Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 19+20+21 - Năm học 2018-2019

Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 19+20+21 - Năm học 2018-2019

TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

I. Mục tiêu: Em biết

 - Nhận biết tổng của nhiều số.

 - Biết cách tính tổng của nhiều số.

 - Các bài tập cần làm: bài 1(cột 2), bài 2(cột 1,2,3), bài 3(a).

II . Hoạt động cơ bản

 Hoạt động 1: Ôn bài cũ

 Việc 1: Hội đồng tự quản cho các bạn chơi trò chơi - Ôn bảng nhân 2 Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.

 Việc 3: BHT mời cô nhận xét.

 Hoạt động 2: Giới thiệu bài

 2. Bài mới.

 Việc 1: Nghe GV giới thiệu ghi tên bài.

 Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.

 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu

 Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học

 Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.

 Hoạt động 4: Thành lập phép cộng của tông nhiều số.

Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn chú ý lên bảng để lắng nghe cô hướng dẫn bài và làm theo hướng dẫn của cô.

III. Hoạt động thực hành.

3 Thực hành.

 Bài 1: Cá nhân

Việc 1: Nhóm trưởng : Mời các bạn đọc bài tập 1 vào vở.

Việc 2: Các bạn làm bài vào vở.

Việc 3: Mời một số bạn báo cáo kết quả trước lớp.

 

