Bài soạn các môn khối 2 - Tuần 1 năm 2010

Bài soạn các môn khối 2 - Tuần 1 năm 2010

I.Mục tiêu:

- Biết đếm, đọc, viết các số đến 100.

- Nhận biết được các số có 1 chữ số, có 2 chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có 1 chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có 2 chữ số; số liền trước, số liền sau.

II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, bảng các ô vuông bài tập 2(SGK)

III.Các hoạt động dạy học:

A.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sách, vở của HS, đồ dùng học tập, bảng con , vở nháp.

B.Bài mới: 1.Giới thiệu

 

doc 77 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 18/11/2017 Lượt xem 663Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn khối 2 - Tuần 1 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
 Thứ 2 ngày 16 tháng 8 năm 2010
 Toán: Ôn tập các số đến 100
I.Mục tiêu:
- Biết đếm, đọc, viết các số đến 100.
- Nhận biết được các số có 1 chữ số, có 2 chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có 1 chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có 2 chữ số; số liền trước, số liền sau.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, bảng các ô vuông bài tập 2(SGK)
III.Các hoạt động dạy học:
A.ổn định tổ chức: Kiểm tra sách, vở của HS, đồ dùng học tập, bảng con , vở nháp.
B.Bài mới:	1.Giới thiệu
2.Hướng dẫn HS ôn tập
Bài 1: Làm miệng – Củng cố về số có 1 chữ số.
HS khá, giỏi: Có bao nhiêu số có một chứ số?
Bài 2: Bảng con – Củng cố về số có 2 chữ số.
Bài 3: Làm vở – Củng cố về số liền trước, số liền sau.
- GV chấm – nhận xét
- HS tự làm rồi nêu kết quả:
 Thứ tự điền: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 Số bé nhất có 1 chữ số là: 0
 Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9.
- HS lần lượt viết:
 a. 12, 13, 14, 15, 16, 17, ,98, 99
 b. Số bé nhất có 2 chữ số là: 10
 c. Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99.
- HS tự làm ở vở
- 1 HS chữa bài
 KQ: a. 40 c. 98
 b. 89 d.100
3.Củng cố – Dặn dò: 
 - HS chơi trò chơi: Nêu nhanh số liền trước số 71 và số liền sau số 73.
 - Dặn HS về ôn bài.
Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim (2 tiết)
I.Mục tiêu: 
 - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phấy, giữa các cụm từ.	
 - Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công.
II.Đồ dùng dạy học: Tranh SGK, bảng phụ viết câu văn dài.
III.Các hoạt động dạy học:
Tiết 1:
A.Mở đầu: 
 Giới thiệu tên 8 chủ điểm trong sách tiếng việt 2. Nói kĩ hơn về chủ điểm “Em là học sinh”.
B.Bài mới: 
 1. Giới thiệu bài (Tranh minh họa)
 2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu – HD cách đọc
a.Đọc từng câu
 Cho HS phát hiện từ khó
b. Đọc từng đoạn trước lớp
 HD đọc câu dài
 Tìm hiểu nghĩa từ mới
c. Đọc từng đoạn trong nhóm
d. Thi đọc giữa các nhóm
e. Đọc đồng thanh
- HS lắng nghe
- HS tiếp nói nhau đọc từng câu
- Từ khó: quyển, nguệch ngoạc
 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn
 HS đọc chú giải SGK
- Luyện đọc theo cặp
- Thi đọc đoạn 1
- Đọc đoạn 1,2
Tiết 2:
3.Tìm hiểu bài
- Cho HS đọc đoạn 1
 H1(SGK)
- Cho HS đọc đoạn 2
 H2(SGK)
H? Cậu bé có tên từ thỏi sắt có thể mài được chiếc kim khâu không?
- Cho HS đọc đoạn 3
 H3(SGK)
- Cho HS đọc đoạn 4
 H4(SGK) có chỉnh lí
H? Câu chuyện này khuyên em chăm chỉ học tập hay khuyên em chịu khó mài sắt thành kim?
H? Hãy cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim”
4.Luyện đọc lại
- 1 HS đọc thành tiếng – Cả lớp đọc thầm.
Mỗi khi cầm quyển sách  cho xong chuyện.
