Thiết kế bài dạy môn học khối 2 - Tuần dạy 35 năm 2011

Thiết kế bài dạy môn học khối 2 - Tuần dạy 35 năm 2011

Tiếng Việt

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (tiết 1)

I. Mục tiêu

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc.)

- Biết thay thế cụm từ khi nào bằng các cụm bao giờ, lúc nào, mấy giờ trong các câu ở BT2; ngắt đoạn văn cho trước thành 5 câu rõ ý ( BT3)

II. Đồ dùng dạy học

- GV: SGK, Phiếu ghi tên sẵn các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34. Bảng phụ BT2

- HS: SGK

 

doc 13 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 28/12/2019 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy môn học khối 2 - Tuần dạy 35 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư, ngày 04 tháng 5 năm 2011
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (tiết 1)
I. Mục tiêu
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc.) 
- Biết thay thế cụm từ khi nào bằng các cụm bao giờ, lúc nào, mấy giờ trong các câu ở BT2; ngắt đoạn văn cho trước thành 5 câu rõ ý ( BT3)
II. Đồ dùng dạy học
- GV: SGK, Phiếu ghi tên sẵn các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34. Bảng phụ BT2
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: Đàn bê của anh Hồ Giáo
 - Gọi 2 HS đọc bài và TLCH
2. Bài mới: GV giới thiệu bài
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc và HTL
* Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc.
- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.
- GV nhận xét, phê điểm
* Cho HS luyện đọc thêm bài: Bạn có biết?
Hoạt động 2: HD làm bài tập
* Bài 2
- Yêu cầu HS suy nghĩ để thay cụm từ khi nào trong câu trên bằng một từ khác.
- Yêu cầu HS làm bài theo cặp, sau đó gọi một số HS trình bày trước lớp.
* Bài 3.
- Cho HS làm vào vở
- Gọi 1 số HS đọc bài trước lớp (đọc cả dấu câu).
- Nhận xét, chốt ý đúng
3. Củng cố, dặn dò 
- Dặn HS về nhà ôn lại kiến thức về mẫu câu hỏi Khi nào? Và cách dùng dấu chấm câu.
- Chuẩn bị: Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (Tiết 2)
- 2 HS đọc và TLCH
- Từng HS bốc thăm bài, chuẩn bị.
- 5 - 6 HS đọc và trả lời câu hỏi.
- HS K,G đọc tương đối lưu loát các bài TĐ từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc trên 50 tiếng/ phút)
- HS thảo luận nhóm đôi
- Đại diện trình bày
- HS làm vào vở
- 5- 6 HS đọc bài
* Rút kinh nghiệm: ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................
1
 Tiếng Việt
 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (tiết2)
I. Mục tiêu
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc.) 
- Tìm được vài từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ, đặt được câu với 1 từ chỉ màu sắc tìm được (BT2, BT3).
- Đặt được câu hỏi có cụm từ khi nào (2 trong số 4 câu ở BT4)
 II. Đồ dùng dạy học
- GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34. Bảng chép sẵn bài thơ trong bài tập 2.
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới: GV giới thiệu bài
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc và HTL
* Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc.
- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.
- GV nhận xét, phê điểm
* Cho HS luyện đọc thêm bài: Cậu bé và cây si già
Hoạt động 2: HD làm bài tập
* Bài 2
- Cho HS làm vào SGK
- Gọi 2 HS lên bảng làm
- Nhận xét, chốt ý đúng
* Bài 3.
- Cho HS nêu miệng lần lượt
- Nhận xét, chốt ý đúng
* Bài 4.
- Cho HS nêu miệng
- Yêu cầu HS đặt 2 trong 4 câu
3. Củng cố, dặn dò 
- Dặn HS về luyện đọc lại các bài đã học
- Chuẩn bị: Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (Tiết 3)
- Từng HS bốc thăm bài, chuẩn bị.
- 5 - 6 HS đọc và trả lời câu hỏi.
- HS K,G đọc tương đối lưu loát các bài TĐ từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc trên 50 tiếng/ phút)
- HS đọc từng câu nối tiếp nhau
- HS gạch chân các từ chỉ màu sắc
- HSK, G tìm đúng, đủ các từ chỉ màu sắc
- HS nêu miệng
- HSK, G làm cả bài
* Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
2
............................................................................................................................................... 
 Toán
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
- Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000.
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20.
- Biết xem đồng hồ.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Bảng phụ BT1, BT3.
- HS: SGK, vở
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: Ôn tập về hình học (tt).