docx 22 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 235Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 19+20+21 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 19
 Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2019 
Toán:
Bài: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ 
I. Mục tiêu: Em biết
 - Nhận biết tổng của nhiều số.
 - Biết cách tính tổng của nhiều số.
 - Các bài tập cần làm: bài 1(cột 2), bài 2(cột 1,2,3), bài 3(a). 
II . Hoạt động cơ bản 
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ 
	 Việc 1: Hội đồng tự quản cho các bạn chơi trò chơi - Ôn bảng nhân 2	 Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
 	 Việc 3: BHT mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
 2. Bài mới.
 Việc 1: Nghe GV giới thiệu ghi tên bài.
 Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
 Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
 Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
 Hoạt động 4: Thành lập phép cộng của tông nhiều số.
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn chú ý lên bảng để lắng nghe cô hướng dẫn bài và làm theo hướng dẫn của cô.
III. Hoạt động thực hành. 
3 Thực hành.
 Bài 1: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng : Mời các bạn đọc bài tập 1 vào vở. 
Việc 2: Các bạn làm bài vào vở.
Việc 3: Mời một số bạn báo cáo kết quả trước lớp.
 Bài 2: Cá nhân 
 Việc 1: Nhóm trưởng: yêu cầu làm các bạn đọc bài. Các bạn làm bài vào vở.
 Việc 2: Mời 2 bạn cạnh nhau đổi vở kiểm tra bài nhau.
 Bài 3: Nhóm đôi.
Việc 1: Nhóm trưởng : mời các đọc bài tập 3 vào vở ô li.
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn làm ý a vào vở.
 - Mời ý kiến chia sẻ của cô.
 IV . Hoạt động ứng dụng
 - GV nhắc hs về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.Nghe cô nhận xét tiết học. 
 Thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2019 
Toán:
Bài: PHÉP NHÂN
I. Mục tiêu: Em biết.
- Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhau .
- Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân
- Biết đọc, viết kí hiệu của phép nhân.
- Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng.
 II .Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chơi trò chơi - Ôn bài 3 + 6 + 5= ; 7 + 3 + 8= 
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
* Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
*Hoạt động 4: GV giới thiệu phép nhân
 Nhóm trưởng yêu cầu các bạn chú ý lên bảng để lắng nghe cô hướng dẫn và làm theo hướng dẫn của cô.
III .Hoạt động thực hành:
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài tập 1 vào vở.
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát tranh vẽ trong SGK và bài mẫu để chuyển thành phép nhân thích hợp.
Việc 3: Các bạn thực hiện ,nhóm trưởng mời bạn báo cáo phép nhân trong nhóm.
 -Mời cô nhận xét
Bài 2 : Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài 2 vào vở. 
Việc 2: Mời các bạn làm bài vào vở.
Việc 3: Mời các bạn báo cáo trước lớp.
 - Mời cô nhận xét.
 IV . Ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo. 
 Thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2019 
Toán:
Bài: THỪA SỐ - TÍCH
I/ Mục tiêu: Em biết
- Biết thừa số, tích.
- Biết viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lại.
- Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng.
 II. Hoạt động cơ bản
1. Ôn bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chơi trò chơi - Ôn bài cũ
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 *Hoạt động 2: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
*Hoạt động 3: GV giới thiệu thừa số-tích
 Ban học tập : yêu cầu các bạn chú ý lên bảng để lắng nghe cô hướng dẫn bài và làm theo hướng dẫn của cô.
 III .Hoạt động thực hành:
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài tập 1 b,c vào vở.
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu 2 bạn ngồi cạnh nhau đổỉ chéo vở ,kiểm tra bài nhau rồi báo cáo kết quả. 
 - Mời cô nhận xét.
Bài 2: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn làm bài 2 b vào vở.
Việc 2: Nhóm trưởng mời các bạn trình bày kết quả.
Bài 3: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn làm bài 3 vào vở. 
Việc 2: Mời các bạn hoàn thành bài vào vở.
 - Mời cô nhận 
 IV .Ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo. 
 Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2019 
Toán:
Bài: BẢNG NHÂN HAI
I/ Mục tiêu: Em biết
- Lập được bảng nhân 2.
- Nhớ được bảng nhân 2.
- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 2).
- Biết đếm thêm 2. 
II/ Hoạt động cơ bản:
* Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: Chủ tịch : Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi - Ôn viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau: 3 x 4 ; 4 x 3.