- Cả lớp đọc thầm
- Cậu bé thấy bà cụ mài thỏi sắt  kim khâu.
Cậu bé không tin
- 1 HS đọc thành tiếng 
Bà cụ nói:”Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi 1 tí  sẽ có ngày cháu thành tài.
- 1 HS đọc thành tiếng 
HS thảo luận nhóm đôi câu trả lời: Câu chuyện khuyên em chăm chỉ học tập
- Dành cho HS khá giỏi
Nêu được nghĩa đen, nghĩa bóng của câu tục ngữ.
Luyện đọc, phân vai theo nhóm
5.Củng cố dặn dò: - HS nêu nội dung câu chuyện.
- Dặn HS về học bài
---------------------------------------------------------------------
Đạo đức: 
HOẽC TAÄP, SINH HOAẽT ẹUÙNG GIễỉ ( t1)
I. MUẽC TIEÂU:
 	 - Nờu được 1 số biểu hiện của học tập, sinh hoạt đỳng giờ.
 - Nờu được lợi ớch của việc học tập, sinh hoạt đỳng giờ
 - Biết cựng cha mẹ lập thời gian biểu hằng ngày của bản thõn.
 - Thực hiện theo thời gian biểu.
II. CHUAÅN Bề:
 Gv: Tranh minh hoaù chụi saộm vai cho hoaùt ủoọng 2, tieỏt 1.
 Phieỏu giao vieọc ụỷ hoaùt ủoọng 1, 2. Tieỏt 1. Vụỷ baứi taọp ủaùo ủửực.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAY-HOẽC:
1. KHễÛI ẹOÄNG :(2P)
 - Caỷ lụựp haựt vui
2. BAỉI MễÙI :(30P)
a/ Giụựi thieọu baứi:Ghi mục bài lên bảng
 b/ Hỡnh thaứnh kieỏn thửực:
* Hoaùt ủoọng1: Bày toỷ yự kieỏn
 - Gv chia nhoựm vaứ giao cho moói nhoựm baày toỷ yự kieỏn veà vieọc laứm trong moọt tỡnh huoỏng: Vieọc laứm naứo ủuựng, vieọc laứm naứo sai ? Taùi sao ủuựng (sai) ?
 - Gv goùi tửứng nhoựm baày toỷ yự kieỏn cuỷa nhoựm qua tỡnh huoỏng.
 - Gv cho caực nhoựm trao ủoồi, tranh luaọn giửừa caực nhoựm.
 * Gv ruựt keỏt luaọn cỏc tỡnh huống
* Hoaùt ủoọng 2: Xửỷ lyự tỡnh huoỏng.
 - Gv chia nhoựm vaứ giao nhieọm vuù: Moói nhoựm lửùa choùn caựch ửựng xửỷ phuứ hụùp vaứ chuaồn bũ ủoựng vai.
 Tỡnh huoỏng1 : Ngoùc ủang ngoài xem moọt trửụng trỡnh ti vi raỏt hay, Meù nhaộc Ngoùc ủaừ ủeỏn giụứ ủi nguỷ. Theo em, baùn Ngoùc coự hửụựng xửỷ nhử theỏ naứo ? Em haừy giuựp Ngoùc caựch ửựng xửỷ phuứ hụùp trong tỡnh huoỏng ủoự. Vỡ sao caựch ửựng xửỷ ủoự laứ phuứ hụùp ? 
 Tỡnh huoỏng 2 : ẹaàu giụứ hs xeỏp haứng vaứo lụựp. Tỡnh vaứ Lai ủi hoùc muoọn, khoaực caởp ủửựng ụỷ coồng trửụứng Tỡnh ruỷ baùn :” ẹaống naứo cuừng bũ muoọn roài. Chuựng ta ủi mua ủoà chụi ủi ! .”.
 Em haừy lửùa choùn giuựp laùi caựch ửựng xửỷ phuứ hụùp trong tỡnh huoỏng ủoự vaứ giaỷi thớch lyự do.
	- Gv goùi tửứng nhoựm leõn theồ hieọn laùi caực tỡnh huoỏng treõn.
- Gv nhaọn xeựt vaứ ruựt ra keỏt luaọn.
* Hoaùt ủoọng 3 : Giụứ naứo vieọc naỏy.
 - Gv cho hs laứm vụỷ baứi taọp baứi 3 trang 3.
