Giáo án Toán 2 - Tuần 8 - Phạm Thị Thu Hương

Giáo án Toán 2 - Tuần 8 - Phạm Thị Thu Hương

 TUẦN 8 TOÁN

 36 + 15

I. MỤC TIÊU

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 36 + 15.

- Rèn cho HS kĩ năng làm tính và giải bài toán theo hình vẽ bằng một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Giáo dục HS tính cẩn thận ,chính xác.

II.CHUẨN BỊ:

- GV : Que tính, bảng gài.

 - HS : Vở , bảng con, sgk,que tính.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 10 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 758Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 2 - Tuần 8 - Phạm Thị Thu Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày dạy:..
 TUẦN 8 TOÁN
 36 + 15
I. MỤC TIÊU 
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 36 + 15.
- Rèn cho HS kĩ năng làm tính và giải bài toán theo hình vẽ bằng một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100.
- Giáo dục HS tính cẩn thận ,chính xác.
II.CHUẨN BỊ:
- GV : Que tính, bảng gài.
 - HS : Vở , bảng con, sgk,que tính.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
HĐ khởi động
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ :
 37 18 27
+ + +
 5 9 20
 - Gọi 3 hs lên bảng làm ,cả lớp làm vào bảng con.
 - Nhận xét
3. Bài mới : Giới thiệu bài 
Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng dạng 36 + 5.
Mục tiêu: HS nắm và biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 36 + 15.
Hình thức : Cả lớp, cá nhân .
- Nêu bài toán: Có 36 que tính, thêm 15 que tính nữa. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu que tính?
- Yêu cầu HS thao tác trên que tính để tìm kết quả.
 - 36 + 15 = 51.
 - Hướng dẫn HS đặt tính và tính.
 36
+ 
 15
 51
- Nêu cách tính:
 * 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1.
 * 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.
 * Vậy: 36 + 15 =51.
 - Gọi HS nhắc lại, cả lớp đọc lại.
Hoạt động 2 : Thực hành.
Mục tiêu : Rèn cho hs kĩ năng làm tính và giải bài toán có lời văn bằng một phép tính cộng . 
Hình thức : Cá nhân ,cả lớp. 
 Bài 1:Tính.
 16 26 36
+ + + 
 29 38 47
- Cho cả lớp làm vào bảng con.
 Bài 2: Đặt tính rồi tính tổng.
 a. 36 và 18.
 b. 24 và 19.
- Cho HS làm vào vở.
 Bài 3: Giải bài toán theo hình vẽ.
 - Hướng dẫn HS giải.
 - Cho HS làm vào vở.
 - ĐS: 73 kg.
 - Chấm điểm – nhận xét – sửa bài.
Hoạt động 3 : Củng cố 
 - Cho HS thi đua làm tính nhanh.
 44 35 28 
 + + +
 37 16 20
 - Cho HS thi đua .
 - Nhận xét – tuyên dương.
Tổng kết- Dặn dò 
 - Nhận xét tiết học.
 - Về xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
- Hát.
- Thực hiện.
- Lắng nghe.
- Thực hiện.
- Theo dõi.
- Theo dõi.
- Nhắc lại- Đồng thanh
- Thực hiện.
HSKT làm 2 bài 
- Thực hiện.
- Theo dõi.
- Thực hiện.
- 3 đội .
- Tham gia
- Nhận xét
- Lắng nghe.
- Thực hiện.
Ngày soạn:
Ngày dạy:..
TOÁN
 Luyện tập
I. MỤC TIÊU :
- Thuộc bảng cộng 6, 7, 8, 9. Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.
- Rèn cho HS kĩ năng làm tính và giải bài toán về nhiều hơn. Nhận dạng hình tam giác.
- Giáo dục HS tính cẩn thận ,chính xác.
II.CHUẨN BỊ:
 - GV : Viết sẳn bảng phụ bài 2.
 - HS : Vở , sgk.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Hoạt động : khởi động.
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ :
 - Cho cả lớp đọc lại bảng cộng 6, 7, 8, 9.
 - Nhận xét:
3. Bài mới :Giới thiệu bài 
