Giáo án Tập viết 2 - Trường TH Thị Trấn Cờ Đỏ 1

Giáo án Tập viết 2 - Trường TH Thị Trấn Cờ Đỏ 1

MÔN : TẬP VIẾT

BÀI 1 : CHỮ HOA A

I. Mục tiêu:

 - Biết viết chữ hoa A theo cỡ vừa và nhỏ

 - Viết đúng câu ứng dụng “Anh em thuận hòa” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.

 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy học :

 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.

 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .

 

doc 66 trang Người đăng duongtran Lượt xem 1335Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập viết 2 - Trường TH Thị Trấn Cờ Đỏ 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 1
Tiết: 1
 Ngày soạn: 11 / 08 / 2010 Ngày dạy:18 / 08/ 2010
------------------------------
MÔN : TẬP VIẾT
BÀI 1 : CHỮ HOA A
I. MỤC TIÊU:
 - Biết viết chữ hoa A theo cỡ vừa và nhỏ
 - Viết đúng câu ứng dụng “Anh em thuận hòa” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.
 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (2 phút)Cả lớp hát vui.
 2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
	 - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
 - Nhận xét chung.
 3./ Bài mới :
 a) Giới thiệu bài : “Chữ hoa A”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8’
16’
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa A và chữ Anh.
*GV đính chữ mẫu hoa A.
-GV viết mẫu chữ A và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Anh em hoà thuận”
-Gọi hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Anh và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa A và câu ứng dụng “Anh em hoà thuận” theo cỡ vùa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-1 Hs nêu ý nghĩa.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
 4. Củng co á: ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ A hoa.
 - nhận xét khen ngợi học sinh học tốt.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (2 phút)
 - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
 - Nhận xét tiêt hoc cho hs cả lớp – Về nhà luyện viết thêm ở nhà.
 - Rút kinh nghiệm sau tiết học: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN: 2
Tiết: 2
 Ngày soạn: 18 / 08 / 2010 Ngày dạy:25 / 08/ 2010
-------------------------------
MÔN : TẬP VIẾT
BÀI 2 : CHỮ HOA Ă, Â
I. MỤC TIÊU:
 - Biết viết chữ hoa Ă, Â theo cỡ vừa và nhỏ
 - Viết đúng câu ứng dụng “Aên chậm nhai kĩ” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.
 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát 
 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	 - Cho hs chữ hoa A, câu ứng dụng “Anh em hoà thuận”. Lớp viết bảng con.
 - Nhận xét ghi điểm
 3./ Bài mới 
 a) Giới thiệu bài : “Chữ hoa “ Ă, Â ”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8’
16’
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa Ă, và chữ Ăn.
*GV đính chữ mẫu hoa Ă,Â.
-GV viết mẫu chữ Ă, Â và nêu cách viết.
-Cho hs so sánh cách viễt chữ hao A và chữ hoa Ă, Â
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Aên chậm nhai kĩ”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Ăn và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Ă, Â và câu ứng dụng “Aên chậm nhai kĩ” theo cỡ vùa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-18 bài. Nhận xét chung phần viết của hs.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ Ă, Â.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-Hs so sánh trả lời.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
- Cả lớp Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
 4. Củng co á: ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ Ă, hoa.
 Hs bình chọn ban học tích cực tuyên dương.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (2 phút).
 - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
 - Nhận xét chung – Nhắc các em về nhàluyện viết thêm ở nhà.
 - Rút kinh nghiệm tiết học: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN: 3
Tiết: 3
Ngày soạn: 25 / 08 / 2010 Ngày dạy: 01 / 09/ 2010
-----------------------
MÔN : TẬP VIẾT
BÀI 3 : CHỮ HOA B
I. MỤC TIÊU:
 - Viết đúng chữ B ( 1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng; Bạn(1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ), Bạn bè sum họp( 3 lần)
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác khi viết bài theo mẫu VBT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.
 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (2 phúẩC lớp.
 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	 - Cho 1 hs chữ hoa Ă,Ă, câu ứng dụng “Ăn chậm nhai kĩ”. Lớp viết bảng con. 
 - Nhận xét ghi điểm.
 3./ Bài mới :
 a) Giới thiệu bài : “Chữ hoa B”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8’
16’
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa B và chữ Bạn.
*GV đính chữ mẫu hoa B B.
-GV viết mẫu chữ B và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Bạn bè sum họp.”
-Gọi hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Bạn và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa B và câu ứng dụng “Bạn bè sum họp” theo cỡ vùa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 6-12 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét nêu cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
- 2Hs nêu độ cao của từng con chữ.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
1Hs viết vào vở
-Hs viết vào vở bài tập.
-Theo dõi tự chữa bài.
 4. Củng co á: ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ B hoa.
 Tuyên dương hs học tích cực.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (2 phút)
 - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
 - Nhận xét tiết học.
 – Luyện viết thêm ở nha các bài tập viết thêm.
 - Rút kinh nghiệm: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN: 4
Tiết: 4
Ngày soạn: 01 / 09 / 2010 Ngày dạy: 08 / 09/ 2010
---------------------------
MÔN : TẬP VIẾT
BÀI 4 : CHỮ HOA C
I. MỤC TIÊU:
 - Biết viết chữ hoa C ( 1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) chữ và câu ứng dụng: Chia ( 1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),Chia ngọt sẻ bùi ( 3 lần).
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác khi viết, cách cần bút để vở.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.
 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát 
 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	 - Cho hs chữ hoa B, câu ứng dụng “ Chia ngọt sẻ bùi”. Lớp viết bảng con. 
 - Nhận xét ghi điểm.
 3./ Bài mới :
 a) Giới thiệu bài : “Chữ hoa C”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8’
16’
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa C và chữ Chia.
*GV đính chữ mẫu hoa C.