- Gv cuứng hs sửỷa baứi taọp 3.
 GVKL: Caàn saộp xeỏp thụứi gian hụùp lyự ủeồ ủuỷ thụứi gian hoùc taọp, vui chụi, laứm vieọc nhaứ vaứ nghổ ngụi.
 - Gv ghi caõu ghi nhụự leõn baỷng goùi hs ủoùc.
 - Giụứ naứo vieọc naỏy.
 - Vieọc hoõm nay chụự ủeồ ngaứy mai.
3. CUÛNG COÁ-DAậN Dề: (4P )
 ? Hoõm nay caực em hoùc baứi gỡ ? 
 - Veà nhaứ caực em caàn xaõy thụứi gian bieồu vaứ thửùc hieọn theo thụứi gian bieồu.
 * Nhaọn xeựt tieỏt hoùc:
-Caỷ lụựp haựt vui.
-Hs đọc mục bài
-Vaứi em nhaộc laùi tửùa baứi.
-HS nhận t/huống thảo luận nhúm- Đại diện nhúm trỡnh bày.
- Nhúm khỏc bổ sung.
- Caực nhoựm trao ủoồi yự kieỏn.
Thaỷo luaọn nhoựm.
- Theồ hieọn laùi tỡnh huoỏng baống caựch ủoựng vai.
- Caực nhoựm theồ hieọn laùi qua tỡnh huoỏng 1, 2.
- Hs thaỷo luaọn nhoựm vaứ chuaồn bũ ủoựng vai.
- Tửứng nhoựm leõn ủoựng vai.
- Caực nhoựm trao ủoồi, tranh luaọn giửừa caực nhoựm.
- HS làm vào vở bài tập
- Hs ủoùc caõu ghi nhụự. Caỷ lụựp ủoùc ẹT.
- Hs traỷ lụứi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sáng thứ 3 ngày 17 tháng 8 năm2010
 Toán: Ôn tập các số đến 100(tt)
I.Mục tiêu:
 - Biết viết số có 2 chữ số thành tổng của số chục vằ số đơn vị, thứ tự của các số.
 - Biết so sánh các số trong phạm vi 100.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, bảng con
III.Hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: Có bao nhiêu số có một chứ số? đó là những số nào? 
B.Bài mới: 1.Giới thiệu 
2.Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1:(Miệng) Luyện đọc viết số có 2 chữ số
HS nắm chắc, phân tích số có 2 chữ số thành chục, đơn vị.
Bài 3:(Bảng con) Luyện so sánh các số có 2 chữ số
Bài 4:(Vở) Củng cố về thứ tự số
Bài 5:(Vở) Củng cố về thứ tự số
Bài 2:( HS khá giỏi) Luyện viết số thành tổng
GV chấm bài – nhận xét.
- HS viết được số 36; 71; 94 và đọc được các số đó.
- Viết thành thạo: 85 = 80 + 5
 36 = 30 + 6;
- HS lần lượt so sánh các bài:
34 70 ; 80 + 6 > 85;
- HS so sánh và sếp thứ tự theo yêu cầu bài
a. 28; 33; 45; 54.
b. 54; 45; 33; 28.
- HS điền được các số còn thiếu theo thứ tự: 67; 76; 84; 93; 98.
HS chữa bài
- HS phân tích và nêu được các chục, đơn vị trong các số đã cho.
57 gồm 5 chục và 7 đơn vị: 
57 = 50 + 7;
3.Củng cố – dặn dò: HS về ôn lại bài.
Luyện toán: 
 Luyeọn taọp: OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ẹEÁN 100 (TT)
I. Muùc tieõu
 -CC veà ủoùc vieỏt, so saựnh caực soỏ coự 2 chửừ soỏ.Phaõn tớch soỏ coự 2 chửừ soỏ theo chuùc vaứ ủụn vũ.
 II. Chuaồn bũ
 -HS: Baỷng con - vụỷ
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1. Baứi cuừ: OÂn taọp caực soỏ ủeỏn 100 (3’)
GV hoỷi HS:
Soỏ lieàn trửụực cuỷa 72 laứ soỏ naứo?
Soỏ lieàn sau cuỷa 72 laứ soỏ naứo?
