Kiểm tra tháng 9 năm học: 2010 - 2011 môn: Toán

Kiểm tra tháng 9 năm học: 2010 - 2011 môn: Toán

Trường Tiểu học Tu Tra KIỂM TRA THÁNG 9

Lớp : 2 . Năm học: 2010 -2011

Họ tên: . Môn: Toán

Thời gian làm bài: 40 phút Ngày kiểm tra:

Bài 1: Tính nhẩm: ( 2 điểm)

9 + 7 = 7 + 8 = . 9 + 4 = . 7 + 6 = .

Bài 3: Tính ( 3 điểm)

45 68 28 13

 48 15 35 78

Bài 3: Điền dấu < ,=""> , = vào chỗ trống: ( 2 điểm)

 18 + 9 . 17 + 9 25 + 39 .55 26 + 48 .18 + 46 35 + 27 .53

Bài 4:

 Minh cắt được 7 bông hoa, chị Mẫn cắt nhiều hơn Minh 6 bông hoa. Hỏi chị Mẫn cắt đđược bao nhiêu bông hoa?

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 09/12/2019 Lượt xem 107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra tháng 9 năm học: 2010 - 2011 môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Điểm
Trường Tiểu học Tu Tra KIỂM TRA THÁNG 9
Lớp : 2 .. Năm học: 2010 -2011	
Họ tên: . Môn: Toán
Thời gian làm bài: 40 phút Ngày kiểm tra:	
Bài 1: Tính nhẩm: ( 2 điểm)
9 + 7 = 7 + 8 =. 9 + 4 = . 7 + 6 =.
Bài 3: Tính ( 3 điểm)
+-
+
+
+
45	68	28	13
	48	15	35	78
Bài 3: Điền dấu , = vào chỗ trống: ( 2 điểm)
	18 + 9. 17 + 9 25 + 39..55 26 + 48.18 + 46 35 + 27..53
Bài 4: 
 Minh cắt được 7 bông hoa, chị Mẫn cắt nhiều hơn Minh 6 bông hoa. Hỏi chị Mẫn cắt đđược bao nhiêu bông	 hoa?
Bài 5: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
 An: 10 cái kẹo
	Hoà nhiều hơn An:	3 cái kẹo
 Hoà: ..cái kẹo?
	Bài giải
Bài 6: Hình vẽ bên cĩ:
hình tam giác. 
hình tứ giác.
 CÁCH ĐÁNH GIÁ:
+ Bài 1:	 2 điểm – đúng mỗi phép tính:	0,5 điểm
+ Bài 2:	2 điểm – đúng mỗi phép tính:	0,5 điểm
 + Bài 3:	 2 điểm - đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
 + Bài 4:	1,5 điểm 
 + Bài 5:	1,5 điểm 
 + Bài 6: 1 điểm ( Nếu phép tính hoặc lời giải sai thì không có điểm)
 * Bài 4, 5 ( Nếu phép tính hoặc lời giải sai thì không có điểm)
 Điểm
Trường Tiểu học Tu Tra KIỂM TRA
Lớp : 2 Tháng 9 năm 2010 	
Họ tên:.. Môn: Tiếng việt
Thời gian làm bài: 40 phút Ngày kiểm tra:.
Kiểm tra viết:	
Chính tả: ( Nghe viết )bài: “ Ngôi trường mới”(Tiếng việt 2 tập 1 trang 50).
II.Tập làm văn: 
1. Nói lời cảm ơn , xin lỗi của em trong trường hợp sau:	
 Khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa.
 2. Đặt 1 câu có kiểu “Ai là gì? “
 3. Dựa vào các câu hỏi sau, em hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 – 5 câu) kể về cô giáo hoặc thầy giáo của em.
a) Cô giáo (( hoặc thầy giáo ) lớp 1 của em tên gì?
b) Tình cảm của cô giáo ( hoặc thầy giáo) đối với học sinh như thế nào?
c) Tình cảm của em đối với cô giáo ( hoặc thầy giáo) như thế nào?
---------------------------------------------------------------
Biểu điểm: Chính tả: 5 điểm ( sai 2 lỗi trừ 1 điểm)
 Tập làm văn: 5 điểm Câu 1: 1điểm
 	 Câu 2: 1 điểm
	 Câu 3: 3 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDEK2.T9.doc