- Gọi HS lên bảng tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:
AB= 20 cm; BC = 14 cm; CA = 25 cm
2. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập.
* Bài 1: Số?
- Cho HS làm vào SGK
- Gọi 3 HS làm bảng phụ
* Bài 2: (>, <, =)
- Cho HS làm vào vở
- GV chấm, chữa bài
* Bài 3: Số ? (cột 1)
- Cho HS làm vào SGK
- Chia lớp 2 nhóm cho HS thi đua điền kết quả
* Bài 4: Nêu giờ trên đồng hồ
- Yêu cầu HS xem đồng hồ và đọc giờ ghi trên từng đồng hồ.
- GV nhận xét.
* Bài 5: Vẽ hình theo mẫu
- GV HD cách vẽ
- Cho HS vẽ vào SGK
3. Củng cố, dặn dò 
- GV chốt lại bài
- Chuẩn bị: Luyện tập chung.
- Nhận xét tiết học.
- 1 HS lên bảng làm
- Lớp làm vào SGK
- Lớp làm vào vở
- Lớp làm vào SGK
- Mỗi nhóm cử 4 HS tiếp sức
- HS quan sát đồng hồ và nêu miệng
- HSK, G
* Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
...............................................................................................................................................
3
Thứ năm, ngày 05 tháng 5 năm 2011
Thể dục
CHUYỀN CẦU 
I. Mục tiêu:
- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm hai người.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: sân trường.
- Phương tiện: cầu, vợt gỗ, bóng 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
1. Phần mở đầu: 
- GV tập hợp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học GV
- Khởi động các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên sân.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn các động tác của bài TD 2 x 8 nhịp do GV điều khiển.
2. Phần cơ bản: 
* Chuyền cầu theo nhóm 2 người.
- GV HD lại cách chuyền cầu và cho HS thực hiện 
- Cho HS thực hiện theo cặp.
* Trò chơi:“Ném bóng trúng đích” 
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi . 
- GV điều khiển cho HS chơi 
3. Phần kết thúc: GV
- Đi đều theo 4 hàng dọc và hát 
- Cho HS cúi người thả lỏng. 
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét và giao BT về nhà 
* Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................
........................................................................................................................................
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
- Thuộc bảng nhân, chia đã học để tính nhẩm.
- Biết cách cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết tính chu vi hình tam giác. 
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Bảng phụ BT1
4
- HS: SGK, vở
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập chung
- Gọi HS lên bảng làm BT:
305  354 246  264
390  390 457  399
2. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập.
* Bài 1: Tính nhẩm
- Gọi HS nêu miệng kết quả
- GV nhận xét, ghi bảng
* Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Cho HS làm vào vở
- GV chấm, chữa bài
* Bài 3: Tính chu vi hình tam giác
- Cho HS làm vào vở
- GV chấm, chữa bài
* Bài 4: Giải toán
- Gọi HS nêu lời giải và kết quả
- GV nhận xét.
* Bài 5:
- Cho lớp viết vào bảng con
3. Củng cố, dặn dò 
- GV chốt lại bài
- Chuẩn bị: Luyện tập chung.
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS lên bảng làm
- HS nêu miệng cá nhân
- Lớp làm vào vở
- Lớp làm vào vở
- HS K, G nêu
- 1 HS K, G lên bảng viết
* Rút kinh nghiệm: ...........................................................................................................
............................................................................................................................................
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (tiết 3)
I. Mục tiêu
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc.) 
- Biết đặt và TLCH có cụm từ Ở đâu (2 trong số 4 câu ở BT2); đặt đúng dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn (BT3)
II. Đồ dùng dạy học
- GV: SGK, Phiếu ghi tên sẵn các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34. Bảng phụ BT3
- HS: SGK
5
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới: GV giới thiệu bài
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc và HTL
* Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc.
- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.
- GV nhận xét, phê điểm
* Cho HS luyện đọc thêm bài: Xem truyền hình
Hoạt động 2: HD làm bài tập
* Bài 2
- Cho HS nêu miệng
- GV nhận xét, chốt ý
* Bài 3.
- Cho HS làm vào SGK
- Gọi 1 số HS đọc bài trước lớp (đọc cả dấu câu).
- Nhận xét, chốt ý đúng