HS ủoùc soỏ tửứ 10 ủeỏn 99
Neõu caực soỏ coự 1 chửừ soỏ
2. Baứi mụựi :
 HD luyeọn taọp ụỷ vụỷ baứi taọp
 Baứi 1:Luyeọn ủoùc, vieỏt soỏ coự 2 chửừ soỏ.Phaõn tớch soỏ thaứnh chuùc,ủụn vũ.
Baứi 2:Luyeọn veà so saựnh caực soỏ coự 2 chửừ soỏ
Chuự yự:So saựnh chửừ soỏ ụỷ tửứng haứng cuỷa 2 soỏ roài ủieàn daỏu thớch hụùp
*Choỏt: Qua baứi 1, 2 caực em ủaừ bieỏt ủoùc, vieỏt vaứ phaõn tớch soỏ coự 2 chửừ soỏ theo chuùc vaứ ủụn vũ
Baứi 3:Cuỷng coỏ veà thửự tửù soỏ 
 GV yeõu caàu HS neõu caựch vieỏt theo thửự tửù
Baứi 4:HD oõn taọp veà so saựnh caực soỏ troứn chuùc
HDHS chổ caàn so saựnh chửừ soỏ ụỷ haứng chuùc cuỷa 2 soỏ.
Bai 5:Goùi HS neõu yeõu caàu baứi
Baứi 6:(HSKG):Vụựi 2soỏ 2 vaứ3 haừy vieỏt taỏt caỷ caực soỏ coự 2 chửừ soỏ ủaừ cho.
 Gv chaỏm,chửừa baứỡ
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ:
Xem laùi baứi
Chuaồn bũ: Soỏ haùng – toồng.
 HS traỷ lụứi,nhaọn xeựt
HS laứm vụỷ,chửừa baứi
HSTB:ẹoùc caực soỏ:78,95,61,24.
HSKG:Phaõn tớch maóu 1 soỏ
78=70+8
HS laứm caực baứi coứn laùi
HS laứm BC:VD:52<56
 81>80
HSKG neõu roừ caựch so saựnh
HS laứm nhaựp,chửừa baứi
a.38,42,59,70.
b.70,59,42,38.
HS laứm nhaựp,chửừa baứi
a.1070
Nhaọn bieỏt,tỡm ủửụùc soỏ beự nhaỏt coự 2chửừ soỏ gioỏng nhau:11
HS laứm vụỷ
Caực soỏ ủoự laứ:22,23,33,32. 
-----------------------------------------------------------
Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim.
I.Mục tiêu: 
 - Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện.
 - HS khá giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện.
II.Đồ dùng dạy học: Tranh SGK 
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: Nêu ý nghĩa bài: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
B.Bài mới: 1.Giới thiệu phân môn – bài học
2.Hdẫn kể chuyện
HĐ1: Kể từng đoạn theo tranh (Các đối tượng)
- Cho HS quan sát từng tranh, xem gợi ý ở tranh.
- Kể theo nhóm
- Kể từng đoạn trước lớp
HĐ2: Kể toàn bộ câu chuyện (HS khá giỏi)
Hdẫn HS sử dụng vốn từ của mình đưa vào câu chuyện sao cho phù hợp nội dung
- HS quan sát, đọc gợi ý
- Kể theo nhóm 2 – HS tự nhận xét, bổ sung cho nhau
- 4 HS tiếp nối kể 4 bức tranh
- HS nhận xét về nội dung, cách diễn đạt, giọng kể của từng bạn
- Thi kể từng đoạn giữa các nhóm
- 2-3 HS khá giỏi kể toàn bộ câu chuyện trước lớp
- HS nhận xét
3.Củng cố – dặn dò: - GV nêu lại ý nghĩa chuyện. Tuyên dương những HS có giọng kể tốt
- Dặn HS luyện kể chuyện ở nhà.
Chính tả (Tập chép): Có công mài sắt, có ngày nên kim
I.Mục tiêu: 
 - Chép chính xác bài chính tả (SGK); trình  ... Giụựi thieọu: (1’).
Caực hoaùt ủoọng (33’)
v Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu caõn ủoàng hoà
 Giụựi thieọu: caõn ủoàng hoà goàm ủúa caõn, maởt ủoàng hoà coự 1 chieỏc kim quay ủửụùc vaứ treõn ủoự coự ghi caực soỏ ửựng vụựi caực vaùch chia. Khi ủúa caõn chửa coự ủoà vaọt thỡ kim chổ soỏ 0.
