Thiết kế giáo án Tổng hợp khối 2 - Tuần 21 (chi tiết)

Thiết kế giáo án Tổng hợp khối 2 - Tuần 21 (chi tiết)

Tiết 2+3: Tập đọc

CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG

I. Mục tiờu

- Biết ngắt nghỉ hơi đĩng chỗ, đọc rành mạch được toàn bài.

-Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn; để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời.(TL được câu hỏi 1,2,4,5, HSKGTLCH 3).

II. Chuẩn bị:

- Tranh minh họa, bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện

doc 17 trang Người đăng haihoa22 Lượt xem 759Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế giáo án Tổng hợp khối 2 - Tuần 21 (chi tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21
Thứ hai ngày 11 thỏng 1 năm 2010
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2+3: Tập đọc 
Chim sơn ca và bông cúc trắng
I. Mục tiờu 
- Biết ngắt nghỉ hơi đĩng chỗ, đọc rành mạch được toàn bài.
-Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn; để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời.(TL được câu hỏi 1,2,4,5, HSKGTLCH 3).
II. Chuẩn bị: 
- Tranh minh họa, bảng phụ viết cỏc cõu văn cần hướng dẫn luyện đọc 
III. Cỏc hoạt động dạy học : 
Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1.Kiểm tra bài cũ :
 - Yờu cầu
2.Bài mới 
 a) Phần giới thiệu 
 b) Đọc mẫu 
-Đọc mẫu diễn cảm bài văn. 
* Hướng dẫn phỏt õm :
- Yc đọc từng cõu .
* Đọc từng đoạn : 
* Đọc cả bài :
- Theo dừi và uốn nắn cho HS .
* Thi đọc 
-Lắng nghe nhận xột và ghi điểm .
* Đọc đồng thanh 
Tiết 2 
3,Tỡm hiểu bài 
 -Chim sơn ca núi về bụng cỳc ?
- Khi được sơn ca khen ngợi , cỳc ? 
- Sung sướng khụn tả cú nghĩa là gỡ ?
- Tỏc giả đó dựng từ gỡ để miờu tả tiếng hút của sơn ca ?
- Vộo von cú nghĩa là gỡ ?
-Trước khi bị bắt bỏ vào lồng cuộc sống của sơn ca và bụng cỳc như thế nào ? 
- VS tiếng hút cua sơn ca trở nờn buồn.. ?
- Ai là người đó nhốt sơn ca vào lồng ?
- Cuối cựng điều gỡ đó xảy ra với sơn ca và bụng cỳc trắng ?
- Hai cậu bộ đó làm gỡ khi chim sơn ca chết ?
- Long trọng cú nghĩa là gỡ ?
- Việc làm hai cậu bộ đỳng hay sai ?
- Cõu chuyện khuyờn ta điều gỡ ?
 c) Luyện đọc lại truyện 
- GV nhận xột và ghi điểm HS.
- Tuyờn dương cỏc nhúm đọc bài tốt .
 đ) Củng cố dặn dũ : 
-Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ .
- Hai em đọc Mựa nước nổi và trả lời cõu hỏi.
-Lớp lắng nghe đọc mẫu .Đọc chỳ thớch 
- khụn tả , xanh thẳm , cắt cả đỏm cỏ lẫn bụng cỳc , khụ bỏng , rỳc mỏ , ẩm ướt , toả hương , an ủi ...
- Mỗi em đọc một cõu trong bài .
- HS tỡm cỏch ngắt luyện ngắt giọng. 
-Tội nghiệp con chim ! // Khi nú cũn sống và ca hỏt ,/ cỏc cậu bỏ mặc nú chết vỡ đúi khỏt .//Cũn bụng hoa ,/ giỏ cỏc cậu đừng ngắt nú thỡ hụm nay / chắc nú vẫn đang tắm nắng mặt trời.//
- Bốn HS nối tiếp nhau đọc bài. 
- Cỏc nhúm thi đọc bài .
- Lớp đọc đồng thanh.
-Lớp đọc thầm bài trả lời cõu hỏi 
- Cỳc ơi, cỳc mới xinh làm sao 
- Cỳc cảm thấy sung sướng khụn tả .
