Giáo án Toán học 2 - Chương trình cả năm

Giáo án Toán học 2 - Chương trình cả năm

Bµi 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức: Củng cố về

- Viết các số từ 0 đến 100, thứ tự của các số.

- Số có 1, 2 chữ số, số liền trước, số liền sau của số

2. Kỹ năng: Viết các số đúng thứ tự và chân phương

3. Thái độ: Tính cẩn thận.

II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIU.

 GV : Bảng có ô vuông.

 HS : Bộ đồ dùng học toán.

III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRN LỚP.

 1.Khởi động : (1 phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Kiểm tra đồ dùng học môn toán.

 -Nhận xét.

 3. Bài mới :

 a) Giới thiệu bài mới: “On tập các số đến 100”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

doc 356 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 04/06/2022 Lượt xem 348Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Toán học 2 - Chương trình cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1
Thø hai ngµy th¸ng 9 n¨m 201
TOÁN
Bµi 1 : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Củng cố về
Viết các số từ 0 đến 100, thứ tự của các số.
Số có 1, 2 chữ số, số liền trước, số liền sau của số
2. Kỹ năng: Viết các số đúng thứ tự và chân phương
3. Thái độ: Tính cẩn thận.
II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
 GV : Bảng có ô vuông.
 HS : Bộ đồ dùng học toán.
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Kiểm tra đồ dùng học môn toán.
 -Nhận xét.
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Oân tập các số đến 100”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
14 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Củng cố về số có một chữ số.
Mục tiêu: Hs nêu được các số có một chữ số. Sôù liền trước, số liền sau.
 Bài tập 1: -Gv đính BT lên bảng, yêu cầu hs nêu tiếp số có một chữ số.
*Hoạt động 2: Củng cố về số có hai chữ số.
Mục tiêu: Hs nêu được các số có hai chữ số. Viết số lớn, bé. Số liền trước, số liền sau.
Bài tập 2 : -GV đính BT lên bảng, Y/C hs nêu tiếp các số có hai chữ số.
Bài tập 3: Hs đọc Y/c
-Gv nhận xét tuyên dương.
-Cho hs làm vào vở.
-GV nhận xét đánh giá.
-Hs đọc yêu cầu trả lời câu hỏi.
-Hs đọc yêu cầu, nêu cá nhân.
-Hs đọc.
-Trao dổi với bạn cùng bàn.
-Phát biểu ý kiến.
-Hs làm.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
 -Gọi vài em nêu lại các số từ 0 đến 100 .
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø ba ngµy th¸ng 9 n¨m 201
TOÁN
BÀI 2 : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (TT)
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Củng cố về: Đọc viết, so sánh các số có 2 chữ số
2. Kỹ năng: Phân tích số có 2 chữ số theo chục và đơn vị
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thuận
II.NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
 GV : Bảng phụ kẻ BT 1,5.
 HS : Bảng con.
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho hs nêu các số từ 0 đến 100.
 -Nhận xét.
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Oân tập các số đến 100 (TT)”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
14 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2.
Mục tiêu: Củng cố về, đọc, viết, phân tích số..
 Bài tập 1: -Gv đính BT lên bảng. 
Bài tập 2 : -Cho hs đọc Y/C
-GV làm mẫu.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 3,4,5.
Mục tiêu: So sánh, viết số.
Bài tập 3 : Điền dấu.
-Chấm nhận xét.
Bài tập 4: Cho hs đọc Y/c
Bài tập 5 : Đính Bài tập lên bảng.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs đọc yêu cầu .
-3 hs lên bảng làm.
-Hs đọc lại.
-Đọc yêu cầu.
-Làm bảng con.
-Đọc yêu cầu.
-Làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu, trao đổi nhóm đôi.
-Đại diện lên viết số.
-Đọc yêu cầu.
