Giáo án Lớp 2 tuần 14 - Trường TH số 2 Cát Tài

Giáo án Lớp 2 tuần 14 - Trường TH số 2 Cát Tài

Câu chuyện bó đũa

I/ Mục đích:

1-Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

-Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.sau các dấu câu, giữa các cụm từ

-_Biết đọc phân biệt các lời kể và lời nhân vật.(người cha,bốn người con)

2-Rèn kĩ năng đọc hiểu:

-Hiểu các từ ngữ mơivà từ quan trọng : chia lẻ, hợp lại, đoàn kết, đùm bọc.

3.-Hiểu ý nghĩa của truyện:Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em một nhà nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.

II/ Đồ dùng dạy học:

SGk, tranh minh họa, bảng phụ.

 

doc 34 trang Người đăng duongtran Ngày đăng 27/06/2016 Lượt xem 827Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 2 tuần 14 - Trường TH số 2 Cát Tài", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN : 14
Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008
Tiết 1,2 : Tập đọc:
Câu chuyện bó đũa
I/ Mục đích:
1-Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
-Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.sau các dấu câu, giữa các cụm từ 
-_Biết đọc phân biệt các lời kể và lời nhân vật.(người cha,bốn người con)
2-Rèn kĩ năng đọc hiểu:
-Hiểu các từ ngữ mơivà từ quan trọng : chia lẻ, hợp lại, đoàn kết, đùm bọc.
3.-Hiểu ý nghĩa của truyện:Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em một nhà nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.
II/ Đồ dùng dạy học:
SGk, tranh minh họa, bảng phụ.
III/ Hoạt động dạy học:
Tg
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1’
4’
30’
35’
5’
A/Ổn định lớp: 
I-Kiểm tra bài cũ:
-Gọi hs đọc bài Quà của bố và nêu câu hỏi SGK 
-GV nhận xét ghi điểm.
II-Bài mới:
1-Giới thiệu bài:
Ghi đề:Câu chuyện bó đũa
2-HD luyện đọc:
-GV đọc mẫu cả bài.
-Hd luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó:
a)Đọc từng câu:
-HD hs đọc nối tiếp từng câu.
-Luyện đọc: đặt bó đũa, bẻ gãy, đoàn kết, buồn phiền.
b)Đọc từng đoạn trước lớp:
-HS đọc từng đoạn trước lớp.
Một hôm,/ ông đặt một bó đũa và một túi tiền lên bàn,/ rồi gọi các con ,/cả trai,/ gái,/ dâu, /rể lại và bảo://Ai bẻ gãy được bó đũa này/ thì cha thưởng cho túi tiền.//
Yêu cầu HS nêu từ chú giải 
Va chạm,dâu,rể 
Bó,chiếc (gt tanh )
c)Đọc từng đoạn trong nhóm:
-HD hs luyện đọc trong nhóm.
d) Thi đọc giữa các nhóm:
-GV nhận xét chọn cá nhân, nhóm đọc hay nhất.
Đọc đồng thanh đoạn 2
3-HD tìm hiểu bài: (Tiết 2)
Đoạn 1,2 
-Câu chuyện này có những nhân vật nào?(g t tranh)
- Các con của ông có yêu thương nhau không từ nào cho em biết điều đó ? 
-Thấy các con không yêu thương nhau ông cụ làm gì?
-Ông dạy các con bằng cách gì?
-Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa?
-Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?
-Một chiếc đũa được ngầm so sánh với gì?
-Cả bó đũa được ngầm so sánh với gì?
-Người cha muốn khuyên các con điều gì?
Chia lẻ có nghĩa là gì?
-Hợp lại 
đùm bọc 
đoàn kết 
-Nội dung câu chuyện nói lên điều gì?
4-HD luyện đọc lại:
-Câu chuyện gồm mấy vai?
-HD hs đọc truyện theo vai: người dẫn chuyện, ông cụ, bốn người con.
-GV nhận xét chọn nhómù đọc hay..
-GV nhận xét ghi điểm cho hs.
5-Củng cố dặn dò:
-Cho hs đặt tên khác cho truyện.
-Dặn về nhà đọc kĩ lại bài.
Bài :Quà của bố 
-2HS đọc bài và trả lời câu hỏi SGK 
-HS lắng nghe.
-HS đọc nối tiếp.
-HS luyện đọc.
-HS đọc nối tiếp.
-Luyện đọc.
-HS đọc nối tiếp.
-Cử đại diện thi đọc 
-Cả lớp 
HS đọc thầm đoạn 1,2
Có 5 nhân vật:ông cụ và 4 người con.(con trai,con gái,dâu.rể)
-Không yêu thương nhau họ thường va chạm với nhau 
-Ông cụ rất buồn phiền bèn tìm cách dạy bảo.
-Đặt túi tiền và bó đũa lên bàn bảo các con ai bẻ gãy bó đũa sẽ thưởng túi tiền.
-Vì họ cầm cả bó mà bẻ.
-Người cha tháo ra bẻ từng chiếc đũa.
-Với người con.
-Với cả bốn người con.
-Anh em phải đoàn kết thương yêu nhau.
-Tách rời từng cái 
-để nguyên cả bó đũa 
-Giúp đỡ che chở 
Yêu mến chung sức 
-Khuyên anh chị em trong nhà phải đoàn kết thương yêu nhau. 
-3 vai (người dẫn chuyện,cha,4 người con cùng nói )
-HS trong nhóm phân vai đọc lại câu chuyện.
-Đoàn kết mới có sức mạnh 
Rútkinhnghiệm..
 //
Tiết 3: Toán:
55-8; 56-7; 37-8; 68-9
I/ Mục tiêu: 
Giúp hs:
-Biết thực hiện các phép trừ có nhớ)số bị trừ có hai chữ số,số trừ có một chữ số ).
-Củng cố cách tìm số hạng chưa biết trong phép cộng.
-Củng cố cách vẽ hình theo mẫu.
_Rèn HS kỹ năng làm bài tập đúng chính xác trình bày bài sạch đẹp 
-GD học sinh yêu thích học toán 
II/ Đồ dùng dạy học:
SGK, bảng phụ, que tính.
III/ Hoạt động dạy học:
Tg
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5’
30’
5’
A-Kiểm tra bài cũ:
-Gọi hs lên bảng giải bài tập.
1.Đặt tính rồi tính 
25 –8 35 –6
 48 –19 34 –17 
-GV nhận xét ghi điểm.
B-Bài mới:
1-Giới thiệu bài:
Ghi đề:55-8; 56-7; 37-8; 68-9
2-Hướng dẫn HS thực hiện các phép trừ :55-8 56-7 37 –8 68 –9
Gọi HS lên bảng nêu cách đặt tính và cách tính của phép trừ 55-8 rồi thực hiện 
_
-HD đặt tính:
55 . 
 8 
47 . 
Em hãy nêu tên gọi của phép trừ trên 
Gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính của phép trừ 56-7 ;37 –8; 68-9
_
-Tương tự thực hiện các phép tính:
3-Thực hành:
Bài 1: Tính
-Gv nhắc nhở hs cách đặt tính thẳng cột, tính từ phải sang trái.
-GV nhận xét sửa chữa.
Bài 2: Tìm x:
a)x+9=27 b)7+x=35 c)x+8=46
-Gọi HS nêu thành phần của phép tính cộng 
-Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?
