Giáo án giảng dạy lớp 2 - Tuần 34 năm 2011

Giáo án giảng dạy lớp 2 - Tuần 34 năm 2011

I. Mục tiêu

 - c¸c CH 1,2,3,4).

 - Biết yêu quý lao động

- KNS : Giao tiếp , thể hiện sự cảm thông , ra quyết định

II. Chuẩn bị

- GV: Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc.

- PPKTDH : Trình bày ý kiến cá nhân , hỏi ý kiến chuyên gia

- HS: SGK.

III. Các hoạt động:

 

doc 20 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 25/11/2017 Lượt xem 504Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy lớp 2 - Tuần 34 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 34 
Thø hai ngµy 25 th¸ng 04 n¨m 2011.
TËp ®äc
Tiết 106- 107: NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI 
I. Mục tiêu
 - §äc rµnh m¹ch toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®ĩng chç.
 - HiĨu ND: TÊm lßng nh©n hËu, t×nh c¶m quý träng cđa b¹n nhá ®èi víi b¸c hµng xãm lµm nghỊ nỈn ®å ch¬i. (tr¶ lo×­ ®­ỵc c¸c CH 1,2,3,4).
 - Biết yêu quý lao động 
- KNS : Giao tiếp , thể hiện sự cảm thông , ra quyết định 
II. Chuẩn bị
GV: Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc. 
PPKTDH : Trình bày ý kiến cá nhân , hỏi ý kiến chuyên gia
HS: SGK.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Giới thiệu 
- Khởi động 
- KTBài cũ : Lượm
Gọi HS lên đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài Lượm. Nhận xét, cho điểm HS.
- Giới thiệu bài mới 
2. Phát triển các hoạt động 
v Hoạt động 1: Luyện đọc
- GV đọc mẫu
- Đọc từ khó : Thạch Sanh, sặc sỡ, suýt khóc, hết nhẵn hàng,
- Yêu cầu HS luyện đọc từng đoạn trước lớp.
Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc theo nhóm.
- Thi đọc
- Cả lớp đọc đồng thanh 
v Hoạt động 2: Tìm hiểu bài:
- Bác Nhân làm nghề gì?
- Các bạn nhỏ thích chơi đồ chơi của bác ntn?
- Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?
- Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàn cuối cùng?
- Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ ấy nếu bác biết vì sao hôm đó đắt hàng?
Bạn nhỏ trong truyện rất thông minh, tốt bụng và nhân hậu đã biết an ủi, giúp đỡ động viên bác Nhân.
v Hoạt động 3: Luyện đọc lại 
- Gọi 6 HS lên bảng đọc truyện theo vai (người dẫn chuyện, bác Nhân, cậu bé).
3. Kết thúc : 
Con thích nhân vật nào? Vì sao?
 GDHS ,Nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà đọc lại bài.
Chuẩn bị: Đàn bê của anh Hồ Giáo
Hát
3 HS đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi cuối bài.
- Mỗi HS đọc một câu nối tiếp.
- Đọc từng đoạn trước lớp 
- Đọc từng đoạn trong nhóm 
- HS thi đọc cá nhân
- Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu và bán rong trên các vỉa hè.
- Các bạn xúm đông lại, ngắm nghía, tò mò xem bác nặn.
-Vì đồ chơi bằng nhựa đã xuất hiện, không ai mua đồ chơi bằng bột nữa.
- Bạn đập cho lợn đất, đếm được mười nghìn đồng, chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua đồ chơi của bác.
- Cảm ơn cháu rất nhiều./ Cảm ơn cháu đã an ủi bác./ Cháu tốt bụng quá./ Bác sẽ rất nhớ cháu./
