Thiết kế bài dạy môn học lớp 2 - Năm 2011 - 2012 - Tuần 9

Thiết kế bài dạy môn học lớp 2 - Năm 2011 - 2012 - Tuần 9

LUYỆN TIẾNG VIỆT

 Luyện: Ôn tập và kiểm tra giữa HKI tiết 1

A. Mục tiêu:

- Đọc đúng rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (phát âm rõ, tấc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn(hoặc bài) thơ đã học.

- Bước đầu thuộc bảng chữ cái(BT2).

B. Đồ dùng dạy học :

- Phiếu viết tên các bài tập đọc.

C. Các hoạt động dạy học :

I. KTBC : HS lên bảng đọc thuộc bảng chữ cái.

II. Bài mới :

1. GTB.

2. HD nội dung : Vở bài tập tiếng việt và quyển Luyện từ và câu trang 31.

 Bài 1: KT tập đọc :

- GV cho HS lên bốc thăm, sau đó chuẩn bị 2 phút.

- GV cho HS đọc và kết hợp hỏi nội dung bài.

 Bài 2: Đọc thuộc lòng bảng chữ cái

- GV cho HS nhẩm thuộc lòng theo nhóm.

- 2,3 HS lên bảng đọc thuộc bảng chữ cái.

III. Củng cố, dặn dò :

- Nhận xét, đánh giá giờ học.

- HS về nhà ôn bài để chuẩn bị kiểm tra GHKI.

 