-GV nhận xét sửa chữa.
Bài 3: Vẽ hình theo mẫu:
-Hình mẫu gồm những hình gì ghép lại 
.
.
.
.
.
4-Củng cố dặn dò:
 -Khi đặt tính ta cần chú ý điều gì ?.
-2 hs lên bảng giải.
.
5 không trừ được cho 8, lấy 15 trừ 8 còn 7, viết 7 nhớ 1
5 trừ 1 bằng 4, viết 4.
-55:số bị trừ ;8:số trừ ; 47:hiệu 
3 HS lên bảng cả lớp làm vào bảng con 
_
_
 56 37 68
 7 8 9
 49 29 59
_
-Vài hs lên bảng tính, lớp tính bảng con.
_
_
_
45 75 95 65 15
 9 6 7 8 9
36 69 88 57 6
_
_
_
_
 66 96 36 56 46 
 7 9 8 9 7
_
_
_
_
_
 59 87 28 47 39
c) 87 77 48 58 35
 9 8 9 9 7
 78 69 39 49 28 
-x là số hạng, 9 là số hạng, 27 là tổng.
-Ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
a)x+9=27
 x =27-9
 x =18
X+8=46 7+x=35
X =46-8 x=35-7
X =38 x=28
-Hình tam giác và hình chữ nhật 
-HS vẽ hình vào vở.
-viết các chữ số thẳng cột 
Tiết3: Đạo đức:
Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (tiết 1)
I/ Mục tiêu:
1-HS biết:
-Một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp 
-Lý do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp .
2-HS biết môït số công việc cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp õ.
3-HS có thái độ đồng tình với việc làm đúng.Để giữa gìn trường lớp sạch đẹp 
II/ Tài liệu và phương tiện:
-VBT đạo đức.
III/ Hoạt động dạy học:
Tg
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
5’
30’
5’
Kiểm tra bài cũ
Đọc phần ghi nhớ của bài 
-Quan tâm giúp đỡ bạn cần như thế nào? 
3.Bài mới 
Giới thiệu bài 
-GV ghi đề lên bảng:
Giữ gìn trường lớp sạch sẽ
Hoạt động 1Tiểu phẩm bạn Hùng thật đáng khen 
Mục tiêu :HS biết được một số việc làm cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp 
*CTH: Cho mỗi nhóm thực hiện đóng vai tiểu phẩm thật đáng khen 
Kịch bản xem SGK 
-Cho lớp thảo luận.
Bạn Hùng làm gì trong buổi sinh nhật của mình ?
Hãy đón xem vì sao bạn Hùng làm như vậy 
-KL:Vứt giấy rác vào đúng nơi quy định là góp phần giữ gìn trường lớp sạch đẹp
 Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ 
*MT:HS bày tỏ thái độ phù hợp trước việc làm đúng và không đúng .
*CTH:
-Cho hs quan sát 5 tranh và thảo luận câu hỏi 
-Em có đồng ý với việc làm của bạn trong tranh không ?vì sao ?
-Nếu em là bạn trong tranh em sẽ làm gì?
-Đại diện nhóm trình bày 
Thảo luận cả lớp 
-Các em đã làm những việc gì để trường lớp sạch đẹp ?
-Yêu cầu hs quan sát lớp học sau khi đã dọn dẹp và phát biểu cảm tưởng.
KL:Mỗi hs cần tham gia giữ gìn trường lớp sạch sẽ.Đó là quyền và bổn phận của mỗi hs.
Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến 
*MT:HS nhận thức bổn phận của người HS là biết giữ gìn trường lớp .
*Đánh dấu + vào trước các ý kiến mà em đồng ý 
-Phát phiếu 
-Yêu cầu HS thảo luận 
