ra mình sai chỗ nào . 
- GV cơng bố điểm cho HS và nhận xét chi tiết bài KT của từng hS
Hoạt động 2: Gv hướng dẫn HS làm bài kiểm tra trong VBT
GV HD lần lượt các BT
GV chấm, chữa bài
Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
- Xem lại các bài tập
- HS xem bài KT , nhận ra cái sai, đúng để rút kinh nghiệm cho bài sau
- HS làm lần lượt các BT
- HS nhận xét bài làm của bạn
Ngày soạn: Thứ 7 ngày 11 tháng 9 năm 2010
Ngày dạy: Thứ 3ngày 14 tháng 9 năm 2010
Luyện hát
Ơn bài hát: TĨC BÀ TĨC MẸ
( Gv bộ mơn)
...........................................................
Luyện Tốn:
PHÉP CỘNG CĨ TỔNG BẰNG 10
CỘNG 2 SỐ CĨ KẾT QUẢ TRỊN CHỤC
I/Yêu cầu:
 -Củng cố về phép cộng có tổng bằng 10
 -Rèn đặt tính nhanh,tính đúng ,chính xác.
 -HS thích học toán.
II /Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Kiểm tra và giới thiệu bài
2.Bài mới :
-GV nêu yêu cầu ôn tập
*Ôn phép cộng có tổng bằng 10.
Bài 1.Số.
6 + = 10 , 9 +  = 10 , 3 +  = 10 
4 +  =10 , 1 +  = 10 ,  + 3 Bài 2. Đặt tính rồi tính:
 5 + 5 , 7 + 3 ,6 + 4 ,10 + 0
Bài 3. Tính nhẩm:
-Gọi hs nêu cách nhẩm
4 + 6 + 5 =  , 5 + 5 + 8 = 
 7 + 3 + 1 =  , 4 +6 + 0 = 
* Ôn giải toán :
Bài 4. Mẹ và chị hái được 49 quả cam,riêng mẹ hái được 22 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?
-GV chấm chữa bài.
3. Củng cố dặn dò
*HS làm vào vở đổi vở chữa bài
Bài 1.Số:
Bài 2, Đặt tính rồi tính:
 Chữa bài, nêu cách đặt tính
Bài 3.Tính nhẩm:
*Hs thảo luận nhóm đôi đề bài
Bài 4 .Hs đọc đề toán, nêu tóm tắt và giải - đổi vở chữa bài
Bài giải
 Số quả cam chị hái được là:
 49 – 22 = 27 (quả cam)
 Đáp số:46 quả cam.
................................................................
Hoạt động ngồi giờ
TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG TĨT ĐẸP CỦA NHÀ TRƯỜNG
I.Yêu cầu:
- Biết tên trường và tiểu sử của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn
- Biết một số nét truyền thống của trường
- HS học tập và noi gương anh hùng Trần Văn Ơn
- HS yêu trường, yêu lớp
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Giới thiệu tên trường
- Tiểu sử của liệt sĩ Trần văn Ơn : 
Trần Văn Ơn sinh ngày 29-5-1931 tại Châu Thành , Bến Tre
Anh mất năm 1950 trong lúc tham gia cuộc biểu tình của hS-SV chống Pháp.
Năm 2000 anh được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Hoạt động 2: Giới thiệu truyền thống của trường:
Là một đơn vị văn hố
Cĩ nhiều HS giỏi
Trường được cơng nhận là trường đạt chuẩn quốc gia
Cĩ các thầy cơ giáo giỏi, yêu nghề, mến trẻ
Hoạt động 3: HS thảo luận: Để xứng đáng là HS của trường chúng ta phải làm gì?
IV.CỦNG CỐ DẶN DỊ
- Gv nhận xét giờ học
- Hs về nhà học bài ở nhà
.......................................................................................................................................