- Là khụng thể tả hết niềm sung sướng 
- Chim sơn ca hút vộo von .
- õm thanh rất cao và trong trẻo 
- Chim sơn ca và cỳc trắng sống rất vui vẻ và hạnh phỳc .
- Vỡ sơn ca bị nhốt vào lồng .
- Cú hai cậu bộ đó nhốt sơn ca vào lồng 
- Chim sơn ca đó chết vỡ khỏt nước cũn bụng cỳc trắng hộo lả đi vỡ thương xút 
- Hai cậu đặt sơn ca vào một chiếc hộp rất đẹp và chụn cất thật long trọng .
-Đầy đủ nghi lễ và rất trang nghiờm .
- Cỏc cậu làm như vậy là sai .
- Chỳng ta cần đối xử tốt với cỏc con vật và cỏc loài cõy , loài hoa .
- Bốn em lần lượt đọc nối tiếp. 
- Hai em đọc lại cả bài chỳ ý tập cỏch đọc thể hiện tỡnh cảm .
- Về nhà học bài xem trước bài mới .
Tiết 4: Toỏn
LUYỆN TẬP
I. Mục tiờu :
- Biết tớnh độ dài đường gấp khỳc .
II. Chuẩn bị : 
- Vẽ sẵn cỏc đường gấp khỳc như bài học lờn bảng .
III. Cỏc hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ :
- Yờu cầu. 
-Nhận xột đỏnh giỏ bài học sinh .
2. Luyện tập:
Bài 1: (HSKG a)
- Yờu cau.
-Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ.
Bài 2 :-Yờu cầu.
- Nhận xột ghi điểm HS .
Bài 3: (HSKG)
- Hướng dẫn HS bài tập .
-ĐGK gồm 3 đoạn thẳng là đường nào ? 
-ĐGK gồm 2 đoạn thẳng là đường nào ? 
-ĐGKABCvà BCD chung đ/ thẳng nào ? 
-Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ.
 d) Củng cố - Dặn do:
- Yờu cầu. 
-Nhận xột đỏnh giỏ tiết học.
-Hai học sinh lờn bảng tớnh
Giải
Độ dài đường gấp khỳc ABCD là :
3 + 5 + 10 = 18 ( cm )
 Đ/S : 18 cm 
-Hai học sinh khỏc nhận xột .
- Một em đọc đề bài .
-Lớp thực hiện tớnh vào vở .
- Độ dài đường gấp khỳc MNPQ là :
 12 + 6 + 9 + 8 = 25 ( cm ) 
 Đ/S : 25 cm
-Học sinh khỏc nhận xột bài bạn
- Một em đọc đề bài .
-Cả lớp làm vở.Một h/sinh lờn bảng giải
Giải
Con ốc sờn phải bũ đoạn đường dài là :
5 + 2 + 7 = 14 ( dm )
 Đ/S: 14 dm
-Học sinh khỏc nhận xột bài bạn .
-Qs hình và lắng nghe GV hướng dẫn. 
- Là đường ABCD 
- Là đường ABC và BCD .
- Cựng cú chung đoạn thẳng BC.
- HS nờu cỏch tớnh độ dài ĐGK .
-Về nhà học bài và làm bài tập .
Tiết 5: Đạo đức
Thứ ba ngày 12 thỏng 1 năm 2010
Tiết 1: Kể chuyện
Chim sơn ca và bông cúc trắng
I. Mục tiờu: 
- Dựa theo gợi ý, kể lại được từng đoạn của cõu chuyện.
- HS khỏá giỏi biết kể lại được túm tắt toàn bộ cõu chuyện (BT2). 
II . Chuẩn bị:
- Bảng gợi ý túm tắt của từng đoạn cõu chuyện . 
III. Cỏc hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. Kiểm tra bài cũ : 
- Nhận xột ghi điểm học sinh .
 2.Bài mới 
 a) Phần giới thiệu :
 b) Hướng dẫn kể chuyện .
* Đoạn 1 : - Đoạn này núi về nội dung gỡ ?
.
