Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100 (Tiết 3)

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100 (Tiết 3)

Ước lượng: chỉ quan sát, không đếm hết, xác định xem số lượng khoảng bao nhiều

Ta có thể ước lượng theo các nhóm:

- Theo hàng

- Theo cột

- Theo màu

- Đếm một nửa

Có bao nhiêu quả trứng chim?

Ước lượng: Có khoảng .quả.

Đếm: Có .quả.

 

pptx 12 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100 (Tiết 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHỞI ĐỘNG 
ƠN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 
( TIẾT 3) 
Tìm nhà cho chim ( Mỗi con chim ở một nhà) 
8 
71 
19 
35 
55 
< 
Cĩ bao nhiêu quả trứng chim? 
9 
Ước l ư ợng: Cĩ khoảng .......quả. 
Đếm: Cĩ .......quả. 
Ước lượng: chỉ quan sát, không đếm hết, xác định xem số lượng khoảng bao nhiều 
Ta có thể ước lượng theo các nhóm : 
- Theo hàng 
- Theo cột 
- Theo màu 
- Đếm một nửa 
-  
Cĩ bao nhiêu quả trứng chim? 
9 
Ước l ư ợng: Cĩ khoảng .......quả. 
Đếm: Cĩ .......quả. 
80 
73 
C ủng cố 
Số liền sau 
CHIM THA LÁ VỀ TỔ 
18,19,20 
9 
16 
12 
15,....,17 
Số liền sau của 11 
Số bé h ơ n 10 
Tạm biệt và hẹn gặp lại 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_on_tap_cac_so_trong_pham_vi_100_tie.pptx