Bài giảng Mĩ thuật Lớp 2 - Bài 2: Màu đậm, màu nhạt

Bài giảng Mĩ thuật Lớp 2 - Bài 2: Màu đậm, màu nhạt

Nhiệm vụ của em:

- Sử dụng giấy màu đậm, màu nhạt để xé hoặc cắt dán tạo sản phẩm theo ý thích.

- Em quan sát bạn thực hành và chia sẻ, trao đổi với bạn.

3. Cảm nhận, chia sẻ

- Em đã tạo được hình ảnh gì?

- Màu nào đậm, màu nào nhạt trên sản phẩm của em?

- Em kể tên những hình ảnh đã tạo được của các bạn trong nhóm, trong lớp.

 

pptx 18 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 133Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mĩ thuật Lớp 2 - Bài 2: Màu đậm, màu nhạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 1 
1. Quan sát, nhận biết 
1. Thực hành, sáng tạo 
Nhiệm vụ của em: 
- Sử dụng giấy màu đậm, màu nhạt để xé hoặc cắt dán tạo sản phẩm theo ý thích. 
- Em quan sát bạn thực hành và chia sẻ, trao đổi với bạn. 
3. Cảm nhận, chia sẻ 
- Em đã tạo được hình ảnh gì? 
- Màu nào đậm, màu nào nhạt trên sản phẩm của em? 
- Em kể tên những hình ảnh đã tạo được của các bạn trong nhóm, trong lớp. 
TIẾT 2 
1. QUAN SÁT, NHẬN BIẾT 
 2. Thực hành, sáng tạo 
- Chúng mình cùng tạo sản phẩm có màu đậm, màu nhạt bằng cách xé hoặc cắt dán. 
- Em có thể sử dụng sản phẩm đã tạo được ở tiết 1 để tạo sản phẩm nhóm. 
- Em cùng bạn có thể vẽ bức tranh có màu đậm, màu nhạt theo ý thích. 
3. Cảm nhận, chia sẻ 
- Em cùng bạn đã tạo được sản phẩm có những hình ảnh gì? 
- Hình ảnh, chi tiết nào có màu đậm, màu nhạt trên sản phẩm của nhóm em. 
- Em thích sản phẩm của nhóm nào nhất, vì sao? 
Chúng mình hãy chuẩn bị học bài 3 
- Xem bài 3: Cùng học vui với nét (trang 12, SGK) 
- Chuẩn bị: Vỏ thực hành, giấy màu, bìa giấy, đất nặn 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mi_thuat_lop_2_bai_2_mau_dam_mau_nhat.pptx