Giáo án lớp 2 môn Toán - Tiết: Luyện tập

Giáo án lớp 2 môn Toán - Tiết: Luyện tập

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

MÔN: TOÁN

Tiết : LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

Giúp HS củng cố về:

- Phép cộng có tổng bằng 10 (tính nhẩm, tính viết)

- Phép cộng dạng 26 + 4 và 36 + 24 .

- Giải bài toán có lời văn bằng 1 phép tính cộng

- Đơn vị đo độ dài dm, cm

2. Kỹ năng:

- Cũng cố biểu tượng về đoạn thẳng.

3. Thái độ:

- Vui thích môn học.

II. Chuẩn bị

- GV: Đồ dùng phục vụ trò chơi.

- HS: Bảng con, vở bài tập.

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 30/11/2019 Lượt xem 24Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 2 môn Toán - Tiết: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Thứ ngày tháng năm 
THIẾT KẾ BÀI GIẢNG
MÔN: TOÁN
Tiết : LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
Kiến thức: 
Giúp HS củng cố về:
- Phép cộng có tổng bằng 10 (tính nhẩm, tính viết)
Phép cộng dạng 26 + 4 và 36 + 24 .
Giải bài toán có lời văn bằng 1 phép tính cộng
Đơn vị đo độ dài dm, cm
Kỹ năng: 
Cũng cố biểu tượng về đoạn thẳng. 
Thái độ: 
Vui thích môn học.
II. Chuẩn bị
GV: Đồ dùng phục vụ trò chơi.
HS: Bảng con, vở bài tập.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài cũ (3’) 26 + 4; 36 + 24
Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập sau: 
 +Thực hiện phép tính 
+Nêu cách đặt tính, thực hiện tính: 
- Nhận xét và cho điểm HS.
3. Bài mới 
Giới thiệu: (1’)
Hôm nay chúng ta luyện tập về phép cộng dạng 
26 + 4 và 36 + 24 .
Phát triển các hoạt động (28’)
v Hoạt động 1: Giải bài tập
 Ÿ Mục tiêu: Thực hiện phép cộng có tổng bằng 10 (tính nhẩm, tính viết)
 Ÿ Phương pháp: 
Bài 1: 
 + Yêu cầu HS nhẩm và ghi ngay kết quả 
 + Gọi HS chữa bài
v Hoạt động 2: 
 Ÿ Mục tiêu: HS biết thực hiện phép cộng dạng 26 + 4 và 36 + 24 .
Ÿ Phương pháp: 
- Bài 2: Tính
 + Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài
+ Yêu cầu HS nêu cách đặt tính , cách thực hiện phép tính: 7 + 33; 25 + 45
Bài 3: Tiến hành tương tự bài 2
v Hoạt động 3: 
 Ÿ Mục tiêu: HS biết giải bài toán có lời văn bằng 1 phép tính cộng
Ÿ Phương pháp: 
Bài 4:
+ Gọi HS đọc yêu cầu đề
+Bài toán yêu cầu tìm gì?
+Bài toán cho biết gì về số học sinh?
+Muốn biết tất cả có bao nhiêu học sinh ta làm thế nào?
+Yêu cầu HS làm bài?
Bài 5:
+ Yêu cầu HS quan sát và gọi tên các đoạn thẳng trong hình
+Đoạn thẳng AO dài bao nhiêu xăngtimet?
+Đoạn thẳng OB dài bao nhiêu xăngtimet?
+Muốn biết đoạn thẳng AB dài bao nhiêu cm ta làm thế nào?
+Yêu cầu HS làm vào vở
4. Củng cố – Dặn dò (3’)
Trò chơi: Xây nhà (xem SGV)
Nhận xét tiết học
Chuẩn bị: 9 cộng với 1 số 9+ 5 
- Hát
a)32+8 và 41+39 b)83+7 và 16+24
a) 32 + 8 b) 16 + 24
+HS làm bài vào vở bài tập
+HS tự làm vào vở
+Vài HS nhắc lại
+Làm bài tập vào vở
+ Gọi 1 HS đọc đề bài
+Số HS của cả lớp
+Có 14 học sinh nữ và 16 HS nam
+Thực hiện phép tính 14 + 16
+HS viết tóm tắt và trình bày bài giải
+Đoạn AO, OB, AB
+7 cm
+3 cm
+Thực hiện phép tính 7cm + 3cm
+Điền đoạn thẳng AB dài 10cm hay 1 dm

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet14.doc