-2 hs thi nhau đính số
-Hs nhận xét..
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
 -Cho hs đọc, viết lại các số có hai chữ số .
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø t­ ngµy th¸ng 9 n¨m 201
TOÁN
BÀI 3 : SỐ HẠNG - TỔNG
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Giới thiệu bước đầu tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng
2. Kỹ năng: Củng cố về phép cộng (không nhớ) các số có 2 chữ số và giải toán có lời văn
3. Thái độ: Tính cẩn thận.
II.NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
 GV : Bảng phụ kẻ BT 1.
 HS : Bảng con.
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho hs đọc và viết lại các số có hai chữ số.
 -Nhận xét .
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Số hạng – Tổng”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
14 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Giới thiệu Số hạng-Tổng
Mục tiêu: Biết tên gọi thành phần, kết quả của phép cộng
-Gv viết bảng như SGK để giới thiệu hs. 
*Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu: Hs tìm được tổng các số hạng và giaỉ toán có lời văn.
Bài tập 1 : Đính BT .
Bài tập 2: Cho hs đọc Y/c
Bài tập 3 : Y/C hs đọc đề.
-Hướng dẫn tìm hiểu phân tích đề.
-GV nhận xét đánh giá.
-Hs theo dõi và nêu lại tên gọi, thành phần của phép cộng .
-Đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm.
-Đọc yêu cầu.
-Hs làm bảng con.
-Hs đọc đề.
-Làm vào vở.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
 -Cho hs nêu lại các thành phần trong phép cộng .
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø 5 ngµy th¸ng 9 n¨m 201
TOÁN
BÀI 4 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Giới thiệu bước đầu tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng
2. Kỹ năng: Củng cố về phép cộng (không nhớ) các số có 2 chữ số và giải toán có lời văn
3. Thái độ: Tính cẩn thận.
II.NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con.
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho hs nêu lại tên gọi, thành phần của phép cộng.
 -Nhận xét.
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs thực hiện được tính, tính nhẫm, đặt tính, tìm tổng của các số hạng.
 Bài tập 1: Tính. 
Bài tập 2 : Tính nhẫm
-GV nhận xét, ghi bảng.
Bài tập 3 : Cho hs đọc Y/C
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.
Mục tiêu: Giúp hs giải toán có lời văn và điền số vào ô trống
Bài tập 4 : Y/C hs đọc đề.
-Gv gợi ý tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 5: Cho hs đọc Y/c
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs đọc yêu cầu, làm bảng con 
-Đọc yêu cầu.
-Hs nêu kết quả.
-Đọc yêu cầu.
-3 hs lên bảng làm. Lớp làm bảng con.
-Hs đọc đề.
-Làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-Đại diện 4 tổ thi làm.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
 -Cho hs lên bảng sửa bài tập 4 .
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø 6 ngµy th¸ng 9 n¨m 201
TOÁN
BÀI 5 : ĐÊXIMET
I. MỤC TIÊU :
1.Kiến thức: Bước đầu HS nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lơn của đơn vị Đêximét
 Nắm được quan hệ giữa đêximét và xăngtimét.
2.Kỹ năng: Biết làm các phép tính cộng, trừ với các số đo có đơn vị.
 Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vị.
 3.Thái độ: HS yêu thích môn học, tích cực tham gia các hoạt động tiết học.
II.NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
 GV : Thước mét.
 HS : Bảng con. Thước mét
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con một số phép tính 62+7; 72+6; 35+15.
	-GV nhận xét đánh giá.
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Đêximet”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
14 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài.