doc 8 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 26/12/2019 Lượt xem 53Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy môn học lớp 2 - Năm 2011 - 2012 - Tuần 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011
Tiết 1,2,3 GV bộ môn dạy
*************************************************
Luyện tiếng việt
 Luyện: Ôn tập và kiểm tra giữa HKI tiết 1
A. Mục tiêu:
- Đọc đúng rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (phát âm rõ, tấc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn(hoặc bài) thơ đã học.
- Bước đầu thuộc bảng chữ cái(BT2).. 
B. Đồ dùng dạy học :
- Phiếu viết tên các bài tập đọc.
C. Các hoạt động dạy học :
I. KTBC : HS lên bảng đọc thuộc bảng chữ cái.
II. Bài mới :
1. GTB.
2. HD nội dung : Vở bài tập tiếng việt và quyển Luyện từ và câu trang 31.
 Bài 1: KT tập đọc : 
- GV cho HS lên bốc thăm, sau đó chuẩn bị 2 phút.
- GV cho HS đọc và kết hợp hỏi nội dung bài.
 Bài 2: Đọc thuộc lòng bảng chữ cái
- GV cho HS nhẩm thuộc lòng theo nhóm.
- 2,3 HS lên bảng đọc thuộc bảng chữ cái.
III. Củng cố, dặn dò :
- Nhận xét, đánh giá giờ học.
- HS về nhà ôn bài để chuẩn bị kiểm tra GHKI.
*************************************************************************************
Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2011
Luyện toán
Luyện Lít 
A. Mục tiêu :
- Củng cố dạng toán có liên quan đến đơn vị đo là lít.
-Củng cố thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vị lít.
 - Củng cố cách sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu.
 - Củng cố cách giải toán có liên quan đến đơn vị lít và Biết cách đong 1lít nước.
B. Các hoạt động dạy học :
I. ổn định tổ chức :
II. KTBC :
- HS lên bảng thực hiện tính : 26 l + 14 l =? , 36 l + 25 l =?
III. Bài mới :
1. GTB .
2. HD học sinh làm BT :
Bài 1 : Tính (đặt tính làm bảng con)
36 l + 44 l = 36 l + 57 l = 
46 l + 29 l = 56 l + 18 l =
Bài 2 : Tính (Làm bảng con, trình bày theo 2 bước)
a. 36 l + 47 l - 32 l = b. 78 l -42 l + 36 l =
 	 78 l - 32 l + 28 l = 97 l - 41 l + 29 l = 
Bai3:Tìm x biết(làm bảng con)
 35 + x = 81 27 + x = 60 x + 3 = 10 x + 23 = 41
Bài 4 : (1 em lên bảng làm, lớp làm vở) Thùng thứ nhất đựng 46 l nước mắm. Thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất là 28 l nước mắm. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít nước mắm?
Bài 5 : (1 em lên bảng làm, lớp làm vở)Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
 Can to đựng 26 l, can to nhiều hơn can nhỏ 3 l . Hỏi can nhỏ đựng bao nhiêu lít?
 A. 29 l C. 23 l 
 B. 23 l D. 29l
Bài 6:Trong hình sau: (1 em lên bảng làm, lớp làm vở) A E B
 Có.....tam giác đó là:...................................
 ...................................................................
 Có......tứ giác đó là:...................................
 .....................................................................
 IV. Củng cố, dặn dò : D G C
Nhận xét , đánh giá giờ học .
Dặn chuẩn bị bài tiết sau.
**************************************************
Luyện tiếng việt
 Luyện: Ôn tập và kiểm tra giữa HKI tiết 2, 3
A. Mục tiêu:
- Đọc đúng rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (phát âm rõ, tấc độ đọc khoảng 35 tiếng/phút). Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn(hoặc bài) thơ đã học.
- Bước đầu thuộc bảng chữ cái(BT2). Nhận biết và tìm được một số từ chỉ sự vật(BT3, BT4). 
- Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì? (BT2).
- Biết xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ cái (BT3).
B. Đồ dùng dạy học :
- Phiếu viết tên các bài tập đọc.
C. Các hoạt động dạy học :
I. KTBC : HS lên bảng đọc thuộc bảng chữ cái.
II. Bài mới :
1. GTB.
2. HD nội dung : Vở bài tập tiếng việt và quyển Luyện từ và câu trang 30, 31.
 Bài 1: KT tập đọc : 
- GV cho HS lên bốc thăm, sau đó chuẩn bị 2 phút.
- GV cho HS đọc và kết hợp hỏi nội dung bài.
 Bài 2: Đọc thuộc lòng bảng chữ cái
- GV cho HS nhẩm thuộc lòng theo nhóm.
- 2,3 HS lên bảng đọc thuộc bảng chữ cái.
 Bài 3: Xếp từ đã cho vào ô thích hợp trong bảng.
- GV cho HS đọc YC.
- Phát phiếu học tập có nội dung nh SGK. HS làm bài theo nhóm.
- Các nhóm dán bài lên bảng.Cả lớp và GV nhận xét.
- Củng cố cho HS về các từ chỉ sự vật.
 Bài 4: Tìm thêm các từ có thể xếp vào các ô trong bảng.
- GV hướng dẫn tương tự bài 3. 
- Giúp HS củng cố về các từ chỉ sự vật.
 Bài 5 : Đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) - là gì?
- 1 HS đọc yêu cầu.
- GV mở bảng phụ trình bày sẵn mẫu câu.
- 1,2 HS khá giỏi làm mẫu.