- Caựch caõn: ẹaởt ủoà vaọt leõn ủúa caõn, khi ủoự kim seừ quay, kim dửứng laùi taùi vaùch naứo thỡ soỏ tửụng ửựng vụựi vaùch ủoự cho bieỏt vaọt ủaởt leõn ủúa caõn naởng baỏy nhieõu kg.
- Cho HS laàn lửụùt leõn caõn.
v Hoaùt ủoọng 2: Quan saựt tranh
- Cho HS quan saựt tranh vaứ ủieàn vaứo choó troỏng naởng hụn hay nheù hụn.
- Yeõu caàu: HS quan saựt kim leọch veà phớa naứo roài traỷ lụứi.
v Hoaùt ủoọng 3: Laứm baứi taọp
-Baứi 3: Lửu yự keỏt quaỷ phaỷi coự teõn ủụn vũ ủi keứm
Baứi 4: 
- ẹeồ tỡm soỏ gaùo neỏp meù mua veà ta phaỷi laứm sao?
Chaỏm chửừa baứi
3. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’)
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS thửùc haứnh caõn.
- HS quan saựt
 Theo doừi GV hửụựng daón
- 1 tuựi ủửụứng naởng 1 kg
- saựch vụỷ naởng 3 kg
-Quan saựt. 
-Laứm baứi. 
- Baùn nhaọn xeựt.
HS thửùc hieọn baỷng con.
3 kg + 6 kg – 4 kg = 5 kg
15 kg – 10 kg + 7 kg = 12 kg
- HS ủoùc ủeà. Giaỷi vaứo vụỷ
 Baứi giaỷi:
Meù mua veà soỏ kg gaùo neỏp laứ:
 26 - 16 = 10 (kg)
 ẹaựp soỏ: 10 kg 
-Veà laứm baứi 5
Chuaồn bũ: 6 coọng vụựi 1 soỏ
------------------------------------------------------------------------------------------
 Thửự 5 ngaứy 7 thaựng 10 naờm 2010
 TOAÙN : 6 COÄNG VễÙI MOÄT SOÁ 6 + 5
I. Muùc tieõu:
- Bieỏt caựch thửùc hieọn pheựp coọng daùng 6+ 5, laọp dửụùc baỷng 6 coọng vụựi 1 soỏ.
- Nhaọn bieỏt trửùc giaực veà tớnh chaỏt giao hoaựn cuỷa pheựp coọng.
- Dửùa vaứo baỷng 6 coọng vụựi 1 soỏ ủeồ tỡm ủửụùc soỏ thớch hụùp ủieàn vaứo oõ troỏng.
II. ẹoà duứng daùy hoùc:
- 11 que tớnh, SGK, baỷng phuù, buựt daù. 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1. Baứi cuừ :(3’) -Baứi 5
2. Baứi mụựi :
Giụựi thieọu: (1’)
-Caực hoaùt ủoọng (32) 
v Hoaùt ủoọng 1: Thửùc hieọn pheựp coọng daùng 6 + 5.
- Giụựi thieọu pheựp coọng 6 + 5
- Neõu baứi toaựn: Coự 6 que tớnh, theõm 5 que tớnh nửừa laứ maỏy que tớnh?
- Vaọy: 6 + 5 = 11
- Chổ HS leõn ủaởt tớnh doùc vaứ tớnh
- Neõu caựch coọng?
- Cho HS tửù ủieàn keỏt quaỷ pheựp tớnh coứn laùi vaứo SGK.
- Cho HS ủoùc
v Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh
ũ ẹDDH: Baỷng phuù, buựt daù.
 Baứi 1: Yeõu caàu tớnh nhaồm neõu keỏt quaỷ
 - Dửùa vaứo baỷng 6 coọng vụựi 1 soỏ tỡm keỏt quaỷ
-Hửụựng daón quan saựt
* L. YÙ: 6 + 7 = 7 + 6 
 Baứi 2:
 * Vieỏt thaỳng coọt vụựi nhau
Baứi 3: Yeõu caàu HS thuoọc baỷng 6 coọng vụựi 1 soỏ ủeồ tỡm soỏ thớch hụùp ủieàn vaứo oõ troỏng
- Chaỏm chửừa baứi.
3. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’)
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Leõn baỷng laứm
Theo doừi
Thao taực treõn que tớnh, traỷ lụứi
- HS laứm 6 6 + 5 = 11
 +5 5 + 6 = 11
 11
 HS laứm
 6 + 6 = 12	 6 + 8 = 14
 6 +7 =13 6 + 9 = 15
- HS ủoùc thuoọc baỷng coọng 6
ẹoùc yeõu caàu baứi
 6 + 6 =12 6 + 8 = 14
 6 + 0 = 6 8 + 6 = 14
 6 + 7 = 13 6 + 9 = 15
 7 + 6 = 13 9 + 6 = 15
-Laứm baỷng con
 6 6 6 7 9
 +4 + 5 +8 +6 +6
 10 11 14 13 1 5
 leõn ủieàn
 6 + 5 = 11 
 6 + 6 = 12
 6 + 7 = 13
Chuaồn bũ: 26 + 5
LUYEÄN Tệỉ VAỉ CAÂU: Tệỉ NGệế VEÀ CAÙC MOÂN HOẽC .
 Tệỉ CHặ HOAẽT ẹOÄNG
I. Muùc tieõu:
- Tỡm ủửụùc moọt soỏ tửứ ngửừ veà caực moõn hoùc vaứ caực hoaùt ủoọng cuỷa ngửụứi, keồ ủửụùc noọi dung cuỷa moói tranh.
- Choùn ủửụùc tửứ chổ hoaùt ủoọng thớch hụùp ủeồ ủieàn vaứo choó troỏng trong caõu.
II. ẹoà duứng daùy hoùc:
-Tranh.Baỷng phuù, buựt daù.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1. Baứi cuừ (3’) HS ủaởt caõu hoỷi theo maóu “ai laứ gỡ” ?
2. Baứi mụựi: 
Giụựi thieọu: (1’)
Caực hoaùt ủoọng (33’)
v Hoaùt ủoọng 1: Keồ teõn caực moõn hoùc
Cho HS keồ teõn caực moõn hoùc ụỷ lụựp
v Hoaùt ủoọng 2: Tỡm tửứ chổ hoaùt ủoọng cuỷa ngửụứi.
Nhửừng tửứ chổ hoaùt ủoọng goùi laứ ủoọng tửứ.
- Ghi baỷng
Baứi 3:
- Keồ laùi noọi dung tranh baống 1 caõu.
- Cho HS ủoùc caõu maóu
- Yeõu caàu HS dửùa vaứo tranh ủeồ noựi laùi noọi dung tranh baống 1 caõu.
v Hoaùt ủoọng 3: ẹieàn ủoọng tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng cho caõu ủuỷ yự
* Tửứ chổ haứnh ủoọng goùi laứ ủoọng tửứ
- Hửụựng daón HS thửùc hieọn baứi. 
3. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (4’)
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
2 HS leõn baỷng
Lụựp nhaọn xeựt
- Hoaùt ủoọng caự nhaõn
- Tieỏng vieọt, Toaựn, ẹaùo ủửực, Tửù nhieõn vaứ xaừ hoọi, Theồ duùc, ngheọ thuaọt (goàm aõm nhaùc, thuỷ coõng, mú thuaọt )
- Quan saựt tranh SGK vaứ thaỷo luaọn
- Tranh 1: ủoùc saựch
- Tranh 2: vieỏt
- Tranh 3: giaỷng baứi, nghe
- Tranh 4: keồ chuyeọn, troứ chuyeọn
- HS nhaộc laùi
ẹoùc yeõu caàu baứi taọp
-1 HS ủoùc
- Beự ủang taọp vieỏt
- Baùn gaựi nghe giaỷng
- 2 baùn trai ủang troứn chuyeọn vụựi nhau
- Lụựp nhaọn xeựt 
- HS thaỷo luaọn vaứ laứm baứi, sửỷa baứi
Caực tửứ caàn ủieàn laứ: daùy, giaỷng khuyeõn
Lụựp nhaọn xeựt
-Chuaồn bũ: ẹoọng tửứ “Ai laứm gỡ?”, daỏu phaồy.