-Các nhóm trình bày kết quả và giải thích lý do 
-Gv nhận xét, 
*KL:Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là bổn phận của mỗi hs,đều đó thể hiện lòng yêu trường yêu lớp giúp các em được sinh hoạt học tập trong môi trường trong lành.
4Củng cố dặn dò 
Chúng ta cần làm gì để trường lớp sạch đẹp 
-Dặn :ø thực hành vệ sinh trường lớp.
Bài Quan tâm giúp đỡ bạn 
-Phải đúng lúc đúng chỗ và không vi phạm nội quy của nhà trường 
-HS lắng nghe.
-Mời các nhóm lên trình bày tiểu phẩm.
-HS thảo luận theo nhóm đôi 
-Bạn Hùng làm họp giấy để bỏ gói bánh kẹo vào 
-Bạn Hùng có ý thức vứt giấy rác đúng nơi quy định 
-Quan sát và thảo luận nhóm 
-Không đồng ý với các bạn tranh 2,3 vì các bạn ấy làm bẩn tường và các bạn ăn quà vứt giấy ra sân trường 
-Không vẽ bẩn lên tường vẽ bẩn lên bàn ghe,á không vứt rác bừa bãi 
-Trực nhật hằng ngày ,không bôi bẩn vẽ lên bàn ghế đi vệ sinh đúng nơi quy định 
-HS thực hành xếp dọn lại lớp học cho sạch sẽ, ngăn nắp.
-HS quan sát lớp học và phát biểu tự do.
-Cử đại diện trình bày 
+C +D vì trường lớp sạch đẹp là bổn phận của mỗi HS điều đó thể hiện lòng yêu trường yêu lớp 
-HS nhắc lại 
-HS tham gia trò chơi.
Rút kinh nghiệm
..................................
Tiết 1: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ 
 Chào cơ :ø20’
 I/Mục đích yêu cầu:Theo chủ điểm( Kính yêu Chú Bộ Đội)
 -Rèn cho học sinh có thói quen thi đua học tập.
 -Biết tuần theo nội dung qui định cuả trường
Biết đứng nghiêm trong khi chào cờ(Thể hiện lòng tôn kính lá quốc kì) .
 II/ Chuẩn bị : Cờ trống , bàn ghế:
TG
Hoạt động dạy gv
Hoạt động học hs
20’
15’
1/Oån định : Lớp
2/ Tiến hành chào cờ :
* Hoạt động 1 : -Lớp trưởng lớp 5 điều khiển chào cờ
Hoạt động 2 :GVtrực tuần nhận xét
-GV trực tuần nhận xét tình hình hoạt động tuần 12 vừa qua về các mặt .
-Tuyên dương những lớp thực hiện tốt .
-Nhắc nhở ... , trình bày đúng hai khổ thơ bài tiếng võng kêu.
-Làm đúng các bài tập phân biệt: l/n; i/iê; ắt/ắc.
-Giáo dục tính cẩn thận trong viết bài.
II/ Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ, VBt, SGK.
III/ Hoạt động dạy học:
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của học sinh
5’
30’
5’
A-Kiểm tra bài cũ:
-đoàn kết,hợp lại,sức mạnh
-GV nhận xét ghi điểm.
B-Bài mới:
1-Giới thiệu bài:nêu mục tiêu 
Ghi đề :Tiếng võng kêu
2-HD tập chép:
a) GV đọc khổ thơ cần chép.
-Khổ thơ cho ta biết điều gì?
-Mỗi dòng thơ có mấy chữ ?
- -Chữ cái đầu mỗi dòng thơ được viết như thế nào?
-HD viết chữ khó:kẽo cà; kẽo kẹt; phơ phất; giấc,lặn lội,phất phơ,vấn vương,
-GV nhận xét sửa chữa.
b) HD chép bài vào vở:
Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết 
-HD cách viết theo SGK.
c-Chấm chưa õbài:
HD hs sửa lỗi sai ra lề.