Hoạt động 1: Luyện tập.
Mục tiêu: Giúp HS ôn lại các bảng cộng đã học.Rèn kĩ năng làm tính có nhớ trong phạm vi 100.
Hình thức : Cả lớp, cá nhân .
 Bài 1:Tính nhẩm.
 6 + 5 = 6 + 6 =
 5 + 6 = 6 + 10 =
 8 + 6 = 9 + 6 =
- Cho cả lớp chơi trò chơi đố bạn.
- Nhận xét:
 Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống.
- Gọi HS lên làm vào bảng lớp, cả lớp làm vào sgk.
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu: HS biết giải bài toán về nhiều hơn dưới dạng sơ đồ và nhận dạng hình tam giác.
Hình thức: Cá nhân, cả lớp.
 Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt.
 - Hướng dẫn HS giải.
- Cho HS làm vào vở.
 - ĐS: 51 cây.
 - Chấm điểm – nhận xét – sửa bài.
 Bài 5:Trong hình bên.
 a. Có mấy hình tam giác.
- Hướng dẫn HS đếm hình.
- Có 3 hình tam giác.
Hoạt động 3: Củng cố
- Cho cả lớp thi đua đọc nối tiếp các bảng cộng.
 - Nhận xét – tuyên dương.
Tổng kết- Dặn dò 
 - Nhận xét tiết học.
 - Về xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
- Hát.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
HSKT làm 3 cột 
- Nhận xét
- Theo dõi.
- Thực hiện.
- Theo dõi.
- Thực hiện.
- Thi đua
- Nhận xét
- Lắng nghe.
- Thực hiện.
Ngày soạn:
Ngày dạy:..
TOÁN
Bảng cộng
I. MỤC TIÊU:
- Thuộc các bảng cộng đã học 6, 7, 8, 9 . Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.
- Rèn cho HS kĩ năng làm tính và giải bài toán về nhiều hơn .
- Giáo dục HS tính cẩn thận ,chính xác.
II.CHUẨN BỊ:
 - GV : sgk.
 - HS : Vở , sgk, bảng con.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Hoạt động : khởi động.
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ :
 - Cho cả lớp đọc lại bảng cộng 6, 7, 8, 9.
 - Nhận xét:
3. Bài mới : Giới thiệu bài 
Hoạt động 1: Luyện tập.
Mục tiêu: Giúp HS ôn lại các bảng cộng đã học.Rèn kĩ năng làm tính có nhớ trong phạm vi 100.
Hình thức : Cả lớp, cá nhân .
 Bài 1:Tính nhẩm.
a. 9 + 2 = 8 + 3 =
 9 + 3 = 8 + 4 =
 . ..
b. 2 + 9 = 3 + 8 =
 . 
- Cho cả lớp chơi trò chơi đố bạn.
 Bài 2: Tính.
 15 26 36
+ + +
 9 17 8
- Cho HS làm vào bảng con.
Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu: HS biết giải bài toán về nhiều hơn 
Hình thức: Cá nhân, cả lớp.
 Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
 - Hướng dẫn HS tóm tắt và giải.
 Tóm tắt:
 Hoa nặng :28kg.	
 Mai nặng hơn Hoa :3kg.
 Mai nặng :..kg?
 - Cho HS làm vào vở.
 - ĐS: 31kg. 
 - Chấm điểm – nhận xét – sửa bài.
Hoạt động 3: Củng cố 
- Cho cả lớp thi đua đọc nối tiếp các bảng cộng.
 - Nhận xét – tuyên dương.
Tổng kết- Dặn dò 
 - Nhận xét tiết học.
 - Về xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
- Hát.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Đọc yêu cầu.
- Theo dõi.
- Thực hiện.
HSKTlàm dạng trắc nghiệm 
- Thực hiện.
- Nhận xét
- Lắng nghe.
- Thực hiện.
Ngày soạn:
Ngày dạy:..
 TOÁN
 Luyện tập
I. MỤC TIÊU
- Ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng trong phạm vi 20 để tính nhẩm, cộng có nhớ trong phạm vi 100.
- Rèn cho HS kĩ năng làm tính và giải bài toán có một phép cộng.
- Giáo dục HS tính cẩn thận ,chính xác.
II.CHUẨN BỊ:
- GV : sgk.
- HS : Vở , sgk, bảng con.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 GIÁO VIÊN
 HỌC SINH
Hoạt động : khởi động.
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ :
 - Cho cả lớp đọc lại bảng cộng 6, 7, 8, 9.
 - Nhận xét:
3. Bài mới :Giới thiệu bài 