* Đoạn 2 : Chuyện gỡ đó xảy ra vào sỏng..?
- Nhờ đõu cỳc trắng biết được sơn ca bị cầm tự ?....
* Đoạn 3 :-Chuyện gỡ đó xảy ra với bụng cỳc trắng?
- Khi ở trong lồng sơn ca và cỳc trắng yờu thương nhau ra sao ?....
* Đoạn 4 :-Thấy sơn ca chết hai cậu bộ đó làm gỡ?
- Cỏc cậu bộ cú gỡ đỏng trỏch ?
 *Kể lại toàn bộ nội dung cõu chuyện . 
- Chia lớp thành cỏc nhúm nhỏ .
- Yờu cầu. 
- GV nhận xột tuyờn dương.
 c) Củng cố dặn dũ : 
 -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ . 
-2 em lờn kể lại cõu chuyện“ễng Mạnh thắng Thần Giú “.
-Về cuộc sống tự do và sung sướng của sơn ca và cỳc trắng.
- Kể theo gợi ý đoạn 1 ( 2 - 3 em kể )
- Chim sơn ca bị cầm tự .
-Bụng cỳc nghe tiếng hút buồn thảm của sơn ca
- Một em kể lại đoạn 2 
- Bụng cỳc bị hai cậu bộ cắt cựng với đỏm cỏ và bỏ vào lồng chim .
-Chim sơn cadự khỏt nước phải vặt hết nắm cỏ nhưng khụng đụng đến
- Một em kể lại đoạn 3
- Thấy sơn ca chết cỏc cậu đặt sơn ca vào một chiếc hộp thật đẹp.
-Nếu cỏc cậu khụng nhốt chim thỡ .
-Một em kể lại đoạn 4 .
- Một HS kể lại cả cõu chuyện. 
- Lớp chia thành cỏc nhúm nhỏ ( mỗi nhúm cú 4 người ) sau đú nối tiếp nhau tập kể trong nhúm 
- Cỏc nhúm thi kể theo hỡnh thức trờn
-Về nhà tập kể lại. 
Tiết 2: Thể dục
GV chuyờn soạn giảng
Tiết 3: Toỏn
Đường gấp khúc - độ dài đường gấp khúc
I. Mục tiờu : 
- Nhận dạng được và gọi đỳng tờn đường gấp khỳc . 
- Nhận biết độ dài đường gấp khỳc.
- Biết tớnh độ dài đường gấp khỳc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nú. 
II. Chuẩn bị : 
- Vẽ sắn đường gấp khỳc ABCD như SGK lờn bảng . Mụ hỡnh đường gấp khỳc
III. Cỏc hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ :
- Yờu cầu
-Nhận xột đỏnh giỏ bài học sinh .
2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài: 
 b) Khai thỏc : 
* Giới thiệu đường gấp khỳc - Cỏch tớnh .
- Đõy là đường gấp khỳc ABCD. 
- Hóy nờu độ dài cỏc đoạn thẳng của đường gấp khỳc ABCD? 
* Độ dài đường gấp khỳc ABCD chớnh là tổng độ dài của cỏc đoạn thẳng thành phần : AB , BC , CD 
- Yờu cầu HS tớnh tổng độ dài cỏc đoạn : AB , BC , CD ?
-Vậy độ dài ĐGK ABCD là bao nhiờu ?
- Muốn tớnh độ dài của đường gấp khỳc..
 c) Luyện tập:
Bài 1: (HSKG b) 
- Yờu cầu suy nghĩ và tự làm bài .
-Giỏo viờn nhận xột đỏnh gia
Bài 2 :
-Yờu cầu.
-Muốn tớnh độ dài đường gấp khỳc ta làm thế nào ? 
+Nhận xột và yờu cầu HS đọc bài mẫu. 
Bài 3:
-Hỡnh tam giỏc cú mấy cạnh ?
- Đường gấp khỳc này tớnh thế nào ? 
-Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ.
 d) Củng cố - Dặn do:
- Yờu cầu. 
-Nhận xột đỏnh giỏ tiết học 
-Hai học sinh lờn bảng tớnh
4 x 5 + 20 2 x 7 + 32 
3 x 8 - 13 5 x 8 - 25 .