-Chấm một số vở nhận xét
3-HD làm bài tập:
Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:
4-Củng cố dặn dò:
Yêu cầu HS viết lại những từ viết sai 
-Nhận xét tiết học tuyên dương
-Dặn về nhà làm bài tập còn lại.
Bài:Câu chuyện bó đũa 
2HS lên bảng viết cả lớp viết vào bảng con 
-2 hs đọc lại.
-Bạn nhỏ đang ngắm em ngủ và đoán giấc mơ của em 
-4 chữ 
-Viết hoa, lùi vào 2 ô li cách lề đỏ vở.
-HS viết bảng con,2 HS lên bảng viết 
-HS nhắc lại 
-HS chép bài vào ở.
-HS soát lại bài và sửa sai.
-1 hs đọc yêu cầu bài.
-2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào VBT
a)(lấp,nấp) lấp lánh 
(lặng,nặng) nặng nề 
((lóng,nóng) nóng nảy 
b)(Tin,tiên) tin cậy 
 ( tìm,tiềm) tìm tòi
( Khim,khiêm) Khiêm tốn 
(mịt,miệt) miệt mài 
c)( thắc/ thắt) thắc mắc
(chắc/chắt) chắc chắn
(nhặt/nhặc) nhặt nhạnh
Rút kinh nghiệm
//
Tiết 2: Toán
Luyện tập
I/ Mục tiêu:
 Giúp hs củng cố về:
-Củng cố phép trừ có nhớ,(tính nhẩm và tính viết ) vận dụng làm tính và giải toán.
-Củng cố cách tìm số hạng trong phép cộng vàtìm số bị trừ trong phép trừ 
Tiếp tục làm quen với việc ước lượng độ dài đoạn thẳng 
Rèn HS kỹ năng làm bài tập đúng chính xác và trình bày bài làm sạch đẹp 
GD học sinh yêu thích học toán 
II/ Đồ dùng dạy học:
SGK, bảng phụ.
III/ Hoạt động dạy học:
Tg
Hoạt động của Gv
Hoạt động của học sinh 
5’
30’
5’
A-Kiểm tra bài cũ:
-Gọi2 hs đọc bảng trừ.
11-2 12-3 13-4
Đặt tính rồi tính 
 25-8 61-25 
C-bài mới:
1-Giới thiệu bài:nêu mục tiêu
 Luyện tập
2-Luyện tập ở lớp:
Bài 1: Tính nhẩm:
Hướng dẫn trò chơi thi làm tính nhanh 
4HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở 
-GV nhận xét sửa chữa.
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và cách tính 
-
-Cho hs lên bảng tính.
-
-Gv nhận xét sửa chữa.
Bài 3: Tìm x:
X+7=21 8+x=42 x-15=15
-Cho biết tên gọi thành phần 
-Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm như thế nào?
-Muốn tìm số bị trừ ta làm như thế nào ?
-Gọi 3 hs lên bảng giải.cả lớp làm vào vở 
-Gv nhận xét sửa chữa.
Bài 4: HS đọc đề.
45 kg
-Gv tóm tắt:
6 kg
Thùng to :
? kg
Thùng bé : 
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Bài toán thuộc dạng toán gì?
-GV nhận xét sửa chữa.
1 dm
Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
M N
A: 7 cm B: 8 cm C: 9 cm D: 10 cm
-GV nhận xét sửa chữa.
3-Củng cố,dặn dò:
-Muốn tìm số hạng số bị trừ ta làm như thế nài?
-Dặndò chuẩn bị bài 100 trừ đi một số .
-2 hs đọc bảng trừ.
-HS tính nhẩm nêu kết quả.
18-9=9 16-8=8 14-7=7 17-9=8
17-8=9 15-7=8 13-6=7 12-8=4
16-7=9 14-6=8 12-5=7 16-6=10 
15-6=9 13-5=8 11-4=7 14-5=9
14-5=9 12-4=8 10-3=7 11-3=8
-Đọc đề nêu yêu cầu 