Hoạt động 1: Luyện tập.
Mục tiêu: Giúp HS ôn lại các bảng cộng đã học.Rèn kĩ năng làm tính có nhớ trong phạm vi 100.
Hình thức : Cả lớp, cá nhân .
 Bài 1:Tính nhẩm.
a. 9 + 6 = 7 + 8 =
 6 + 9 = 8 + 7 =
 . ..
b. 3 + 8 = 4 + 8 =
 . 
- Cho cả lớp chơi trò chơi đố bạn.
 Bài 3: Tính.
35 69
+ + +
 36 47 8
Cho HS làm vào bảng con.
Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu: HS biết giải bài toán có lời văn bằng một phép tính cộng.
Hình thức: Cá nhân, cả lớp.
 Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
 - Hướng dẫn HS tóm tắt và giải.
 Tóm tắt:
 Mẹ hái : 38 quả bưởi.
 Chị hái : 16quả bưởi.
 Mẹ và chị hái :..quả bưởi?
 - Cho HS làm vào vở.
 - ĐS: 54 quả bưởi.
 - Chấm điểm – nhận xét – sửa bài.
Hoạt động 3: Củng cố
- Cho cả lớp thi đua đọc nối tiếp các bảng cộng.
 - Nhận xét – tuyên dương.
Tổng kết- Dặn dò 
 - Nhận xét tiết học.
 - Về xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
- Hát.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
HSKT, yếu làm 2 câu đầu 
- Đọc yêu cầu.
- Theo dõi.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Nhận xét
- Lắng nghe.
- Thực hiện.
Ngày soạn:
Ngày dạy:..
 TOÁN	
 Phép cộng có tổng bằng 100
I. MỤC TIÊU
- Biết thực hiện phép cộng có tổng bằng 100 và cộng nhẫm các số tròn chục.
- Rèn cho HS kĩ năng làm tính và giải bài toán với một phép cộng có tổng bằng 100.
- Giáo dục HS tính cẩn thận ,chính xác.
II.CHUẨN BỊ:
- GV : sgk, que tính.
- HS : Vở , sgk, bảng con, que tính.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Hoạt động : khởi động
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ :
 - Cho cả lớp đọc lại bảng cộng 6, 7, 8, 9.
 - Nhận xét:
3. Bài mới :Giới thiệu bài 
Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng có tổng bằng 100.
Mục tiêu: HS nắm và biết thực hiện phép cộng có tổng bằng 100.
Hình thức : Cả lớp, cá nhân .
- Nêu bài toán: Có 83 que tính , thêm 17 que tính nữa. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu que tính?
- Yêu cầu HS thao tác trên que tính để tìm kết quả. 
 83 + 17 = 100
- Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính.
 8 3
+
 1 7
 1 0 0
- Nêu cách tính:
 * 3 cộng 7 bằng 10 ,viết o nhớ 1.
 * 8 cộng 1 bằng 9, thêm 1 bằng 10,viết 10.
 *Vậy : 83 + 17 = 100
 + Lưu ý : Cộng từ phải sang trái. Hàng đơn vị theo hàng đơn vị, hàng chục theo hàng chục .
- Gọi HS nhắc lại ,cả lớp đọc lại.
Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu: HS biết thực hiện phép cộng có tổng bằng 100 và giải bài toán có lời văn bằng một phép tính cộng.
Hình thức: Cá nhân, cả lớp.
 Bài 1: Tính .
 99 75 64
+ + +
 1 25 36
- Cho cả lớp làm vào bảng con.
 Bài 2: Tính nhẩm.
 60 + 40 =
 80 + 20 =
 30 + 70 =
 - Cho HS làm vào bảng con.
 Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
 - Hướng dẫn HS tóm tắt và giải.
 Tóm tắt:
Sáng bán :85 kg.
Chiều bán nhiều hơn sáng
 : 15 kg.
Chiều bán :kg?
 - Cho HS làm vào vở.
 - ĐS: 100kg.
 - Chấm điểm – nhận xét – sửa bài.
Tổng kết- Dặn dò 
 - Nhận xét tiết học.
 - Về xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo. 
- Hát.
- Thực hiện.
- Lắng nghe.
- Thực hiện.
- Theo dõi.
- Lắng nghe
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
HSKT nêu kết quả 60 + 40
- Đọc yêu cầu.
- Theo dõi.
- Thực hiện.
- Lắng nghe.
- Thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan8_h.doc