Giáo án Mĩ thuật lớp 2 - Trường TH Tân lộc 3

Giáo án Mĩ thuật lớp 2 - Trường TH Tân lộc 3

I/ MỤC TIÊU

 - HS nhận biết được độ đậm của màu sắc và độ đậm của chì.

 - HS vẽ được sắc độ đậm nhạt.

 -Hscảm nhận vẽ đẹp đậm nhạt.

 II/ / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: chuẩn bị 3 đến 4 đồ vật đậm nhạt, đồ dùng dạy học.

 - HS chuẩn bị dụng cụ học tập.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1/Ổn định: Hát (1 phút)

 2/ Kiểm tra dụng cụ học sinh (1 phút)

 3/ Bài mới: a/ GV lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp (2 phút)

 b/ Các hoạt động:

 

doc 63 trang Người đăng haihoa22 Lượt xem 1164Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Mĩ thuật lớp 2 - Trường TH Tân lộc 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Bài 1 : Vẽ đậm vẽ nhạt
Ngày dạy: Tiết 1 Tuần: 1
	I/ MỤC TIÊU
	- HS nhận biết được độ đậm của màu sắc và độ đậm của chì.
	- HS vẽ được sắc độ đậm nhạt. 
 -Hscảm nhận vẽ đẹp đậm nhạt.
	II/ / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	- GV: chuẩn bị 3 đến 4 đồ vật đậm nhạt, đồ dùng dạy học.
	- HS chuẩn bị dụng cụ học tập.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1/Ổn định: Hát (1 phút)
	2/ Kiểm tra dụng cụ học sinh (1 phút)
	3/ Bài mới: a/ GV lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp (2 phút) 
	 b/ Các hoạt động:
 TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5p
HĐ 1: Quan sát, nhận xét
*MT: GV cho HS cảm nhận được độ đậm, nhạt của đồ vật, màu sắc.
- Cách tiến hành: Cho HS xem tranh trực quan, hệ thống câu hỏi
*KL: GV nêu Có 3 độ đậm nhạt: Đậm, đậm vừa, nhạt
+ HS trả lời cá nhân
+ HS nêu lại năm ý
5p
HĐ2: Hướng dẫn cách vẽ
*MT:- HS biết cách vẽ màu đậm nhạt, vẽ chì ở bông hoa hoặc hình tròn
+ Cách tiến hành: GV cho HS hoạt động nhóm
+ GV cho HS xem tranh
*KL:cách vẽ đâm nhạt
+ HS tổ chức nhóm
+ HS quan sát tranh trả lời
14p
 HĐ 3: Thực hành 
MT:-HS vẽ được đậm nhạt.
+ Cách tiến hành: GV cho HS vẽ 3 bông hoa: vẽ bằng màu hoặc vẽ bằng chì.
+ Theo 2 cách vẽ đậm nhạt
+ HS vẽ vào trong tập vẽ
+ HS nắm lại cách vẽ
4p
HĐ 4: Nhận xét, đánh giá:
MT: HS: Cảm nhận vẽ đẹp đậm nhạ.
+ Cách tiến hành: GV tổ chức cho HS tham gia nhận xét độ đậm nhạt theo qui định của bài
+ GV nhận xét, đánh giá bài HS
KL: Giáo dục HS nét đẹp đậm nhạt
-HS quan sát, nhận xét bổ sung
*Kết luận chung: (3 phút)
- Cho một vài HS nhắc lại các sắc độ vừa học.
- GV tóm tắc lại các sắc độ vừa học, vẽ được các sắc độ vào một số hình hoa.
c/ Hoạt động nối tiếp:
- Gv tuyên dương 1 số HS tích cực xây dựng bài, động viên 1 số HS còn thụ động.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
 RÚT KINH NGHIỆM:
..
Ngày soạn: Bài 2 : Thường thức mĩ thuật thiếu nhi
Ngày dạy: Tiết 2 Tuần: 2
	I/ MỤC TIÊU
	- Giúp HS xem tranh và nêu ý nghĩa qua hình ảnh, màu sắc, bố cục.
	- HS biết giới thiệu tranh và cảm nhận được vẻ đẹp của tranh.
 - Hs cảm nhận vẽ đẹp Tranh thiếu nhi.
	II/ / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	- GV chuẩn bị một số tranhSGK và một số tranh thiếu nhi
	- HS chuẩn bị dụng cụ học tập, sưu tầm thêm tranh thiếu nhi.
III/ / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	1/ Ôn định: Hát (1 phút)