- HS suy nghĩ và tự đặt câu. HS tiếp nối đọc câu mình đặt được 
- Củng cố cho HS kĩ năng đặt câu theo mẫu Ai là gì?
III. Củng cố, dặn dò :
- Nhận xét, đánh giá giờ học.
- HS về nhà ôn bài để chuẩn bịi kiểm tra GHKI.
*******************************************************************************
Thứ tư ngày26 tháng 10 năm 2011
Luyện toán
Luyện tập chung
A. Mục tiêu :
 - Củng cố cách thực hiện phép cộng với các dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg,l.
 - Củng cố số hạng,tổng.
 - Củng cố cách giải bài toán với một phép cộng. 
B. Các hoạt động dạy học :
I. KTBC :- HS lên bảng viết kí hiệu kg, l.
II. Bài mới :
1. G TB.
2. HD học sinh luyện tập. HS làm bài trong vở BT toán trang 45.
Bài 1:- HS thực hành làm bảng con .
- Rèn kĩ năng tính toán(tính có nhớ).
Bài 2 :- HS quan sát hình vẽ trong SGK .
- HS tự nêu bài toán và cách giải.
- HS nêu miệng kết quả.( 45kg, 45l).
Bài 3:
- GV treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài.
- GV cho HS tìm hiểu cấu tạo của bảng.
- 5 HS lên bảng điền kết quả, dưới lớp làm nháp.
- Cả lớp cùng KT kết quả.
Bài 4 : 
- GV cho HS phân tích nội dung sơ đồ tóm tắt.
 - Bài toán cho biết gì? - Lần đầu bán 45kg gạo, lần hai bán 
 38kggạo.
- Bài toán hỏi gì? - Cả hai lần bán bao nhiêu kg gạo.
- 1 HS lên bảng làm bài.
- Củng cố cho HS về cách giải bài toán đơn.
Bài 5:- GV cho HS quan sát hình vẽ .
- HS nêu đáp án.
- GV hướng dẫn để HS làm quen với dạng toán trắc nghiệm.
III. Củng cố, dặn dò :
- Nhận xét giờ học.
- HS về nhà làm lại bài vài vở.
************************************************
Luyện tiếng việt 
Luyện ôn tập và KT giữa HKI . tiết 4;5
A. Mục tiêu :
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết1.
- Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật(BT2,BT3).
- Nghe- viết chính xác, trình bày đúng bài CT Cân voi(BT2); tấc độ viết khoảng35 chữ/15 phút.
 - HS khá: viết đúng, rõ ràng bài CT(tấc độ trên 35 chữ/15 phút)
B. Đồ dùng dạy học :
- Phiếu ghi tên các bài tập đọc.
C. Các hoạt động dạy học :
I. KTBC :- HS lên bảng kể tên các hoạt động của HS .
II. Bài mới :
1. G TB.
2. KT tập đọc : 
KT 7,8 em ( thực hiện như tiết 1)
3. Thực hành làm BT: HS làm bài trong vở BT tiếng việt và quyển luyện từ và câu trang 32. 
Bài 2 :- HS đọc yêu cầu.
- HS đọc lại bài : Làm việc thật là vui.
- Thảo luận theo nhóm : Tìm các từ chỉ hoạt động của mỗi người, mỗi vật trong bài.
- Các nhóm báo cáo kết quả .
- GV treo bảng phụ đã ghi sẵn lời giải.
- Củng cố cho HS các từ về hoạt động của người, sự vật .
Bài 3 :- GV cho HS thực hành đặt câu dựa vào cách viết của bài văn trên
GV gợi ý HS cần dựa vào tác dụng của mỗi vật, đồ vật, loài hoa để đặt câu cho đúng và hay.
3. Viết chính tả :
- GV đọc bài chính tả 1 lượt, HS đọc lại.
-? Bài viết ca ngợi ai?
- HS nhận xét chính tả.
- Viết những chữ khó viết trong bài.
- HS nhận xét chính tả.
- GV đọc, HS viết bài.
- HS kiểm tra chéo bài nhau.
- GV chấm bài.
III. Củng cố, dặn dò :
- Nhận xét giờ học.
- HS về nhà học bài.
*******************************************************************************
Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011
Luyện toán
Ôn luyện và kiểm tra giữa học kì I
A. Mục tiêu :
 - Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg,l.
 - Biết số hạng,tổng.
 - Biết giải bài toán dạng nhiều hơn. 
 B. Các hoạt động dạy học :
I. KTBC :- HS lên bảng viết kí hiệu kg, l.
II. Bài mới :
1. G TB.
2. HD học sinh luyện tập HS làm bài trong vở bài tập toán bài “Tự kiểm tra”trang 46.
 Bài 1: Đặt tính rồi tính:
 36 + 25 49 + 24 37 + 36 8 + 28
 Bài 2: Một cửa hàng lần đầu bán được 28 kg đường, lần sau bán được nhiều hơn lần đầu 13 kg đường. Hỏi lần sau cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg đường?
 Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:
 4 1 8 2
 + 6 + 4 + 6
2. HD HS làm bài trong vở BT toán nâng cao trang 47, 48: (Làm bài vào vở, 2 em làm trên bảng mỗi em làm một bài) 
Bài 1: Giải bài toán theo tóm tắt sau.
 Gạo có : 26 kg
Ngô, nhiều hơn : 19 kg
Ngô có :..kg?
Bài 2:Giải bài toán theo tóm tắt sau.
 Thùng có : 26 l dầu
Can ít hơn thùng : 12 l dầu
Can có : ..l dầu? 
3. Củng cố dặn dò:
 - Nhận xét tiết học
 - Dặn chuẩn bị bài tiết sau.
************************************
Luyện tiếng việt
Luyện. Ôn tập và kiểm tra giữa HKI tiết 6,7
A. Mục tiêu :
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết1.
- Trả lời được câu hỏi về nội dung tranh (BT2)
 - Biết cách nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp tình huống cụ thể(BT2); đặt được dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mẩu chuyện (BT3).