 Ngày soạn: Thứ 3 ngày 14 tháng 9 năm 2010
Ngày dạy: Thứ 5 ngày 6 tháng 9 năm 2010
Luyện Tốn
9 CỘNG VỚI MỘT SỐ. ĐẶT TÍNH, GIẢI TỐN
I/ Yêu cầu :
Củng cố cách thực hiện phép cộng 9 + 5 . 
Lập và học thuộc các cơng thức 9 cộng với 1 số .
- Áp dụng phép cộng dạng 9 cộng với 1 số để giải các bài tập liên quan .
II / Chuẩn bị : que tính .
III/Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Họat động của trị
Hoạt động 1:gv KT và giới thiệu bài
Hoạt động 2:GV nêu đề tốn – hs làm bài , chữa bài 
Bài 1: Tự lập bảng cộng bằng cách “ Tách 1 ở số kia , bù vào 9 được 10, rồi cộng 10 với phần cịn lại của số đĩ”.
Hoạt động 3: HS làm bT trong VBT
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dị
- Gv nhận xét giờ học
- Hs chuẩn bị bài sau
-Hs theo dõi, lắng nghe.
Bài 1:
a)9 + 6 9 + 7 9 + 8
= 9 + 1 +5 = 9 + 1+ 6 = 9 + 1+ 7
= 10 + 5 = 10 + 6 = 10 + 7
= 15 = 16 = 17
b)Tính nhẩm:
9 + 9 = 9 + 7 = 9 + 5 = 9 + 3 =
9 + 8 = 9 + 6 = 9 + 4 = 9 + 2 =
- HS làm bài, Gv chấm, chữa bài
................................................................
Luyện Tiếng Việt
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ CHỈ SỰ VẬT. CÂU KIỂU : AI LÀ GÌ?
I/ Yêu cầu 
- Làm quen với từ chỉ người , chỉ vật , chỉ cây cối , chỉ con vật . Nhận biết các từ trên trong câu và lời nĩi . Biết đặt câu giới thiệu theo mẫu Ai ? Là gì ? 
II/ Chuẩn bị : 
- GVchuẩn bị BT .
III/ Lên lớp :	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Hoạt đđộng 1: GV kiểm tra à giới thiệu bài
2.Hoạt động 2: Giao đề-YC hs làm bài, chữa bài lần lượt
Bài 1. Điền từ chỉ sự vật vào chỗ trống theo yêu cầu:
-Yùc hs chữa bài theo nhóm 4
Bài 2.Khoanh tròn chữ cái trước từ không cùng nhóm với 3 từ còn lại:
a)công nhân b)bộ đội
c)giáo viên d)bà ngoại
Bài 3. Câu theo mẫu Ai là gi? VTHTV&TL2
-Cho hs hoàn thành bài tập dưới dạng trò chơi
3. Hoạt động tiếp nối: GV nhận xét tiết học – dặn dò
Hs theo dõi
HS theo dõi và đọc thầm đề bài
Bài 1.
a)3 từ chỉ người trong gia đình:
b)3 từ chỉ đồ dùng trong gia đình:
c)3 từ chỉ vật nuôi trong nhà:
d)3 từ chỉ cây cối:
Bài 2.Thảo luận nhóm đôi làm bài
-khoanh vào đáp án d
- 2 đội lên thi
...........................................................
Thủ cơng
GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC :
I.Yêu cầu :
ªHọc sinh biết gấp máy bay phản lục . Gấp đuợc máy bay phản lực . HS hứng thú và yêu thích gấp hình .
II/ Chuẩn bị :ªMẫu máy bay phản lực được gấp bằng giấy thủ công khổ A4 . Quy trình gấp máy bay phản lực có hình vẽ minh hoạ cho từng bước . Giấy thủ công và giấy nháp khổ A4 , bút màu .
III/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài:
Hôm nay chúng ta học tập làm “ Máy bay phản lực“
 b) Khai thác:
*Hoạt động1 : Hướng dẫn quan sát và nhận xét . 