	2/ Kiểm tra dụng cụ học sinh (1 phút)
	3/ Bài mới: a/ GV lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp (2 phút) 
	 b/ Các hoạt động:
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
15p
HĐ1: Xem tranh
*MT:- Giới thiệu cho HS hiểu về tranh
- Cách tiến hành: GV giới thiệu tranh Đôi Bạn
+ GV hệ thống câu hỏi cho HS trả lời
+ GV chuyển ý qua nội dung khác
+ HS quan sát 
+ HS trả lời theo tranh
10p
 HĐ: 2: Giới thiệu tác phẩm
MT; GV tổ chức cho HS làm quen và giới thiệu được tác phẩm nước ngoài dựa theo câu hỏi GV đề ra.
+ Cách tiến hành: GV cho HS so sánh 2 tranh
+ Nêu ý nghĩa của 2 tranh
+ HS thảo luận trả lời 
+ HS tham gia trả lời cá nhân
+ HS nêu ý nghĩa của 2 tác phẩm
8p
 Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá:
MT:cảm nhận vẽ đẹp tranh.
Cách tiến hành: GV tổ chức cho HS tham gia nhận xét theo tổ nhóm.
+ Trả lời hay
*KL: GV nêu lại ý nghĩa 2 tranh và GD học sinh
+HS nhận xét
+ HS nêu lại ý nghĩa
**Kết luận chung: (3 phút)
- Cho một vài HS nhắc lại các nội dung bức tranh vừa học.
- GV nhận xét và tóm tắc lại các nội dung bức tranh vừa học.
c/ Hoạt động nối tiếp:
- Gv tuyên dương 1 số HS tích cực xây dựng bài, động viên 1 số HS còn thụ động.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
 RÚT KINH NGHIỆM:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: Vẽ theo mẫu
Ngày dạy: Vẽ lá cây 
 Tuần:3 tiêt:3 
 I-MỤC TIÊU
	- HS biết được cấu tạo cành lá,đạc điểm hình dáng màu sắc lá. 
	- HS vẽ được cành lá ,đơn giản và vẽ màu theo ý thích 
	- HS biết làm quen với vẽ đẹp của lá đưa vào trang trí.
 II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	+ GV: chuẩn bị một số cành lá 2 đến 3 loại, hình dáng màu sắc khác nhau.
 +Hình hướng dẫn cách vẽ.
	+HS chuẩn bị dụng cụ học tâp, mang theo một số lá.
 III- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	1/Ổn định : Hát (1 phút)
	2/ Kiểm tra dụng cụ học sinh (1phút)
	3/ Bài mới: 
 a/ GV giới thiệu bài trực tiếp (1 phút) 
 b/ Các hoạt động:
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4p
 HĐ 1: Quan sát nhận xét
+MT: HS quan sát hiểu biết hình dáng đặc điểm, màu sắc cành lá.
- Cách tiến hành: 
-GV tổ chức cho HS quan sát theo nhóm.
-yêu cầu HS nêu được đặc điểm một số cành lá khác nhau.
 GV: chốt ý.
+ HS tổ chức nhóm quan sát.
7p
 HĐ2: Hướng dẫn cách vẽ
+ MT: HS biết cách vẽ lá theo ý thích và chon màu vẽ lá theo mẫu.
- Cách tiến hành: 
- GV cho HS xem cách vẽ qua 4 bước.
-hướng dẫn vẽ màu.
+ HS tìm hiểu cách vẽ.Theo 4 bước.
+HS thư giãn giữa giờ.
14p
 HĐ 3: Thực hành
+MT: HS:Vẽ được lá và vẽ màu theo ý thích.
- Cách tiến hành: 
- GV cho HS thực hành vẽ lá và vẽ màu theo ý thích.
-GV:nêu yêu cầu thực hành.
+ HS vẽ vào giấy .
5p
HĐ 4: Nhận xét, dánh giá.
+MT: Cho HS cảm nhận vẽ đẹp của cành lá .Biết nhận xét bài bạn. 
- Cách tiến hành: 
-GV đưa ra yêu cầu nhận xét đánh giá bài.
- GV tổ chức cho HS tự đánh giá.
- Hình dáng, màu sắc, sắp xếp hình ảnh cân đối đẹp.
-*KL:GV nhận xét, đánh giá chung.
+Liên hệ thưc tế: 
+Giáo dục học sinh về chăm sóc cây trồng.
+ HS tổ chức nhận xét theo nhóm.
+ HS góp ý bổ sung bài bạn.
