Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập Trang 70 - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập Trang 70 - Năm học 2021-2022

Bài 3: Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ .

Bài giải

Đổi 1 giờ = 60 phút

Số lần đập của tim người đó trong 1 giờ là:

75 x 60 = 4500 (lần)

Số lần đập của tim người đó trong 24 giờ là:

4500 x 24 = 108 000 (lần)

Đáp số : 108 000 lần

 

ppt 6 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 32Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập Trang 70 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 
TOAÙN 
LUYỆN TẬP 
1/ Đặt tính rồi tính : 
c) 2057 x 23 
a) 17 x 86 
b) 428 x 39 
17 
86 
428 
 39 
2057 
 23 
602 
86 
3852 
1284 
6171 
4114 
 1462 
16692 
x 
47311 
x 
x 
m 
3 
30 
23 
230 
m x 78 
3 x 78 = 234 
2340 
23 x 78 = 1794 
17940 
Bài 2:Viết giá trị biểu thức vào ô trống : 
Bài 3 : Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ . 
75 x 60 = 4500 (lần) 
Số lần đập của tim người đó trong 24 giờ là: 
4500 x 24 = 108 000 (lần) 
Đáp số : 108 000 lần 
Bài giải 
Số lần đập của tim người đó trong 1 giờ là: 
 Đổi 1 giờ = 60 phút 
Đổi 24 giờ = 1440 phút 
1440 x 75 = 108 000 (lần) 
Đáp số : 108 000 lần 
Số lần đập của tim người đó trong 24 giờ là : 
CÁCH 2 
Chuùc caùc em 
Chaêm ngoan, hoïc gioûi 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_luyen_tap_trang_70_nam_hoc_2021_202.ppt