Kế hoạch bài dạy Lớp 2 - Tuần 33 (Bản 2 cột)

Kế hoạch bài dạy Lớp 2 - Tuần 33 (Bản 2 cột)

I. Mục tiêu cần đạt

1. Biết cộng , trừ nhẩm các số tròn trăm.

2. Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

3. Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có đến 3 chữ số.

4. Biết giải bài toán về ít hơn.

5. Biết tìm số bị trừ, tìm số hạng của một tổng

II. Chuẩn bị

- GV: Bảng phụ, phấn màu.

- HS: Vở, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

2. Hoạt động 1

- Nhằm đạt được mục tiêu số 1, 2

- Hoạt động được lựa chọn: Thực hiện phép tính

- Hình thức tổ chức: Cá nhân

 

doc 33 trang Người đăng Trịnh Hải An Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 96Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy Lớp 2 - Tuần 33 (Bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
BÓP NÁT QUẢ CAM 
Mơn: Tập đọc Lớp: 2
I. Mục tiêu cần đạt
Đọc rành mạch tồn bài; biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
Hiểu ND: Truyện ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lịng yêu nước, căm thù giặc (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 5).
II. Chuẩn bị
GV: Tranh minh hoạ trong bài tập đọc. Bảng phụ ghi từ, câu, đoạn cần luyện đọc. Truyện Lá cờ thêu sáu chữ vàng của Nguyễn Huy Tưởng. 
HS: SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động 1
Nhằm đạt được mục tiêu số 1
Hoạt động được lựa chọn: Luyện đọc
Hình thức tổ chức: Cá nhân, Nhĩm
 	TIẾT 1
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
a) Đọc mẫu
GV đọc mẫu lần 1.
b) Luyện phát âm
Tổ chức cho HS luyện phát âm các từ ngữ sau: 
giả vờ mượn, ngang ngược, xâm chiếm, đủ điều, quát lớn; : tạm nghỉ, cưỡi cổ, nghiến răng, trở ra,
Yêu cầu HS đọc từng câu.
c) Luyện đọc theo đoạn
Nêu yêu cầu luyện đọc đoạn, sau đó hướng dẫn HS chia bài thành 4 đoạn như SGK.
Hướng dẫn HS đọc từng đoạn. Chú ý hướng dẫn đọc các câu dài, khó ngắt giọng.
Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp, GV và cả lớp theo dõi để nhận xét.
Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc theo nhóm.
d) Thi đọc
Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
Nhận xét, .
e) Cả lớp đọc đồng thanh
Yêu cầu HS cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3, 4.
-Theo dõi và đọc thầm theo.
7 đến 10 HS đọc cá nhân các từ này, cả lớp đọc đồng thanh.
Mỗi HS đọc một câu theo hình thức nối tiếp. 
Chia bài thành 4 đoạn.
Đọc từng đoạn theo hướng dẫn của GV. Chú ý ngắt giọng các câu sau: 
Đợi từ sáng đến trưa./ vẫn không được gặp,/ cậu bèn liều chết/ xô mấy người lính gác ngã chúi,/ xăm xăm xuống bến.//
Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại (giọng giận dữ). Quốc Toản tạ ơn Vua,/ chân bước lên bờ mà lòng ấm ức:// “Vua ban cho cam quý/ nhưng xem ta như trẻ con,/ vẫn không cho dự bàn việc nước.”// Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình,/ cậu nghiến răng,/ hai bàn tay bóp chặt.//
Tiếp nối nhau đọc các đoạn 1, 2, 3, 4. (Đọc 2 vòng).
Lần lượt từng HS đọc trước nhóm của mình, các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau.
Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân, các nhóm thi đọc nối tiếp, đọc đồng thanh một đoạn trong bài.
 TIẾT 2
Hoạt động 2
Nhằm đạt được mục tiêu số 2
Hoạt động được lựa chọn: Tìm hiểu bài
Hình thức tổ chức: Cá nhân, Nhĩm
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?
Thái độ của Trần Quốc Toản ntn?
Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì?
Tìm những từ ngữ thể hiện Trần Quốc Toản rất nóng lòng muốn gặp Vua.