**Kết luận chung: (2 phút)
-GV:Tổ chức trò chơi tiêp sức.
- Nêu luật chơi và thời gian .
+ Cho 2 đội mỗi đội 2 em vẽ cành lá cây.
- GV nhận xét
c/ Hoạt động nối tiếp:
- Gv tuyên dương 1 số HS tích cực xây dựng bài, động viên 1 số HS còn thụ động.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau
 -Nhận xét tiết học. 
 RÚT KINH NGHIỆM:
....
Ngày soạn: Bài 4 : Vẽ tranh vườn cây
Ngày dạy: Tiết 4 Tuần: 4
	I/ MỤC TIÊU
	- Giúp học sinh nhận biết được một số hình dáng cây trồng quen thuộc
	- HS vẽ được cây trồng theo ý thích và vẽ màu.
	- Giáo dục HS về cây trồng và môi trường
	II/ / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	- GV chuẩn bị một số tranh vẽ về vườn cây, ĐDDH, tranh vẽ của HS
	- HS chuẩn bị dụng cụ học tập.
III/ / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	1/ Ổn định Hát (1 phút)
	2/ Kiểm tra dụng cụ học sinh (1 phút)
	3/ Bài mới: a/ GV lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp (2 phút) 
	 b/ Các hoạt động:
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4p
 HĐ 1: Tìm chọn nội dung
* MT: Giúp HS biết cách chọn hình ảnh và vẽ cây
Cách tiến hành: Hướng dẫn HS xem tranh
+ Hệ thống câu hỏi
+ Xem về màu sắc, hình dáng
+ HS xem tranh giói thiệu
+ HS trả lời
+ HS tìn hiểu
5
 HĐ2: Cách vẽ tranh
- MT: GV củng cố kiến thức ở lớp 1 vẽ cây với nhiều cây thì thành vưỡn cây.
Cách tiến hành:GV:Nêu cho HS xem, phần cách vẽ.
+ HS nắm lại kiến thức
+ HS xem và nắm cách vẽ
12p
HĐ3: Thực hành.
MT:HS vẽ được tranh vườn cây.
Cách tiến hành: Cho HS vẽ vào trang 8
+ GV giúp đỡ một số HS yếu
+KL:Gợi ý vẽ cách chọn màu
+ HS vẽ vào trang 8.và vẽ màu.
5p
HĐ 4: Nhận xét, đánh giá
+ GV tổ chức cho HS cách nhận xét
+ GV nhận xét chung và chốt lại nội dung bài
+ Giáo dục về môi trường
+ HS nhận xét lẫn nhau
+ HS thực hiện
*Kết luận chung: (2 phút)
- Cho một vài HS nhắc lại các bước vẽ vườn cây vừa học.
- GV tóm tắc lại các bước vẽ vừa học, vẽ được màu vào một số lá cây.
C / Hoạt động nối tiếp:
- Gv tuyên dương 1 số HS tích cực xây dựng bài, động viên 1 số HS còn thụ động.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
 RÚT KINH NGHIỆM:
...
Ngày soạn: Bài 5 : Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật
Ngày dạy: Tiết 5 Tuần: 5
	I/ MỤC TIÊU 
	- Giúp cho HS nắm được các bộ phận, hình dáng con vật.
	- Biết cách vẽ, năm con vật quen thuộc
	- Biết vẽ vào trang giấy rồi nặn cho giống con vật 
	- Biết yêu quí và bảo vệ con vật
	II/ / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	- GV chuẩn bị đật nặn, một số vật nặn những năn trước, ĐDDH
	- HS chuẩn bị dụng cụ học tập.
III/ / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	1/Ổn định: Hát (1 phút)
	2/ Kiểm tra dụng cụ học sinh (1 phút)
	3/ Bài mới: a/ GV lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp (2 phút) 
	 b/ Các hoạt động:
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4p
 HĐ 1:Quan sát, nhận xét
*MT: Giúp HS quan sát biết hình dáng và một số bộ phận con vật.
- Cách tiến hành: Xem tranh con vật nặn
+ Một số bài Hs năm trước
*KL: Cho HS giới thiệu hình ảnh con vật
+ HS xem tranh trả lời
+ HS học hỏi thêm
+ HS chọn giới thiệu
5p
 HĐ2: Hướng dẫn cách vẽ, nặn:
