Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I (Tiết 2) - Năm học 2021-2022 - Phan Thi Loan

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I (Tiết 2) - Năm học 2021-2022 - Phan Thi Loan

2. Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc:

Nguyễn Hiền

Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi

Xi-ôn-cốp-xki

Cao Bá Quát

Bạch Thái Bưởi

 M: Nguyễn Hiền rất có chí.

pptx 17 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 32Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I (Tiết 2) - Năm học 2021-2022 - Phan Thi Loan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾNG VIỆT 
LỚP 4A 
Ôn tập h ọc kì I 
(Tiết 2) 
NĂM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT GIO LINH 
 Giáo viên: Phan Thi Loan 
Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022 
Tiếng Việt: 
7 
2 
1 
3 
6 
5 
4 
1 . Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng 
2. Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc: 
Nguyễn Hiền 
Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi 
Xi-ôn-cốp-xki 
Cao Bá Quát 
Bạch Thái Bưởi 
 M: Nguyễn Hiền rất có chí. 
Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022 
Tiếng Việt: 
2. Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết. 
a. Nguyễn Hiền, đã thành đạt nhờ thông minh và ý chí vượt khó rất cao. 
b. Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã trở thành danh họa nổi tiếng nhờ khổ công rèn luyện. 
c. Xi-ôn-cốp-xki là người đầu tiên tìm cách bay vào vũ trụ. 
d. Cao Bá Quát rất kì công luyện viết chữ. 
e. Bạch Thái Bưởi là nhà kinh doanh tài ba, chí lớn. 
Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022 
Tiếng Việt: 
3. Em chọn thành ngữ, tục ngữ nào để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn: 
Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao? 
Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn? 
Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác? 
Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022 
Tiếng Việt: 
Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao ? 
- Có chí thì nên. 
- Có công mài sắt có ngày nên kim. 
- Người có chí thì nên 
 Nhà có nền thì vững. 
b) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn? 
 - Thua keo này, bày keo khác. 
 - Thất bại là mẹ thành công. 
 - Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. 
 - Lửa thử vàng, gian nan thử sức. 
c ) Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác? 
Ai ơi đã quyết thì hành 
Đã đan thì lận tròn vành mới thôi. 
Hãy lo bền chí câu cua 
Dù ai câu rùa câu chạch mặc ai. 
Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022 
Tiếng Việt: 
	 Em hãy đọc đoạn từ “Vào đời ... thì giờ chơi diều” trong bài tập đọc Ông Trạng thả diều (SGK trang 104) 
	 1. Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền. 
1 
Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022 
Tiếng Việt: 
2 
	 Em hãy đọc đoạn 3 từ “Bưởi mồ côi... nản chí” trong bài tập đọc “ Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi (SGK trang 115) 
	 1. Theo em, nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công? 
Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022 
Tiếng Việt: 
3 
	 Em hãy đọc đoạn 3 từ “Sau nhiều năm... Phục hưng” trong bài tập đọc V ẽ trứng (SGK trang 121) 
	 1. Theo em, những nguyên nhân nào khiến cho Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành họa sĩ nổi tiếng? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất? 
Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022 
Tiếng Việt: 
4 
	 Em hãy đọc đoạn 3 từ “Đúng là...vì sao” trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao (SGK trang 126) 
 Trả lời CH: 
 Nguyên nhân chính giúp Xi-ôn-cốp-xki thành công là gì? 
Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022 
Tiếng Việt: 
5 
	 Em hãy đọc đoạn 1 từ “Thuở đi học...sẵn lòng” trong bài tập đọc Văn hay chữ tốt (SGK trang 129) 
 Trả lời CH: 
 Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém? 
Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022 
Tiếng Việt: 
6 
	 Em hãy đọc đoạn 1 từ “Chiều chiều ...vì sao sớm” trong bài tập đọc Cánh diều tuổi thơ (SGK trang 146) 
 Trả lời CH: 
 Tác giả đã chọn những chi tiết nào để tả cánh diều? 
Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022 
Tiếng Việt: 
7 
	 Em hãy đọc thuộc lòng bài thơ Tuổi ngựa của Xuân Quỳnh 
 Trả lời CH: 
 Bạn nhỏ tuổi gì? Mẹ bảo tuổi ấy tính nết như thế nào? 
Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2022 
Tiếng Việt: 
CHóC 
THµNH 
 CHÀO CÁC CON! 
CÔNG 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_2_tuan_18_on_tap_cuoi_hoc_ki_i_tiet.pptx