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 *Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học..
* Hoạt động 4: Giáo viên giới thiệu bảng nhân 2
Ban học tập yêu cầu các bạn chư ý lên bảng để lắng nghe cô hướng dẫn bài và lảm theo hướng dẫn của cô.
 III .Hoạt động thực hành:
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Cá nhân làm bài tập 1 
Việc 2: Chia sẻ kết quả trong nhóm.
Bài 2: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng:Mời các bạn làm bài tập 2 và trả lời các câu hỏi.
 + Bài toán cho biết gi?
 + Bài toán hỏi gi?
 + Muốn biết 6 con gà có bao nhiêu chân ta làm thế nào?
Việc 2: Mời các bạn trình bày bài vào vở.
Bài 3: Cá nhân
Việc 1: Mời các bạn quan sát các ô và điền vào ô các số thích hợp.
Việc 2: Mời các bạn làm vào vở kẻ ô li.
Việc 3: Mời cô và các bạn nhận xét,cả lớp đọc đồng thanh.
 IV. Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo.
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP
 I/ Mục tiêu: Em biết
- Thuộc bảng nhân 2.
- Biết vận dụng bảng nhân 2 để thực hiện phép tính nhân số có kèm đơn vị đo với một số.
- Biết giải bài toán có một phép nhân(trong bảng nhân 2).
- Biết thừa số, tích.
II .Hoạt động cơ bản.
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức trò chơi - Ôn bài cũ
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
 III . Hoạt động thực hành:
Bài 1: Cá nhân.
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát kĩ các hình và điền số thích hợp vào ô.
Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn trả lời câu hỏi.
Bài 2: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng cho các bạn làm bài 2 vào vở.
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc kết quả trong nhóm.
Việc 3: Mời các bạn nêu kết quả.
Bài 3: Nhóm đôi.
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu đọc bài 3 và tìm hiểu bài toán.
Việc 2: Mời 1 bạn trình bày trước lớp.
Viêc 3: Mời các bạn nhận xét.
Bài 5: Cả lớp
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn đọc yêu cầu bài và làm bài vào vở.
Việc 2: Mời các bạn trình bày kết quả.
 - Mời các bạn nhận xét.
 IV. Hoạt động ứng dụng
- HS lên bảng làm một bài do GV đưa ra.
- Nhắc hs chú ý và làm thêm bài tập ở nhà.
 TUẦN 20
 Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2019 
Toán:
Bài: BẢNG NHÂN 3
I/ Mục tiêu: Em biết
- Lập và nhớ được bảng nhân 3.
- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 3), biết đếm thêm 3.
II .Hoạt động cơ bản.
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức trò chơi - Ôn bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
Hoạt động 4: Khám phá kiến thức
* Hướng dẫn lập bảng nhân 3
Việc 1: Các bạn đọc thầm phần màu xanh sách giáo khoa
Việc 2: Các bạn quan sát cô giáo hướng dẫn lập 3 phép tính đầu của bảng nhân 3.
Việc 3: Các lập các phép tính còn lại của bảng nhân 3 vào vở nháp.
Việc 4: Hai bạn đổi vở nháp kiểm tra nhau
Việc 5: Các bạn nhẩm thuộc bảng nhân 3.
Việc 6: Nhóm trưởng gọi lần lượt các bạn đọc thuộc bảng nhân 3.
III .Hoạt động thực hành:
Nhóm đôi
Bài 1: 
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 1 trang 97 làm bài vào vở.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về bài làm và thống nhất kết quả
 Nhóm lớn
Bài 2: Bài giải
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 2 trang 97
Việc 2: Nhóm trưởng nêu lần lượt các câu hỏi sau và gọi các bạn trả lời:
+ Mỗi nhóm có mấy học sinh?
+ Có bao nhiêu nhóm như vậy?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Để biết có tất cả bao nhiêu học sinh ta làm phép tính gì?
Việc 3: Các bạn tóm tắt và giải bài vào vở.
Nhóm đôi
Bài 3: 
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 3 trang 97 làm bài vào vở.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về bài làm và thống nhất kết quả
 Kết thức tiết học:
Việc 1: Ban học tập chia sẻ câu hỏi
+ Qua bài học này chúng ta học được những gì?
IV. Hoạt động ứng dụng
- Về nhà đọc thuộc bảng nhân 3 cho cha mẹ nghe.
 Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2019 
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Em biết
- Thuộc bảng nhân 3.
- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 3).
II .Hoạt động cơ bản.
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức trò chơi - ôn bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
III .Hoạt động thực hành:
Bài 1: 
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 1 trang 98 làm bài vào vở.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về bài làm và thống nhất kết quả
 Nhóm lớn
Bài 3: Bài giải
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 3 trang 98
