Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 17+18 - Năm học 2018-2019

Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 17+18 - Năm học 2018-2019

: ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG

I/ Mục tiêu: Em biết

- Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân.

- Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác ddingj một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần.

- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ 12.

II/ Hoạt động cơ bản:

* Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ

Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.

Việc 2:Ban học tập mời các bạn nhận xét.

 Mời cô nhận xét.

 * Hoạt động 2: Giới thiệu bài

Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.

Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.

* Hoạt động 3:Tìm hiểu mục tiêu

Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.

Việc 2: Nhóm trưởng :Mời bạn đọc mục tiêu bài học.

III/ Hoạt động thực hành.

Bài 1: Cá nhân.

Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát kĩ các mặt đồng hồ để trả lời thích hợp.

Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn trả lời câu hỏi.

Việc 3: Em mời cô nhận xét

Bài 2: Nhóm đôi

Việc 1: Nhóm trưởng cho các bạn làm bài 2 (a,b)

Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu hai bạn cạnh nhau trao đổi để trả lời các câu a,c.

Việc 3: Mời các bạn nêu kết quả.

- Mời cô chia sẻ

Bài 3: Cá nhân

Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát kĩ tờ lịch tháng 10 và trả lời các câu hỏi.

Việc 2:Mời 1 bạn trả lời trước lớp.

Viêc 3: Mời các bạn nhận xét.

Bài 4: Cả lớp

Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn quan sát kĩ các tranh và mặt đồng hồ.

Việc 2: Mời các bạn trả lời câu hỏi.

- Mời các bạn nhận xét.

IV / Hoạt động ứng dụng

- HS lên bảng làm một bài do GV đưa ra.

- Nhắc hs chú ý và làm thêm bài tập ở nhà.

 

