Giáo án Tập viết 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

Giáo án Tập viết 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

1/ Ổn định: hát vui

2/ ktbc:tiết trước ôn tập

3/ bài mới:giới thiệu bài

Hôm nay các em tiếp tục viết chữ hoa trong các chữ cái ,chữ hoa p

 Gv ghi tựa lên bảng

*Hướng dẫn hs viết chữ p

h/d hs quan sát và nhận xét

gv dính mẫu chữ p lên bảng h/d

chữ v cỡ vừa cao 5 li gồm 2 nét .1 nét giống chữ b,nét 2 là nét congtrên có 2 đầu uốn vào trong không đều

 H/D cách viết

-Móc ngược trái lia bút lên viết nét cong có 2 đầu uốn vào trong

Gv viết chữ p lên bảng ,vừa viết vừa nêu lại cách viết

*Hướng dẫn hs viết chữ p trên bảng con

Gv theo dõi uốn nắn hs yếu

Gv kt trên bảng con của hs

Gv sữa chữa khi hs viết chưa đúng ,nhắc lại quy trình viết

*Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng

Gv giới thiệu cụm từ ứng dụng

Gv gọi hs đọc cụm từ ứng dụng

Gv h/d hs hiểu nghĩa cụm từ này

-phong cảnh đẹp làm cho mọi người đến thăm

 