- HS nêu 
Rút kinh nghiệm : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To¸n
Tiết 166 : ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA (TT).
I. Mục tiêu
 - Thuéc b¶ng nh©n vµ b¶ng chia 2,3,4,5 ®Ĩ tÝnh nhÈm.
 - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc cã hai dÊu phÐp tÝnh (trong ®ã cã mét dÊu nh©n hoỈc chia; nh©n, chia trong ph¹m vi b¶ng tÝnh ®· häc).
 - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp chia.
 - NhËn biÕt mét phÇn mÊy cđa mét sè.
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ, phấn màu.
HS: Vở, bảng con.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Giới thiệu 
- Khởi động 
- KTBài cũ : Ôn tập về phép nhân và phép chia:
Sửa bài 5. GV nhận xét.
- Giới thiệu Bài mới 
2. Phát triển các hoạt động 
Bài 1:
- Nêu yêu cầu của bài tập, sau đó cho HS tự làm bài.
-Hỏi: khi biết 4 x 9 = 36 có thể ghi ngay kết quả của 36 : 4 không? Vì sao?
Nhận xét bài làm của HS.
Bài 2:
Nêu yêu cầu của bài và cho HS tự làm bài.
Yêu cầu HS nêu cách thực hiện của từng biểu thức trong bài.
Nhận xét bài của HS và cho điểm.
Bài 3:
Gọi 1 HS đọc đề bài.
Có tất cả bao nhiêu bút chì màu?
Chia đều cho 3 nhóm nghĩa là chia ntn?
- Vậy để biết mỗi nhóm nhận được mấy chiếc bút chì màu ta làm ntn?
- Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 4:
Yêu cầu HS đọc đề bài.
Yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời.
Vì sao em biết được điều đó?
- Hình a đã khoanh vào một phần mấy số hình vuông, vì sao em biết điều đó?
3. Kết thúc 
Nhận xét tiết học 
Chuẩn bị: Oân tập về đại lượng.
Hát
2 HS lên bảng sửa bài, bạn nhận xét.
Làm bài vào vở bài tập. 16 HS nối tiếp nhau đọc bài làm phần a của mình trước lớp, mỗi HS chỉ đọc 1 con tính.
- Có thể ghi ngay kết quả 36:4=9 vì nếu lấy tích chia cho thừa số này thì sẽ được thừa số kia.
2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.
Có tất cả 27 bút chì màu.
-Nghĩa là chia thành 3 phần bằng nhau.
Ta thực hiện phép tính chia 27:3
Số bút chì màu mỗi nhóm nhận 	được là:
	27 : 3 = 9 (chiếc bút)
	Đáp số: 9 chiếc bút.
- Hình nào được khoanh vào một tư số hình vuông?
- Hình b đã được khoanh vào một phần tư số hình vuông.
- Vì hình b có tất cả 16 hình vuông, đã khoanh vào 4 hình vuông.
- Hình a đã khoanh vào một phần năm số hình vuông, vì hình a có tất cả 20 hình vuông đã khoanh vào 4 hình vuông.
Rút kinh nghiệm : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Thø ba ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2011.
To¸n
Tiết 167 : ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG.
I. Mục tiêu
 - BiÕt xem ®ång hå khi kim phĩt chØ vµo sè 12, sè 3, sè 6.
 - BiÕt ­íc l­ỵng ®é dµi trong mét sè tr­êng hỵp ®¬n gi¶n.
 - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã g¾n víi c¸c sè ®o.
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ.
HS: Vở.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Giới thiệu 
- Khởi động 
-KT Bài cũ : Ôn tập về phép nhân và phép chia 