Việc 2: Nhóm trưởng nêu lần lượt các câu hỏi sau và gọi cá ... ch ta làm phép tính gì?
Việc 3: Các bạn tóm tắt và giải bài vào vở.
 Kết thức tiết học:
Ban học tập chia sẻ câu hỏi
+ Qua bài học này chúng ta học được những gì?
IV. Hoạt động ứng dụng
- Về nhà đọc thuộc lòng bảng nhân 4 cho người thân nghe
Toán:
Bài: BẢNG NHÂN 5
I/ Mục tiêu: Em biết
- Lập và nhớ được bảng nhân 5.
- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 5), biết đếm thêm 5.
II .Hoạt động cơ bản.
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi - Ôn bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
Hoạt động 4: Khám phá kiến thức
* Hướng dẫn lập bảng nhân 5
Việc 1: Các bạn đọc thầm phần màu xanh sách giáo khoa
Việc 2: Các bạn quan sát cô giáo hướng dẫn lập 3 phép tính đầu của bảng nhân 5.
Việc 3: Các lập các phép tính còn lại của bảng nhân 5 vào vở nháp.
Việc 4: Hai bạn đổi vở nháp kiểm tra nhau
Việc 5: Các bạn nhẩm thuộc bảng nhân 5.
Việc 6: Nhóm trưởng gọi lần lượt các bạn đọc thuộc bảng nhân 5.
III .Hoạt động thực hành:
Nhóm đôi
Bài 1: 
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 1 trang 101 làm bài vào vở.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về bài làm và thống nhất kết quả
 Nhóm lớn
Bài 2: Bài giải
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 2 trang 101
Việc 2: Nhóm trưởng nêu lần lượt các câu hỏi sau và gọi các bạn trả lời:
+ Mỗi tuần lễ mẹ đi làm mấy ngày?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Để biết 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ta làm phép tính gì?
Việc 3: Các bạn tóm tắt và giải bài vào vở.
Nhóm đôi
Bài 3: 
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 3 trang 101 làm bài vào vở.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về bài làm và thống nhất kết quả
 Kết thức tiết học:
Việc 1: Ban học tập chia sẻ câu hỏi
+ Qua bài học này chúng ta học được những gì?
IV. Hoạt động ứng dụng
- Về nhà đọc thuộc bảng nhân 5 cho cha mẹ nghe.
 TUẦN 21
 Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2019 
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP
 I/ Mục tiêu: Em biết
- Thuộc bảng nhân 5.
- Biết tính kết quả của dãy tính có hai dấu phép tính nhân và trừ.
- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 5).
II .Hoạt động cơ bản.
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi - Ôn bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
III .Hoạt động thực hành:
Bài 1a: 
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 1a trang 102 làm bài vào vở.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về bài làm và thống nhất kết quả
Bài 2:
 Nhóm lớn
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 2 trang 102 
Việc 2: Các bạn quan sát cô giáo hướng dẫn mẫu.
Việc 3: Các lập làm các dãy tính a, b, c vào vở.
Việc 4: Nhóm trưởng gọi lần lượt các bạn đọc bài làm và thống nhất. 
Bài 3: Bài giải
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 3 trang 102
Việc 2: Nhóm trưởng nêu lần lượt các câu hỏi sau và gọi các bạn trả lời:
+ Mỗi ngày Liên học mấy giờ?
+ Mỗi tuần lễ Liên học mấy ngày?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Để biết mỗi tuần lễ Liên học bao nhiêu giờ ta làm phép tính gì?
Việc 3: Các bạn tóm tắt và giải bài vào vở.
Kết thức tiết học:
 Ban học tập chia sẻ câu hỏi
+ Qua bài học này chúng ta học được những gì?
IV. Hoạt động ứng dụng
- Về nhà thực hiện lại bài tập 2 cho cha mẹ xem
 Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019 
Toán:
Bài: ĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC
I/ Mục tiêu: Em biết
- Nhận dạng được và gọi đúng tên đường gấp khúc.
- Nhận biết độ dài đường gấp khúc.
- Biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng đó.
II .Hoạt động cơ bản.
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi - Ôn bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
Hoạt động 4: Khám phá kiến thức
* Giới thiệu đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc
Việc 1: Các bạn đọc thầm phần màu xanh sách giáo khoa
Việc 2: Các bạn quan sát cô giáo giới thiệu về đường gấp khúc ABCD và cách tính độ dài đường gấp khúc.
Việc 3: Các bạn tính lại độ dài của đường gấp khúc ABCD vào vở nháp.
Việc 4: Hai bạn đổi vở nháp kiểm tra nhau
III .Hoạt động thực hành:
Nhóm đôi
Bài 1: 
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 1 trang 103 làm bài vào vở.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về bài làm và thống nhất kết quả
 Nhóm lớn
Bài 2b: Bài giải
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 2 trang 103
Việc 2: Nhóm trưởng nêu lần lượt các câu hỏi sau và gọi các bạn trả lời:
+ Đường gấp khúc ABC có mấy đoạn thẳng?
+ Mỗi đoạn dài bao nhiêu?
+ Để biết độ dài đường gấp khúc ABC bao nhiêu ta làm phép tính gì?