doc 19 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 757Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19
Tiết 19
Ngày dạy: 12/1/2017
TẬP VIẾT :
	 CHỮ HOA: P
I/ MỤC TIÊU:
	-Viết đúng chữ hoa p(1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ )chữ và câu ứng dụng phong (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)phong cảnh hấp dẫn 3 lần 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC cá
	-Mẫu chữ
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định: hát vui
2/ ktbc:tiết trước ôn tập 
3/ bài mới:giới thiệu bài 
Hôm nay các em tiếp tục viết chữ hoa trong các chữ cái ,chữ hoa p 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn hs viết chữ p
h/d hs quan sát và nhận xét 
gv dính mẫu chữ p lên bảng h/d 
chữ v cỡ vừa cao 5 li gồm 2 nét .1 nét giống chữ b,nét 2 là nét congtrên có 2 đầu uốn vào trong không đều 
 H/D cách viết 
-Móc ngược trái lia bút lên viết nét cong có 2 đầu uốn vào trong 
Gv viết chữ p lên bảng ,vừa viết vừa nêu lại cách viết 
*Hướng dẫn hs viết chữ p trên bảng con 
Gv theo dõi uốn nắn hs yếu 
Gv kt trên bảng con của hs 
Gv sữa chữa khi hs viết chưa đúng ,nhắc lại quy trình viết 
*Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng 
Gv giới thiệu cụm từ ứng dụng 
Gv gọi hs đọc cụm từ ứng dụng 
Gv h/d hs hiểu nghĩa cụm từ này 
-phong cảnh đẹp làm cho mọi người đến thăm 
h/d hs quan sát cụm từ 
gv dính mẫu cụm từ ứng dụng h/d 
+Độ cao các chữ cái :p,h,g cao 2,5 li.d cao 2 li .các chữ còn lại cao 1 li 
Gv hd/ hs đặt dấu ,khoảng cách đều bằng chữ o 
h/d hs viết chữ phong vào bảng con 
 gv theo dõi hs nhắc lại cách viết 
gv kt trên bảng con sữa chữa
*Hướng dẫn hs viết vào vở 
Gv nhắc lại yêu cầu viết 
*Chấm chữa bài 
 Gv chấm bài 1 số vở
Gv phát bài nhận xét 
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:chữ p,h,g cao mấy ô li?
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét tiết học 
 Về nhà tập viết lại khi ở lớp viết chưa đúng và chưa đẹp ,chuận bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Cả lớp quan sát ,lắng nghe
-cả lớp 
- hs viết lại khi sai 
-hs lắng nghe
-1-2 hs đọc cụm từ ứng dụng 
hs nhắc lại 
hs theo dõi 
-cả lớp 
- hs sữa lại khi viết sai 
cả lớp viết
cả lớp 
-hs trả lời 
Hs lắng nghe 
Tuần 20
Tiết 20
Ngày dạy: 19/1/2017
TẬP VIẾT:
	CHỮ HOA Q
I/ MỤC TIÊU:
	-Viết đúng chữ hoa Q (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)chữ và câu ứng dụng :Quê(1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)Quê hương tươi đẹp 3 lần 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Mẫu chữ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs lên viết từ ứng dụng phong 
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ bài mới:giới thiêu bài 
Tiết hôm nay các em sẽ viết chữ hoa Q,viết từ ứng dụng quê,quê hương tươi đẹp 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn viết chữ hoa 
Gc dính lên bảng h/d hs quan sát chũ q 
Gv giới thiệu:chữ Q cao 5 li gồm 2 nét ,nét 1 giống chữ o ,nét 2 là nét lượn ngang giống như 1 dấu ngã lớn 
 Gv viết lại chữ Q vừa viết vừa nêu lại cách viết 
*Hướng dẫn hs viết trên bảng con 
Gv cho hs viết chữ Q trên bảng con 
Gv theo dõi uốn nắn ,gv kt trên bảng con 
*Hướngdẫn hs viết cụm từ ứng dụng 
Gv gọi hs đọc lại cụm từ ứng dụng 
Gv h/d cho hs hiểu cụm từ ứng dụng :Quê hương tươi đẹp là vẻ đẹp của quê hương 
Gv viết cụm từ ứng dụng trên bảng lớp 
Gv h/d hs độ cao các chữ :Q,h,g.cao 2,5 ô li các chữ đ cao 1 ô li chữ t cao 1,5 ô li 
Gv h/d hs cách đặt dấu thanh 
*Hướng dẫn hs viết chữ quê vào bảng con 
Gv kt trên bảng con nhận xét sữa chữa 
*Hướng dẫn hs viết vào vở 
Gv theo dõi uốn nắn hs 