-Hàng trên viết số bị trừ,hàng dưới viết số trừ ,Khi viết sao cho hàng đơn vị thẳng với hàng đơn vị hàng chục thẳng cột hàng chục viết dấu trừ giữa hai số gạch dưới 2 số .Tính từ phải sang trái 
. 35 5 không trừ được cho 8 lấy 
 8 15 trừ 8 bằng 7 viết 7 nhớ 1 
 27 . 3 trừ 1 còn 2, viết 2.
-
-
-
-
 57 63 72 81 94
 9 5 34 45 36 
 48 58 38 36 58
-Ta lấy số tổng trừ đi số hạng đã biết 
-Ta lấy số hiệu cộng với số trừ 
x +7 =21 8+x =42 
 x =21 –7 x =42 –8 
 x = 14 x = 34 
 x-15= 15 
 x = 15+15
 x =30 
 -1 hs đọc đề.
-Thùng to đựng 45 kg, thùng to hơn thùng bé 6 kg.
-Thùng bé đựng bao nhiêu kg.
-bài toán về ít hơn 
Giải
Số kg thùng bé đựng
45-6=39 (kg)
Đsố: 39 kg.
-Hs khoanh vào chữ C
C: 9 cm
Rút kinh nghiệm
..//..
Tiết 3: Tập làm văn
Quan sát tranh trả lời câu hỏi
Viết tin nhắn
I/ Yêu cầu:
1-Rèn kĩ năng nghe và nói:
-Quan sát tranh trả lời đúng các câu hỏi về nội dung của tranh.
2-Rèn kĩ năng viết:
-Viết được một đoạn tin nhắn đủ ý.
-Luyện tính cẩn thận khi viết bài.
II/ Đồ dùng dạy học:
Tranh minh họa, SGK, mẫu tin nhắn.
III/ Hoạt động dạy học:
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của học sinh 
5’
30’
5’
A-Kiểm tra bài cũ:
-Gọi hs lên đọc bài tập làm văn ở tuần trước.
-GV nhận xét sửa chữa.
B-Bài mới:
1-Giới thiệu bài:nêu mục tiêu 
Quan sát tranh trả lời câu hỏi
 Viết tin nhắn
2-HD làm bài:
Bài 1: Quan sát tranh trả lời câu hỏi.
a-bạn nhỏ đang làm gì?
b-Mắt bạn nhìn búp bê như thế nào?
c-Tóc bạn nhỏ như thế nào?
d-Bạn mặc áo màu gì?
-GV nhận xét sửa chữa.
Bài 2: 
Bà đến nhà đón em đi chơi.Hãy viết một đoạn tin nhắn để báo cho bố mẹ biết.
Yêu cầu đề bài làm gì?
-Khi viết lời nhắn tin phải viết như thế nào ?
-Đầu tiên phải ghi điều gì?
Nội dung nhắn tin cần viết những gì?
-Vì sao phải viết nhắn tin ?
- -GV nhận xét sửa chữa.
3-Củng cố dặn dò:
-Khi viết nhắn tin phải viết như thế nào?
-Nhận xét tiết học, nhắc lại cách viết tin nhắn.
-Dặn về nhà thực hành viết tin nhắn.
-2 hs đọc bài.
-1 hs đọc yêu cầu bài.
-Bạn nhỏ đang cho búp bê ăn 
-Mắt nhìn búp bê rất tình cảm và triều mến 
-Tóc bạn nhỏ buộc thành 2 bím có thắt nơ rất xinh 
-Bạn mặc một bộ quần áo rất gọn gàng ,đẹp 
-Vài hs đọc lại bài.
-viết một câu nhắn tin để lại bố mẹ biét 
-viết ngắn gọn đủ ý 
thời điểm viết 
-Em cần viết rõ đi chơi với bà 
Bà đến nhà đón em đi chơi nhưng bố mẹ không có ở nhà 
-1 hs đọc yêu cầu bài.
-HS viết bài vào vở.
5 giờ chiều, 8-12
Mẹ ơi!Bà nội đến chơi.Bà đợi mãi mà mẹ chưa về.Bà đưa con đến dự sinh nhật bạn Phương.Khoảng 8 giờ tối bác Hai sẽ đưa con về.
 Con 
 Tường Vân
-Nhiều hs đọc bài viết.
-Lớp bình chọn bài viết hay.
Rút kinh nghiệm
//
 Tiết:4 Bài : BÀI 28
Trò chơi “Vòng tròn”
I/ Mục tiêu :
	Tiếp tục học trò chơi “Vòng tròn” . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi theo vần điệu ở mức ban đầu .
