Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ki-lô-gam - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ki-lô-gam - Năm học 2021-2022

12 kg + 23 kg = 35 kg

42 kg - 30 kg = 12 kg

45 kg + 20 kg = 65 kg

13 kg - 9 kg = 4 kg

9 kg + 7 kg = 16 kg

60 kg - 40 kg = 20 kg

Tổng số ki-lô-gam thóc của hai bao khóc là:

30 + 50 = 80 (kg)

Đáp số: 80 kg

 

pptx 11 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 36Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ki-lô-gam - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021 
Toán 
Bài Ki-lô-gam 
Bài 15: 
Ki-lô-gam 
Tiết 2 
Đ 
Đ 
Đ 
S 
Đ 
Tiết 3 
12 kg + 23 kg = 35 kg 
42 kg - 30 kg = 12 kg 
45 kg + 20 kg = 65 kg 
13 kg - 9 kg = 4 kg 
9 kg + 7 kg = 16 kg 
60 kg - 40 kg = 20 kg 
Tổng số ki-lô-gam thóc của hai bao khóc là: 
30 + 50 = 80 (kg) 
Đáp số: 80 kg 
CHÀO TẠM BIỆT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_ki_lo_gam_nam_hoc_2021_2022.pptx