 Chấm chữa bài 
Gv chấm bài 1 số vở 
Gv phát bài nhậnxét sữa chữa 
4/Củng cố dặn dò 
+hỏi:em hiểu Quê hương tươi đẹp là gì?
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà xem lại bài viết phần còn lại ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2 hs lên bảng viết 
Hs cả lớp lắng nghe 
2 hs nhắc tựa 
Hs cả lớp quan sát 
Hs theo dõi
Cả lớp viêt 
Hs viết lại khi viết chưa đẹp 
1-2 hs đọc 
Hs nêu lại 
Hs lắng nghe 
Cả lớp 
Cả lớp viết bài vào vở 
Cả lớp 
Hstl:
Hs lắng nghe 
Tuần 21
Tiết 21
Ngày dạy: 9/2/2017
TẬP VIẾT:
	CHỮ HOA R 
I/ MỤC TIÊU:
	-Viết đúng chũ hoa r (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cở nhỏ) chữ và câu ứng dụng .ríu
(1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)ríu rít chim ca 3 lần 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Mẫu chữ
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ồn định:hát vui
2ktbc:gv gọi hs lên bảng viết từ quê,gọi hs viết từ ứng dụng
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ bài mới :giới thiệu bài 
Hôm nay các em sẽ viết 1 chữ cái trong số chữ cái hoa chữ r
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn viết chữ hoa 
h/d hs quan sát và nhận xét 
gv dính mẫu chữ lên bảng h/d hs cỡ vừa cỡ vừa cao 5 li gồm 2 nét 1 nét giống chữ b nét 2 cong trên và nét móc ngược phải
gv viết chữ r lên bảng vừa viết vừa nêu lại cách viết 
gv h/d hs viết trên bảng con 
gv kt trên bảng con nhận xét sữa chữa 
*Hướng dẫn viết câu ứng dụng 
Gv viết lên bảng giới thiệu ;ríu rít chim ca 
Độ cao chữ cái r,h cao 2,5 li ,chữ t cao 1,5 li các chữ còn lại cao 1 li 
Gv h/d hs cách đặt dấu 
Gv h/d hs viết chữ ríu rít trên bảng con 
Gv theo dõi uốn nắn hs yếu nêu lại cách viết 
Gv kt bảng con hs nhận xét 
*Chấm chữa bài 
Gv chấm bài 1 số vở 
Gv phát bài nhận xét rút kinh nghiệm 
4/Củng cố dặn dò 
+hỏi;em hiểu câu ríu rít chim ca là gì?
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét tiết học 
 Về nhà viết lại phần ở nhà .chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 hs lên viết 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Hs cả lớp quan sát 
Hs lắng nghe 
Cả lớp viết 
Hs lắng nghe 
Cả lớp viết 
½ hs trong lớp 
Hstl:tả tiếng hót trong trẻo ,vui vẻ nối liền nhau không dứt 
Tuần 22
Tiết 22
Ngày dạy: 16/2/2017
TẬP VIẾT:	CHỮ HOA S
I/ MỤC TIÊU:
	-Viết đúng chữ hoa s (1 dòng cỡ vừa ,1 dòng cỡ nhỏ)chữ và câu ứng dụng sáo(1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)sáo tắm thì mưa 3 lần.
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Mẫu chữ
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
1/ Ổn định:hát vui 
2/ ktbc:gv gọi hs lên viết từ ríu rít,hs còn lại viết bảng con 
 Gv nhận xét 
Gv nhận xét giờ kt 
3/ Bài mới:giới thiệu bài 
Trong các chữ cái đã viết ,tiết hôm nay các em viết chữ cái hoa S
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn hs viết chữ hoa 
Gv dính mẫu chữ lên bảng ,h/d hs quan sát nhận xét 
Chữ S vừa cao 5 li gồm 1 nétviết liền kết hợp 2 nét cơ bản ,cong dưới và móc ngược nối liền nhau 
Gv viết chữ hoa lên bảng và nêu lại cách viết 
Gv h/d hs viết trên bảng con 
Gv kt nhận xét sữa chữa 
*Hướng dẫn hs viết câu ứng dụng:sáo tắm thì mưa 
Gvnêu:hễ thấy sáo tắm thì trờì sắp mưa 
Gv viết câu ứng dụng giới thiệu
-Độ caochữ cái s,h cao 2,5 li .chữ t cao 1,5 li .các chữ còn lại cao 1 li 
h/d hs viết chữ sáo vào bảng con 
gv kt trên bảng con sữa chữa 
*Hướng dẫn hs viết vào vở 
Gv nhắc lại quy trình viết 
Gv theo dõi hs viết giúp đỡ 
*Chấm chữa bài 
Gv chấm bài 1 số vở 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa 
4/ Củng cố dặn dò 