Mục tiêu: Nắm được tên gọi, kí hiệu, độ lớn, quan hệ giữa đêximet và xăngtimet.
 -GV dùng thước met để giúp hs biết 
1dm = 10cm và 10 cm = 1 dm 
-Gv nói : Đêximet là đơn vị đo độ dài, viết tắc là dm
*Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu: Hs làm tính có đơn vị dm, tập ước lượng.
Bài tập 1 : GV vẽ các đoạn thẳng như SGK lên bảng và nêu câu hỏi.
Bài tập 2: Tính theo mẫu
-Chấm chữa bài.
Bài tập 3 : Hs tập ước lượng.
-Gv nhận xét.
-Hs dùng thước mét thực hành theo.
-Hs nhắc lại.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-Trả lời câu hỏi. 
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào vở.
-Đọc yêu cầu. 
-Trao đổi bạn cùng bàn.
-Đại diện phát biểu.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
 -Cho hs nhắc lại : Đêximet viết tắc dm. 10 cm = 1 dm .
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TUẦN 2
Thø hai ngµy th¸ng 9 n¨m 201
TOÁN
BÀI 6 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: HS củng cố về: Tên gọi, ký hiệu, độ lớn của đêximet (dm). Quan hệ giữa dm và cm
2. Kỹ năng: Tập ước lượng độ dài theo đơn vị cm, dm.
3. Thái độ: Vẽ đoạn thẳng cĩ độ dài cho trước
II.NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
 GV : Thước mét.
 HS : Bảng con. Bộ đồ dùng học toán.
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho hs nhắc lại đêximet là đơn vị đo độ dài, viết tắc là dm.
 -Nhận xét.
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết được quan hệ giữa dm và cm để điền số thích hợp.
 Bài tâïp 1 : Số ?
-Y/C hs dùng thước met tìm vạch chỉ 1 dm và vẽ đoạn thẳng dài 1 dm.
Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Y/C hs tìm vạch chỉ 2 dm.
Bài tập 3 : Số ?
-GV nhận xét đánh giá.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4.
Mục tiêu: Hs biết liên hệ thực tế để điền đúng dm, cm
Bài tập 4 : Y/c hs quan sát tranh SGK.
-GV nêu câu hỏi.
-Hs đọcyêu cầu.
-2 hs lên bảng điền BT 1a
-Hs thực hành.
-Hs tìm vạch chỉ 2 dm.
-2 hs lên bảng làm BT 2b.
-Hs làm vào vở.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-Trả lời câu hỏi. 
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
 -Cho hs làm bảng con 1 dm =  cm; 2 dm =  cm; 60 cm =  dm .
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø 3 ngµy th¸ng 9 n¨m 201
TOÁN
BÀI 7 : SỐ BỊ TRỪ- SỐ TRỪ - HIỆU
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Giới thiệu bước đầu tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ.
2. Kỹ năng: 
Nhận biết và gọi tên đúng các thành phần trong phép trừ.
Cũng cố về phép trừ (khơn ... h
-Hs đọc đề
-Lớp làm vào VBT.
-2 hs lên bảng giải.
-Hs đọc yêu cầu
- Lớp làm vào VBT.
-2 hs lên bảng giải
-Hs đọc đề và tự giải.
-2 hs lên bảng làm.
-Hs đọc yêu cầu.
-Thảo luận nhóm.
-Đại diện trình bày.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs quan sát hình SGK .
-Xếp hình vào VBT
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
 -Cho 2 hs lên bảng tính lại chu vi hình tam giác, hình tứ giác ở bài tập 2,3.
 -Nhận xét.
TUẦN 35
Thứ hai ngày tháng năm 201
TOÁN
BÀI 171 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
1Kiến thức: 
Kĩ năng đọc viết, so sánh số trong phạm vi 1000.
Bảng cộng, trừ có nhớ.
2Kỹ năng: Xem đồng hồ, vẽ hình.
3Thái độ: Ham thích học toán.
II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con lại bài tập 3 tiết trước 
 -GV nhận xét đánh giá.
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết điền số thích hợp vào ô trống, so sánh số
Bài tâïp 1 : Số ?
-Gv nhận xét .
Bài tập 2 : 
>
<
=
 ?
-Gv nhận xét.
Bài tập 3 : Số ?
-GV nhận xét đánh giá. 
Kết luận : Hs điền được số thích hợp vào ô trống, so sánh số 
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.
Mục tiêu: Hs biết xem đồng hồ, vẽ hình theo mẫu.