-Hai học sinh khỏc nhận xột .
- Đường gấp khỳc ABCD . 
- Độ dài đoạn AB là 2 cm , BC là 4 cm , cd là 3cm .
- Nghe và nhắc lại :Độ dài đường gấp khỳc ABCD chớnh là tổng độ dài của cỏc đoạn thẳng : AB , BC , CD 
- Tổng độ dài cỏc đoạn thẳng:AB, BC, CD là 2 cm + 4 cm + 3 cm = 9 cm
- Độ dài ĐGK ABCD là : 9 cm 
- Ta tớnh tổng độ dài cỏc đoạn thẳng 
- Một em đọc đề bài .
-Lớp thực hiện vẽ vào tập nờu cỏc cỏch vẽ khỏc nhau .
 -Học sinh khỏc nhận xột bài bạn
- Tớnh độ dài đường gấp khỳc .
- Ta tớnh tổng độ dài cỏc đoạn thẳng thành phần. 
- Độ dài đường gấp khỳc MNPQ là : 
 3 cm + 2 cm + 4 cm = 9 cm 
-Cả lớp cựng thực hiện làm vào vở 
- Một em nờu đề bài .
- Hỡnh tam giỏc cú 3 cạnh 
- ĐGK gồm 3 đoạn khộp lại với nhau. 
- Lớp làm v- 1 HS làm bảng
Giải
Độ dài đoạn dõy đồng đú là :
4 + 4 + 4 = 12 ( cm )
 Đ/S: 12 cm
-Hai học sinh nhắc lại cỏch tớnh độ dài đường gấp khỳc .
-Về nhà học bài và làm bài tập .
Tiết 4: Chớnh tả (Tập chộp)
Chim sơn ca và bông cúc trắng
I.Mục tiờu :
- Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đỳng đoạn văn xuôi cú lời của nhân vật.
- Làm đưỵc bài tập (2) a/ b. HSKG trả lời được câu BT (3) a/ b.
II. Chuẩn bị :- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn .
III. Cỏc hoạt động dạy học 	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ : 
- GV đọc
- Nhận xột ghi điểm học sinh .
2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài
 b) Hướng dẫn tập chộp :
- Đoc mẫu đoạn văn, yờu cầu.
-Đoạn văn trớch trong bài tập đọc nào ?
- Đoạn trớch núi về nội dung gỡ ? 
- Đoạn văn cú mấy cõu ?
- Lời của sơn ca núi với cỳc được viết sau cỏc dấu cõu nào ? 
- Trong bài cú cỏc dấu cõu nào nữa ?
* Hướng dẫn viết từ khú : 
-Giỏo vien nhận xột chỉnh sửa .
* Chộp bài :
* Soỏt lỗi : 
* Chấm bài : 
 -Thu bài chấm điểm và nhận xột. 
 c) Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1, 2 : Trũ chơi thi tỡm từ :
- Chia lớp thành 4 nhúm , yờu cầu .
- Trong 5 phỳt đội nào tỡm được nhiều từ đỳng hơn là đội thắng cuộc 
-Nhận xột bài và chốt lại lời giải đỳng.
- Tuyờn dương nhúm thắng cuộc .
d) Củng cố - dặn do:
-Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học.
-HS lờn bảng viết:chiết cành , chiếc lỏ , hiểu biết , xanh biếc ,..
-3 em đọc,lớp đọc thầm tỡm hiểu bài
-“ Chim sơn ca và bụng cỳc trắng “ .
- Về cuộc sống của chim sơn ca và bụng cỳc khi chưa bị nhốt vào lồng .
- Bài viết cú 5 cõu .
- Viết sau hai dấu chấm và dấu gạch đầu dũng.
- Dấu chấm , dấu phẩy , dấu chấm cảm .
- Lớp viết từ khú vào bảng con .
- 2 em thực hành viết trờn bảng. 
- Nhỡn bảng để chộp bài vào vở .
-Nghe và tự sửa lỗi bằng bỳt chỡ .
- Nộp bài lờn để chấm điểm .