Gv khen ngợi 1 số em viết đẹp đúng 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà viết phần còn lại, chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
1 hs lên bảng .cả lớp viết vào bảng con 
Hs lắng nghe
2-3 hs nhắc tựa 
Hs quan sát 
Hs lắng nghe 
Cả lớp 
Hs lắng nghe 
Hs theo dõi
Cả lớp 
Cả lớp 
2/3 số vở 
Hs nghe 
Tuần 23
Tiết 23
Ngày dạy: 23/2/2017
TẬP VIẾT :
	CHỮ HOA :T
I/ MỤC TIÊU:
	-Viết đúng chữ hoa T (1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ) chữ và câu ứng dụng thẳng(1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)thẳng như ruột ngựa 3 lần 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Mẫu chữ
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định :hát vui
2/ktbc:gv gọi hs nhắc lại cụm từ sáo tắm thì mưa gv cho hs viết từ sáo 
 Gv kt bảng con của hs 
Gv nhận xét giờ kt
3/ Bài mới :giới thiệu bài:tiết tập viết hôm nay các em viết chữ cái hoa là chữ t 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn viết chữ hoa 
Gv dính chữ hoa lên bảng 
Gv nêu:chữ t cỡ vừa cao 5 li gồm 1 nét viết liền kết hợp với 3 nét cơ bản ,2 nét cong trái và 1 nét lượn ngang ,
Gv viết chữ t lên bảng vừa hs viết trên bảng viết vừa nêu lại cách viết 
*Hướng dẫn hs viết chữ trên bảng con
Gv cho hs viết chữ t trên bảng con 2-3 chữ
Gv theo dõi uốn nắn 
Gv kt bảng con hs sữa chữa
*Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng 
-Thẳng như ruột ngựa :không ưng điều gì thì nói ngay 
Gv cho hs quan sát cụm từ ứng dụng gv dính lên bảng mẫu chữ 
Gv nêu:độ cao các chữ:t,h,g cao 2,5 li .chũ r cao 1,25 li .các chgữ còn lại cao 1 li
Gv h/d hs cách đặt dấu 
Gv h/s hs viết chữ thẳng như ruột ngựa vào bảng con
Gv kt uốn nắn ,kt sữa chữa
*Hướng dẫn hs viết vào vở
Gv nhắc lại quy trình viết 
Gv theo dõi uốn nắn hs yếu 
*Chấm chữa bài 
 Gv chấm điểm 1 số vở 
Gv phát bài nhận xét 
4/ Củng cố dặn dò 
Gv khen ngợi hs viết đẹp 
Gv nhận xét tiết học 
Về nhà viết phần còn lại chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
1-2 hs nhắc lại 
Hs viết trên bảng con 
Hs lắng nghe 
1-3 hs nhắc tựa 
Hs quansát ,hs nghe 
Hs cả lớp 
Hs sữa lại nếu sai 
Hs nêu lại 
Hs quan sát 
Hs lắng nghe 
Cả lớp 
2/3 số vở 
Hs nghe
Tuần 24
Tiết 24
Ngày dạy: 2/3/2017
TẬP VIẾT :
	CHỮ HOA :U Ư
I/ MỤC TIÊU :
	-Viết chữa hoa U Ư (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ )chữ và câu ứng dụng ươm (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)ươm cây gây rừng 3 lần 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Mẫu chữ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
1/ Ổn định:hát vui
2/ktbc:gv gọi hs nhắc lại cụm từ thẳng như ruột ngựa
Cho hs viết vào bảng con từ thương 
 Gv kt trên bảng con sữa chữa 
Gv nhận xét giờ kt 
3/Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết hôm nay các em tiếp tục viết chữ hoa U Ư
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn viết chữ hoa 
Gv dính mẫu chữ lên bảng h/d hs quan sát nhận xét chữ hoa u ư 
Cấu tạo chữ u ư cao 5 li gồm 2 nét móc 2 đầu phài trái 
Gv viết chữ u ư lên bảng vừa viết vừa nêu lại cách viết 
 Gv h/d hs viết vào bảng con 
Gv kt trên bảng con sữa chữa 
*Hướng dẫn hs viết cụm từ ứng dụng 
Gc giới thiệu ,gọi hs đọc cụm từ ứng dụng 
+hỏi:em hiểu cụm từ này thế nào?
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gv nêu:những việc thường xuyên làm trồng cây chống lũ lụt 
Gv h/d độ cao chữ cái ư,y,g,cao 2,5 li .chữ r cao 1,25 li .các chữ còn lại cao 1 li 
Gv cho hs viết chữ ươm vào bảng con 
Gv kt trên bảng con sữa chữa 
*Hướng dẫn hs viết vào vở bt
 ...  bảng con sữa chữa 
*Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng 