Câu nói của Trần Quốc Toản thể hiện điều gì?
Trần Quốc Toản đã làm điều gì trái với phép nước?
Vì sao sau khi tâu Vua “xin đánh” Quốc Toản lại tự đặt gươm lên gáy?
Vì sao Vua không những thua tội mà còn ban cho Trần Quốc Toản cam quý?
Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam vì điều gì?
Con biết gì về Trần Quốc Toản?
 -Giặc giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.
Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.
Trần Quốc Toản gặp Vua để nói hai tiếng: Xin đánh.
Đợi từ sáng đến trưa, liều chết xô lính gác, xăm xăm xuống bến.
Trần Quốc Toản rất yêu nước và vô cùng căm thù giặc.
Xô lính gác, tự ý xông xuống thuyền.
Vì cậu biết rằng phạm tội sẽ bị trị tội theo phép nước.
Vì Vua thấy Trần Quốc Toản còn nhỏ mà đã biết lo việc nước.
Vì bị Vua xem như trẻ con và lòng căm giận khi nghĩ đến quân giặc khiến Trần Quốc Toản nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt làm nát quả cam.
Trần Quốc Toản là một thiếu niên nhỏ tuổi nhưng chí lớn./ Trần Quốc Toản còn nhỏ tuổi nhưng có chí lớn, biết lo cho dân, cho nước./
Hoạt động 3
Nhằm đạt được mục tiêu số 1
Hoạt động được lựa chọn: Luyện đọc theo vai
Hình thức tổ chức: Cá nhân, Nhĩm
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
Gọi 3 HS đọc truyện theo hình thức phân vai (người dẫn chuyện, vua, Trần Quốc Toản).
Nhận xét tiết học.
3 HS đọc truyện
IV / Củng cố –Dặn dị
 - Nhận xét tuyên dương những HS cĩ tiến bộ ,nhắc nhở HS cịn chưa chú ý bài
Dặn HS về nhà tập kể chuyện Và chuẩn bi bài sau .
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 KẾ HOẠCH DẠY HỌC
ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 – T1
Mơn: Tốn Lớp: 2
I. Mục tiêu cần đạt
1. Biết đọc, viết các số cĩ 3 chữ số.
2. Biết đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản.
Biết so sánh cac số cĩ 3 chữ số.
Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất cĩ 3 chữ số.
II. Chuẩn bị
GV: Viết trước lên bảng nội dung bài tập 2.
HS: Vở.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1
Nhằm đạt được mục tiêu số 1
Hoạt động được lựa chọn: Đọc, viết số
Hình thức tổ chức: Cá nhân
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
Bài 1:
Nêu yêu cầu của bài tập, sau đó cho HS tự làm bài.
Nhận xét bài làm của HS.
Yêu cầu: Tìm các số tròn chục trong bài.
Tìm các số tròn trăm có trong bài.
Số nào trong bài là số có 3 chữ số giống nhau?
 -Làm bài vào vở bài tập. 2 HS lên bảng làm bài, 1 HS đọc số, 1 HS viết số.
Đó là 250 và 900.
Đó là số 900.
Số 555 có 3 chữ số giống nhau, cùng là 555.
Hoạt động 2
Nhằm đạt được mục tiêu số 2
Hoạt động được lựa chọn: Điền số
Hình thức tổ chức: Cá nhân
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
Bài 2:
Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
Yêu cầu cả lớp theo dõi nội dung phần a.
Điền số nào vào ô trống thứ nhất?
Vì sao?
Yêu cầu HS điền tiếp vào các ô trống còn lại của phần a, sau đó cho HS đọc tiếp các dãy số này và giới thiệu: Đây là dãy số tự nhiên liên tiếp từ 380 đến 390.
Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại và chữa bài.
Bài tập yêu cầu chúng ta điền số còn thiếu vào ô trống.
Điền 382.
Vì đếm 380, 381, sau đó đến 382.
HS tự làm các phần còn lại và chữa bài
Hoạt động 3
Nhằm đạt được mục tiêu số 3
Hoạt động được lựa chọn: So sánh
Hình thức tổ chức: Cá nhân
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
Bài 4:
Hãy nêu yêu cầu của bài tập.
Yêu cầu HS tự làm baiø, sau đó giải thích cách so sánh:
534 . . . 500 + 34
909 . . . 902 + 7
