Giáo án Toán 2 tuần 12 tiết 2: 13 trừ đi một số

Giáo án Toán 2 tuần 12 tiết 2: 13 trừ đi một số

TOÁN

13 TRỪ ĐI MỘT SỐ

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : Giúp HS:

- Biết cách thực hiện phép trừ 13 –5

- Lập và thuộc lòng bảng công thức 13 trừ đi một số. Củng cố về tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ.

 2. Kỹ năng :

Ap dụng bảng trừ đã học để giải các bài toán có liên quan.

 3.Thái độ :

- Giáo dục HS yêu thích học toán.

 

doc 3 trang Người đăng duongtran Lượt xem 1261Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 2 tuần 12 tiết 2: 13 trừ đi một số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ
I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức : Giúp HS:
- Biết cách thực hiện phép trừ 13 –5
- Lập và thuộc lòng bảng công thức 13 trừ đi một số. Củng cố về tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ.
 2. Kỹ năng :
Aùp dụng bảng trừ đã học để giải các bài toán có liên quan.
 3.Thái độ : 
- Giáo dục HS yêu thích học toán.
II. CHUẨN BỊ
GV: Que tính. Bảng phụ
HS: Vở, bảng con, que tính.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài cũ (3’) Tìm số bị trừ.
Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau:
 + HS1: Đặt tính và thực hiện phép tính: 32 – 8; 42 – 18
 + HS 2: Tìm x: x – 14 = 62; x – 13 = 30
Yêu cầu HS dưới lớp nhẩm nhanh kết quả phép trừ: 22 –6; 92 – 18; 42 – 12; 62 – 8.
Nhận xét và cho điểm HS.
3. Giới thiệu: (1’)
Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học các phép tính trừ có dạng 13 trừ đi một số. Ví dụ: 13 – 5.
4.Phát triển các hoạt động (27’)
v Hoạt động 1: Phép trừ 13 – 5
+MT : Biết cách thực hiện phép trừ 13 –5
+PP : Trực quan, đàm thoại.
Bước 1: Nêu vấn đề
Đưa ra bài toán: Có 13 que tính(cầm que tính), bớt đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?
Yêu cầu HS nhắc lại bài. (Có thể đặt từng câu hỏi gợi ý: Có bao nhiêu que tính? Cô muốn bớt đi bao nhiêu que?)
-Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm gì?
Viết lên bảng: 13 –5
Bước 2: Tìm kết quả
-Yêu cầu HS lấy 13 que tính và tìm cách bớt 5 que tính, sau đó yêu cầu trả lời xem còn lại bao nhiêu que tính.
-Yêu cầu HS nêu cách bớt của mình. Hướng dẫn lại cho HS cách bớt hợp lý nhất.
Có bao nhiêu que tính tất cả?
-Đầu tiên cô bớt 3 que tính rời trước. Chúng ta còn phải bớt bao nhiêu que tính nữa?
-Để bớt được 2 que tính nữa cô tháo 1 bó thành 10 que rời. Bớt 2 que còn lại 8 que.
-Vậy 13 que tính bớt 5 que tính còn mấy que tính?
Vậy 13 trừ 5 bằng mấy?
Viết lên bảng 13 – 5 = 8
Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính
Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách làm của mình.
Yêu cầu nhiều HS nhắc lại cách trừ.
à GV nhận xét chốt ý.
v Hoạt động 2: Bảng công thức 13 trừ đi một số
+MT : Lập và thuộc lòng bảng công thức 13 trừ đi một số
+PP : Đàm thoại, thảo luận, thực hành.
-Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả các phép trừ trong phần bài học và viết lên bảng các công thức 13 trừ đi một số như phần bài học