-Cho HS quan sát mẫu gấp máy bay phản lực và đặt câu hỏi về hình dáng , màu sắc , các phần máy bay ... 
I. Yêu cầu
- Cđng cè thùc hiƯn phÐp céng cã nhí d¹ng : 6 + 5; 26 + 5.
- Áp dơng phÐp céng trªn ®Ĩ gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan.
II. Các hoạt động dạy học
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Giíi thiƯu bµi: GV giíi thiƯu vµ ghi b¶ng
2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:
GV yªu cÇu HS ®äc thuéc b¶ng céng: 6 céng víi mét sè.
Bµi 1: TÝnh
6 + 5 + 8 = 26 + 17 - 12 =
38 + 26 + 27 = 56 + 17 – 12 =
Bµi 2: , =
36 + 8 ... 26 + 17
46 + 25 ... 16 + 65
76 + 18 ... 36 + 29
66 + 26 ...76 + 17
Bµi 3: Líp 2 A cã 16 b¹n häc sinh giái. Líp 2 B cã 12 häc sinh giái. Hái c¶ hai líp cã tÊt c¶ bao nhiªu häc sinh giái?
Bµi 4: (HS kh¸ giái)
§iỊn dÊu +, - thÝch hỵp vµo chç trèng:
3 ...3 ...7 = 13
6....8....3 = 11
7....1....5 = 11
III .DỈn dß: 
VỊ nhµ häc bµi.
GV nhËn xÐt giê häc.
HS ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh
HS lÇn l­ỵt lµm c¸c bµi tËp sau ®ã nép vë chÊm.
GV tr¶ vë. Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
C¶ líp lµm vµo vë. 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi
C¶ líp lµm vµo vë. 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi
HS tù gi¶i vµo vë
Bµi gi¶i:
Sè häc sinh giái c¶ hai líp cã lµ:
16 + 12 = 28 (häc sinh)
§¸p sè: 28 häc sinh
HS tù lµm bµi.
------------------------------b³³b------------------------------
Luyện Tiếng Việt:
Luyện từ và câu: TỪ NGỮ VỀ MƠN HỌC. TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG
I. Yêu cầu:
- Củng cố và mở rộng vốn từ về từ chỉ hoạt động cho HS
-HS làm tốt các bài tập ở vở bài tập Tiếng Việt.
II. Đồ dùng dạy,học:
-GV vẽ tranh như BT2
-HS cĩ đầy đủ vở BTTV
III. Các hoạt động dạy và học:
1. GT bài: GV nêu mục đích , yêu cầu tiết học.
2. Làm bài tập:
Bài 1
+ Gọi hs đọc yêu cầu.
+ Treo bức tranh và hỏi:
+ Bức tranh vẽ gì ?
+ Bạn nhỏ đang làm gì?
+ Từ chỉ hoạt động của bạn nhỏ là từ nào?
+ Tiến hành tương tự với các bức tranh 2;3;4.
-Viết nhanh các từ hs vừa tìm được lên bảng.
-Yêu cầu HS tìm thêm các từ chỉ hoạt động
Bài 2:
+ Gọi hs đọc yêu cầu.
+ Gọi hs làm mẫu sau đĩ cho hs làm vở 
- Gọi HS đọc bài trước lớp.
+ Nhận xét từng câu của hs.
Bài 3:
+ Gọi 1 hs đọc yêu cầu của đề.
+Viết nội dung bài tập lên bảng chia thành 2 cột
+ Yêu cầu HS làm vở
-GV chấm bài
-Gọi 1 HS làm bảng lớp.
+ Nhận xét, kết luận
+ Đọc đề bài.
+ Quan sát và trả lời câu hỏi.
+ Tranh vẽ một bạn gái.
+ Bạn đang đọc bài.
+ Đọc.
-HS làm vở
+Tranh 1: đọc, xem,..