- Chia thành 4 nhúm . 
- Cỏc nhúm thảo luận. Dỏn bảng từ: chào mào, chóo chàng, chẫu chuộc, chõu chấu, chốo bộo, chuồn chuồn, chuột, chuột chũi, chỡa vụi ,..
+ Trõu , trai , trựng trục ,..
+ Tuốt , cuốt , nuốt ...
+ Cỏi cuốc, luộc rau, thuộc bài, bạch ... 
- Cỏc nh ... Quan sỏt theo giỏo viờn hướng dẫn 
- Lớp viết vào bảng con .
- Đọc : Rớu rớt chim ca .
- Là tiếng chim hút nối liền khụng dứt, tạo cảm giỏc vui tươi .
- Gồm 4 chữ : Rớu , rớt , chim , ca .
- Chữ h cao 2 li rưỡi chữ t cao 1 li rưỡi cỏc chữ cũn lại cao 1 ụ li 
- Dấu sắc trờn đầu õm i .
-khoảng viết đủ õm o
 - Viết bảng : Rớu 
- Thực hành viết vào bảng .
- Viết vào vở tập viết.
-Nộp vở từ 5- 7 em để chấm điểm .
-Về nhà tập viết phần cũn lại.
Tiết 5: Âm nhạc
GV chuyờn soạn giảng
Thứ 5 ngày 14 thỏng 1 năm 2010
Tiết 1: Luyện từ và cõu
Từ ngữ về chim chóc. Đặt câu trả lời câu hỏi: Ở đâu?
I. Mục tiờu: 
- Xếp được tờn một số loài chim theo nhúm thớch hợp (BT1).
- Biết đặt và trả lời cõu hỏi cú cụm từ ở đõu (BT 2, BT 3). 
II. Chuẩn bị :
- Bảng thống kờ từ của bài tập 1 . Mẫu cõu của bài tập 2 . 
III. Cỏc hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ : 
- Yờu cầu.
- Nhận xột đỏnh giỏ .
 2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 b) Hướng dẫn làm bài tập:
 Bài 1 : 
- Yờu cầu. 
- GV đưa ra đỏp ỏn của bài. 
- Kết luõn : Thế giới loài chim vụ cựng phong phỳ và đa dạng . Cú loài chim được đặt tờn theo cỏch kiếm ăn, theo hỡnh dỏng, theo tiếng kờu và ngoài ra cũn rất nhiều loài chim khỏc .
Bài 2: 
Yờu cầu.
- Muốn biết địa điểm của ai đú , của việc gỡ đú ,..ta dựng từ gỡ để hỏi ?
- Nhận xột ghi điểm học sinh .
 Bài 3: 
-Yờu cầu.
- Nhận xột ghi điểm học sinh .
 d) Củng cố - Dặn do
-Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học 
- HS hỏi đỏp theo mẫu.
- Nhận xột bài bạn .
- Một em đọc đề , lớp đọc thầm theo .
- Cỳ mốo , gừ kiến , chim sõu , quốc , quạ , vàng anh .
-Gọi tờn theo hỡnh dỏng: Chim cỏnh cụt ; vàng anh , cỳ mốo .
-Gọi tờn theo tiếng kờu : - tu hỳ 
-Gọi tờn theo kiếm ăn : - búi cỏ 
- Một em lờn bảng làm bài .
- Nhận xột bổ sung bài bạn .
- Cũn cỏc loại chim như : đà điểu, đại bàng, vẹt, bồ cõu, chộo bộo, sơn ca, hoạ mi, sỏo, chỡa vụi ,...
- Một em đọc bài tập 2 , lớp đọc thầm - Thực hành hỏi đỏp theo cặp .
-HS1: Bụng hoa cỳc trắng mọcở đõu ?
-HS2: Bụng cỳc trắng mọc bờn bờ rào
- HS1 : Chim sơn ca bị nhốt ở đõu ?
- HS2 : Chim sơn ca bị nhốt trong lồng 
- Ta phải dựng từ : Ở đõu ?
- Hai HS thực hành hỏi cú từ ở đõu ?
- Một số cặp lờn trỡnh bày trước lớp .