---------------------------------------------------------------------------
CHÍNH TAÛ: COÂ GIAÙO LễÙP EM
I. Muùc tieõu:
- Nghe- vieỏt chớnh xaực baứi chớnh taỷ, trỡnh baứy ủuựng 2 khoồ thụ ủaàu cuỷa baứi coõ giaựo lụựp em.
- Laứm ủửụùc baứi taọp 2; BT (3) a / b
II. ẹoà duứng daùy hoùc:
- Baỷng phuù: Cheựp ủoaùn chớnh taỷ.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1. Baứi cuừ (3’) Baỷng con
2. Baứi mụựi :
Giụựi thieọu: (1’)
Caực hoaùt ủoọng (32’)
v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón nghe, vieỏt
- ẹoùc ủoaùn vieỏt, naộm noọi dung
- Neõu nhửừng hỡnh aỷnh ủeùp trong luực coõ daùy em vieỏt?
- Neõu nhửừng tửứ noựi leõn tỡnh caỷm cuỷa em HS ủoỏi vụựi coõ giaựo?
- Moói doứng thụ coự maỏy chửừ?
- Caực chửừ ủaàu moói doứng thụ vieỏt ntn?
-Neõu nhửừng tửứ vieỏt khoự?
Chaỏm baứi
v Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn taọp
-Cho HS thi ủua gheựp aõm ủaàu, vaàn, thanh thaứnh tieỏng, tửứ.
 Baứi 3: a)Choùn tửứ trong ngoaởc ủieàn vaứo oõ troỏng.
 b)Yeõu caàu tỡm 2 tửứ ngửừ mang vaàn ieõn, ieõng
- Tỡm caứng nhieàu tửứ ngửừ caứng toỏt neỏu coự thụứi gian.
3. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (3’)
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Vieỏt baỷng: huy hieọu, vui veỷ, con traờn
2 HS ủoùc
-Gioự ủửa thoaỷng hửụng nhaứi, naộng gheự vaứo cửỷa lụựp xem caực em hoùc baứi.
- Lụứi coõ giaỷng aỏm trang vụỷ, yeõu thửụng em ngaộm maừi nhửừng ủieồm mửụứi coõ cho.
- 5 chửừ
- Vieỏt hoa
- thoaỷng, gheự, ngaộm, ủieồm
- HS vieỏt baỷng con
- HS vieỏt vụỷ
- HS sửỷa baứi
- vui – vui veỷ
-thuỷy – taứu thuỷy, thuỷy thuỷ
- nuựi – nuựi non, ngoùn nuựi
- luừy – luừy tre, chieỏn luừy, tớch luừy
Thửự tửù caàn ủieàn laứ : tre, che, traờng, traộng
con kieỏn, coõ tieõn, tieỏn leõn, chieỏn thaộng, tửù nhieõn, vieõn phaỏn
- sieõng naờng, tieỏng ủaứn, mieỏng aờn, voỏn lieỏng, bay lieọng, troỏng chieõng 
- Chuaồn bũ: Sửù tớch caõy vuự sửừa
--------------------------------------------------------------------------------------
 Thứ 6 ngày 8 tháng 10 năm 2010
Tập làm văn: Kể ngắn theo tranh.
 Luyện tập về thời khóa biểu.
I.Mục đích – yêu cầu:
- Dựa vào 4 tranh minh họa, kể được câu chuyện ngắn có tên “Bút của cô giáo”. 
- Dựa vào thời khóa biểu hôm sau của lớp để trả lời các câu hỏi ở BT3.
II.Đồ dùng: Tranh minh họa SGK.
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ: Đặt 1 câu theo mẫu dạng khẳng định – phủ định.
B.Bài mới: 1.Giới thiệu
2.Hdẫn HS làm bài tập
Bài 1:(Miệng) 
- Cho HS kể chuyện theo nhóm.
- Kể chuyện trước lớp.
Bài 2: Luyện viết: HS viết được thời khóa biểu của lớp ngày hôm sau.
Bài 3: Luyện nói: Dựa vào thời khóa biểu HS đã viết ở bài tập 2 để trả lời câu hỏi.
- HS quan sát 4 bức tranh ở SGK.
- HS kể chuyện trong nhóm dựa vào 4 bức tranh.