Việc 3: Các bạn vẽ đường gấp khúc và giải bài vào vở.
Nhóm đôi
Bài 3: 
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 3 trang 103
Việc 2: Nhóm trưởng nêu lần lượt các câu hỏi sau và gọi các bạn trả lời:
+ Đoạn dây đồng được uốn thành hình gì?
+ Mỗi cạnh dài bao nhiêu?
+ Để biết đoạn dây đồng đó dài bao nhiêu ta làm phép tính gì?
Việc 3: Các bạn vẽ hình tam giác và giải bài vào vở.
Việc 1: Ban học tập chia sẻ câu hỏi
+ Qua bài học này chúng ta học được những gì?
IV. Hoạt động ứng dụng
- Về nhà làm lại bài tập 2 cho cha mẹ xem.
 Thứ tư ngày 13 tháng 2 năm 2019 
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Em biết
- Biết tính độ dài đường gấp khúc.
II .Hoạt động cơ bản.
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các bạn chơi trò chơi - Ôn bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
III .Hoạt động thực hành:
Bài 1b: Nhóm đôi
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 1 trang 104
Việc 2: Nhóm trưởng nêu lần lượt các câu hỏi sau và gọi các bạn trả lời:
+ Một đường gấp khúc gồm mấy đoạn thẳng?
+ Mỗi đoạn dài bao nhiêu?
+ Để biết độ dài đường gấp khúc đó bao nhiêu ta làm phép tính gì?
Việc 3: Các bạn vẽ đường gấp khúc và giải bài vào vở.
Bài 2: Nhóm đôi
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 3 trang 104
Việc 2: Nhóm trưởng nêu lần lượt các câu hỏi sau và gọi các bạn trả lời:
+ Con ốc sên bò từ đâu đến đâu?
+ Mỗi đoạn dài bao nhiêu?
+ Để biết con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề - xi – mét ta làm phép tính gì?
 Kết thức tiết học:
Ban học tập chia sẻ câu hỏi
+ Qua bài học này chúng ta học được những gì?
IV. Hoạt động ứng dụng
- Về nhà đọc thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5 cho người thân nghe
 Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019 
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu: Em biết
 - Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm.
 - Biết tính kết quả của dãy tính có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ.
- Biết giải bài toán có một phép nhân.
- Biết tính độ dài đường gấp khúc.
II .Hoạt động cơ bản.
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức trò chơi - Ôn bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
III .Hoạt động thực hành:
Nhóm đôi
Bài 1, 3: 
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 1, 3 trang 105 và làm bài vào vở.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về bài làm và thống nhất kết quả.
Nhóm lớn
Bài 4: Bài giải
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 4 trang 105
Việc 2: Nhóm trưởng nêu lần lượt các câu hỏi sau và gọi các bạn trả lời:
+ Mỗi đôi đũa có mấy chiếc đũa?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Để biết 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa ta làm phép tính gì ?
Việc 3: Các bạn tóm tắt và giải bài vào vở.
Bài 5: 
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 2 trang 105
Việc 2: Nhóm trưởng nêu lần lượt các câu hỏi sau và gọi các bạn trả lời:
+ Một đường gấp khúc gồm mấy đoạn thẳng ?
+ Mỗi đoạn dài bao nhiêu ?
+ Để biết độ dài đường gấp khúc đó bao nhiêu ta làm phép tính gì ?
Việc 3: Các bạn vẽ đường gấp khúc và giải bài vào vở.
Việc 4: đổi chéo vở kiểm tra kết quả
 Kết thức tiết học:
Ban học tập chia sẻ câu hỏi
+ Qua bài học này chúng ta học được những gì?
IV. Hoạt động ứng dụng
- Về nhà đọc thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5 cho người thân nghe
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu: Em biết
 - Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm.
 - Biết thừa số, tích.
 - Biết giải bài toán có một phép nhân.
II .Hoạt động cơ bản.
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức trò chơi - Ôn bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
III .Hoạt động thực hành:
Nhóm đôi
Bài 1, 2, 3cột 1: 
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 1, 2, 3cột 1 trang 106 và làm bài vào vở.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh về bài làm và thống nhất kết quả
Nhóm lớn
Bài 4: Bài giải
Việc 1: Các bạn đọc thầm bài tập 4 trang 105
Việc 2: Nhóm trưởng nêu lần lượt các câu hỏi sau và gọi các bạn trả lời:
+ Mỗi học sinh được mượn mấy quyển truyện ?
+ Bài toán hỏi gì ?
+ Để biết 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện ta làm phép tính gì ?
Việc 3: Các bạn tóm tắt và giải bài vào vở.
Việc 4: đổi chéo vở kiểm tra kết quả
 Kết thức tiết học:
Ban học tập chia sẻ câu hỏi
+ Qua bài học này chúng ta học được những gì?
IV. Hoạt động ứng dụng
- Về nhà đọc thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5 cho người thân nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_toan_2_tuan_192021_nam_hoc_2018_2019.docx