MT:HS biết cách vẽ ,nặn,xé dán
- Cách tiến hành: GV phối hợp bằng 3 cách vẽ, nặn, xé dán
+ Tổ chức cho 3 nhóm
+ Thực hiện 3 cách
12p
 HĐ 3: Thực hành
MT: :HS biết cách vẽ ,nặn,xé dán,được.
- Cách tiến hành: GV cho HS thực hành theo ý thíc ... học sinh
- GV tóm tắc lại cách vẽ cái cặp sách học sinh
c/ Hoạt động nối tiếp:
- Gv tuyên dương 1 số HS tích cực xây dựng bài, động viên 1 số HS còn thụ động.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.28
 RÚT KINH NGHIỆM:
.
Ngày soạn: 10/4/2008 Bài 28 : Vẽ tiếp hình và vẽ màu
Ngày dạy:14/4/2008 Tiết28 Tuần:28
	I/ Mục tiêu: 
	- HS nhận biết được cách vẽ tiếp hình và vẽ màu.
	- HS vẽ được hình vào tranh và vẽ màu theo ý thích
	- Hs cảm nhận được vẽ đẹp của tranh vẽ đàn gà.
	II/ Đồ dùng dạy học:- 
	- GV chuẩn bị một vài bài vẽ về đàn gà, bài vẽ của HS năm trước
	- HS chuẩn bị dụng cụ học tập.
III/ Hoạt động dạy học:
	1/ ỔN định: Hát (1 phút)
	2/ Kiểm tra dụng cụ học sinh (1 phút)
	3/ Bài mới: a/ GV lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp (2 phút) 
	 b/ Các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
5p
 Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
*MT: HS nhận biết được cách quan sát vẽ tiếp hình và vẽ màu.
Ø Cách tiến hành:
- GV:giới thiệu vẽ tiếp hình gà và hình ảnh phụ vẽ màu.hình vuông cho học sinh tìm hiểu.
*KL: HS biết được cách quan sát vẽ tiếp hình và vẽ màu.
-HS quan sát
-Hs quan sát và trả lời
5p
 Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ
*MT: HS biết cách vẽ tiếp hình và vẽ màu.
Ø Cách tiến hành:
-Cho HS vẽ vào hình có sẵn vẽ thêm theo ý thích.
*KL:GV nhận xét và đính chính lại cho hợp lí.
-HS quan sát cách vẽ.
-HS tổ chức nhóm. 
14
 Hoạt động 3: Thực hành
MT: GV cho HS vẽ thêm gà mái, gà con ,cỏ hoa lá.
Ø Cách tiến hành:
Cho HS vẽ vào tập vẽ học sinh.
 GV quan sát giúp đỡ HS yếu
+ HS thực hànhvẽ thêm gà mái, gà con ,cỏ hoa lá.
4p
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
MT: HS sinh biết cách đánh gia nhận xét bài vẽ. 
Ø Cách tiến hành:
GV tổ chức cho HS quan sát và nhận xét
*KL: GV nhận xét tóm lại
+ HS nhận xét lẫn nhau.
+ HS nhận xét và bổ sung
*Kết luận chung: (3 phút)
- Cho một vài HS nhắc lại cách vẽ tiếp hình và vẽ màu.
- GV tóm tắc lại cách vẽ tiếp hình và vẽ màu. Vào hình
c/ Hoạt động nối tiếp:
- Gv tuyên dương 1 số HS tích cực xây dựng bài, động viên 1 số HS còn thụ động.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.29
 V/ RÚT KINH NGHIỆM:
.
Ngày soạn:13/4/2008 Bài 29 : Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật
Ngày dạy:21/4/2008 Tiết 29 Tuần:29
	I/ Mục tiêu: 
	- HS biết cách năn, vẽ , xé dán con vật
	- HS năn, vẽ, xé dán được con vật
	- HS biết yêu qiý con vật
	II/ Đồ dùng dạy học:- 
	- GV chuẩn bị một vài bài vẽ, nặn, xé dán; bài vẽ của HS năm trước
	- HS chuẩn bị dụng cụ học tập.
III/ Hoạt động dạy học:
	1/Ổn định: Hát (1 phút)
	2/ Kiểm tra dụng cụ học sinh (1 phút)
	3/ Bài mới: a/ GV lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp (2 phút) 
	 b/ Các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
4p
 Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
*MT: HS nhận biết được hình dáng con vật
Ø Cách tiến hành:
