Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Đường gấp khúc - Năm học 2021-2022 - Lương Cao Văn Hòa

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Đường gấp khúc - Năm học 2021-2022 - Lương Cao Văn Hòa

Tính độ dài đường gấp khúc

Đường gấp khúc ABCD

Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng :

AB, BC, CD.

Độ dài đường gấp khúc ABCD :

2 cm + 4 cm + 1 cm = 7 cm.

Đường gấp khúc có mấy đoạn ?

AB =2 cm, BC = 4 cm, CD=1cm

Các em sẽ tính tổng các số đo của các đoạn thẳng. Đó chính là .

Độ dài đường gấp khúc ABCD là 7 cm

 

pptx 12 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Đường gấp khúc - Năm học 2021-2022 - Lương Cao Văn Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đường gấp khúc - SGK / 52 
Toán 
GV DẠY: LƯƠNG CAO VĂN HÒA 
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021 
TOÁN 
 Đường gấp khúc 
 Một số đường gấp khúc 
Đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng. 
. . 
Đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng 
. . 
Đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng 
Đường gấp khúc có thể có 2,3,4 .. h oặc nhiều đoạn thẳng 
Hướng dẫn cách đọc đường gấp khúc . 
Người ta thường đọc theo thứ tự từ trái sang phải . 
Tính độ dài đường gấp khúc 
Đường gấp khúc ABCD 
A 
B 
C 
 D 
4 cm 
1 cm 
2cm 
Đường gấp khúc có mấy đoạn ? 
Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng : 
AB, BC, CD. 
Nói số đo của mỗi đoạn. 
AB =2 cm, BC = 4 cm, CD=1cm 
Các em sẽ tính tổng các số đo của các đoạn thẳng. Đó chính là. 
Độ dài đường gấp khúc ABCD : 
2 cm + 4 cm + 1 cm = 7 cm. 
Độ dài đường gấp khúc ABCD là 7 cm 
Học sinh thực hành xếp đường gấp khúc gồm 2,3,4 đoạn thẳng bằng bút chì 
LUYỆN TẬP 
 Đường gấp khúc QPNM gồm ba đoạn thẳng : QP, PN, NM 
 Đường gấp khúc HIK gồm hai đoạn thẳng : HI, IK 
 Đường gấp khúc HGEDC gồm bốn đoạn thẳng : HG,GE,ED,DC 
Học sinh đo và nêu kết quả đo. 
9 cm 
6 cm 
Học sinh nêu các bước tính. 
Độ dài đường gấp khúc ABC : 
9 cm + 6 cm = 15 cm 
Đường gấp khúc ABC dài 15 cm 
5 cm 
4 cm 
6 cm 
Độ dài đường gấp khúc HIKL : 
5 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cm 
Đường gấp khúc HIKL dài 15 cm 
Đoạn thẳng 
Đường cong 
Đường gấp khúc 
Vận dụng: 
Các em làm thêm bài 1,2vbt/ 54 
Chào tạm biệt! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_duong_gap_khuc_nam_hoc_2021_2022_lu.pptx