Bài tập 4: Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ?
-Nhận xét
Bài tập 5: Vẽ hình theo mẫu : 
-Gv cho hs xem mẫu SGK .
-GV nhận xét đánh giá. 
Kết luận : Hs xem được đồng hồ, vẽ hình theo mẫu.
-Hs đọc đề.
-3 Hs lên bảng làm
-Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-3 hs lên bảng sửa và giải thích cách làm
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào vở.
-2 hs lên bảng làm.
-Hs đọc đề.
-Hs quan sát hình và trả lời. 
-Hs đọc đề.
-Hs vẽ làm vào VBT.
-2 hs lên bảng làm.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
 -Cho hs lên bảng làm lại bài tập 1.
 -Nhận xét.
Thø 3 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 201
TOÁN
BÀI 172 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
1Kiến thức: 
Kĩ năng thực hành tính trong các bảng, nhân chia đã học.
Kĩ năng thực hành tính cộng, trừ trong phạm vi 1000.
2Kỹ năng: 
Tính chu vi hình tam giác.
Giải bài toán về nhiều hơn.
3Thái độ: Ham thích học toán.
II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con lại bài tập 2 tiết trước 
 -GV nhận xét đánh giá. 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết tính nhẩm, cộng, trừ có nhớ, tính chu vi hình tam giác
Bài tâïp 1 : Tính nhẩm
-Gv nhận xét .
Bài tập 2 : Đặt tính rồi tính
-Gv nhận xét.
Bài tập 3 : Tính chu vi hình tam giác bên :
 3cm 5cm
 6cm
-Gv chấm chữa bài
Kết luận : Hs biết tính nhẩm, cộng, trừ có nhớ, tính chu vi hình tam giác 
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.
Mục tiêu: Hs biết giải toán với đơn vị kg, viết số có ba chữ số giống nhau.
Bài tập 4: Toán đố
-GV nhận xét đánh giá. 
Bài tập 5: Viết hai số mà mỗi số có ba chữ số giống nhau : 
-Gv nhận xét. 
Kết luận : Hs giải được toán với đơn vị kg, viết số có ba chữ số giống nhau.
-Hs đọc đề.
-Nêu kết quả nối tiếp.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-3 hs lên bảng sửa.
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào vở.
-2 hs lên bảng làm.
-Hs đọc đề.
-Hs tóm tắt rồi giải.
-2 hs lên bảng làm 
-Hs đọc đề.
-Hs thảo luận nhóm.
-Đại diện trình bày.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
 -Cho hs lên bảng làm , lớp làm bảng con : 42 + 36 ; 85 – 21 ; 432 + 517 ;
 -Nhận xét.
Thø 4 ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 201
TOÁN
BÀI 173 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
1Kiến thức: 
Kĩ năng thực hành tính trong các bảng nhân, chia đã học.
Kĩ năng thực hành tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.
2Kỹ năng: 
Xem giờ trên đồng hồ.
Tính chu vi hình tam giác.
3Thái độ: Ham thích học toán.
II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 38 + 27; 80 – 35; 862 - 310 
 -GV nhận xét đánh giá.
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết xem đồng hồ, sắp xếp thứ tự các số, cộng, trừ có nhớ.
Bài tâïp 1 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
-Gv nhận xét .
Bài tập 2 : Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn
-Gv nhận xét.
Bài tập 3 : Đặt tính rồi tính
-GV nhận xét đánh giá. 
Kết luận : Hs xem được đồng hồ, sắp được thứ tự các số, hs biết đặt tính rồi tính.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.
Mục tiêu: Hs biết tính biểu thức, chu vi hình tam giác.
Bài tập 4: Tính
-Gv nhận xét cách tính.
Bài tập 5: Toán đố 
-GV nhận xét đánh giá. 
Kết luận : Hs tính được giá trị biểu thức, chu vi hình tam giác.
-Hs đọc đề.
-Hs quan sát hình vfa nêu kết quả.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-2 hs lên bảng sửa.
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào vở.
-3 hs lên bảng làm.
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào VBT.
-2 hs lên bảng làm 
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào VBT.
