Bài giảng Toán Lớp 2 - Chủ đề 10: Các số trong phạm vi 1000 - Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Bài giảng Toán Lớp 2 - Chủ đề 10: Các số trong phạm vi 1000 - Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

 Số ?

Biết

Một hộp nhỏ đựng 10 chiếc bánh.

Một hộp to đựng 100 chiếc bánh

a) Hôm qua, Rô-bốt bán được 4 hộp to, tức là bán được chiếc bánh.

b) Hôm nay, Rô-bốt bán được 8 hộp nhỏ, tức là bán được chiếc bánh.

 

pptx 13 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 38Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Chủ đề 10: Các số trong phạm vi 1000 - Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 48: 
ĐƠN VỊ, CHỤC, 
TRĂM, NGHÌN 
CHỦ ĐỀ 10 
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 
1 
2 
3 
4 
10 
Một thanh sô-cô-la bẻ được 10 miếng 
1 chục 
10 
2 chục 
20 
3 chục 
30 
4 chục 
40 
10 chục 
100 
Đã đủ 100 miếng sô-cô-la chưa nhỉ? 
1 trăm 
100 
2 trăm 
200 
3 trăm 
300 
10 trăm 
1000 
10 trăm bằng 
1 nghìn 
Số? 
1 
7 
100 
70 
500 
90 
200 
600 
1000 
1 
 Số ? 
Mỗi khay có 10 chiếc bánh. 
a) 
Có khay bánh. 
Có tất cả chiếc bánh. 
2 
20 
b) 
Có khay bánh. 
Có tất cả chiếc bánh. 
2 
100 
2 
 Số ? 
Mỗi lọ kẹo có 100 viên kẹo. 
a) 
Có lọ kẹo. 
Có tất cả viên kẹo. 
b) 
Có lọ kẹo. 
Có tất cả viên kẹo. 
4 
400 
7 
700 
3 
 Số ? 
85 
41 
60 
100 
90 
4 
 Số ? 
Biết 
Một hộp nhỏ đựng 10 chiếc bánh. 
Một hộp to đựng 100 chiếc bánh 
a) Hôm qua, Rô-bốt bán được 4 hộp to, tức là bán được chiếc bánh. 
b) Hôm nay, Rô-bốt bán được 8 hộp nhỏ, tức là bán được chiếc bánh. 
400 
80 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chu_de_10_cac_so_trong_pham_vi_1000_bai.pptx