docx 13 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 311Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 17+18 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17
 Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2018 
Toán:
Bài: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 
I/ Mục tiêu: Em biết
- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.
- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về nhiều hơn.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
Việc 1: Hội đồng tự quản cho các bạn chơi trò chơi,các bạn chơi bị sai lên bảng đọc bảng cộng trừ đã học.
 Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
 Việc 3: BHT mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2:Giới thiệu bài
 2.Bài mới.
 Việc 1: Nghe GV giới thiệu ghi tên bài.
 Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3:Tìm hiểu mục tiêu
 Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
 Việc 2: Nhóm trưởng :Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
 III/ Hoạt động thực hành. 
3 Thực hành
 Bài 1: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng : Mời các bạn làm bài tập 1 vào vở.
 Việc 2: Mời 1 số nhóm đọc kết quả trước lớp.
 Bài 2: Cá nhân 
 Việc 1: Theo dõi cô hướng dẫn bài mẫu
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn thực hiện đặt tính và tính vào vở. 
Việc 2: Mời các bạn trao đổi kết quả bài làm của mình.
 - Mời ý kiến chia sẻ của cô.
Bài 3: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng : mời các bạn làm bài tập 3 (a,c ) vào vở.
Việc 2: Mời các bạn trao đổi kết quả bài làm của mình.
Việc 3: Ban học tập: Mời các bạn báo cáo kết qủa trước lớp.
Bài 4: Nhóm lớn
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn đọc bài tập 4 và trả lời các câu hỏi.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết lớp 2B trồng được bao nhiêu cây ta làm thế nào?
Việc 2: Các nhóm hoàn thành bài vào bảng nhóm.
Việc 3: Mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp.
- Mời ý kiến chia sẻ của cô.
IV / Hoạt động ứng dụng
 Việc 1 : HS nhắc lại tên bài.
 - GV nhắc hs về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.
 - GV nhận xét tiết học.
 Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2018 
Toán:
 BÀI : ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
I/ Mục tiêu: Em biết
- Thuộc bảng cộng,trừ trong phạm vu 20 để tính nhẩm.
- Thực hiện được phép cộng,trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về ít hơn.
II/ Hoạt động cơ bản:
1. Kiểm tra bài cũ
Việc 1: Chủ tịch tổ chức cho các bạn chơi trò chơi,các bạn bị sai lên bảng đọc bảng 12 trừ đi một số.
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
 III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài tập 1
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu 2 bạn ngồi cạnh nhau trao đổỉ , báo cáo kết quả. 
Bài 2 : Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài 2 vào vở. 
Việc 2: Mời các bạn làm bài vào vở.
Việc 3: Mời các bạn báo cáo trước lớp.
Bài 3: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng : mời các bạn làm bài tập 3 (a,c ) vào vở.
Việc 2: Mời các bạn trao đổi kết quả bài làm của mình.
Việc 3: Ban học tập: Mời các bạn báo cáo kết qủa trước lớp.
Bài 4: Nhóm lớn
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn đọc bài tập 4 và trả lời các câu hỏi.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết lớp 2B trồng được bao nhiêu cây ta làm thế nào?
Việc 2: Các nhóm hoàn thành bài vào bảng nhóm.
Việc 3: Mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp
 - Mời cô chia sẻ.
IV / Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo.
 Thứ tư ngày 26 tháng 12năm 2018 
Toán:
BÀI : ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
I/ Mục tiêu: Em biết
- Thuộc bảng cộng,trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm.
- Thực hiện được phép cộng,trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về ít hơn,tìm số bị trừ,số trừ,số hạng của một tổng.
II/ Hoạt động cơ bản:
* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chơi trò chơi,các bạn bị sai lên bảng đọc bảng trừ 11,12,13 trừ đi một số.
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 *Hoạt động 3: Tìm hiểu mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1:Nhóm trưởng mời các bạn làm bài tập 1cột 1,2,3 vào vở.
Việc 2:Nhóm trưởng yêu cầu 2 bạn ngồi cạnh nhau đổỉ chéo vở ,kiểm tra bài nhau rồi báo cáo kết quả. 
 -Mời cô nhận xét.
Bài 2: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn làm bài 2 cột 1,2 vào vở.
Việc 2: Nhóm trưởng mời các bạn trao đổi kết quả.
 - Mời cô nhận xét.
Bài 3: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn nắm yêu cầu bài. 
Việc 2: Mời các bạn hoàn thành bài vào vở.
 - Mời cô nhận xét.
 Bài 4: Nhóm
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn đọc bài tập 4 và trả lời các câu hỏi.
+Bài toán cho biết gì?
+Bài toán hỏi gì?
+Muốn biết em cân nặng bao nhiêu ta làm thế nào?
Việc 2: Các nhóm hoàn thành bài vào bảng nhóm.
Việc 3: Mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp
 -Mời cô chia sẻ.
IV / Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo. 
 Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2018 
Toán:
BÀI : ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
I/ Mục tiêu: Em biết
 - Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác ,hình chữ nhật.
 - Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước .
 - Biết vẽ hình theo mẫu.
II/ Hoạt động cơ bản:
* Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chơi trò chơi,các bạn bị sai lên bảng đọc các bảng cộng trừ đã học.
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 *Hoạt động 3: Tìm hiểu mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học..
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài tập 1 
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát các hình trong SGK.
Việc 3: Mời các bạn nêu tên các hình. 
 - Mời cô và các bạn nhận xét.
Bài 2: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng:Mời các bạn làm bài tập 2 vào vở
Việc 2: Mời các bạn dùng thước thẳng để thực hiện.
Việc 3: Mời cô nhận xét đánh giá.
Bài 4: Cá nhân
Việc 1: Mời các bạn quan sát bài mẫu .
Việc 2: Mời các bạn làm vào vở kẻ ô li.
Việc 3: Mời cô và các bạn nhận xét.
IV / Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo.
Toán:
 BÀI : ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG
I/ Mục tiêu: Em biết
- Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân.
- Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác ddingj một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần.
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ 12.
II/ Hoạt động cơ bản:
* Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
Việc 2:Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Mời cô nhận xét.
 * Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
* Hoạt động 3:Tìm hiểu mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân.
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát kĩ các mặt đồng hồ để trả lời thích hợp.
Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn trả lời câu hỏi.
Việc 3: Em mời cô nhận xét 
Bài 2: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng cho các bạn làm bài 2 (a,b)