+ Tranh 2: viết(bài), làm(bài). 
+ Tranh 3: nghe hoặc giảng bài. . .
+ Tranh 4: nĩi, trị chuyện. . .
-HS nêu các từ chỉ hoạt động: viết , đọc , nĩi,
+ Đọc yêu cầu.
+ Ví dụ: Bé đang đọc sách.
 + HS làm vở, 1,2 em đọc bài
+ Đọc đề bài.
+ Chú ý theo dõi.
-HS làm bài
-Cả lớp nhận xét, chữa bài
+ Đáp án: dạy, giảng, khuyên.
3. Củng cố , dặn dị:
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn HS về tìm thêm các từ chỉ hoạt động
------------------------------b³³b------------------------------
Thủ cơng:
GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHƠNG MUI
I.Yêu cầu :
- Học sinh biết gấp thuyền phẳng đáy, không mui . Gấp đuợc thuyền phẳng đáy không mui . HS hứng thú và yêu thích gấp thuyền .
II.Chuẩn bị 
- Mẫu thuyền phẳng đáy không mui được gấp bằng giấy thủ công khổ A4 . 
- Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui có hình vẽ minh hoạ cho từng bước . - Giấy thủ công và giấy nháp khổ A4 , bút màu .
III. Các hoạt động dạy học	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài:
Hôm nay chúng ta học tập làm “ Thuyền phẳng đáy không mui “
 b) Khai thác:
*Hoạt động1 : Hướng dẫn quan sát và nhận xét . 
-Cho HS quan sát mẫu gấp thuyền phẳng đáy không mui và đặt câu hỏi về hình dáng , màu sắc , các phần thuyền phẳng đáy không mui . Gợi ý cho học sinh nắm được tác dụng , hình dạng , màu sắc vật liệu làm thuyền trong thực tế .
- Mở dần mẫu gấp thuyền phẳng đáy không mui từng bước cho đến hình dạng ban đầu là tờ giấy hình chữ nhật . Sau đó lần lượt gấp lại từ bước 1 đến khi thành thuyền phẳng đáy không mui như mẫu , nêu câu hỏi về các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui từ đó cho nhận xét về cách gấp thuyền phẳng đáy không mui . GV nhận xét câu trả lời .
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu . 
* Bước 1 : -gấp các nếp gấp cách đều 
- Gấp đôi tờ giấy HCN theo chiều dọc được H2 miết theo chiều gấp cho phẳng 
-Gấp đôi mặt trước theo đường dấu gấp ở H2 được H3 . Lật H3 ra mặt sau , gấp đôi như mặt trước .
*Bước 2 :- Gấp tạo thân và mũi thuyền
- Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài được H4 tương tự gấp theo đường dấu gấp để được H5 . Lật H5 ra mặt sau gấp 2 lần giống như H4 , H5 được H6 .Tương tự gấp theo đường dấu gấp H6 để được H7 . Lật mặt sau hình 7gấp giống như mặt trước được H8
*Bước 3 :- Tạo thuyền phẳng đáy không mui 
- Lắch hai ngón tay cái vào trong 2 mép giấy , các ngón còn lại cầm ở hai bên phía ngoài , lộn các nếp vừa gấp vào trong lòng thuyền . Miết dọc theo 2 cạnh thuyền vừa lộn cho phẳng sẽ được thuyền phẳng đáy không mui H9 .
- Gọi 1 hoặc 2 em lên bảng thao tác các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui cả lớp quan sát . Sau khi nhận xét uốn nắn các thao tác gấp . 
-GV tổ chức cho các em tập gấp thử thuyền phẳng đáy không mui bằng giấy nháp .
-Nhận xét đánh giá tuyên dương các sản phẩm đẹp .
 d) Củng cố - Dặn dò:
-Yêu cầu nhắc lại các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui .
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới 
-Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình .
-Lớp theo dõi giới thiệu bài 
-Hai em nhắc lại tựa bài học .