Chữa bài HS.
So sánh số và điền dấu thích hợp.
Hoạt động 4
Nhằm đạt được mục tiêu số 4
Hoạt động được lựa chọn: Tìm số bé, số lớn
Hình thức tổ chức: Cá nhân
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
Bài 5:
Đọc từng yêu cầu của bài và yêu cầu HS viết số vào bảng con.
Nhận xét bài làm của HS.
HS làm bài
IV / Củng cố –Dặn dị
 - Nhận xét tuyên dương những HS cĩ tiến bộ ,nhắc nhở HS cịn chưa chú ý bài
Dặn HS về nhà làm BT Và chuẩn bi bài sau .
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 KẾ HOẠCH DẠY HỌC
BÓP NÁT QUẢ CAM 
Mơn: Chính tả Lớp: 2
I. Mục tiêu cần đạt
1. Chép lại chính xác bài chính tả; trình bày đúng tĩm tắt truyện Bĩp nát quả cam.
2. Làm được BT(2) a/b hoặc BTCT phương ngữ.
II. Chuẩn bị
GV: Giấy khổ to có ghi nội dung bài tập 2 và bút dạ. 
HS: Vở, bảng con.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động 1
Nhằm đạt được mục tiêu số 1
Hoạt động được lựa chọn: Viết chính tả
Hình thức tổ chức: Cá nhân
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
 a) Ghi nhớ nội dung 
GV đọc đoạn cần viết 1 lần.
Gọi HS đọc lại.
Đoạn văn nói về ai?
Đoạn văn kể về chuyện gì?
Trần Quốc Toản là người ntn?
b) Hướng dẫn cách trình bày
Đoạn văn có mấy câu?
Tìm những chữ được viết hoa trong bài?
Vì sao phải viết hoa?
c) Hướng dẫn viết từ khó
GV yêu cầu HS tìm các từ khó.
Yêu cầu HS viết từ khó.
Chỉnh sửa lỗi cho HS.
d) Viết chính tả
e) Soát lỗi
g) Chấm bài 
 -Theo dõi bài.
2 HS đọc lại bài chính tả.
Nói về Trần Quốc Toản.
Trần Quốc Toản thấy giặc Nguyên lăm le xâm lược nước ta nên xin Vua cho đánh. Vua thấy Quốc Toản còn nhỏ mà có lòng yêu nước nên tha tội chết và ban cho một quả cam. Quốc Toản ấm ức bóp nát quả cam.
Trần Quốc Toản là người tuổi nhỏ mà có chí lớn, có lòng yêu nước.
Đoạn văn có 3 câu.
Thấy, Quốc Toản, Vua.
Quốc Toản là danh từ riêng. Các từ còn lại là từ đứng đầu câu.
Đọc: âm mưu, Quốc Toản, nghiến răng, xiết chặt, quả cam,
2 HS lên viết bảng lớp. HS dưới lớp viết vào nháp.
Hoạt động 2
Nhằm đạt được mục tiêu số 2
Hoạt động được lựa chọn: Làm BT chính tả
Hình thức tổ chức: Cá nhân
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
Gọi HS đọc yêu cầu.
GV gắn giấy ghi sẵn nội dung bài tập lên bảng.
Chia lớp thành 2 nhóm và yêu cầu 2 nhóm thi điền âm, vần nối tiếp. Mỗi HS chỉ điền vào một chỗ trống. Nhóm nào xong trước và đúng là nhóm thắng cuộc.
Gọi HS đọc lại bài làm.
Chốt lại lời giải đúng.  ... ủa em (hoặc bạn em) là việc gì?
+ Việc đó diễn ra lúc nào?
+ Em (bạn em) đã làm việc ấy ntn? (Kể rõ hành động, việc làm cụ thể để làm rõ việc tốt).
+ Kết quả của việc làm đó?
+ Em (bạn em) cảm thấy thế nào sau khi làm việc đó.
Gọi HS trình bày .
Nhận xét, HS.
Viết một đoạn văn ngắn (3, 4 câu) kể một việc tốt của em hoặc của bạn em.
HS suy nghĩ về việc tốt mà mình sẽ kể.
5 HS kể lại việc tốt của mình.
IV / Củng cố – Dặn dị
 - Nhận xét tuyên dương những HS cĩ tiến bộ ,nhắc nhở HS cịn chưa chú ý bài
Dặn HS về nhà luyện viết , và chuẩn bi bài sau .
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA.
Mơn: Tốn Lớp: 2
I. Mục tiêu cần đạt
Thuộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5, để tính nhẩm.
Biết tính giá trị của biểu thức cĩ hai dấu phép tính (trong đĩ cĩ một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học).
Biết tìm số bị chia, tích.
Biết giải bài tốn cĩ một phép nhân.
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ, phấn màu.
HS: Vở.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1.Hoạt động 1
Nhằm đạt được mục tiêu số 1
