Giáo án Toán - Bài: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo)

Giáo án Toán - Bài: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo)

Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố về tính giá trị biểu thức số và giải toán có lời văn.

2. Kỹ năng: Rèn học sinh làm được các bài toán dạng trên.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học. II/ Chuẩn bị:

Giáo viên: Sách giáo khoa

Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập, bảng con III/ Hoạt động dạy và học:

 

doc 4 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 993Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán - Bài: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 
TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC (TIẾP THEO) 
Giảm tải: BT 5/74 Sách giáo khoa bỏ. I/ Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Củng cố về tính giá trị biểu thức số và giải toán có lời văn. 
2. Kỹ năng: Rèn học sinh làm được các bài toán dạng trên. 
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học. II/ Chuẩn bị: 
Giáo viên: Sách giáo khoa 
Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập, bảng con III/ Hoạt động dạy và học: 
Các hoạt động của thầy	Các hoạt động của trò
1. Ổn định: (1’)	Hát
2. Bài cũ: Luyện tập (4’) 
_ Nêu các quy tắc tính giá biểu thức 
_ Nêu 2 cách giải dạng toán “Tìm 2 số khi biết tổng - hiệu” 
_ Sửa bài tập về nhà. 
_ Giáo viên nhận xét - ghi điểm 
3. Bài mới: 
_ Giới thiệu bài: -> ghi bảng 
Hoạt động 1: Ôn kiến thức (10’) 
a/ Mục tiêu: Nhớ lại kiến thức đã học
b/ Phương pháp: Vấn đáp c/ Đồ dùng dạy học:
d/ Tiến hành:
_ vì sao đạo phật lại phátt riển ở nước ta?
-> Giáo viên nhận xét -> bổ sung 
	Hoạt động 2: Luyện tập (20’)

_ Hoạt động cả lớp
_ Học sinh tực đặt câu hỏi với nhau để ôn lại các qui tắc. 
a/ mục tiêu: Làm đúng các bài tập
b/ phương pháp: Thực hành
c/ đồ dùng dạy học: Câu hỏi thảo luận d/ Tiến hành:
_ Bài 1: Tính giá trị biểu thức 
_ Bài 2: Viết thành các biểu thức 
=> Giáo viên nhận xét - bổ sung
_ Bài 3: Tóm tắt
Chặng đầu: 4550m 
	12km
Chặng hai: hơn 945m Chặng cuối: ?m
4- Củng cố: (4’)

_ Hoạt động cá nhân
_ Học sinh tự làm vở _ Học sinh viết biểu thức rồi tính.
_ 3 học sinh lên bảng giải, lớp làm vở.
_ 1 học sinh đọc đề, tóm 
tắt
_ Học sinh lên bảng giải.
_ Lớp làm vở 
_ Thi đua. 
a/ Viết thêm dấu ( ) để có kết qủa đúng. 
325 x 4 - 360 : 8 + 55 = 1200. 
b/ Xoa dấu ( ) để có kết quả đúng. 
(725 - 315) : 2 + (5 + 4) x 213 = 1514 
5- Dặn dò: (1’) 
_ Học lại kiến thức vừa ôn 
_ Làm bài 2/Sách giáo khoa - 74 _ Chuẩn bị:Luyện tập. 
Nhận xét tiết học: 

Tài liệu đính kèm:

  • docOn luyen Toan 4 Tuan 7.doc