- Lớp quan sát và nêu nhận xét về các phần thuyền phẳng đáy không mui .
- Thực hành làm theo giáo viên .
-Bước 1 và 2 : 
-Gấp tạo mũi và và thân thuyền phẳng đáy không mui . 
 H1 H2
 H3
- Bước 3 : Tạo thân và mui thuyền phẳng đáy không mui 
 H5
 H4
 H4	H5
 H6
 H7 H8
H9
- Lớp quan sát và nhận xét .
- Các nhóm thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui theo các bước để tạo thành máy bay đuôi rời theo hướng dẫn của giáo viên .
-Hai em nêu nội dung các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui .
------------------------------b³³b------------------------------
Ngày soạn: Thứ 4 ngày 12 tháng 10 năm 2010
Ngày dạy: Thứ 6 ngày 14 tháng10 năm 2010
Luyện Mĩ thuật:
THI VẼ ĐẸP, NHANH
( GV bộ mơn)
...................................................................
Luyện Tiếng Việt:
Nghe viết: NGƯỜI THẦY CŨ
I/ Yêu cầu:
- RÌn cho HS viÕt thµnh th¹o, chÝnh x¸c, ®ĩng chÝnh h×nh thøc ®o¹n v¨n xu«i bµi "Ng­êi thÇy cị".
- Tr×nh bµy s¹ch sÏ, ®Đp.
- Làm đúng BT chính tả trong VBT
II. Chuẩn bị
- B¶ng viÕt s½n ®o¹n v¨n cÇn tËp chÐp.
III. Các hoạt động dạy học
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Giíi thiƯu bµi: GV giíi thiƯu vµ ghi b¶ng
 2. LuyƯn ®äc:
- GV yªu cÇu HS ®äc c¸ nh©n tõng c©u, tõng ®o¹n. Chđ yÕu nh÷ng HS ®äc cßn chËm.
3. H­íng dÉn tËp chÐp.
a) Ghi nhí ND ®o¹n chÐp:
+ GV treo b¶ng phơ chÐp s½n, gäi 3 - 4 HS ®äc ®o¹n viÕt vµ hái:
- §o¹n v¨n nµy chÐp tõ bµi nµo ?
- §©y lµ ®o¹n mÊy cđa bµi tËp ®äc?
- §o¹n nµy kĨ vỊ ai ?
b) H­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy:
- §o¹n nµy cã mÊy c©u, cuèi mçi c©u cã dÊu g× ?
- Nh÷ng ch÷ nµo ®­ỵc viÕt hoa ?
 c) H­íng dÉn viÕt tõ khã:
Cho HS nªu mét sè tõ khã dƠ viÕt sai, sau ®ã HD ph©n tÝch råi cho HS viÕt ë b¶ng con vµ nhËn xÐt, sưa sai.
d) HS chÐp bµi chÝnh t¶:
+ Cho 1 HS ®äc l¹i ®o¹n tËp chÐp
+ GV quy ®Þnh thêi gian viÕt, chĩ ý giĩp mét sè HS yÕu vµ rÌn luyƯn cho c¸c em.
e) Hướng dẫn HS làm BT chính tả
g.GV chấm chữa bài
Nh¾c l¹i tùa bµi .
HS thùc hiƯn theo yªu cÇu
Gäi 3- 4 ®äc theo yªu cÇu.
+ HS nªu : Ng­êi thÇy cị
+ §o¹n 3
+ Dịng
+ Cã 4 c©u, cuèi mçi c©u cã dÊu chÊm.
+ Ch÷ ®Çu c©u, tªn riªng.
+ tr­êng, nghÜ, h×nh ph¹t
HS viÕt vµo b¶ng con. Sưa sai.
+ HS ®äc ®o¹n chÐp.
+ HS nghe ®Ĩ thùc hiƯn.