3. Củng cố, dặn dò 
- HS về luyện đọc lại các bài TĐ đã học
- Chuẩn bị: Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (Tiết 4)
- Từng HS bốc thăm bài, chuẩn bị.
- 5 - 6 HS đọc và trả lời câu hỏi.
- HS K,G đọc tương đối lưu loát các bài TĐ từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc trên 50 tiếng/ phút)
- HS nêu từng câu ... 
- Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật?
- Cần làm gì để giúp đỡ người khuyết tật ?
- Vì sao cần phải bảo vệ loài vật có ích ? 
- Em đã làm gì để giúp đỡ hàng xóm, láng giềng?
GV nhận xét, chốt ý
7
Hoạt động 2: Xử lí tình huống.
- GV chia lớp làm 4 nhóm. Giao cho mỗi nhóm 1 tình huống
- Yêu cầu các nhóm thảo luận, xử lý tình huống 
+ TH1: Em muốn hỏi thăm chú công an đường đi đến nhà một người bạn.
+ TH2: Có người gọi nhầm số máy nhà em.
+ TH3: Em đang chơi ở nhà bạn thì đến giờ cóù phim hoạt hình. Em thích xem nhưng khi đó nhà bạn lại không bật ti vi.
+ TH4: Bác Tâm hàng xóm nhờ em trông hộ nhà để bác đi chợ.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày
- GV nhận xét, kết luận
* Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến
- GV lần lượt nêu từng ý kiến và yêu cầu HS bày tỏ thái độ đồng tình hoặc không đồng tình
a) Giúp đỡ người khuyết tật là việc mọi người nên làm.
b) Giúp đỡ người khuyết tật là góp phần làm bớt đi 
 những khó khăn, thiệt thòi của họ.
c) Phân biệt đối xử với bạn khuyết tật là vi phạm quyền trẻ em.
d) Chỉ cần giúp đỡ người khuyết tật là thương binh 
- GV nhận xét, kết luận
* Hoạt động 4 : Tự liên hệ
- GV : Em nào đã biết thực hiện theo những điều đã học ? Hãy kể một vài việc làm cụ thể .
3. Củng cố, dặn dò
- GV chốt lại nội dung bài
- Nhận xét tiết học
- 2 HS trả lời
- HS trả lời cá nhân.
- Các nhóm thảo luận, nêu cách xử lí
* Rút kinh nghiệm: ............................................................................................................
.............................................................................................................................................
Thứ sáu, ngày 06 tháng 5 năm 2011
Mĩ thuật
Tiếng Việt
 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (tiết 5)
I. Mục tiêu
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc.) 
8
- Biết đáp lời khen ngợi theo tình huống cho trước (BT2); biết đặt và TLCH có cụm từ vì 
sao (BT3)
 II. Đồ dùng dạy học
- GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34. 
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới: GV giới thiệu bài
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc và HTL
* Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc.
- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọtu7
- GV nhận xét, phê điểm
* Cho HS luyện đọc thêm bài: Quyển sổ liên lạc
Hoạt động 2: HD làm bài tập
* Bài 2
- Cho HS thực hiện nói lời đáp theo cặp
- Gọi đại diện 1 số cặp nói lời đáp trước lớp
- Nhận xét, chốt ý đúng
* Bài 3.
- Cho HS đặt câu hỏi lần lượt
- Nhận xét, chốt ý đúng
3. Củng cố, dặn dò 
- Dặn HS về luyện đọc lại các bài đã học
- Chuẩn bị: Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (Tiết 6)
- Từng HS bốc thăm bài, chuẩn bị.
- 5 - 6 HS đọc và trả lời câu hỏi.
- HS K,G đọc tương đối lưu loát các bài TĐ từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc trên 50 tiếng/ phút)
- HS đối đáp cặp đôi
- Đại diện nêu trước lớp
- HS nêu miệng lần lượt
* Rút kinh nghiệm: .............................................................................................................
..............................................................................................................................................
Tiếng Việt
 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (tiết 6)
I. Mục tiêu
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc.) 
- Biết đáp lời từ chối theo tình huống cho trước (BT2); tìm được bộ phận trong câu trả lời cho câu hỏi Để làm gì? (BT3); điền đúng dấu chấm than, dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn (BT4) 
 II. Đồ dùng dạy học
- GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34. 
9
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới: GV giới thiệu bài
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc và HTL
* Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc.
- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.
- GV nhận xét, phê điểm
* Cho HS luyện đọc thêm bài: Lá cờ
Hoạt động 2: HD làm bài tập
* Bài 2