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu hai bạn cạnh nhau trao đổi để trả lời các câu a,c.
Việc 3: Mời các bạn nêu kết quả.
- Mời cô chia sẻ 
Bài 3: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát kĩ tờ lịch tháng 10 và trả lời các câu hỏi.
Việc 2:Mời 1 bạn trả lời trước lớp.
Viêc 3: Mời các bạn nhận xét.
Bài 4: Cả lớp
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn quan sát kĩ các tranh và mặt đồng hồ.
Việc 2: Mời các bạn trả lời câu hỏi.
- Mời các bạn nhận xét.
IV / Hoạt động ứng dụng
- HS lên bảng làm một bài do GV đưa ra.
- Nhắc hs chú ý và làm thêm bài tập ở nhà.
 TUẦN 18
 Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2018 
Toán:
Bài: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN 
I/ Mục tiêu: Em biết
- Biết tự giải được các bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ,trong đó có các bài toán về nhiều hơn,ít hơn một số đơn vị.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
 Việc 1: Hội đồng tự quản cho các bạn chơi trò chơi,các bạn chơi bị sai lên bảng đọc 
 Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
 Việc 3: BHT mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2:Giới thiệu bài
 2.Bài mới.
 Việc 1: Nghe GV giới thiệu ghi tên bài.
 Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3:Tìm hiểu mục tiêu
 Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
 Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
 III/ Hoạt động thực hành. 
3 Thực hành
 Bài 1: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng :Mời các bạn đọc bài tập 1 và trả lời các câu hỏi.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu ta làm thế nào?
Việc 2: Các bạn làm bài vào vở.
Việc 3: Mời một số bạn báo cáo kết quả trước lớp.
 - Mời ý kiến chia sẻ của cô.
 Bài 2: Cá nhân 
 Việc 1: Nhóm trưởng: yêu cầu các bạn đọc kĩ bài tập 1 và trả lời các câu hỏi.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết An cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ta làm thế nào?
Việc 2: Các bạn trình bày bài vào vở.
Việc 3: Mời 2 bạn cạnh nhau đổi vở kiểm tra bài nhau.
 - Mời ý kiến chia sẻ của cô.
 Bài 3: Nhóm 
Việc 1: Nhóm trưởng : mời các đọc bài tập 3 và trả lời các câu hỏi.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết Liên hái được bao nhiêu bông hoa ta làm thế nào?
Việc 2: Các nhóm hoàn thành bài vào bảng nhóm.
Việc 3: Mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp.
 - Mời ý kiến chia sẻ của cô.
IV / Hoạt động ứng dụng
 - HS nhắc lại tên bài.
 - GV nhắc hs về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.
 - GV nhận xét tiết học.
 Thứ ba ngày 1 tháng 1 năm 2019 
Toán:
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu: Em biết
- Biết cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20.
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết tìm số hạng, số bị trừ.
- Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị.
 II/ Hoạt động cơ bản:
* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chơi trò chơi,các bạn bị sai lên bảng đọc bảng 12 trừ đi một số.
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài tập 1 (cột 1,2,3)
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu 2 bạn ngồi cạnh nhau trao đổỉ , báo cáo kết quả. 
 - Mời cô nhận xét
Bài 2 : Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài 2 (cột 1,2) 
Việc 2: Mời các bạn làm bài vào vở.
Việc 3: Mời các bạn báo cáo trước lớp.
Viêc 4: Mời cô nhận xét.
Bài 3: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng : mời các bạn làm bài tập 3 (a,b ) vào vở.
Việc 2: Mời các bạn trao đổi kết quả bài làm của mình.
Việc 3: Ban học tập: Mời các bạn báo cáo kết qủa trước lớp.
Bài 4: Nhóm
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn đọc bài tập 4 và trả lời các câu hỏi.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết con lợn bé nặng bao nhiêu ki-lô-gam ta làm thế nào?
Việc 2: Các nhóm hoàn thành bài vào vở.
Việc 3: Mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp
 - Mời cô chia sẻ.
IV / Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo. 
 Thứ tư ngày 2 tháng 1 năm 2019 
Toán:
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu: Em biết
- Biết làm tính cộng,trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng,trừ trong trường hợp đơn giản.
- Biết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng hoặc phép trừ.
- Biết giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.
II/ Hoạt động cơ bản:
* Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chơi trò chơi,các bạn bị sai lên bảng đọc bảng trừ 11,12,13 trừ đi một số.
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 *Hoạt động 3: Tìm hiểu mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài tập 1cột 1,3,4 vào vở.
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu 2 bạn ngồi cạnh nhau đổỉ chéo vở ,kiểm tra bài nhau rồi báo cáo kết quả. 
 - Mời cô nhận xét.
Bài 2: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn làm bài 2 cột 1,2 vào vở.
Việc 2: Nhóm trưởng mời các bạn trao đổi kết quả.
 - Mời cô nhận xét.
Bài 3: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn làm bài 3 ý b vào vở. 
Việc 2: Mời các bạn hoàn thành bài vào vở.
 - Mời cô nhận xét.
 Bài 4: Nhóm
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn đọc bài tập 4 và trả lời các câu hỏi.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết can to đựng được bao nhiêu lít dầu ta làm thế nào?
Việc 2: Các nhóm hoàn thành bài vào bảng nhóm.
Việc 3: Mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp
 - Mời cô chia sẻ.
 IV / Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo. 
 Thứ năm ngày 3 tháng 1 năm 2019 
Toán:
 BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu: Em biết
- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng, trừ trong trường hợp đơn giản.
- Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị.
+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3.
II/ Hoạt động cơ bản:
* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chơi trò chơi,các bạn bị sai lên bảng đọc các bảng cộng trừ đã học.
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 *Hoạt động 3: Tìm hiểu mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học..
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài tập 1 
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát các hình trong SGK.
Việc 3: Mời các bạn nêu tên các hình. 
 - Mời cô và các bạn nhận xét.
Bài 2: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn đọc bài tập 3 và trả lời các câu hỏi.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
Việc 2: Các nhóm hoàn thành bài vào bảng nhóm.
Việc 3: Mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp
 Bài 5: Nhóm đôi.
Việc 1 : NT cho các tự trả lời các câu hỏi sau :
+ Hôm qua là thứ mấy? Ngày bao nhiêu và của tháng nào?
+ Ngày mai là thứ mấy? Ngày bao nhiêu và của tháng nào?
+ Ngày kia là thứ mấy? Ngày bao nhiêu và của tháng nào?
IV / Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo.
Toán: 
 BÀI : KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
 ( Đề của trường)

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_toan_2_tuan_1718_nam_hoc_2018_2019.docx