Sửa bài 3. GV nhận xét.
- Giới thiệu bài mới 
2. Phát triển các hoạt động 
Bài 1:
Quay mặt đồng đồ hồ đến các vị trí trong phần a của bài và yêu cầu HS đọc giờ.
- Yêu cầu HS quan sát các mặt đồng hồ ở phần b
Yêu cầu đọc giờ trên mặt đồng hồ a.
Nhận xét bài làm của HS.
Bài 2:
Gọi HS đọc đề bài toán.
- Hướng dẫn HS phân tích đề bài, thống nhất phép tính sau đó yêu cầu các em làm bài.
- Nhận xét bài của HS và cho điểm.
Bài 3:
Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn HS phân tích đề bài, thống nhất phép tính sau đó yêu cầu các em làm bài.
- Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 4:
Đọc câu a: Chiếc bút bi dài khoảng 15 . . . và yêu cầu HS suy nghĩ để điền tên đơn vị đúng vào chỗ trống trên.
Nói chiếc bút bi dài 15mm có được không? Vì sao?
- Nói chiếc bút bi dài 15dm có được không? Vì sao?
3. Kết thúc 
Tổng kết tiết học 
Chuẩn bị: Oân tập về đại lượng (TT).
Hát
2 HS lên bảng làm bài, bạn nhận xét.
- Đọc giờ: 3 giờ 30 phút, 5 giờ 15 phút, 10 giờ, 8 giờ 30 phút.
- HS làm BT, giải : 
Can to đựng số lít nước mắm là:
	10 + 5 = 15 (lít)
	Đáp số: 15 lít.
- HS làm nhóm 4 , trình bày 
Bạn Bình còn lại số tiền là:
	1000 – 800 = 200 (đồng)
	Đáp số: 200 đồng.
- HS làm nhóm đôi , trình bày 
- Trả lời: Chiếc bút bi dài khoảng 15 cm.
- Vì 15 mm quá ngắn, không có chiếc bút bi bình thường nào lại ngắn như thế?
Rút kinh nghiệm : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LuyƯn tõ vµ c©u
Tiết 34 : TỪ TRÁI NGHĨA – tõ chØ nghỊ nghiƯp
I. Mục tiêu
 - Dùa vµo bµi §µn bª cđa anh Hå Gi¸o, t×m ®­ỵc tõ ng÷ tr¸i nghÜa ®iỊn vµo chç trèng trong b¶ng (BT1); nªu ®­ỵc tõ tr¸i nghÜa víi tõ cho tr­íc (BT2).
 - Nªu ®­ỵc ý thÝch hỵp vỊ c«ng viƯc (cét B) phï hỵp víi tõ chØ nghỊ nghiƯp (cét A) – BT3.
 - Biết sử dụng từ trái nghĩa
II. Chuẩn bị
GV: Bài tập 1, 3 viết vào giấy to. Bài tập 2 viết trên bảng lớp. Bút dạ.
HS: SGK, vở.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Giới thiệu 
- Khởi động
- KT Bài cũ : Từ ngữ chỉ nghề nghiệp.
Gọi 2 HS đọc các câu đã đặt được ở bài tập 4 giờ học trước.Nhận xét 
- Giới thiệu Bài mới 
2. Phát triển các hoạt động 
Bài 1
Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
-Gọi 1 HS đọc lại bài Đàn bê của anh Hồ Giáo.
- Dán 2 tờ giấy có ghi đề bài lên bảng. Gọi HS lên bảng làm.
Gọi HS nhận xét bài của bạn trên bảng.
Cho điểm HS.
- Tìm những từ ngữ khác, ngoài bài trái nghĩa với từ rụt rè.
- Những con bê cái ăn nhỏ nhẹ, từ tốn, những con bê đực thì ngược lại. Con hãy tìm thêm các từ khác trái nghĩa với nhỏ nhẹ, từ tốn?
Khen những HS tìm được nhiều từ hay và đúng.
Bài 2
Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Cho HS thực hiện hỏi đáp theo cặp. Sau đó gọi một số cặp trình bày trước lớp.
Nhận xét cho điểm HS.
Bài 3
Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
Dán 2 tờ giấy có ghi đề bài lên bảng.
Gọi HS nhận xét bài của từng nhóm và chốt lại lời giải đúng.
Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
3. Kết thúc : 
Nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Ôn tập cuối HKII.
Hát
- Một số HS đọc câu, cả lớp theo dõi và nhận xét.
Đọc đề bài.
1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm.
 2 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.
Lời giải: 
Những con bê đực
như những bé trai
khoẻ mạnh, nghịch ngợm
ăn vội vàng
bạo dạn/ táo bạo
ngấu nghiến/ hùng hục.
Hãy giải nghĩa từng từ dưới đây bằng từ trái nghĩa với nó.
Đáp án: đầu tiên/ bắt đầu/
biến mất/ mất tăm/
cuống quýt/ hốt  ...  ®ĩng tªn h×nh tø gi¸c, h×nh ch÷ nhËt, ®­êng th¼ng, ®­êng gÊp khĩc, h×nh tam gi¸c, h×nh vu«ng, ®o¹n th¼ng.
 - BiÕt vÏ h×nh theo mÉu.
II. Chuẩn bị
GV: Các hình vẽ trong bài tập 1.
HS: Vở.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1.Giới thiệu 
- Khởi động
- KTBài cũ : Ôn tập về đại lượng (TT).
Sửa bài 3. GV nhận xét.
- Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng.
2. Phát triển các hoạt động 
v Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập.
Bài 1:
Chỉ từng hình vẽ trên bảng và yêu cầu HS đọc tên của từng hình.
Bài 2:
Cho HS phân tích để thấy hình ngôi nhà gồm 1 hình vuông to làm thân nhà, 1 hình vuông nhỏ làm cửa sổ, 1 hình tứ giác làm mái nhà, sau đó yêu cầu các em vẽ hình vào vở bài tập.
Bài 4:
Vẽ hình của bài tập lên bảng, có đánh số các phần hình.
Hình bên có mấy hình tam giác, là những tam giác nào?
Có bao nhiêu hình tứ giác, đó là những hình nào?
Có bao nhiêu hình chữ nhật, đó là những hình nào?
3. Kết thúc 
Tổng kết tiết học 
Chuẩn bị: Oân tập về hình học (TT).
Hát
2 HS lên bảng làm bài, bạn nhận xét.
Đọc tên hình theo yêu cầu. 
HS vẽ hình vào vở bài tập. 
 Có 5 hình tam giác, là: hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình (1 + 2)
Có 5 hình tứ giác, là: hình (1 + 3), hình (2 + 4), hình (1 + 2 + 3), hình (1 + 2 + 4), hình (1 + 2 + 3 + 4).
Có 3 hình chữ nhật, đó là: hình (1 + 3), hình (2 + 4), hình (1 + 2 + 3 + 4).
Rút kinh nghiệm : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TËp viÕt
Tiết 34 : ¤n c¸c ch÷ hoa : A, M, N, Q, V (kiểu 2).
I. Mục tiêu:
- ViÕt ®ĩng c¸c ch÷ hoa kiĨu 2: A, M, N, Q, V (mçi ch÷ 1 dßng); viÐt ®ĩng c¸c tªn riªng cã ch÷ hoa kiĨu 2 : ViƯt Nam, NguyƠn ¸i Quèc, Hå ChÝ Minh (mçi tªn riªng 1 dßng).
- Rèn viết chữ đẹp 
II. Chuẩn bị:
GV: Chữ mẫu V kiểu 2 . Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ.
HS: Bảng, vở.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1.Giới thiệu 
- Khởi động 
- KT Bài cũ : Kiểm tra vở viết. Yêu cầu viết: Chữ Q hoa kiểu 2 . GV nhận xét, cho điểm.
- Giới thiệu bài : nêu mục đích và yêu cầu.
 2. Phát triển các hoạt động 
v Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa 
Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
* Gắn mẫu chữ V kiểu 2 
Chữ V kiểu 2 cao mấy li? 
Viết bởi mấy nét?
GV chỉ vào chữ V kiểu 2 và miêu tả: 
 Gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản –1 nét móc hai đầu (trái – phải), 1 nét cong phải (hơi duỗi, không thật cong như bình thường) và 1 nét cong dưới nhỏ.
