Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 2 - Tuần học 5

Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 2 - Tuần học 5

I.Mục tiêu:

 -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực”

 -Làm được BT2,,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.

 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác

II. Đồ dùng dạy học :

 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT2.

 HS : Vở, VBT, bảng con

III. Các hoạt động dạy học :

 1.Khởi động : (1P phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : dỗ em, ăn giỗ, dòng sông, ròng rã.

 

doc 21 trang Người đăng haihoa22 Lượt xem 990Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 2 - Tuần học 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 5 Tiết: 10
Ngày dạy : / / 20 ****
 MÔN : CHÍNH TẢ
Tập chép: CHIẾC BÚT MỰC
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” 
 -Làm được BT2,,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT2. 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : dỗ em, ăn giỗ, dòng sông, ròng rã.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Phân biệt ia/ya, l/n.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ia hay ya
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : tia nắng, đêm khuya, cây mía
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3b
-GV đính bài tập lên bảng, gợi ý.
-Chấm chữa bài : xẻng, đèn, khen
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : khóc, hoá ra,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu yêu cầu BT.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại vào bảng con các từ ngữ đã viết sai.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 5 Tiết: 11
Ngày dạy : / / 20 ****
 MÔN : CHÍNH TẢ
Nghe - viết: CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác trình bày đúng hai khổ thơ đầu trong bài “Cái trống trường em” 
 -Làm được BT2a/b,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Giấy khổ to viết BT 2,3. 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : chia quà, đêm khuay, tia nắng.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết hai khổ thơ trong bài “Cái trống trường em”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác hai khổ trong bài “ Cái trống trường em”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs phân biệt l/n,en/eng.
Bài tập 2: Chọn bài tập 2b.
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : chen chúc, leng keng, lỡ hẹn, len.
Bài tập 3 : Chọn bài tạp 3b.
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : chen, leng, keng,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: ngẫm nghĩ, tiếng ve, ngày hè,..
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 6 Tiết:12
Ngày dạy : / / 20 ****
MÔN : CHÍNH TẢ
Tập chép : MẨU GIẤY VỤN
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Mẩu giấy vụn”trình bày đúng lời nhân vật trong bài. 
 -Làm được Bt2(2 trong số 3 dòng a,b,c)BT 3a/b hoặc bài tập phương ngữ do gv soạn
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1 phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 3 hs lên bảng viết, cả lớp viêùt bảng con : tìm kiếm, mỉm cười, long lanh.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Mẩu giấy vụn”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Mẩu giấy vụn”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt ai/ay, x/s, thanh hỏi/thanh ngã.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : mái nhà, mày cày,
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : vẽ tranh, có vẻ
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : nhặt, sọt rác, xong xuôi,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs thi nhau làm.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 6 Tiết :13
Ngày dạy : / / 20 ****
MÔN : CHÍNH TẢ
Nghe - viết : NGÔI TRƯỜNG MỚI
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Ngôi trường mới”trình bày đúng các dấu câu trong bài. 
 -Làm được BT2a/b,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Tranh SGK. 
 HS : Vở, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con các tiếng có vần ai/ay.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết một đoạn trong bài “Ngôi trường mới”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác đoạn trong bài “ Ngôi trường mới”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs tìm tiếng có vần ai/ay, phân biệt x/s, thanh hỏi/ thanh ngã.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét ghi bảng : cái tai, chân tay,
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3b
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : nghĩ, võng chõng
 Nghỉ,đỏ, chổi
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó: rung động, thân thương,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs thi tìm tiếng có vần ai/ay.
-Hs đọc lại.
-Hs nêu yêu cầu.
-Các nhóm thi tìm.
-Hs đọc lại.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiế ... øo vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập.
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt ao/au, r/d/gi.
 Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ao hay au?
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : đau, cao,
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a.
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : con dao, tiếng rao hàng, dè dặt,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : xấu hổ, niêm giọng,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs nêu yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con các từ đã viết sai.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 8 Tiết: 17
Ngày dạy : / / 20 ****
MÔN : CHÍNH TẢ
Nghe - viết : BÀN TAY DỊU DÀNG
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Bàn tay dịu dàng”trình bày đúng đoạn văn xuôi; biết ghi đúng các dấu câu trong bài. 
 -Luyện viết đúng các tiếng có vần ao/au, r/d/gi, uôn/uông.Làm được BT2a/b,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn
 -Bồi dưỡng tính tỉ mĩ, cẩn thận, ý thức tự giác, trung thực trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Giấy khổ to viết BT 3. 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho hs viết lại bảng con : con dao, ngã đau, nghiêm giọng, xoa đầu.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết một đoạn trong bài “Bàn tay dịu dàng”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “Bàn tay dịu dàng”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Tìm tiếng mang vần ao, au; phân biệt uôn/uông..
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : bào, bão, cao, báu, cáo, đau.
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3b
-GV đính bài tập.
-Chấm chữa bài : ruộng, luôn,xuống,cuồn
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: kiểm tra, buồn bã, trìu mến,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Trao đổi nhóm đôi.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Hs nêu yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 9
Ngày dạy : / / 20 ****
 MÔN : CHÍNH TẢ
BÀI : ÔN TẬP GIỮA KỲ I
@&
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 10 Tiết:17
Ngày dạy : / / 20 ****
MÔN : CHÍNH TẢ
Tập chép : NGÀY LỄ
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác,trình bày đúng bài chính tả “Ngày lễ” 
 -Làm đúng bài tập phan biệt c/k, l/n, hỏi/ngã.Làm được BT2a/b,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT3. 
 HS : Vở, VBT, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-GV nhạn xét sữa chữa bài kiểm tra cho học sinh.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép cả bài “Ngày lễ”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác bài “ Ngày lễ”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt c/k, l/n.
 Bài tập 2: Điền vào chỗ trống c hay k
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : con cá, con kiến,cây cầu,dòng kênh
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3b
-GV đính bài tập.
-Chấm chữa bài : nghỉ học,lo nghĩ,ngẫm nghĩ
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : ngày Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế Lao động,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
 -Nhắc lại quy tắc chính tả c/k.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 10 Tiết: 18
Ngày dạy : / / 20 ****
MÔN : CHÍNH TẢ
Nghe - viết : ÔNG VÀ CHÁU
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác cả bài “Ông và cháu” trình bày đúng hai khổ thơ 
 -Làm đúng bài tập phân biệt c/k, l/n, hỏi ngã.Làm được BT2,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết qui tắc chính tả k/c (k + i,ê,e) 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng k/c.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Ông và cháu”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác cả bài “Ông và cháu”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Tìm tiếng bắt đầu bằng c/k.Phân biệt l/, hỏi/ngã.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-Gọi hs nhắc lại qui tắc chính tả c/k.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : cò, kẹo, cá, kéo,
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV đính bài tập 3b
-Chấm chữa bài, chốt ý:dạy bảo, cơn bão,mạnh mẽ, sức mẻ, lặng lẽ, số lẻ,áo vải, vương vãi.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: keo, hoan hô, khoẻ,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Trao đổi bạn cùng bàn. Đại diện phát biểu.
-Hs nêu.
-2 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tài liệu đính kèm:

  • docngocthao(1).doc