- Cho HS thực hiện nói lời đáp theo cặp
- Gọi đại diện 1 số cặp nói lời đáp trước lớp
- Nhận xét, chốt ý đúng
* Bài 3.
- Cho HS tìm và gạch chân các bộ phận
- Gọi HS nêu kết quả
- Nhận xét, chốt ý đúng
* Bài 4.
- Cho HS làm vào SGK
- GoÏi HS đọc kết quả
3. Củng cố, dặn dò 
- Dặn HS về luyện đọc lại các bài đã học
- Chuẩn bị: Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (Tiết 7)
- Từng HS bốc thăm bài, chuẩn bị.
- 5 - 6 HS đọc và trả lời câu hỏi.
- HS K,G đọc tương đối lưu loát các bài TĐ từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc trên 50 tiếng/ phút)
- HS thảo luận cặp đôi
- Đại diện nêu trước lớp
- HS làm vào SGK
- HS nêu miệng
- HS làm vào SGK
* Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
...............................................................................................................................................
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
- Biết xem đồng hồ
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính. 
- Biết tính chu vi hình tam giác.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Bảng phụ BT4
- HS: SGK, vở
III. Các hoạt động dạy học
10
1. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập chung
- Gọi HS lên bảng đặt tính rồi tính
45 + 27; 56 + 19
2. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập.
* Bài 1: Nêu giờ trên đồng hồ
- HD HS quan sát đồng hồ và nêu kết quả
- GV nhận xét
* Bài 2: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn
- Cho HS làm vào bảng con
- GV nhận xét
* Bài 3: Đặt tính rồi tính (a)
- Cho HS làm vào vở
- GV chấm, chữa bài
* Bài 4: Tính (dòng 1)
- Cho HS làm bảng con
- GV nhận xét.
* Bài 5: Giải toán
- GV HD giải
- Cho HS làm vào vở
3. Củng cố, dặn dò 
- GV chốt lại bài
- Chuẩn bị: Luyện tập chung.
- 2 HS lên bảng làm
- HS nêu miệng cá nhân
- Lớp làm bảng con
- 1 HS làm bảng phụ
- Lớp làm vào vở
- HS K, G làm cả bài
- Lớp làm bảng con
- HS K, G làm cả bài
- HS giải vào vở
* Rút kinh nghiệm: .............................................................................................................
..............................................................................................................................................
Tiết 1: 27/4/2011 Tự nhiên xã hội
Tiết 2: 06/5/2011 ÔN TẬP: TỰ NHIÊN
I. Mục tiêu
- Khắc sâu kiến thức đã học về thực vậy, động vật, nhận biết bầu trời ban ngày và ban đêm.
- Có ý thức yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Tranh ảnh về tự nhiên, phiếu BT
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ : Mặt Trăng và các vì sao
- Quan sát trên bầu trời, em thấy Mặt Trăng có hình dạng gì?
- Em thấy Mặt Trăng tròn nhất vào những ngày nào?
11
- Trên bầu trời về ban đêm, ngoài Mặt Trăng chúng ta còn nhìn thấy những gì? Hình dạng của chúng thế nào?
2. Bài mới: Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Ai nhanh tay, nhanh mắt hơn.
- Chuẩn bị nhiều tranh ảnh liên quan đến chủ đề tự nhiên: chia thành 2 bộ có số cây, con vật tương ứng về số lượng.
- Chuẩn bị trên bảng 2 bảng ghi có nội dung như sau:
Nơi sống
Con vật
Cây cối 
Trên cạn
Dưới nước 
Trên không
Trên cạn & dưới nước 
- Chia lớp thành 2 đội lên chơi.
- Cách chơi: Mỗi đội cử 6 HS, HS này lần lượt thay phiên nhau lên nhặt tranh dán vào bảng sao cho đúng chỗ.
- Sau 5 phút hết giờ. Đội thắng là đội dán đúng, nhiều hơn, đẹp hơn.
- GV nhận xét, kết luận 
Hoạt động 2: Trò chơi: “Ai về nhà đúng”
- GV chuẩn bị tranh vẽ của HS về ngôi nhà và phương hướng của nhà (mỗi đội 5 bức vẽ).
- Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử 5 HS
- Phổ biến cách chơi: Chơi tiếp sức.
- Hỏi tác giả của từng bức tranh và so sánh với kết quả của đội chơi.
Hoạt động 3: Hùng biện về bầu trời.
- Yêu cầu nhóm làm việc trả lời câu hỏi:
+ Em biết gì về bầu trời, ban ngày và ban đêm (có những gì, chúng ntn?)
+ Mặt Trăng và Mặt Trời có gì giống nhau về hình dáng? Có gì khác nhau (về ánh sáng, sự chiếu sáng). + Mặt Trời và các vì sao có gì giống nhau không? Ơû điểm nào?
- Gọi đại diện trình bày
- GV nhận xét, chốt ý
3. Củng cố, dặn dò 
- GV chốt lại bài, liên hệ giáo dục
- Nhận xét tiết học
- 3 HS trả lời
- HS chia làm 2 đội chơi.
- Sau trò chơi, cho 2 đội nhận xét lẫn nhau.
- Mỗi đội cử 5 bạn
- HS thảo luận nhóm, đại diện trả lời
* Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................
12
..........................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 35 lop 2 CKTKNBVMT.doc