-Yêu cầu HS thông báo kết quả. Khi HS thông báo thì ghi lại lên bảng.
-Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh bảng các công thức sau đó xóa dần các phép tính cho HS học thuộc
v Hoạt động 3: Luyện tập – thực hành
+MT : Aùp dụng bảng trừ đã học để giải các bài toán có liên quan.
+PP : Thực hành, luyện tập.
Bài 1: Tính nhẩm.
-Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi ngay kết quả các phép tính phần a vào Vở bài tập.
-Yêu cầu HS nhận xét bài bạn sau đó đưa ra kết luận về kết quả nhẩm.
-Khi biết 4 + 9 = 13 có cần tính 9 + 4 không? Vì sao?
-Khi đã biết 9 + 4 = 13 có thể ghi ngay kết quả của 13 – 9 và 13 – 4 không? Vì sao?
-Yêu cầu HS tự làm tiếp phần b.
-Yêu cầu so sánh 3 + 5 và 8
-Yêu cầu so sánh 13 – 3 –5 và 13 – 8
à Kết luận: Vì 3 + 5 = 8 nên 13 –3 – 5 bằng 13 – 8. Trừ liên tiếp các số hạng bằng trừ đi tổng.
Bài 2: Đặt tính rồi tính.
-Yêu cầu HS nêu đề bài. Tự làm bài sau đó nêu lại cách thực hiện tính 13 –9; 13 – 4.
Gọi 1 HS đọc đề bài.
-Muốn tính hiệu khi đã biết số bị trừ và số trừ ta làm thế nào?
-Yêu cầu HS làm bài vào Vở bài tập. Gọi 3 HS lên bảng làm bài.
-Yêu cầu HS đặt tính và thực hiện của 3 phép tính trên.
Nhận xét và cho điểm HS.
Bài 4: Giải toán.
-Yêu cầu HS đọc đề bài. Tự tóm tắt sau đó hỏi: bán đi nghĩa là thế nào?
-Yêu cầu HS tự giải bài tập.
Nhận xét, cho điểm
5. Củng cố – Dặn dò (3’)
-Yêu cầu HS học thuộc lòng bảng công thức 13 trừ đi một số. Ghi nhớ cách thực hiện phép trừ 13 trừ đi một số.
à Nhận xét tiết học.
Dặn dò HS về nhà học thuộc lòng bảng công thức trên.
Chuẩn bị: 33 –5
- Hát
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV 
- Hoạt động lớp
- Nghe và phân tích đề.
- Có 13 que tính, bớt đi 5 que tính. Hỏi còn bao nhiêu que tính?
- Thực hiện phép trừ 13 –5.
- Thao tác trên que tính. Trả lời: Còn 8 que tính.
- HS trả lời
- Có 13 que tính (có 1bó que tính và 3 que tính rời)
- Bớt 2 que nữa.
- Còn 8 que tính.
- 13 trừ 5 bằng 8.
 Viết 13 rồi viết 5 xuống dưới
 -5 thẳng cột với 3. Viết dấu trừ và kẻ gạch ngang. 
Trừ từ phải sang trái. 3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0. 
- Hoạt động cá nhân.
- Thao tác trên que tính, tìm kết quả và ghi kết quả tìm được vào bài học.
- Nối tiếp nhau (theo bàn hoặc tổ, thông báo kết quả của phép tính. Mỗi HS chỉ nêu 1 phép tính.
- HS thuộc bảng công thức.
- Hoạt động cá nhân.
- HS làm bài: 3 HS lên bảng, mỗi HS làm1 cột tính.
- Nhận xét bài bạn làm Đ/S. Tự kiểm tra bài mình.
- Không cần. Vì khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.
- Có thể ghi ngay: 13 – 4 = 9 và 13 – 9 = 4 vì 4 và 9 là các số hạng trong phép cộng 9 + 4 = 13. Khi lấy tổng trừ số hạng này thì được số hạng kia.
- Làm bài và thông báo kết quả.
- Ta có 3 + 5 = 8
- Có cùng kết quả là 5.
- HS nêu yêu cầu đề toán.
- Làm bài và trả lời câu hỏi.
- Đọc đề bài.
- Ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ
13 13 13
-9 -6 -8
 4 7 5
- HS trả lời
- Bán đi nghĩa là bớt đi.
- Giải bài tập và trình bày lời giải.
- HS thi đua đọc.à HS nhận xét.

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN 2.doc