-Cho HS xem tranh các con vật quen thuộc.
Ø Cách tiến hành:
Nêu câu hỏi gợi ý về hình dáng từng con vâït.
Hs quan sát tìm hiểu và trả lời
5p
 Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ
*MT: HS biết cách nặn, vẽ, xé dán con vật
Ø Cách tiến hành:
 Cách nặn có 2 cách:
+ Nặn từng bộn phận rồi ráp lại
+ Từ một khối đất kéo ra từng bộ phận
*KL:Muốn có hình dáng đẹp, sinh động phải chú ý đến động tác của con vật
Cách xé dán:
Xé dán hình chính trước sau đó xé dán các bộ phận
-HS quan sát cách ve cùng nhau tìm chọn cách nặn vẽ xé dán.. 
12p
 Hoạt động 3: Thực hành;
 Mt:hs vẽ được con vật theo ý thích.
Ø Cách tiến hành:
 GV cho HS vẽ vào vở tập vẽ
+ GV quan sát giúp đỡ HS yếu
+ HS thực hành vẽ hoặc xé dáng con vật quen thuộc.
4p
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
 MT: HS biết nhận xét đánh giá bài hoàn thành và chưa hoàn thành.
+Ø Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS quan sát và nhận xét bài vẽ lấn nhau và bổ sung bài chưa hoàn thành
KL: GV nhận xét tóm lại đánh giá ưu điểm và tồn tại.
+ HS nhận xét lẫn nhau 
+ HS nhận xét và bổ sung
 *Kết luận chung: (3 phút)
- Cho một vài HS nhắc lại cách vẽ, năn, xé dán
- GV tóm tắc lại cách vẽ, năn, xé dán
c / Hoạt động nối tiếp:
- Gv tuyên dương 1 số HS tích cực xây dựng bài, động viên 1 số HS còn thụ động.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
 V/ RÚT KINH NGHIỆM:
Ngày soạn:16/4/2008 Bài30: Vẽ tranh Đề tài vệ sinh môi trường
Ngày dạy: /4/2008 Tiết :30 Tuần: 30
I/ MỤC TIÊU: 
- HS hểu biết về đặc điểm nội dung tranh. Đề tài môi trường
	- HS vẽ được tranh . Một số tranh đề tài Đề tài môi trường
- HS hiểu về nội dung Đề tài môi trường và cảm nhận vẽ đẹp của tranh. 
II/	CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1/ Giáo viên chuẩn bị 
	_ Một số tranh ảnh về. Đề tài môi trường
 _ Hình vẽ một số tranh của hs năm cũ
	_ Bài mẫu hướng dẫn cách vẽ tranh
	2/ Học sinh chuẩn bị :
	_ Bút chì, màu sáp, bút chì màu,bút dạ ,gôm..
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1/ Ổn định: Hát (1 phút)
	2/ Kiểm tra dụng cụ học sinh (0.5 phút)
	3/ Bài mới: a/ GV lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp (1 phút) 
	 b/ Các hoạt động
Thời lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
4p
Hoạt động 1: Tìm và chọn nội dung tranh
* MT:HS hểu biết thêm về một số nội dung đề tài. những hoạt động trong tranh
-_Cách tiến hành:
-GV:Giới thiệu một số tranh đề tài khác nhau cho HS quan sát tranh môi trường
* yêu cầu thảo luận quan sát:
-Tranh vẽ về đề tài gì? Có hình ảnh gì?
- Nêu hình ảnh chính màu sắc nào nổi bậc trong tranh 
* KL: GV cho HS nêu lại một số đề tài
-Quan sát tranh trả lời câu hỏi : tìm hiểu nội dung đề tài.
HS thảo luận nhom trả lời yêu cầu thảo luận
+Nêu cá nhân
5p
 Hoạt động 2: Cách vẽ
*MT: HS biết vẽ tranh đề tài môi trường
_Cách tiến hành:
_ Cho HS xem các bước vẽ tranh Đề tài môi trường
_ Vẽ màu tươi sáng theo ý thích của mình
* KL: Giúp HS nhớ lại cách vẽ tranh đề tài đã học
 + Cho HS thư giản giữa giờ
 +HS tìm hiểu cách vẽ. 
+HS nêu vài đề tài đã học.
+HS hát giữa giờ
15p
Hoạt động 3: Thực hành 
* MT:HS vẽ được tranh .Đề tài theo ý thích