-2 hs lên bảng làm.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
 -Cho hs lên bảng làm , lớp làm bảng con : 24 + 18 -28; 5 x 8 - 11
 -Nhận xét.
Thø 5 ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 201
TOÁN
BÀI 174 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
1Kiến thức: 
Kĩ năng thực hành tính trong các bảng nhân, chia đã học.
Kĩ năng thực hành tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.
2Kỹ năng: 
So sánh số trong phạm vi 1000.
Giải bài toán về ít hơn.
Tính chu vi hình tam giác.
3Thái độ: Ham thích học toán.
II. NV HỌC TẬP THỰC HIỆN M TIÊU. 
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III.TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP.	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Gọi 2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 5 x 8 -11 ; 30 : 3 : 5 
 -GV nhận xét đánh giá.
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết tính nhẩm, so sánh số, đặt tính rồi tính.
Bài tâïp 1 : Tính nhẩm
-Gv nhận xét .
Bài tập 2 :
>
<
=
 ?
-Gv nhận xét.
Bài tập 3 : Đặt tính rồi tính
-GV nhận xét đánh giá. 
Kết luận : Hs biết tính nhẩm, so sánh được số có ba chữ số, đặt tính rồi tính.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.
Mục tiêu: Hs giải toán với đơn vị là mét, tính chu vi hình tam giác.
Bài tập 4: Toán đố
-GV nhận xét đánh giá.
Bài tập 5: Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi hình tam giác đó.
-GV nhận xét đánh giá. 
Kết luận : Hs giải được toán với đơn vị là mét, tính được chu vi hình tam giác.
-Hs đọc đề.
-Hs nêu kết quả nối tiếp.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-3 hs lên bảng sửa và giải thích cách làm.
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào vở.
-3 hs lên bảng làm.
-Hs đọc đề.
-Hs tự tóm tắt và làm vào VBT.
-2 hs lên bảng làm 
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào VBT.
-2 hs lên bảng làm.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Đánh giá sản phẩm học tập)
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO. 
 -Cho hs lên bảng làm , lớp làm bảng con : 72 – 27; 48 + 48; 323 + 6; 
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
	-Xem và chuẩn bị bài “Kiểm tra cuối kì 2”
Thø 6 ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 201
TOÁN
BÀI 175 : KIỂM TRA CUỐI KÌ II
I. MỤC TIÊU : 
 Kiểm tra học sinh :
 -Các bảng tính cộng, trừ, nhân, chia đã học.
 -Thực hiện phép cộng và trừ các số có hai chữ số có nhớ một lượt, các số có ba chữ số không nhớ.
 -Giải bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ, hoặc nhân, hoặc chia.
II. DỰ KIẾN ĐỀ KIỂM TRA TRONG 40 PHÚT :
	1.Tính nhẩm : 
	 2 x 6 = 	18 : 2 = 	5 x 7 = 	10 : 5 = 
	3 x 6 = 	24 : 4 = 	2 x 8 + 	20 ; 4 = 
	4 x 4 = 	15 ; 3 = 	3 x 9 = 	27 : 3 = 
 2.đặt tính rồi tính :
	84 + 19 ;	62 – 25;	536 + 243;	879 – 356 
 3.Hà có 12 viên bi, Mỹ có nhiều hơn Hà 8 viên bi. Hỏi Mỹ có bao nhiêu viên bi ?
	4.Nối 4 điểm A,B,C,D để có hình tứ giác ABCD. Đo dài các cạnh rồi tính chu vi hình tứ giác ABCD.
	A .	. B
	D .	. C
	5.Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
101; 105; 109; 
III. HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ :
	Bài 1 : 3 điểm
	Viết đúng kết quả mỗi phép tính được ¼ điểm.
	Bài 2 : 2 điểm
	Đặt tính đúng và tính đúng mỗi phép tính được ½ điểm.
	Bài 3 : 2 điểm
	Nêu câu lời giải đúng được ½ điểm.
	Nêu phép tính đúng được 1 điểm.
	Nêu đáp số đúng được ½ điểm.
	Bài 4 : 2 điểm
	Vẽ đúng hình tứ giác ABCD được ½ điểm.
	Đo đúng độ dài các cạnh và tính đúng chu vi hình tứ giác được 3/2 điểm.
	Bài 5 : 1 điểm
	Viết đúng số thích hợp vào chỗ chấm được 1 điểm, kết quả là :
	101; 105 ; 109 ; 113.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_hoc_2_chuong_trinh_ca_nam.doc