Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 4: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 4: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

1. Giới thiệu nhiều hơn ít hơn

Bạn nào có nhiều kẹo hơn? Nhiều hơn bao nhiêu cái

Ban gái có nhiều hơn bạn trai 3 cái kẹo.

Bạn trai có ít hơn bạn gái 3 cái kẹo

2. Thực hành

THẢO LUẬN NHÓM

Bước 1: Dùng đồ dùng học tập thể hiện bạn

 trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo.

Bước 2: Viết phép tính theo mẫu

 

pptx 13 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 127Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 4: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC CON ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Cùng quan sát và so sánh số ngôi sao của bạn An và bạn Nam 
Bạn An 
Bạn Nam 
NHIỀU HƠN HAY ÍT HƠN 
 BAO NHIÊU 
Bài 4: 
NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Giới thiệu nhiều hơn ít hơn 
2. Thực hành 
3. Luyện tập – củng cố 
1. Giới thiệu nhiều hơn ít hơn 
Bạn nào có nhiều kẹo hơn? Nhiều hơn bao nhiêu cái 
Ban gái có nhiều hơn bạn trai 3 cái kẹo. 
Bạn trai có ít hơn bạn gái 3 cái kẹo. 
2. Thực hành 
Bước 1: Dùng đồ dùng học tập thể hiện bạn 
 trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo. 
Bước 2: Viết phép tính theo mẫu 
THẢO LUẬN NHÓM 
THỰC HÀNH BÀI TẬP 
6 
- 
2 
= 
4 
4 
2 
- 
= 
2 
Bạn gái có nhiều hơn bạn trai 4 quyển vở. 
Bạn trai có ít hơn bạn gái 4 quyển vở 
Bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 ô tô. 
Bạn gái có ít hơn bạn trai 2 ô tô. 
LUYỆN TẬP 
Bài 1: 
Số quả chuối nhiều hơn số quả cam là......... quả 
Số quả cam ít hơn số quả cam là......... quả 
24 
24 
36 – 12 = 24 
Bài 1: 
Em ít hơn cô giáo......... tuổi. 
Cô giáo nhiều hơn em......... tuổi. 
22 
22 
29 – 7 = 22 
Bài 2: 
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN: 
Cả lớp thực hiện đo độ dài băng giấy tím và xanh. 
Hoàn thành bài tập vào vở. 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập. 
Thực hiện so sánh số lượng các đồ vật trong gia đình em. 
CẢM ƠN CÁC CON ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_4_nhieu_hon_hay_it_hon_bao_nhieu.pptx