Bài giảng Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất Câu kiểu Ai thế nào ? Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về vật nuôi

Bài giảng Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất Câu kiểu Ai thế nào ? Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về vật nuôi

Bạn An là người tốt.

Bé Nga ngoan lắm.

Chiếc áo rất trắng.

Cây cau này cao ghê.

Tay bố em rất khỏe.

 

ppt 13 trang Người đăng duongtran Lượt xem 11291Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất Câu kiểu Ai thế nào ? Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về vật nuôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG TIỂU HỌC B THỌ NGHIỆP LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2Cô giáo Nguyễn Ngọc Châu Người thực hiện:Thứ bảy ngày 3 tháng 12 năm 2011 Luyên từ và câu 1- Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :tốt , ngoan , nhanh , trắng , cao , khỏe tốt - xấuThứ bảy ngày 3 tháng 12 năm 2011 Luyên từ và câu 1- Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :tốt , ngoan , nhanh , trắng , cao , khỏe M : tốt- xấungoan - hư ( bướng bỉnh)nhanh - chậm ( chậm chạp)trắng - đen ( đen sì)cao - thấp ( lùn)khỏe - yếuThứ bảy ngày 3 tháng 12 năm 2011 Luyên từ và câu Từ chỉ tính chất Câu kiểu Ai thế nào ? Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về vật nuôi Thứ bảy ngày 3 tháng 12 năm 2011 Luyên từ và câu Từ chỉ tính chất Câu kiểu Ai thế nào ? Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về vật nuôi Chú mèo ấy rất ngoan .Ai ( cái gì , con gì )thế nào ?Thứ bảy ngày 3 tháng 12 năm 2011 Luyên từ và câu Từ chỉ tính chất Câu kiểu Ai thế nào ? Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về vật nuôi 2- Chọn một cặp từ trái nghĩa ở bài tập 1 , đặt câu với mỗi từ trái nghĩa đó . Ai ( cái gì , con gì ) thế nào ? M : Chú mèo ấy rất ngoan .Thứ bảy ngày 3 tháng 12 năm 2011 Luyên từ và câu Từ chỉ tính chất Câu kiểu Ai thế nào ? Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về vật nuôi Thứ bảy ngày 3 tháng 12 năm 2011 Luyên từ và câu Từ chỉ tính chất Câu kiểu Ai thế nào ? Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về vật nuôi ngoan - hư nhanh - chậm trắng - đen cao - thấp khỏe - yếuThứ bảy ngày 3 tháng 12 năm 2011 Luyên từ và câu Từ chỉ tính chất Câu kiểu Ai thế nào ? Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về vật nuôi Bạn An là người tốt.Bé Nga ngoan lắm.Chiếc áo rất trắng.Cây cau này cao ghê.Tay bố em rất khỏe.Con chuột này thật xấu.Con cún rất hư.Tóc bạn Hùng rất đen.Chiếc bàn ấy quá thấp.Răng ông em yếu hơn trước3- Viết tên các con vật trong tranh :1234567891012345678910gà trốngvịtNgan(vịt xiêm)ngỗngBồ câudêcừuthỏBò , bêtrâuThứ bảy ngày 3 tháng 12 năm 2011 Luyên từ và câu Từ chỉ tính chất Câu kiểu Ai thế nào ? Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về vật nuôi Xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo và các em học sinhkÝnh chóc søc khoÎ c¸c thÇy c« gi¸oxin ch©n thµnh c¶m ¬n

Tài liệu đính kèm:

  • pptLTVC Lop 2 -chau.ppt