.B. Đồ dùng dạy học : Phiếu ghi tên các bài tập đọc.
C. Các hoạt động dạy học:
I. KTBC :
 2 HS lên bảng viết , dưới lớp viết giấy nháp : Lương Thế Vinh, Trung Hoa.
II. Bài mới:
1. G TB.
2. KT lấy điểm đọc (10,12 em, hình thức như tiết 1. 2. KT lấy điểm đọc .
 - GV cho HS lên bốc thăm, sau đó chuẩn bị 2,3 phút.
- HS lên bảng đọc, GV kết hợp hỏi thêm nội dung.
3. Bài tập : Làm bài trong vở bài tập tiếng việt và bài tập luyện từ và câu trang 32:
 Bài 2 : - GV cho HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm đôi.
- Các nhóm lên bảng thực hành luyện nói.
- GV nghe và sửa sai nếu các em cha nói đúng lời cảm ơn, xin lỗi.
Bài 3 :- GV treo bảng phụ ghi nội dung bài.
- HS nhẩm đọc và quan sát dấu hiệu để điền dấu cho đúng.
- GV cho HS nêu được vì sao đặt dấu chấm, dấu phẩy.
Bài 4:- HS đọc yêu cầu.
- HS quan sát tranh, đọc từng câu hỏi trong VBT.
- GV cho 1,2 HS lên bảng mẫu.
- HS thảo luận nhóm.
- Các nhóm lần lượt lên bảng trả lời câu hỏi.
* GV lu ý để HS trả lời bằng nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn đúng trọng tâm.
- GV hướng dẫn HS kết hợp câu trả lời thành một câu chuyện.
III. Củng cố, dặn dò :
- Nhận xét giờ học.
- HS về nhà ôn bài.chuẩn bị kiểm tra GHKI
*******************************************************************************
Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2011
Luyện tiếng việt
Luyện. Ôn tập và kiểm tra giữa HKI tiết 8
A. Mục tiêu :
 - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết1.
 - Biết cách tra mục lục sách (BT2); nói đúng lời mời, nhờ, đề nghị theo tình huống cụ thể (BT3).
B.Đồ dùng dạy học :- Phiếu ghi các bài học thuộc lòng .
C.Các hoạt động dạy học :
I.Kiểm tra bài cũ :- HS nêu tác dụng của dấu chấm và dấu phẩy trong câu .
II.Bài mới :
1.GTB :
2. KT đọc thuộc lòng (10,12 em) thực hiện như tiết 6 .
3.Bài tập : Làm bài trong vở bài tập tiếng việt và luyện từ và câu. Trang 32.
Bài 3 :(miệng) :
- GV cho HS mở phần mục lục, tìm tuần 8, đọc các phần trong tuần.
- HS lần lượt báo cáo kết quả : nêu tên tuần, chủ điểm, môn, nội dung(tên bài), trang.
Bài 4 :(viêt) - HS đọc yêu cầu.
- GV giúp HS tự ghi ra giấy lời mời, nhờ, đề nghị phù hợp với 3 tình huống đã nêu.
- HS đọc bài làm.
- GV nghe và nhận xét, sửa sai nếu có.
- GV nhắc nhở HS biết áp dụng vào cuộc sống thể hiện được là con người văn minh lịch sự.
III. Củng cố, dặn dò :
- Nhận xét giờ học.
- HS về nhà xem lại bài, chuẩn bị giờ sau kiểm tra.
***************************************************
Toán
 tiết 43: Tìm một số hạng trong một tổng ( tr 45 )
A.Mục tiêu :
 - Biết tìm x trong bài tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số có không quá 2 chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính.
 - Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.
 - Biết giải bài toán có một phép trừ.
 - HS khá i: Củng cố cho HS về cách giải bài toán đơn.
B. Các hoạt động dạy học :
I. KTBC : HS lên bảng thực hiện phép cộng :
II. Bài mới :
 Thực hành : HD nội dung :Hướng dẫn hs làm bài trong vở BTtoán tập 1- trang 47.
 Bài 1 :- HS thực hành làm bảng con .
- Rèn kĩ năng tìm số hạng cha biết trong một tổng.
Bài 2 : - GV treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài.
- HS quan sát, GV làm mẫu.
- HS nêu miệng kết quả, GV hỏi cách làm.
Bài 3 : - HS đọc đề bài.
- GV cho HS phân tích đề.
 - GV hướng dẫn HS giải bài toán.
- 1 HS lên bảng làm bài.
- Củng cố cho HS về cách giải bài toán đơn.
III. Củng cố dặn dò :
- Nhận xét giờ học .
- HS về nhà làm BT.
****************************************
 Tiếng việt 
 Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I (Tiết9; 10 Kiểm tra đọc, viết- tr 74 )
I. Mục đích yêu cầu:
- Kiểm tra (Đọc ,Viết) theo mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kĩ năng giữa học kì I (nêu ở tiết1, Ôn tập). 
- Nghe- viết chính xác bài CT(tấc độ viết khoảng 35 chữ/15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày sạch sẽ, đúng hình thức thơ (hoặc văn xuôi).
- Viết được một đoạn kể ngắn (từ 3 đến 5 câu) theo câu hỏi gợi ý, nói về chủ điểm nhà 
trường.
II. Chuẩn bị:Giáo viên phô tô đề trong SGK trang 75 cho HS làm bài
III. Các hoạt động dạy học:
 HS làm bài trong vở BT tiếng việt và Bài tập trong quyển Luyệ từ và câu 33.
 1. GV phát đề KT cho HS làm.
 2. HS làm bài- Thu bài chấm
 3. củng cố dặn dò:
 - Nhận xét tiết KT
 - Dặn chuẩn bị tiết học sau.
*******************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 9.doc