GV viết bảng lớp.
GV hướng dẫn cách viết:
- Nét 1: viết như nét 1 của các chữ U, Ư, Y (nét móc hai đầu, ĐB trên ĐK5, DB ở ĐK2).
Nét 2: từ điểm dừng bút của nét 1, viết tiếp nét cong phải, dừng bút ở ĐK6.
Nét 3: từ điểm dừng bút của nét 2, đổi chiều bút , viết 1 đường cong dưới nhỏ cắt nét 2, tạo thành 1 vòng xoắn nhỏ, dừng bút ở đường kẽ 6. 
GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.
HS viết bảng con.
GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt.
GV nhận xét uốn nắn.
v Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
* Treo bảng phụ
Giới thiệu câu: Việt Nam thân yêu. 
Quan sát và nhận xét:
Nêu độ cao các chữ cái.
Cách đặt dấu thanh ở các chữ.
Các chữ viết cách nhau khoảng chừng nào?
- GV viết mẫu chữ: Việt lưu ý nối nét V và iệt.
HS viết bảng con
* Viết: : Việt 
- GV nhận xét và uốn nắn.
v Hoạt động 3: Viết vở
* Vở tập viết:
GV nêu yêu cầu viết.
GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém.
Chấm, chữa bài.GV nhận xét chung.
3. Kết thúc :
- GV nhận xét tiết học.
Nhắc HS hoàn thành nốt bài viết.
- Hát
- HS viết bảng con.
- 3 HS viết bảng lớp. Cả lớp viết bảng con.
- HS quan sát
- 5 li.
- 1 nét
- HS quan sát
- HS quan sát.
- HS tập viết trên bảng con
- HS đọc câu
- V , N, h, y : 2,5 li
- t : 1,5 li
- i, ê, a, m, n, u : 1 li
- Dấu nặng (.) dưới ê.
- Khoảng chữ cái o
- HS viết bảng con
- Vở Tập viết
- HS viết vở
Rút kinh nghiệm : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø sáu ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2011.
TËp lµm v¨n
Tiết 34 : KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN (NÓI, VIẾT). 
I. Mục tiêu
 Dùa vµo c¸c c©u hái gỵi ý, kĨ ®­ỵc mét vµi nÐt vỊ nghỊ nghiƯp cđa ng­êi th©n (BT1).
 BiÕt viÕt l¹i nh÷ng ®iỊu ®· kĨ thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n (BT2).
Biết yêu quý người thân 
II. Chuẩn bị
GV: Tranh của tiết Luyện từ và câu tuần 33. Tranh một số nghề nghiệp khác. Bảng ghi sẵn các câu hỏi gợi ý.
HS: SGK, vở.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1.Giới thiệu : 
- Khởi động 
- KT Bài cũ : Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến.
Gọi HS đọc đoạn văn kể về một việc tốt của con hoặc của bạn con. Nhận xét, cho điểm. 
Giới thiệu bài : 
2. Phát triển các hoạt động 
v Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1
Gọi HS đọc yêu cầu.
Cho HS tự suy nghĩ trong 5 phút.
GV treo tranh đã sưu tầm để HS định hình nghề nghiệp, công việc.
Gọi HS tập nói. Nhắc HS nói phải rõ 3 ý để người khác nghe và biết được nghề nghiệp công việc và ích lợi của công việc đó.
Sau mỗi HS nói, GV gọi 1 HS khác và hỏi: Con biết gì về bố (mẹ, anh, chú,) của bạn?
Sửa nếu các con nói sai, câu không đúng ngữ pháp.
- Cho điểm những HS nói tốt.
v Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài viết:
Bài 2
GV nêu yêu cầu và để HS tự viết.
Gọi HS đọc bài của mình.
Gọi HS nhận xét bài của bạn.
Cho điểm những bài viết tốt.
3. Kết thúc : 
Nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà ôn tập để chuẩn bị kiểm tra.
Chuẩn bị: Ôn tập cuối HKII.
Hát
 HS đọc bài làm của mình.
- 2 HS đọc yêu cầu của bài và các câu hỏi gợi ý.
Suy nghĩ.
- Nhiều HS được kể.
HS trình bày lại theo ý bạn nói.
Tìm ra các bạn nói hay nhất.
HS viết vào vở.
- Một số HS đọc bài trước lớp.
Nhận xét bài bạn.
Rút kinh nghiệm : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To¸n
Tiết 170 : ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (TT)
I. Mục tiêu
 - BiÕt tÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khĩc, chu vi h×nh tam gi¸c, h×nh tø gi¸c.
 -Rèn tính chính xác
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ.
HS: Vở.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1.Giới thiệu 
- Khởi động 
- KT Bài cũ : Ôn tập về hình học.
Sửa bài 4. GV nhận xét.
- Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng.
2. Phát triển các hoạt động 
Bài 1:
Yêu cầu HS nêu cách tính độ dài đường gấp khúc, sau đó làm bài và báo cáo kết quả.
Bài 2:
Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi của hình tam giác, sau đó thực hành tính.
Bài 3:
Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi của hình tứ giác, sau đó thực hành tính.
Các cạnh của hình tứ giác có đặc điểm gì?
Vậy chúng ta còn có thể tính chu vi của hình tứ giác này theo cách nào nữa?
3. Kết thúc : 
Tổng kết tiết học 
Chuẩn bị: Luyện tập chung.
Hát
- 2 HS lên bảng sửa bài, bạn nhận xét.
Đọc tên hình theo yêu cầu.
Chu vi của hình tứ giác đó là:
5cm + 5cm + 5cm + 5cm + = 20cm
- Các cạnh bằng nhau.
- Bằng cách thực hiện phép nhân 5cm x 4.
Rút kinh nghiệm : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thủ công
Tiết 34 : Oân tập
ĐẠO ĐỨC
TIẾT 34 : TPT DẠY
Sinh hoạt tập thể ( tiết 34 )
I . MỤC TIÊU : 
 Báo cáo lại hoạt động học tập tuần qua:học tập, làm vệ sinh trường ,lớp , nề nếp 
 - Rút kinh nghiệm ở tuần tới . 
 II . CHUẨN BỊ : 
 - GV : Nội dung sinh hoạt 
 - HS : Lớp , tổ trưởng báo cáo .
 III . TIẾN TRÌNH SINH HOẠT : 
 1 . Kết quả báo cáo các tổ trưởng : 
Tổ 
1
2
3
4
HS được khen
Hs vi phạm
Điểm 10 
Việc tốt
Không phép
Không thuộc bài
Mất trật tự
 Vức rác
 2 . Lớp trưởng bổ sung hoạt động :
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 C. Đánh giá:
 Ưu : ------------------------------------------------------------------------------------- Khuyết : -----------------------------------------------------------------------------------
 3. Biện pháp : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Kế hoạch tới : 
 - Thực hiện CT tuần 35 
 - Thực hiện chủ điểm 6 : “ Kính yêu và biết ơn Bác Hồ” , HS Thi đua đạt nhiều điểm 10
 - Vệ sinh trường lớp , thân thể HS ; Vâng lời thầy cô , cha mẹ 
 - Thực hiện ATGT , ATTP; Nề nếp ra vào lớp ; Ý thức tự giác học ở nhà
 - Bồi dưỡng HS 2buổi / tuần
 - Chải răng ,ngậm Fluor 
 - Thể dục nội , ngoại khoá , Thực hiện 15 phút truy bài đầu giờ 
 - Tổng vệ sinh 2 b / tuần 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 34(1).doc