Gv giới thiệu hs cụm từ ứng dụng :tình cảm yêu làng xóm quê hương của con người việt nam 
*Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét 
Độ cao chữ cái y cao 4 li ,chữ b,y ,g cao 2,5 li .chữ t cao 1,5 li .chữ r cao 1,25 li. Các chữ còn lại cao 1 li 
Cho hs viết vào bảng con chữ yêu
Gv kt khen ngợi 
*Hướng dẫn hs viết vào vở
Gv nhắc lại qui trình viết 
Gv chấm bài 1 số vở ,
Gv phát bài nhận xét sữa chữa 
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:yêu lũy tre làng là gì?
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà viết phần còn lại ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 em 
Hs lắng nghe 
1-3 hs nhắc tựa 
Hs quan sát 
Hs lắng nghe 
Cả lớp 
Hs viết lại nếu sai 
Hs theo dõi 
Hs nghe 
Cả lớp 
Cả lớp 
Hstl:
Tuần 29
Ngày dạy: 6/4/2017
TẬP VIẾT :	CHỮ HOA :A
I/ MỤC TIÊU:
	-Viết đúng chữ hoa a –kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)chữ và câu ứng dụng :Ao (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ) ao liền ruộng cả 3 lần 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Mẫu chữ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs lên viết cụm từ ứng dụng 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt 
3/ Bàimới :giới thiệu bài 
Tiết hôm nay các em sẽ tiếp tục viết chữ hoa A 
 GV ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn viết chữ hoa 
H/d hs quan sát và nhận xét chữ a cỡ vừa cao 5 li gồm 2 nét cong kín cuối nét uốn ngược phải 
Gv viết lên bảng nhắc lại cách viết 
Gv h/ d hs viết chữ a kiểu 2 trên bảng con 
Gv kt trên bảng con sữa chữa 
*Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng 
Gv gọi hs đọc cụm từ ứng dụng 
Gv giải thích:ý nói giàu có ở vùng quê
*Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét 
Gv viết lên bảng cụm từ này 
Độ cao chữ A,l,g,cao 2,5 li .chữ r cao 1,25 li .còn lại cao 1 li 
 Gv cho hs viết chữ ao vào bảng con 
Gv kt trên bảng con sữa chữa 
*Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết 
Gv nhắc lại quy trình viết 
Gv theo dõi giúp hs viết đẹp đều nét 
*Chấm chữa bài 
 Gv chấm bài 1 số vở 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa 
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:chữ a cao mấy li ?
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà tập viết cho hoàn chỉnh phần còn lại ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2 hs 
Hs lắng nghe 
Hs quan sát 
Hs lắng nghe 
Hs nhắc lại 
Cả lớp 
Hs viết lại khi viết sai 
1 -2 hs đọc 
Hs nghe 
Cả lớp 
Cả lớp 
1 số hs trong lớp 
Hstl:
Tuần 30
Ngày dạy: 13/4/2017
TẬP VIẾT:
	CHỮ HOA M
I/ MỤC TIÊU:
	-Viết chữ hoa M chữ kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Mắt (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ),Mắt sáng như sao (3 lần). 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Mẫu chữ
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định:hát vui 
2/ ktbc:gv gọi hs lên viết cụm từ ứng dụng ao liền ruộng cả 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt 
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết hôm nay các em tiếp tực viết chữ hoa M ,viết cụm từ ứng dụng mắt sáng như sao 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn hs viết chữ hoa 
Gv treo mẫu h/d hs quan sát và nhận xét 
Gv nêu:chữ M cao 5 li gồm 3 nét .1 nét móc hai đầu ,1 nét móc xuôi trái kết hợp lượn ngang cong trái 
 Gv cho hs viết chữ M 
GV kt trên bảng con nhận xét sữa chữa 
*Hướng dẫn hs viết cụm từ ứng dụng 
Gv giới thiệu cụm từ ứng dụng 
Gv nêu:tả vẻ đẹp của đôi mắt tỏ và sáng 
Hd /.hs quan sát và nhận xét 
Độ cao các chữ M, g , h cao 2,5 ô li; chữ t cao 1,5 ô li, chữ s cao 1,25 ô li; Các chữ còn lại cao 1 ô li 
