Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập về hình học - Nguyễn Cẩm Liềm

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập về hình học - Nguyễn Cẩm Liềm

II.THỰC HÀNH

Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là :

 AB = 30dm , BC = 40dm , AC = 20dm

Bài giải

Chu vi hình tam giác ABC là:

 30 + 40 + 20 = 90(dm)

 Đáp số : 90dm

 

pptx 22 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập về hình học - Nguyễn Cẩm Liềm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường Tiểu học Quang Trung 
Bài giảng 
Môn Toán 
Giáo viên: Nguyễn Cẩm Liềm 
Toán 
Bài 1: Số ? 
a) 
 1km = ... m 
 5m = ... cm 
7m2dm = ... cm 
5m3cm = .. cm 
1000mm = ... m 
 800cm = ... dm 
b) 
 43mm = ....cm ....mm 
26cm = ... dm ....cm 
 5cm = ... mm 
400cm = ... m 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 1000 
 500 
 50 
 503 
 720 
 80 
 4 
 1 
 4 
 3 
 2 
 6 
Toán 
Bài 2: Tính 
 45m + 38m = ... 
 53km + 37km = ... 
50mm : 5 = ... 
4cm x 9 = ... 
36m - 17m = ... 
76cm - 18cm = .... 
25dm : 5 = .... 
3km x 7 = ...... 
 83m 
 90km 
 36cm 
 10mm 
 85cm 
 19m 
 5dm 
 21km 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Toán 
Bài 3 : 
400cm + 300cm ... 7m 
200dm + 20dm ... 200dm + 19dm 
200mm + 800mm .... 1m 
1km ... 800m 
< 
> 
= 
 = 
 > 
 = 
 > 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Củng cố về tính chu vi hình tam giác. 
 Củng cố về độ dài đường gấp khúc. 
Củng cố về tính chu vi hình tứ giác. 
I. NỘI DUNG 
A 
C 
B 
D 
4cm 
3cm 
5cm 
Nội dung cần ghi nhớ 
1.Tính độ dài đường gấp khúc 
 Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng tạo bởi đường gấp khúc đó. 
Ví dụ : Tính độ dài đường gấp khúc ABCD sau: 
Bài giải 
Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 
 4 + 3 + 5 = 12(cm) 
 Đáp số : 12cm 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Nội dung cần ghi nhớ 
2.Tính chu vi hình tam giác và hình tứ giác 
Muốn tính chu vi hình tam giác và tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh tạo bởi hình tam giác và hình tứ giác đó. 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Ví dụ: a) Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là: 
 AB = 35cm , BC = 20cm , AC = 40cm 
Bài giải 
 Chu vi hình tam giác ABC là: 
 35 + 20 + 40 = 95 (cm) 
 Đáp số : 95cm 
Nội dung cần ghi nhớ 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Ví dụ: b) Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 5cm : 
CÁCH 1: 
 Bài giải 
 Chu vi hình tứ giác MNPQ là: 
 5+ 5 + 5 + 5 = 20(cm) 
 Đáp số : 20cm 
Nội dung cần ghi nhớ 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Ví dụ: b)Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 5cm : 
CÁCH 2 : 
 Chu vi hình tứ giác MNPQ là: 
 5 x 4 = 20(cm) 
 Đáp số : 20cm 
Nội dung cần ghi nhớ 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Bài giải 
 Các bước giải 
Bước 1: Viết lời giải 
Bước 2: Viết phép tính 
Bước 3: Viết đáp số của bài toán 
Nội dung cần ghi nhớ 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Bài 1: Tính độ dài đường gấp khúc GHIKM 
G 
H 
I 
K 
M 
20mm 
20mm 
20mm 
20mm 
II.THỰC HÀNH 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Bài 1: Tính độ dài đường gấp khúc GHIKM 
G 
H 
I 
K 
M 
20mm 
20mm 
20mm 
20mm 
 Cách 1: 
 Bài giải 
Độ dài đường gấp khúc GHIKM là: 
 20 + 20 +20 + 20 = 80(cm) 
 Đáp số : 80 cm 
II.THỰC HÀNH 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Bài 1: Tính độ dài đường gấp khúc GHIKM 
G 
H 
I 
K 
M 
20mm 
20mm 
20mm 
20mm 
 Cách 2: 
 Bài giải 
Độ dài đường gấp khúc GHIKM là: 
 20 X 4 = 80(cm) 
 Đáp số : 80 cm 
II.THỰC HÀNH 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là : 
 AB = 30dm , BC = 40dm , AC = 20dm 
Bài giải 
II.THỰC HÀNH 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là : 
 AB = 30dm , BC = 40dm , AC = 20dm 
Bài giải 
 Chu vi hình tam giác ABC là: 
 30 + 40 + 20 = 90(dm) 
 Đáp số : 90dm 
II.THỰC HÀNH 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Bài 3 : Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 
6cm, 7cm, 8cm, 9cm 
Bài giải 
II.THỰC HÀNH 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Bài 3 : Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 
6cm, 7cm, 8cm, 9cm 
Bài giải 
 Chu vi hình tứ giác ABCD là: 
 6+ 7 + 8 + 9 = 30(cm) 
 Đáp số : 30cm 
II.THỰC HÀNH 
Toán 
Ôn tập về hình học 
III . BÀI TẬP Ở NHÀ 
Bài 1 : Tính độ dài đường gấp khúc 
A 
B 
C 
D 
E 
40mm 
40mm 
40mm 
40mm 
Toán 
Ôn tập về hình học 
III . BÀI TẬP Ở NHÀ 
Bài 2 : Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là : 
 AB = 300cm , BC = 400cm , AC = 200cm 
Toán 
Ôn tập về hình học 
III . BÀI TẬP Ở NHÀ 
Bài 3 : Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 
20cm, 20cm, 30cm, 30cm 
Toán 
Ôn tập về hình học 
Chúc các em chăm ngoan học tốt ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_on_tap_ve_hinh_hoc_nguyen_cam_liem.pptx