+ HS nh×n b¶ng chÐp bµi
- HS làm BT
IV. Củng cố dặn dị:
	 - C¸c em võa «n luyƯn bµi g× ?
 - Nh¾c nhë 1 sè ®iỊu cÇn thiÕt khi viÕt.
	 - VỊ nhµ luyƯn ®äc l¹i bµi tËp ®äc.
	 - GV nhËn xÐt tiÕt häc.
 ------------------------------b³³b------------------------------
 Luyện Tự nhiên và xã hội:
ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ
I- Yêu cầu:
- BiÕt ¨n ®đ chÊt, uèng ®đ n­íc sÏ giĩp c¬ thĨ chãng lín vµ kháe m¹nh.
- BiÕt ®­ỵc buỉi s¸ng ¨n nhiỊu, buỉi tèi ¨n Ýt, kh«ng nªn bá b÷a ¨n.
- BiÕt ®­ỵc buỉi s¸ng nªn ¨n nhiỊu, buỉi tèi ¨n Ýt, kh«ng nªn bá b÷a ¨n.
II- §å dïng d¹y häc: 
PhiÕu häc tËp, tranh ¶nh vỊ thøc ¨n, n­íc uèng th­êng dïng.
III- Ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y
TL
Ho¹t ®éng häc
Giíi thiƯu-ghi bµi.
* Ho¹t ®éng 1: C¸c b÷a ¨n vµ thøc ¨n hµng ngµy.
- Gv cho HS quan s¸t tranh 1, 2, 3, 4 SGK vµ hái:
+ B¹n Hoa ®ang lµm g×? ¨n thøc ¨n g×?
+ 1 ngµy Hoa ¨n mÊy b÷a vµ ¨n nh÷ng g×?
+ Ngoµi ¨n b¹n cßn lµm g×?
- Gv tỉng hỵp ý kiÕn HS.
- Gv kÕt luËn.
* Ho¹t ®éng 2: Liªn hƯ thùc tÕ b¶n th©n.
- Gv yªu cÇu HS kĨ vỊ c¸c b÷a ¨n hµng ngµy cđa m×nh.
- Gv nhËn xÐt, kÕt luËn.
* Ho¹t ®éng 3: ¨n uèng ®Çy ®đ giĩp chĩng ta mau lín, khoỴ m¹nh.
- Gv ph¸t phiÕu, giao nhiƯm vơ cho HS
- Gv quan s¸t, h­íng dÉn HS.
- Gv kÕt luËn, rĩt ra Ých lỵi cđa viƯc ¨n uèng ®Çy ®đ.
- Gv ®äc phÇn ghi nhí.
3- Cđng cè dỈn dß.
- GV cđng cè bµi, nhËn xÐt giê häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
3’
30’
2’
- HS theo dõi và hắc lại tựa bài
- HS quan s¸t 4 bøc tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:
+ B¹n Hoa ®ang ¨n s¸ng, ¨n tr­a, ¨n tèi vµ uèng n­íc.
+ 1 ngµy Hoa ¨n 3 b÷a
+ Ngoµi ¨n b¹n cßn uèng ®đ n­íc.
- C¶ líp nhËn xÐt, bỉ sung.
- HS nh¾c l¹i kÕt luËn.
- HS tù kĨ vỊ c¸c b÷a ¨n cđa m×nh.
- HS tr¶ lêi.
- HS nhËn xÐt- bỉ sung.
* Lµm viƯc c¸ nh©n.
- HS lµm vµo phiÕu häc tËp.
- HS tr¶ lêi c©u hái cđa gv.
- HS nhËn xÐt, bỉ sung.
- HS nh¾c l¹i Ých lỵi cđa viƯc ¨n uèng ®Çy ®đ.
- HS nªu phÇn ghi nhí.
- HS nªu lÝ do ph¶i ¨n uèng ®Çy ®đ. 
 ------------------------------b³³b------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an chieutuan 37.doc