- Lớp lắng nghe và nhận xột .
- Một em đọc đề bài .2 em thực hành .
- Sao chăm chăm chỉ họp ở đõu ?
-Sao chăm chỉ họp ở phũng truyền .
-Hai em nờu lại nội dung vừa học 
-Về nhà học bài và làm cỏc bài tập.
Tiết 2: Toỏn
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiờu 	
- Thuộc bảng nhõn 2, 3, 4, 5 để tớnh nhẩm. 
- Biết tớnh giỏ trị của biểu thức số cú hai dấu phộp tớnh nhõn và cộng hoặc trừ trong trường hợp đơn giảng
- Biết giải toỏn cú một phộp nhõn. 
- Biết tớnh độ dài đường gấp khỳc. 
II. Chuẩn bị : 
- Vẽ sẵn cỏc đường gấp khỳc bài tập 5 lờn bảng .
III. Cỏc hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ :
- Yờu cầu
-Nhận xột đỏnh giỏ bài học sinh .
 2. Luyện tập:
Bài 1: 
- Yờu cầu
-Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ
Bài 2 : (HSKG)
-Yờu cầu.
- Nhận xột và ghi điểm học sinh .
Bài 3:
- Yờu cầu.
- Nhận xột bài, kết luận đỳng , sai .
Bài 4:
- Yờu cầu.
- Nhận xột bài trờn bảng và rỳt kết luận đỳng , sai.
Bài 5; (HSKG b)
- Yờu cầu .
- Nhận xột bài rỳt kết luận đỳng , sai.
 d) Củng cố - Dặn do: 
- Nhận xột đỏnh giỏ tiết học. 
- Tớnh độ dài đường gấp khỳc ABCD biết độ dài cỏc đoạn thẳng : AB là 4 cm ; BC là 5 cm và CD là 7 cm .
-Hai học sinh khỏc nhận xột .
- Một em đọc đề bài .
- Thi dọc thuộc lũng bảng nhõn .
- Nhận xột bạn .
- Một em đọc đề bài .
-Lớp thực hiện tớnh vào vở .
- Một em đọc bài làm trước lớp .
- Lớp lắng nghe và nhận xột .
-Tớnh .
- Lớp làm vở , 3 em lờn bảng làm bài 
- Lớp lắng nghe và nhận xột .
- Một em đọc đề bài .
- Một em khỏc lờn bảng giải bài :
Giải
7 đụi đũa cú số chiếc đũa là :
7 x 2 = 14 ( chiếc )
 Đ/S : 14 chiếc đũa.
-Cả lớp làm vào vào vở bài tập .
-Một học sinh lờn bảng giải bài 
 - Lớp nhận xột bài làm của bạn .
- HS nhắc lại cỏch tớnh độ dài ĐGK .
-Về nhà học bài và làm bài tập .
Tiết 3: Chớnh tả (Nghe – viết)
SÂN CHIM
I.Mục tiờu:
- Nghe - viết chớnh xỏc bài CT, trỡnh bày đỳng hỡnh thức bài văn xuụi.
- Làm được bài tập(2) a/ b hoặc BT(3) a/ b.
II. Chuẩn bị : 
-Tranh vẽ minh hoạ bài thơ . Bảng phụ chộp sẵn qui tắc viết chỉnh tả . 
III. Cỏc hoạt động dạy học 	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
-GV đọc.
-Nhận xột đỏnh giỏ phần kiểm tra bài
2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài 
 b) Hướng dẫn nghe viết : 
*Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết 
- Treo bảng phụ bài thơ GV đọc mẫu .
- Đoạn viết núi về nội dung gỡ ?
* Hướng dẫn cỏch trỡnh bày :
- Đoạn viết cú mấy cõu ? 
- Trong bài cú cỏc dấu cõu nào ?
- Cỏc chữ đầu đoạn văn viết NTN ? 
* Hướng dẫn viết từ khú :
- Tỡm những từ cú thanh hỏi , thanh ngó ? 
- Yờu cầu.
- Nhận xột và sửa sai.
