Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I (Tiết 2) - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I (Tiết 2) - Năm học 2021-2022

 Em hãy đọc đoạn 1,2 hoặc 3,4 từ trong bài tập đọc Vẽ trứng (SGK trang 31)

Trả lời câu hỏi :

1. Thầy Vê-rô-ki-ô cho học trò vẽ trứng để làm gì ?

2. Theo em, những nguyên nhân nào khiến cho Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành họa sĩ nổi tiếng? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất?

 

pptx 19 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I (Tiết 2) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP CUỐI HK I 
(TIẾT 2) 
Tiếng Việt 
Thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 
7 
2 
1 
3 
6 
5 
4 
	 Em hãy đọc đoạn từ 1,2 hoặc 3,4 trong bài tập đọc Ông Trạng thả diều (SGK trang 4) 
Trả lời câu hỏi : 
1 . Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền. 
2. Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào ? 
1 
2 
	 Em hãy đọc đoạn 1,2 hoặc 3 từ “Bạch Thái Bưởi  Trưng Nhị” trong bài tập đọc “ Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi (SGK trang 24) 
Trả lời câu hỏi : 
1. Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì ? 
 2. Theo em, nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công? 
 3. Người như thế nào được gọi là bậc anh hùng kinh tế ? 
3 
	 Em hãy đọc đoạn 1,2 hoặc 3,4 từ trong bài tập đọc V ẽ trứng (SGK trang 31) 
Trả lời câu hỏi : 
1. Thầy Vê-rô-ki-ô cho học trò vẽ trứng để làm gì ? 
2 . Theo em, những nguyên nhân nào khiến cho Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành họa sĩ nổi tiếng? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất? 
4 
	 Em hãy đọc đoạn 1,2 hoặc 3 từ trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao (SGK trang 41) 
 Trả lời câu hỏi : 
1 . Ước mơ thưở nhỏ đã gợi ý cho ông thiết kế những gì ? 
2. Nguyên nhân chính giúp Xi-ôn-cốp-xki thành công là gì? 
5 
	 Em hãy đọc đoạn 1 hoặc 2,3 từ trong bài tập đọc Văn hay chữ tốt (SGK trang 48) 
 Trả lời câu hỏi : 
 1. Sự việc gì xảy ra làm Cao Bá Quát vô cùng ân hận? 
2. Tìm các chi tiết cho thấy Cao Bá Quát quyết chí luyện chữ ? 
6 
	 Em hãy đọc đoạn 1 hoặc 2 trong bài tập đọc Cánh diều tuổi thơ (SGK trang 78) 
 Trả lời câu hỏi : 
 1. Tác giả đã chọn những chi tiết nào để tả cánh diều? 
 2. Qua các câu mở bài và kết bài tác giả muốn nói điều gì về cánh diều tuổi thơ ? 
7 
	 Em hãy đọc thuộc lòng bài thơ Tuổi ngựa của Xuân Quỳnh (SGK trang 84) 
Trả lời câu hỏi : 
 * Ngựa con theo ngọn gió rong chơi ở những đâu? 
8 
	 Em hãy đọc thuộc lòng bài thơ Tuổi ngựa của Xuân Quỳnh (SGK trang 84) 
Trả lời câu hỏi : 
* Điều gì hấp dẫn ngựa con trên những cánh đồng hoa ? 
4. Đặt câu tiếp sức để nhận xét về các nhân vật trong các bài tập đọc : 
Nguyễn Hiền 
Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi 
Xi-ôn-cốp-xki 
Cao Bá Quát 
Bạch Thái Bưởi 
 M : Nguyễn Hiền rất có chí. 
A. Hoạt động thực hành : 
5 . Em chọn thành ngữ, tục ngữ nào để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn: 
Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao 
Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn 
Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác 
A. Hoạt động thực hành : 
Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao 
- Có chí thì nên. 
- Có công mài sắt có ngày nên kim. 
- Người có chí thì nên 
 Nhà có nền thì vững. 
b) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn 
 - Thua keo này, bày keo khác. 
 - Thất bại là mẹ thành công. 
 - Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. 
 - Lửa thử vàng, gian nan thử sức. 
c ) Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác 
Ai ơi đã quyết thì hành 
Đã đan thì lận tròn vành mới thôi. 
Hãy lo bền chí câu cua 
Dù ai câu rùa câu chạch mặc ai. 
Vận dụng 
Ôn tập các bài tập đọc; ôn cấu tạo bài văn miêu tả 
Luyện viết mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng cho bài văn tả một đồ dùng học tập. 
Vận dụng -Qua bài học giúp em ôn tập kiến thức gì?- Khuyên chúng ta điều gì? 
Chúc các em 
Ôn tập và thi tốt nhé ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_2_tuan_18_on_tap_cuoi_hoc_ki_i_tiet.pptx