 Gv h/d hs viết chữ mắt vào bảng con 
 Gv nhận xét khen ngợi 
*Hướng dẫn hs viết vào vở 
 Gv nhắc lại quy trình viết 
Gv theo dõi giúp đỡ hs còn hạn chế 
*Chấm chữa bài 
Gv chấm bài 1 số vở 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa 
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi;em hiểu mắt sáng như sao là gì?
Gv nhận xét khen ngợi ,gv nhận xét tiết học. Dặn hs về luyện viết thêm.
Lớp hát 
2 hs lên viết 
Hs lắng nghe 
2-4 hs nhắc tựa 
Cả lớp quan sát 
 Hs nghe 
 Cả lớp viết bảng con 
Hs nghe 
Cả lớp 
Viết vở. 
½ hs trong lớp 
Hs nêu 
Tuần 31
Ngày dạy: 20/4/2017
 CHỮ HOA N
I/ MỤC TIÊU :
	-Viết chữ hoa N kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)chữ và câu ứng dụng người 1dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ .người ta là hoa đất 3 lần 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Mẫu chữ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định :hát vui 
2/ ktbc :gv gọi hs lên bảng viết chữ mắt ,mắt sáng như sao 
 Gv nhận xét.
 Gv nhận xét giờ kt 
3/ bài mới :giới thiệu bài 
Tiết hôm nay các em viết tập viết chữ N hoa 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn hs viết cữ hoa 
 Gv dính mẫu chữ lên bảng h/d 
Chữ n cao 5 li gồm 2 nét giống nét 1 và nét 3 chữ m kiểu 2 ,cách viết giống chữ m nét 2 
h/d hs viết trên bảng con 
gv kt uốn nắn sữa chữa 
*Hướng dẫn viết câu ứng dụng 
 Giới thiệu câu ứng dụng :người ta là hoa đất 
Ca ngợi cxon người ,con người là đáng quý nhất là tinh hoa của trái đất 
h/d hs quan sát và nhận xét ,gv viết mẫu câu ứng dụng 
 độ cao các chữ cái n, g, l, h, cao 2,5 li .chữ đ cao 2 li .chữ t cao 1, 5 li .các chữ còn lại cao 1 li 
h/ d hs viết chữ người vào bảng con 
gv kt bảng con hs sữa chữa 
*Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết 
Gv nhắc lại quy trình viết 
 Gv chấm bài 1 số vở 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa 
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:em hiểu người ta là hoa đất là gì?
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gdhs 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà xem bài tập viết lại cho đúng ,viết phần còn lại ở nhà chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2 hs 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Hs theo dõi 
Cả lớp 
Hs lắng nghe 
Hs quan sát 
Cả lớp viết bảng con 
Cả lớp viết 
15- 20 vở 
Hstl:
Tuần 32
Ngày dạy: 27/4/2017
CHỮ HOA : Q
I/ MỤC TIÊU:
	-Viết chữ hoa Q kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ) chữ và câu ứng dụng :Quân (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)Quân dân một lòng 3 lần 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Mẫu chữ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs lên viết từ người .người ta là hoa đất 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt 
3/ bài mới :giới thiệu bài 
Tiết tập viết hôm nay các em sẽ viết chữ hoa Q 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn viết chữ hoa 
h/d hs quan sát và nhận xét chữ hoa Q kiểu 2 
gv dính mẫu chữ lên bảng 
gv nêu:chữ Qcao 5 li gồm 2 nét,nét cơ bản cong trên ,nét cong phải lượn ngang
gv viết lên bảng vừa viết và nêu lại cách viết 
 gv cho hs viết trên bảng con 
 gv kt sữa chữa khi hs viết chưa đúng 
*Hướng dẫn hs viết từ ứng dụng 
Gv viết lên bảng câu ứng dụng và nêu:Quân dân đoàn kết gắn bó với nhau giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc 
Gv nêu:độ cao các chữ q, l,g cao 2,5 li .t cao 1,5 li .các chữ còn lại cao 1 li 
Gv h/d hs viết chữ Quân vào bảng con 
 Gv kt nhận xét sữa chữa 
*Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết 