-GV viết mẫu chữ C và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Chia ngọt sẽ bùi”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Chia và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa C và câu ứng dụng “Chia ngọt sẽ bùi” theo cỡ vùa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-11 bài. 
Nhận xét cách viết của các em.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
- 1Hs nêu nội dung câu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
 4. Củng co á: ( 4 phút)
 - Cho ... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần: 31
Tiết: 31
 Ngày soạn: 13 / 04 / 2011 Ngày dạy: 20 / 04 / 2011
---------------o00o----------
MÔN : TẬP VIẾT
BÀI 28 : CHỮ HOA N (kiểu 2)
I. MỤC TIÊU:
 - Viết đúng chữ hoa N-kiểu 2 (1 dịng cỡ vừa, 1 dịng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Người (1 dịng cỡ vừa, 1 dịng cỡ nhỏ), Người ta là hoa đất (3 lần).
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.
 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát 
 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	 - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
 - Nhận xét
 3./ Bài mới :
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động dạy học : “Chữ hoa N kiểu 2”
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8 ph
17 ph
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa N kiểu 2 và chữ Người.
*GV đính chữ mẫu N kiểu 2.
-GV viết mẫu N và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Người ta là hoa đất”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Người và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Người và câu ứng dụng “Người ta là hoa đất” theo cỡ vừa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
 4. Củng co á: ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ N hoa kiểu 2.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
 - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
 - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà.
 - Rút kinh nghiệm: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần: 32
Tiết: 32
 Ngày soạn: 20 / 04 / 2011 Ngày dạy: 27 / 04 / 2011
---------------o00o----------
MÔN : TẬP VIẾT
BÀI 29 : CHỮ HOA Q (kiểu 2)
I. MỤC TIÊU:
 - Viết đúng chữ hoa Q-kiểu 2 (1 dịng cỡ vừa, 1 dịng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Quân (1 dịng cỡ vừa, 1 dịng cỡ nhỏ), Quân dân một lịng (3 lần).
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.
 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát 
 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	 - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
 - Nhận xét
 3./ Bài mới :
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động dạy học : “Chữ hoa Q kiểu 2”
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8 ph
17 ph
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa Q kiểu 2 và chữ Quân.
*GV đính chữ mẫu Q kiểu 2.
-GV viết mẫu Q và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Quân dân một lòng”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Quân và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Quân và câu ứng dụng “Quân dân một lòng” theo cỡ vừa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
 4. Củng co á: ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ Q hoa kiểu 2.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
 - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
 - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà.
 - Rút kinh nghiệm: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần: 33
Tiết: 33
Ngày soạn: 27 / 04 / 2011 Ngày dạy: 04 / 05 / 2011
---------------o00o----------
MÔN : TẬP VIẾT
BÀI 30 : CHỮ HOA V (kiểu 2)
I. MỤC TIÊU:
 - Viết đúng chữ hoa V-kiểu 2 (1 dịng cỡ vừa, 1 dịng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Việt (1 dịng cỡ vừa, 1 dịng cỡ nhỏ), Việt Nam thân yêu (3 lần).
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.
 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát 
 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	 - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
 - Nhận xét
 3./ Bài mới :
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động dạy học : “Chữ hoa V kiểu 2”
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8 ph
17 ph
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa V kiểu 2 và chữ Việt.
*GV đính chữ mẫu V kiểu 2.
-GV viết mẫu V và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Việt và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Việt và câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” theo cỡ vừa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
 4. Củng co á: ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ V hoa kiểu 2.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
 - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
 - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà.
 - Rút kinh nghiệm: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần: 34
Tiết: 34
Ngày soạn: 04 / 05 / 2011 Ngày dạy: 11 / 05 / 2011
---------------o00o----------
MÔN : TẬP VIẾT
BÀI 31 : ÔN TẬP CÁC CHỮ HOA A, M, N, Q, V (kiểu 2)
I. MỤC TIÊU:
 - Viết đúng các chữ hoa A, M, N, Q, V (mỗi chữ 1 dịng); viết đúng các tên riêng cĩ chữ hoa kiểu 2: Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh (mỗi tên riêng 1 dịng).
 - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.
 Hs : Tập viết, bảng con, phấn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát 
 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	 - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
 - Nhận xét
 3./ Bài mới :
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động dạy học : “Oân tập các chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu 2”
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8 ph
17 ph
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu 2.
*GV đính chữ mẫu kiểu 2.
-GV viết mẫu A, M, N, Q, V và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Việt nam, Nguyễn Aùi Quốc, Hồ Chí Minh”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa và câu ứng dụng “Việt Nam, Nguyễn Aùi Quốc, Hồ Chí Minh” theo cỡ vừa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
 4. Củng co á: ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ A, M, N, Q, V hoa kiểu 2.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
 - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem.
 - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà.
 - Rút kinh nghiệm tiết học : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần: 35
Tiết: 35
 Ngày soạn: 11 / 05 / 2011 Ngày dạy: 18 / 05 / 2011
---------------o00o----------
MÔN : TẬP VIẾT
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II
Khối Trưởng
Ban Giám Hiệu

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 1 tuan 35.doc