Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ki-lô-gam (Bản đẹp)

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ki-lô-gam (Bản đẹp)

Cách chơi

Để giúp nhím nâu vượt qua con đường đầy khó khăn trở về với ngôi nhà của mình.

Các em học sinh sẽ trả lời từng câu hỏi tương ứng với từng chướng ngại vật trên đường.

Chúc các em loại bỏ được nhiều chướng ngại vật.

a. Mèo và chó, con nào nặng hơn?

b. Mèo và thỏ, con nào nặng hơn?

b. Mèo, chó và thỏ, con nào nặng nhất, con nào nhẹ nhất?

Chó nặng hơn mèo

Mèo nặng hơn thỏ

Chó nặng nhất, thỏ nhẹ nhất

 

pptx 27 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 30Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ki-lô-gam (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các em đến với tiết Toán 
Nhím Nâu Vượt Đường 
Cách chơi 
Để giúp nhím nâu vượt qua con đường đầy khó khăn trở về với ngôi nhà của mình. 
Các em học sinh sẽ trả lời từng câu hỏi tương ứng với từng chướng ngại vật trên đường. 
Chúc các em loại bỏ được nhiều chướng ngại vật. 
1 
3 
Câu Hỏi 
A. 6 
C.5 
B.7 
D.4 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Câu Hỏi 
B . 13 
A .12 
D .14 
C .11 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Câu Hỏi 
C . 15 
A .13 
B.12 
D.14 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Câu Hỏi 
D . 8 
A .5 
B.9 
C .7 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Bài 15: 
Ki-lô-gam 
Tiết 1 
a. Mèo và chó, con nào nặng hơn? 
Chó nặng hơn mèo 
b. Mèo và thỏ, con nào nặng hơn? 
Mèo nặng hơn thỏ 
b. Mèo, chó và thỏ, con nào nặng nhất, con nào nhẹ nhất? 
Chó nặng nhất, thỏ nhẹ nhất 
15 
Cam nặng bằng 4 quả chanh 
Táo nặng bằng 3 quả chanh 
Quả bưởi nặng bằng 7 quả chanh 
Tiết 2 
Đ 
Đ 
Đ 
S 
S 
21 
3 
4 
5 
Hộp C nặng nhất, hộp A nhẹ nhất 
Tiết 3 
12 kg + 23 kg = 35 kg 
42 kg - 30 kg = 12 kg 
45 kg + 20 kg = 65 kg 
13 kg - 9 kg = 4 kg 
9 kg + 7 kg = 16 kg 
60 kg - 40 kg = 20 kg 
7 
3 
Tổng số ki-lô-gam thóc của hai bao khóc là: 
30 + 50 = 80 (kg) 
Đáp số: 80 kg 
a. Rô-bốt B nặng: 32 + 2 = 34 (kg) 
b. Rô-bốt C nặng: 32 - 2 = 30 (kg) 
CHÀO TẠM BIỆT 
Liên hệ giáo án: 
FB: Hương Thảo 
Gmail: tranthao121006@gmail.com 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_ki_lo_gam_ban_dep.pptx