Hoạt động được lựa chọn: Thực hiện phép tính
Hình thức tổ chức: Cá nhân
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
Bài 1:
Nêu yêu cầu của bài tập, sau đó cho HS tự làm bài.
Yêu cầu HS làm tiếp phần b.
Yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm của từng con tính.
Nhận xét bài làm của HS.
Bài 2:
Nêu yêu cầu của bài và cho HS tự làm bài.
Yêu cầu HS nêu cách thực hiện của từng biểu thức trong bài.
Nhận xét bài của HS 
 -Làm bài vào vở bài tập. 16 HS nối tiếp nhau đọc bài làm phần a của mình trước lớp, mỗi HS chỉ đọc 1 con tính.
4 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.
4 HS vừa lên bảng lần lượt trả lời.
2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.
Hoạt động 2
Nhằm đạt được mục tiêu số 2
Hoạt động được lựa chọn: Giải tốn
Hình thức tổ chức: Cá nhân
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
Bài 3:
Gọi 1 HS đọc đề bài.
HS lớp 2A xếp thành mấy hàng?
Mỗi hàng có bao nhiêu HS?
Vậy để biết tất cả lớp có bao nhiêu HS ta làm ntn?
Tại sao lại thực hiện phép nhân 3 x 8?
Chữa bài HS.
Bài 4:
Yêu cầu HS đọc đề bài.
Yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời.
Vì sao em biết được điều đó?
Hình b đã khoanh vào một phần mấy số hình tròn, vì sao em biết điều đó?
Bài 5:
Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?
Yêu cầu HS tự làm bài và nêu cách làm của mình.
HS lớp 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 HS. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu HS?
Xếp thành 8 hàng.
Mỗi hàng có 3 HS.
Ta thực hiện phép tính nhân 3x8.
Vì có tất cả 8 hàng, mỗi hàng có 3 HS, như vậy 3 được lấy 8 lần nên ta thực hiện phép tính nhân 3 x 8.
Bài giải
	Số HS của lớp 2A là:
	3 x 8 = 24 (HS)
	Đáp số: 24 HS.
Hình nào được khoanh vào một phần ba số hình tròn?
Hình a đã được khoanh vào một phần ba số hình tròn.
Vì hình a có tất cả 12 hình tròn, đã khoanh vào 4 hình tròn.
Hình b đã khoanh vào một tư số hình tròn, vì hình b có tất cả 12 hình tròn, đã khoanh vào 3 hình tròn.
Tìm x.
Nhắc lại cách tìm số bị chia, thừa số.
IV / Củng cố – Dặn dị
 - Nhận xét tuyên dương những HS cĩ tiến bộ ,nhắc nhở HS cịn chưa chú ý bài
Dặn HS về nhà làm BT , và chuẩn bi bài sau .
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MẶT TRĂNG VÀ CÁC VÌ SAO
Mơn: Tự nhiên & xã hội Lớp: 2
I. Mục tiêu cần đạt
1. Khái quát hình dạng, đặc điểm của Mặt Trăng và các vì sao ban đêm.
II. Chuẩn bị
Các tranh ảnh trong SGK trang 68, 69.
Một số bức tranh về trăng sao.
Giấy, bút vẽ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động 1
Nhằm đạt được mục tiêu số 1
Hoạt động được lựa chọn: QST - TLCH
 - Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhĩm
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
 -Treo tranh 2 lên bảng, yêu cầu HS quan sát và trả lời các câu hỏi sau:
Bức ảnh chụp về cảnh gì?
Em thấy Mặt Trăng hình gì?
Trăng xuất hiện đem lại lợi ích gì?
Aùnh sáng của Mặt Trăng ntn có giống Mặt Trời không?
- Treo tranh số 1, giới thiệu về Mặt Trăng (về hình dạng, ánh sáng, khoảng cách với Trái Đất).
 -HS quan sát và trả lời.
Cảnh đêm trăng.
Hình tròn.
Chiếu sáng Trái Đất vào ban đêm.
Aùnh sáng dịu mát, không chói như Mặt Trời.
.Hoạt động 2
Nhằm đạt được mục tiêu số 1
Hoạt động được lựa chọn: TLN về hình ảnh của Mặt Trăng
Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhĩm
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
Yêu cầu các nhóm thảo luận các nội dung sau:
Quan sát trên bầu trời, em thấy Mặt Trăng có hình dạng gì?
