Bài giảng Tập đọc Lớp 2 - Bài: Mùa xuân đến - Năm học 2020-2021

Bài giảng Tập đọc Lớp 2 - Bài: Mùa xuân đến - Năm học 2020-2021

- Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy.

- Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới.

 

ppt 21 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 29Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 2 - Bài: Mùa xuân đến - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiếng Việt  Bài 20C: Bốn mùa của em . 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
 Tiếng Việt  Mùa xuân đến 
Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. 
 Bầu trời ngày thêm 
 Nắng vàng ngày càng 
 rực rỡ. 
nảy lộc. 
Rồi vườn cây ra hoa. 
 Hoa bưởi 
Hoa nhãn 
Hoa cau thoảng qua. 
Vườn cây lại đầy tiếng chim và 
nảy lộc. 
Những thím chích chòe nhanh nhảu. 
Những chú 
 khướu 
Những anh chào mào đỏm 
Những bác cu gáy trầm ngâm. 
Chú chim sâu vui cùng vườn cây và các loài chim bạn. 
Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng, 
biết nở cuối đông để báo 
NGUYỄN KIÊN 
lắm điều. 
dáng. 
xanh. 
Vườn cây lại đâm chồi, 
nồng nàn. 
ngọt. 
bóng chim bay nhảy. 
trước mùa xuân tới. 
 rực rỡ. 
nồng nàn. 
 khướu 
lắm điều. 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
 - rực rỡ, nảy lộc, nồng nàn 
Mùa xuân đến 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
 - khướu, lắm điều 
- Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. 
- Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng , biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới. 
 còn mãi sáng ngời 
cánh hoa mận trắng 
cánh hoa mận trắng 
 còn mãi sáng ngời 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
 - rực rỡ 
Mùa xuân đến 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
- nảy lộc 
- nồng nàn 
 - khướu 
- lắm điều 
- Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. 
- Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới. 
 còn mãi sáng ngời 
cánh hoa mận trắng 
- khướu 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
Tiếng Việt  Mùa xuân đến 
Khướu 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
 Mùa xuân đến 
Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. 
 Bầu trời ngày thêm 
 Nắng vàng ngày càng 
 rực rỡ. 
nảy lộc. 
Rồi vườn cây ra hoa. 
 Hoa bưởi 
Hoa nhãn 
Hoa cau thoảng qua. 
Vườn cây lại đầy tiếng chim và 
nảy lộc. 
Những thím chích chòe nhanh nhảu. 
Những chú 
 khướu 
Những anh chào mào đỏm 
Những bác cu gáy trầm ngâm. 
Chú chim sâu vui cùng vườn cây và các loài chim bạn. 
Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng, 
biết nở cuối đông để báo 
NGUYỄN KIÊN 
lắm điều. 
dáng. 
xanh. 
Vườn cây lại đâm chồi, 
nồng nàn. 
ngọt. 
bóng chim bay nhảy. 
trước mùa xuân tới. 
 rực rỡ. 
nồng nàn. 
 khướu 
lắm điều. 
1. 
2. 
3. 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
 - rực rỡ 
Mùa xuân đến 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
- nảy lộc 
- nồng nàn 
 - khướu 
- lắm điều 
- Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. 
- Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới. 
 còn mãi sáng ngời 
cánh hoa mận trắng 
 - mận 
- khướu 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
 Mùa xuân đến 
Hoa mận 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
 Mùa xuân đến 
Quả mận 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
 Tiếng Việt 
 - rực rỡ 
Mùa xuân đến 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
- nảy lộc 
- nồng nàn 
 - khướu 
- lắm điều 
- Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. 
- Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới. 
 còn mãi sáng ngời 
cánh hoa mận trắng 
 - mận 
- khướu 
 - nồng nàn 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
 Mùa xuân đến 
Hoa bưởi 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
 Mùa xuân đến 
Hoa nhãn 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
Mùa xuân đến 
Hoa cau 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
 - rực rỡ 
Mùa xuân đến 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
- nảy lộc 
- nồng nàn 
 - khướu 
- lắm điều 
- Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. 
- Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới. 
 còn mãi sáng ngời 
cánh hoa mận trắng 
 - mận 
 - nồng nàn 
- khướu 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
 Mùa xuân đến 
Chích choè 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
 Mùa xuân đến 
Cu gáy 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
 - rực rỡ 
Mùa xuân đến 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
- nảy lộc 
- nồng nàn 
 - khướu 
- lắm điều 
- Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. 
- Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới. 
 còn mãi sáng ngời 
cánh hoa mận trắng 
 - mận 
 - nồng nàn 
 - trầm ngâm 
- khướu 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
 Mùa xuân đến 
Chào mào 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
Mùa xuân đến 
 Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời m thêm xanh . Nắng vàng ngày càng rực rỡ . Vườn cây lại đâm chồi , nảy lộc . Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn . Hoa nhãn ngọt . Hoa cau thoảng qua . 
ngày 
thêm xanh 
ngày càng rực rỡ 
đâm chồi 
nảy lộc 
nồng nàn 
ngọt 
thoảng qua 
ngày 
thêm xanh 
ngày càng rực rỡ 
đâm chồi 
nảy lộc 
nồng nàn 
ngọt 
thoảng qua 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 
 - rực rỡ 
Mùa xuân đến 
Luyện đọc 
Tìm hiểu bài 
- nảy lộc 
- nồng nàn 
 - khướu 
- lắm điều 
- Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. 
- Nhưng trong trí thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới. 
 còn mãi sáng ngời 
cánh hoa mận trắng 
 - mận 
 - nồng nàn 
 - đỏm dáng 
 - trầm ngâm 
- khướu 
 Nội dung: Bài văn ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân. Mùa xuân đến làm cho cảnh sắc thiên nhiên thay đổi, trở nên tươi đẹp hơn. 
 Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021. 
Tiếng Việt 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_2_bai_mua_xuan_den_nam_hoc_2020_2021.ppt