II/ sân bãi , dụng cụ :
	Sân trường có kẽ sân chơi + còi 
III/ Tiến trình thực hiện :
Phần nội dung
ĐLVĐ
Yêu cầu và chỉ dẫn kỉ thuật
Biện pháp tổ chức lớp
T/G
SL
A/Phần mở đầu 
1. Oån định
2 Khởi động 
3.Kiểm tra bài cũ 
5-7’
1-2’
1-2’
1’
2'
2x8
- GV nhận lớp , phổ biến mục tiêu .
- Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn . 
 + Xoay vặn các khớp + Oân bài thể dục phát triển chung . 
- Không .
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
B/Phần cơ bản :
Học trò chơi “Vòng tròn”
C/ Phần kết thúc :
1. Thả lỏng 
2. Củng cố 
3. Nhận xét 
4. BTVN
5. Xuống lớp 
26’
3-5’
2’
1’
1’
1’
5-6
5-6
* Cách hướng dẫn :
- GV nêu tên trò chơi 
- Cho HS điểm số theo chu kỳ 1 – 2 .
- Cho HS ôn cách nhảy chuyển đội hình .
- Cho HS tập nhún chân , vỗ tay theo nhịp . Khi có lệnh thì thực hiện động tác .
- Cho HS tập vần điệu kết hợp với vỗ tay .
- Cho HS chơi theo đội hình di động có kết hợp với vần điệu .
* Chú ý : Xen kẽ giữa các lần tập – GV theo dõi , sửa sai ( nếu có ) .
- Cúi người , nhảy thả lỏng + Rung đùi .
- GV và HS nhắc lại cách chơi đã học . 
- GV nhận xét tiết học .
- Oân bài thể dục .
- Giải tán .
Phần rút kinh nghiệm : 
//
Tiết 5: HĐTT
I/Mục tiêu:
-Học sinh thấy được những ưu, khuyết điểm trong hoạt động của tuần qua.
-HS thấy được những việc cần làm trong tuần đến ,đồng thời thực hiện tốt những việc cần làm trong tuần.
II/Tiến hành : 
-Lớp sinh hoạt văn nghệ tập thể .
* nhận xét chung:
- -Tổ trưởng nêu nhận xét các hoạt động trong tuần qua:Học tập ,lao
 động,đạo đức ,văn thể 
 -Lớp trưởng nhận xét chung các mặt hoạt động trong tuần .
 -GV chốt lại các ý kiến của lớp trưởng rồi đưa ra nhận xét cụ thể.
*Nhận xét cụ thể :
 -Ưu điểm: -Trong tuần này lớp học tập có tiến bộ nhiều hơn trước cụ thể: 
 -Lớp học tập tiến bộ hơn ,sôi nổi trong học tập:
 -Đi học đều, mang dụng cụ đầy đủ,làm bài tập trước khi đến lớp.
 -Vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ đáng khen.Các em cần duy trì
 nề nếp lớp như thế là rất tốt.
-Tồn tại: -Trong lớp vẫn còn một số em chưa chịu làm bài tập ở nhà cụ thể:
 *Hướng phấn đấùu cho tuần đến:
 -Duy trì 15’đầu giờ,đi học đều ,học bài, làm bài đầy đủ trước khi đến.
 -Thi đua giành nhiều điểm tốt,hạn chế điểm yếu ,kém.
 -Giữ vệ sinh trường lớp,vệ sinh cá nhân, ăn mặc gọng gàng sạch sẽ
 trước khi đến lớp.Không đi đầu trần chân đất.
 -Đảm bảo nội qui hs,nội qui trường lớp.
 -Đảm bảo an toàn giao thông ở mọi nơi mọi lúc .
 -Đoàn kết ,giúp nhau trong học tập,trong lao động.
 -Tổ chức học tổ ,học nhóm giúp nhau trong học tập.
 -Thực hiện tuần học,tháng học: “Bông hoa điểm 10.”
//.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 14.doc