* Cách tiến hành:
Gợi ý cho HS cách vẽ vào tập vẽ ( hoặc giấy)
* KL: nhắc nhỡ học sinh vẽ tốt bài thực hành.
_ HS thực hành , Đề tài môi trường theo ý thích vẽ vào giấy
_ Vẽ màu theo ý thích đúng nội dung tranh.
4p
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
33
_MT:Cho các em nhận xét bài theo nhóm.
 * Cách tiến hành:
GV tổng kết bài cả lớp đưa ra những nhận xét về tranh vẽ HS.
 * KL: cần nhấn mạnh cách vẽ tranh đề tài môi trường
-Giáo dục HS biết bảo vẹ môi trường
+HS tổ chức nhận xét bài theo nhóm.
+Các em tự đánh giá bài lẫn nhau .
* Kết luận chung: (1 phút)
 +Tổ chức trò chơi nhanh tay 
 chon nội dung đề tài
GV: Nêu luật chơi . Thời gian.(2 phút)
- Cho một vài HS nhắc lại Đề tài được biết.
 *Nhận xét trò chơi.
c/ Hoạt động nối tiếp:
- GV tuyên dương 1 số HS tích cực xây dựng bài, động viên 1 số HS yếu kém.
- GV nhắc nhỡ lại vẽ tranh cho đẹp và khắc phục bài chưa hoàn thành.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà chuẩn bị bài 31
 V/ RÚT KINH NGHIỆM
..
Ngày soạn: 1/01/2008 Bài 31: Trang trí hình vuông
Ngày dạy: 07 / 01/2008 Tiết: 31 Tần:31
I/ MỤC TIÊU: 
	- HS nhận biết đặc điểm dùng họa tiết trang trí hình vuông và ứng dụng trong cuộc sống.
	- HS vẽ được hình vào hình vuông và vẽ màu theo ý thích
	- Hs cảm nhận được vẽ đẹp của trang trí hình vuông.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:- 
	- GV chuẩn bị một vài bài vẽ về trang trí hình vuông, bài vẽ của HS năm trước
	- HS chuẩn bị dụng cụ học tập.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TL
 HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
5p
 Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
*MT: HS nhận biết được cách trang trí hình vuông
Ø Cách tiến hành:
- GV: Giới thiệu một số đồ vật có trang trí hình vuông cho học sinh tìm hiểu.
-Chốt ý: Hình vuông thường trang trí các họa tiết con vật và hoa lá.
-HS quan sát tranh và trả lời
7p
 Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ
*MT: HS biết cách vẽ màu vào hình vuông
Ø Cách tiến hành:
-Cho HS vẽ vào 3 hình vuông mỗi nhóm vẽ một hình
+ Chố ý:GV nhận xét và đính chính lại cho hợp lí.
-HS quan sát cách vẽ.
-HS tổ chức nhóm. 
14p
 Hoạt động 3: Thực hành:
MT: GV cho HS vẽ vào vở tập vẽ
Ø Cách tiến hành:
Cho HS vẽ vào tập vẽ học sinh.
 GV quan sát giúp đỡ HS yếu
+ HS thực hành vẽ trang trí 1 hình vông và chọn họa tiết theo ý thích.
5p
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh gia:ù
MT: Hpcj sinh biết cách đánh gia nhận xét bài vẽ.
Ø Cách tiến hành:
GV tổ chức cho HS quan sát và nhận xét
+ GV nhận xét tóm lại
+ HS nhận xét lẫn nhau.
+ HS nhận xét và bổ sung
	1/ Ổn định: HS Hát (1 phút)
	2/ Kiểm tra dụng cụ học sinh (1 phút)
	3/ Bài mới: a/ GV lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp (2 phút) 
	 b/ Các hoạt động:
 * Kết luận chung: (2phút)
- Cho một vài HS nhắc lại cách vẽ màu vào hìng vuông
- GV tóm tắc lại cách vẽ màu vào hình vuông
c/ Hoạt động nối tiếp:
- Gv tuyên dương 1 số HS tích cực xây dựng bài, động viên 1 số HS còn thụ động.
- GV nhận xét tiết học và dặn HS về nhà chuẩn bị bài 32
 V/ RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN MY THUAT 2.doc