- Đại diện các nhóm kể: 
 VD: 2 bạn đang chuẩn bị làm bài, bỗng bạn trai nói: - Tớ quên không mang bút, bạn có 2 bút không cho mình mượn với. Bạn nữ trả lời: - Tớ chỉ có 1 bút thôi, 
- HS tự viết vào vở thời khóa biểu của ngày hôm sau (Cả sáng và chiều).
- Ngày mai (Thứ 2) có 7 tiết đó là: Toán, Tập đọc (2T), Thể dục, Đ.đức
- HS cần mang sách Tiếng việt, Toán, Đ.đức
3.Củng cố – dặn dò: Dặn HS về ôn lại bài.
------------------------------------------------------------
Toán: 26 + 5
I.Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 5.
- Biết giải bài toán về nhiều hơn.
- Biết thực hành đo độ dài đoạn thẳng.
II.Đồ dùng: 2 bó một chục que tính và 11 que tính rời.
III.Các hoạt động dạy học: 
A.Bài cũ: HS đọc bảng cộng 6.
B.Bài mới: 1.Giới thiệu
 2.Tìm hiểu bài:
HĐ1: Giới thiệu phép tính 26 + 5
- GV đọc bài toán dẫn tới phép tính 
 26 + 5.
- GV thao tác trên que tính.
- HD đặt tính và tính.
Vậy 26 + 5 = ?
HĐ2: Thực hành
Bài 1:(Bảng con) Luyện tính cộng
Bài 2:(Miệng) 
 Luyện cộng một số với 6.
Bài 3:(Làm vở) Rèn giải toán.
- Cho HS chữa bài.
Bài 4: Luyện cách đo đoạn thẳng.
- HS làm vở.
- GV chấm, nhận xét.
- HS nhắc lại phép tính 26 + 5 và thực hiện các thao tác trên que tính sau đó nêu KQ.
 26 . 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1
+
 5
. 2 thêm 1 bằng 3, viết3.
26 + 5 = 31.
- HS lần lượt thực hiện
 16 36 46 16 27
+ + + + +
 4 6 7 9 6
 20 42 53 25 33
- HS nêu KQ, GV ghi bảng.
 Thứ tự điền: 16; 22; 28; 34.
- HS tự đọc bài toán, tóm tắt và giải vào vở.
 ĐS: 21 điểm mười.
- HS tự đo và nêu KQ.
- HS chữa bài:
Đoạn AB dài 7 cm.
Đoạn BC dài 5 cm.
Đoạn AC dài 12 cm.
3.Củng cố – dặn dò: Dặn HS về ôn lại bài.
---------------------------------------------------------------
Sinh hoạt tập thể: NHẬN XẫT TUẦN 
I/Muùc tieõu:
 -Nhaọn xeựt ửu khuyeỏt ủieồm tuaàứn qua.Duy trỡ ửu ủieồm, khaộc phuùc khuyeỏt ủieồm.
 - Tieỏn haứnh cho Hs keồ chuyeọn
II Leõn lụựp:
 1,Toồ chửực cho HS Keồ laùi caõu chuyeọn ủaàứu tuaàn “Ngửụứi thaày cuừ”
 Hỡnh thửực keồ noỏi tieỏp tửứng ủoaùn 
 Neõu yự nghúa truyeọn
 - Cuỷng coỏ laùi kieỏn thửực ủaừ hoùc trong tuaàn
 2 . ẹaựnh giaự hoaùt ủoọng trong tuaàn.
 * ệu ủieồm:ẹi hoùc ủuựng giụứ,hoùc baứi vaứ laứm baứi ủaày ủuỷ trửụực khi ủeỏn lụựp
 +Haờng xaõy xd baứi khoõng noựi chuyeọn rieõng
 +Phong quang trửụứng lụựp saùch ủeùp
 3.Toồng keỏt tuyeõn dửụng(  ) 
4 Phửụng hửụựng: 
 - Phaựt huy ửu ủieồm
 - Khaộc phuùc nhửụùc ủieồm.
 - Thửùc hieọn toỏt keỏ hoaùch nhaứ trửụứng vaứ ẹoaứn ủoọi ủeà ra. 
 - ẹoọng vieõn Hs hoaứn thaứnh ủoựng goựp BH 2 loaùi.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 2(13).doc