Em thấy Mặt Trăng tròn nhất vào những ngày nào?
Có phải đêm nào cũng có trăng hay không?
Yêu cầu 1 nhóm HS trình bày.
Kết luận: Quan sát trên bầu trời, ta thấy Mặt Trăng có những hình dạng khác nhau: Lúc hình tròn, lúc khuyết hình lưỡi liềm  Mặt Trăng tròn nhất vào ngày giữa thấy âm lịch, 1 tháng 1 lần. Có đêm có trăng, có đêm không có trăng (những đêm cuối và đầu tháng âm lịch). Khi xuất hiện, Mặt trăng khuyết, sau đó tròn dần, đến khi tròn nhất lại khuyết dần.
Cung cấp cho HS bài thơ:
- GV giải thích một số từ khó hiểu đối với HS: lưỡi trai, lá lúa, câu liêm, lưỡi liềm (chỉ hình dạng của trăng theo thời gian).
1 nhóm HS nhanh nhất trình bày. Các nhóm HS khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
HS nghe, ghi nhớ.
1, 2 HS đọc bài thơ:
Hoạt động 3
Nhằm đạt được mục tiêu số 1
Hoạt động được lựa chọn: Thảo luận nhĩm
Hình thức tổ chức: nhĩm
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
Yêu cầu HS thảo luận đôi với các nội dung sau:
Trên bầu trời về ban đêm, ngoài Mặt Trăng chúng ta còn nhìn thấy những gì?
Hình dạng của chúng thế nào?
Aùnh sáng của chúng thế nào?
Yêu cầu HS trình bày.
Tiểu kết: Các vì sao có hình dạng như đóm lửa. Chúng là những quả bóng lửa tự phát sáng giống Mặt Trăng nhưng ở rất xa Trái Đất. Chúng là Mặt Trăng của các hành tinh khác
HS thảo luận cặp đôi.
Cá nhân HS trình bày.
HS nghe, ghi nhớ.
Hoạt động 4
Nhằm đạt được mục tiêu số 1
Hoạt động được lựa chọn: Ai vẽ đẹp
Hình thức tổ chức: nhĩm	
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
- Phát giấy cho HS, yêu cầu các em vẽ bầu trời ban đêm theo em tưởng tượng được. (Có Mặt Trăng và các vì sao).
- Sau 5 phút, GV cho HS trình bày tác phẩm của mình và giải thích cho các bạn cùng GV nghe về bức tranh của mình.
HS vẽ bầu trời
IV / Củng cố – Dặn dị
 - Nhận xét tuyên dương những HS cĩ tiến bộ ,nhắc nhở HS cịn chưa chú ý bài
Dặn HS về nhà làm BT , và chuẩn bi bài sau .
Rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
ÔN TẬP, THỰC HÀNH
THI KHÉO TAY LÀM ĐỒ CHƠI THEO Ý THÍCH – Tiết 1
Mơn: Thủ cơng Lớp: 2
I. Mục tiêu cần đạt:
Ơn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng làm thủ cơng lớp 2.
Làm được ít nhất 1 sản phẩm thủ cơng đã học.
II. Chuẩn bị:
 1. GV: Các hình mẫu của các bài tuần 25,26,27,28,29,30,31,32 để xem lại. 
 2. HS: dụng cụ thủ cơng
III/ Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động 1
Nhằm đạt được mục tiêu số 1
Hoạt động được lựa chọn: Ơn lại quy trình làm dây xúc xích, đồng hồ, vịng đeo tay và con bướm
Hình thức tổ chức: Cá nhân
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
GV treo một số qui trình, hỏi HS 
Muốn làm dây xúc xích ta tiến hành mấy bước ?
Đó là những bước nào ?
Tương tự hỏi về cách gấp, cắt, dán đồng hồ, vòng đeo tay và con bướm
à GV nhận xét chốt ý.
-Hs trả lời.
HS nêu
Hoạt động 2
Nhằm đạt được mục tiêu số 2
Hoạt động được lựa chọn: Thực hành
Hình thức tổ chức: Nhĩm
Hoạt động của giáo viên
Mong đợi ở học sinh
GV tổ chức cho HS thực hành gấp, cắt, dán sản phẩm tự chọn theo nhóm. GV hướng dẫn giúp đỡ những nhóm làm chậm.
HS làm xong chọn những sản phẩm để nhận xét đánh giá.
- HS làm theo nhóm và trình bày sản phẩm.
IV / Củng cố – Dặn dị
 - Nhận xét tuyên dương những HS cĩ tiến bộ ,nhắc nhở HS cịn chưa chú ý bài
Dặn HS về nhà làm BT , và chuẩn bi bài sau .
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 KẾ HOẠCH DẠY HỌC
THỰC HÀNH
(Dành cho địa phương)
Mơn: Đạo đức Lớp: 2

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_lop_2_tuan_33_ban_2_cot.doc