Gv nhắc lại quy trình viết 
Gv chấm bài 1 số vở 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa 
4/ Củng cố dặn dò 
+hòi:quân dân 1 lòng nghĩa là gì?
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét tiết học 
 Về nhà viết phần ở nhà ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 hs 
Hs lắng nghe
2-3 hs nhắc tựa 
Hs quan sát 
Hs lắng nghe 
Cả lớp 
Hs viết lại khi viết sai 
Hs lắng nghe 
Hs lắng nghe 
Cả lớp viết 
Cả lớp 
Hstl;
Tuần 33
Ngày dạy: 4/5/2017
Tập viết-Bài: CHỮ HOA V
I/ MỤC TIÊU
Viết đúng chữ hoa V kiều 2( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ). Chữ và câu ứng dụng: Việt (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Việt Nam thân yêu (3 lần).
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
Mẫu chữ
III/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
1.Ổn định: ktss
2.Ktbc: gv gọi hs lên viết chữ Q, Quân.
Gv nhân xét khen ngợi
Gv nhận xét giờ kiểm tra.
3.Bài mới: giới thiệu bài
Tiết hôm nay các em sẽ tiếp tục viết chữ hoa V .
Gv ghi tựa lên bảng.
H/d viết chữ hoa
h/d hs quan sát và nhận xét
-Cấu tạo: viết chữ V kiểu 2 cỡ vừa, cao 5 li gồm 1 nét viết liền và kết hợp 3 nét cơ bản, 1nét móc 2 đầu trái, phải, 1 nét cong phải.
-Cách viết như nét 1 chữ W .
- Gv viết chữ V lên bảng và nêu lại cách viết.
H/d hs viết trên bảng con.
-Gv cho hs viết chữ V trên bảng con
-Gv kt bảng con, hs sữa chữa. 
H/d viết cụm từ ứng dụng
1. Giới thiệu cum tưg ứng dụng
Gv gọi hs đọc cụm từ ứng dụng
Gv nêu: Việt Nam là Tổ Quốc thân yêu của chúng ta.
Gv h/d độ cao các chữ V, N, h, y cao 2,5 li, chữ t cao 1,5 li, các chữ còn lại cao 1 li.
H/d hs viết chữ Việt vào bảng con.
Gv kt trên bảng con nhận xét khen ngợi.
H/d hs viết vào vở Tv.
Gv nhắc lại quy trình viết
Gv nhận xét bài viết
Gv phát bài nhận xét sữa chữa
4.Củng cố dặn dò.
Hỏi: gọi hs lên bảng viết chữ V.
Gv nhân xét khen ngợi.
Về nhà viết bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
2 hs lên bảng
Hs lắng nghe
1-3 hs nhắc lại tựa.
Cả lớp quan sát mẫu
Hs theo dõi
Cả lớp viết
Cả lớp
Hs sữa lại nếu sai. 
1-2 hs đọc
Việt Nam thân yêu.
Hs nghe hiểu
Hs lắng nghe
Cả lớp.
Hs nghe, viết bài.
Cả lớp.
Hs nghe rút kinh nghiệm.
2 hs
Tuần 34
Ngày dạy: 11/5/2017
TẬP VIẾT :	ÔN CÁC CHỮ HOA :M, N, A, Q, V, KIỂU 2
I/ MỤC TIÊU:
	-Viết đúng các chữ hoa kiểu 2 mỗi chữ 1 dòng ,viết đúng các tên riêng có chữ hoa kiểu 2 ,Việt Nam ,Nguyễn Aí Quốc ,Hồ Chí Minh ,(mỗi tên riêng 1 dòng)
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Mẫu chữ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs lên bảng viết 1 số chữ đã học 
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét giờ kt 
3/ bài mới :giới thiệu bài 
Tiết hôm nay các em ôn lại các kiểu chữ mà các em đã học qua 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn hs viết từ ứng dụng 
 Gv gọi hs đọc lại từ ứng dụng 
Gv nêu cho hs hiểu :Nguyễn Aí Quốc là tên của Bác Hồ trong thời kì hoạt động ở nước ngoài 
*Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét 
 Gv giới thiệu lại độ cao các con chữ 
 Gv gọi hs nêu lại 
Gv cho hs viết vào vở tập viết 
Gv chấm bài 1 số vở 	
 Gv phát bài nhận xét sữa chữa 
4/ củng cố dặn dò 
Gv gọi hs lên viết tên Bác Hồ 
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gv nhận xét tiết học 
Về nhà viết tiếp và viết cho đẹp chuẩn bị bài cho tuần sau 
Lớp hát 
2-3 em 
Hs lắng nghe 
Hs nhắc tựa 
2-3 hs đọc 
Hs lắng nghe 
Hs theo dõi 
Hs nêu 
1 số em 
Tuần 35
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
(Soạn trong môn Tập đọc)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tap_viet_2_hoc_ky_2_nam_hoc_2016_2017.doc