* Viết chớnh tả 
* Soỏt lỗi chấm bài 
-Thu bài chấm điểm và nhận xột.
 c) Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2 :
- Yờu cầu.
- Nhận xột và ghi điểm học sinh .
 d) Củng cố - Dặn do:
-Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học.
-HS viết: tuốt lua , vuốt túc , chau chuốt , cỏi cuốc, đụi guốc, luộc rau. 
-Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
-Lắng nghe GV đọc mẫu, một em đọc lại 
-Về cuộc sống của cỏc loài chim trong sõn chim. 
- Đoạn văn cú 4 cõu 
-Dấu chấm và dấu phẩy .
- Viết hoa và lựi vào một ụ .
-chốo bẻo , mỏch lẻo ,.. .
- Hai em lờn viết từ khú.
- Thực hành viết vào bảng con.
-HS chộp vào vở .
-Nghe để soỏt và sửa lỗi bằng bỳt chỡ .
- Nộp bài lờn để giỏo viờn chấm điểm. 
- Một em đọc yờu cầu đề bài .
- HS làm bảng.Lớp làm vở:Đỏnh trống, chống gậy, chốo bẻo, leo trốo,quyển truyện, cõu chuyện. 
- HS khỏc nhận xột bài bạn .
-Về nhà viết lại những chữ viết sai.
Tiết 4: Tự nhiờn xó hội
Thứ 6 ngày 15 thỏng 1 năm 2010
Tiết 1: Tập làm văn
ĐÁP LỜI CẢM ƠN. TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM
I.Mục tiờu: 
- Biết đỏp lời cảm ơn trong những tỡnh huống giao tiếp đơn giản(BT1, BT2) . 
- Thực hiện được yờu cầu của BT3 (tỡm cõu văn miờu tả trong bài, viết 2,3 cõu về một loài chim).
II. Chuẩn bị : 
-Tranh minh hoạ . Học sinh chuẩn bị về tranh ảnh một loài chim mà em yờu thớch . 
III. Cỏc hoạt động dạy học 	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. Kiểm tra bài cũ : 
- Yờu cầu.
- Nhận xột ghi điểm từng em .
2. Hướng dẫn làm bài tập :
Bài 1: 
-Khi được cụ già cảm ơn bạn HS núi gỡ ?
- Tại sao bạn học sinh lại núi như vậy ?
-Khi núi như vậy với bà cụ bạn HS đó thể hiện thỏi độ như thế nào ? 
- Tỡm cõu núi khỏc cho lời đỏp lại của bạn học sinh ?
Bài 2:
- Yờu cầu.
- GV chữa bài HS và ghi điểm .
Bài 3:
-Những cõu văn nào tả hỡnh dỏng của chim chớch bụng ?
-Những cõu văn nào tả hoạt động của chim chớch bụng 
- Yờu cầu.
Lưu ý học sinh một số điều trước khi viết 
-Con chim em định tả là chim gỡ ?Trụng nú thế nào? Em cú biết một hoạt động nào của nú khụng
c) Củng cố - Dặn do:
-Yờu cầu. 
-Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học. 
-2 em lờn đọc bài văn viết về mựa hố .
- Lắng nghe nhận xột bài bạn . 
- Hai em đúng vai tỡnh huống trong bài 
- Bạn núi : “ Khụng cú gỡ ạ !”
- Vỡ giỳp cỏc cụ già qua đường chỉ là việc nhỏ mà tất cả chỳng ta ai cũng làm được . . 
- Cú gỡ đõu hả bà , bà và chỏu cựng qua đường sẽ vui hơn mà .
- Một số em lờn diễn lại tỡnh huống .
- Một em đọc yờu cầu bài tập 2 
-Tuấn ơi , mỡnh cú quyển truyện mới hay lắm , cho cậu mượn này .
- Cảm ơn Nam , tuần sau mỡnh sẽ trả .
- Cú gỡ đõu bạn cứ đọc đi ( hoặc ) Mỡnh là bạn bố cú gỡ đõu mà cảm ơn .
- Một em nờu yờu cầu bài tập 3 .
- Là một con chim bộ xinh đẹp . hai chõn xinh xinh bằng hai chiếc tăm . Hai chiếc cỏnh nhỏ xớu . Cặp mỏ tớ tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại .
- Hai chõn nhảy cứ liờn liến . Cảnh nhỏ mà xoỏi nhanh vun vỳt .Cặp mỏ tớ hon gắp sõu trờn lỏ nhanh thoăn thoắt , khộo moi những con sõu độc ỏc nằm bớ mật trong những thõn cõy mảnh dẻ , ốm yếu .
- Viết 2 , 3 cõu về loài chim em thớch . 
- Thực hành viết đoạn văn vào vở .
-Một vài em đọc đoạn văn của mỡnh .
- nghe và nhận xột đoạn văn của bạn .
-Hai em nhắc lại nội dung bài học .
-Về nhà viết đoạn văn vào vở..
Tiết 2: Thể dục
GV chuyờn soạn giảng
Tiết 3: Toỏn
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiờu :
- Thuộc bảng nhõn 2, 3, 4, 5 để tớnh nhẩm. 
- Biết thừa số, tớch . 
- Biết giải bài toỏn cú một phộp nhõn .
II. Chuẩn bị : 
- Nội dung bài tập 2 , 3 viết sẵn lờn bảng .
III. Cỏc hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yờu cầu.
-Nhận xột đỏnh giỏ bài học sinh .
 2.Luyện tập:
Bài 1: 
- Yờu cầu
-Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ
Bài 2 :
- Yờu cầu.
- Nhận xột và ghi điểm học sinh .
Bài 3: (HSKG ct 2)
- Yờu cầu.
- Nhận xột và rỳt kết luận đỳng , sai .
Bài 4:
- Yờu cầu.
-Nhận xột bài trờn bảng rỳt kết luận 
Bài 5: (HSKG)
d) Củng cố - Dặn do:
- Nhận xột đỏnh giỏ tiết học 
-Học sinh lờn bảng sửa bài tập về nhà .
-Hai học sinh khỏc nhận xột .
- Một em đọc đề bài .
- Thi dọc thuộc lũng bảng nhõn .
- Nhận xột bạn .
- Một em đọc đề bài .
-Lớp thực hiện tớnh vào vở .
- Học sinh khỏc nhận xột 
-Điền dấu >, <, = vào chỗ thớch hợp .
- Lớp làm vào vở .
- 1 em lờn bảng làm bài :
- Lớp nhận xột bài bạn .
- Một em đọc đề bài .
- Một em giải bài lớp làm vào vở .
Giải
8 HS được mượn số quyển sỏch là :
8 x 5 = 40 ( quyển )
 Đ/S : 14 chiếc đũa
- HS nhận xột bài bạn.
-Về nhà học bài và làm bài tập .
Tiết 4: Thủ cụng
GẤP, CẲT, DÁN PHONG Bè
Tiết 5
Sinh hoạt lớp
1. Đỏnh giỏ hoạt động:
- HS đi học đều, đỳng giờ, chăm ngoan, 
- Vệ sinh trường, lớp, thõn thể sạch đẹp.
- Lễ phộp, biết giỳp đỡ nhau trong học tập, đoàn kết bạn bố.
- Ra vào lớp cú nề nếp. Cú ý thức học tập tốt như: 
- Sỏch vở dụng cụ đầy đủ, cú bao bọc dỏn nhón: ..
- Học tập tiến bộ như: 
 Bờn cạnh đú vẵn cũn một số em chưa tiến bộ như: .
 - Sỏch vở luộm thuộm như : ..
2. Kế hoạch:
- Duy trỡ nề nếp cũ.
- Giỏo dục HS bảo vệ mụi trường xanh, sạch, đẹp ở trường cũng như ở nhà.
- Duy trỡ phong trào “Rốn chữ giữ vở”.
- Cú đầy đủ đồ dựng học tập trước khi đến lớp.
- Tự quản 15 phỳt đầu giờ tốt.
- Phõn cụng HS giỏi kốm HS yếu.
- Hướng dẫn học bài, làm bài ở nhà.
- Động viờn HS tự giỏc học tập.
3. Sinh hoạt văn nghệ: 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 21(5).doc