Bài giảng Toán Lớp 2 - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung - Bài 6: Em làm được những gì?

Bài giảng Toán Lớp 2 - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung - Bài 6: Em làm được những gì?

Một bến xe có 29 ô tô, sau đó có 9 ô tô

rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?

Nói câu trả lời và

viết phép tính vào ô bên dưới

Trả lời: Bến xe còn lại ô tô.

 

pptx 22 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung - Bài 6: Em làm được những gì?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp: 2/ 
Kính chào quý thầy cô 
MÔN : TOÁN 
GIÁO VIÊN : . 
Khởi động 
Ai nhanh, ai đúng? 
Câu 1 
 Tám mươi bảy gồm mấy chục và mấy đơn vị? 
8 chục và 7 đơn vị 
87 chục và 0 đơn vị 
80 chục và 7 đơn vị 
Câu 2 
 35 
30 
 25 
? 
30 
5 
Câu 3 
 7 
8 
 9 
9 0 
98 
? 
Gộp 80 và 7 được số nào? 
Gộp 80 và 7 được 87 
Tám mươi bảy gồm mấy chục và mấy đơn vị? 
87 gồm 8 chục 
và 7 đơn v ị 
Bài 6 
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 
Chủ đề 
1 
Số 
1 
Cùng tìm quy luật dãy số và điền số 
Số 
1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
Quy luật dãy số: đếm thêm 1 
38 
39 
40 
Số 
1 
+2 
+2 
+2 
+2 
+2 
+2 
Quy luật dãy số: đếm thêm 2 
43 
45 
47 
+10 
Số 
1 
+10 
+10 
+10 
+10 
+10 
Quy luật dãy số: đếm thêm 10 
73 
63 
83 
70 
+ 
= 
? 
+ 
= 
– 
= 
– 
= 
? 
? 
3 
73 
? 
? 
? 
3 
? 
? 
? 
? 
73 
70 
3 
70 
73 
73 
3 
70 
Mẫu 
Làm theo mẫu 
2 
73 
70 
3 
36 
? 
6 
+ 
= 
? 
+ 
= 
– 
= 
– 
= 
? 
? 
6 
36 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
36 
30 
6 
30 
36 
36 
6 
30 
? 
30 
6 
30 
 + = 
a) Gọi tên các thành phần trong phép tính 
3 
34 
52 
8 6 
Số hạng 
Số hạng 
Tổng 
 – = 
86 
52 
34 
Số bị trừ 
Số trừ 
Hiệu 
? 
b) Thay dấu ? bằng dấu phép tính ( + , – ) 
3 
86 
34 
52 
34 
52 
86 
= 
= 
= 
86 
86 
34 
34 
52 
52 
– 
? 
? 
– 
+ 
Làm vào bảng con 
4 
Đặt tính rồi tính 
62 + 24 
37 – 15 
8 + 41 
+ 
– 
+ 
62 
24 
86 
37 
15 
22 
8 
41 
49 
5 
> 
= 
< 
12 
8 
> 
53 – 3 
53 
22 + 7 
29 
5 + 40 
50 
< 
= 
< 
50 
29 
45 
? 
? 
? 
? 
10 
? 
7 
10 
? 
2 
35 
20 
? 
10 
? 
? 
5 
? 
? 
? 
? 
4 
5 
Số? 
6 
Mẫu 
9 
0 
17 
2 
27 
12 
39 
15 
10 
5 
5 
5 
0 
Một bến xe có 29 ô tô, sau đó có 9 ô tô 
rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô ? 
7 
? 
? 
? 
? 
? 
Trả lời: Bến xe còn lại  ô tô. 
Nói câu trả lời và 
viết phép tính vào ô bên dưới 
29 
– 
9 
= 
20 
? 
20 
Mẹ mua 10 cái bánh, ba mua thêm 6 cái bánh nữa. Hỏi cả ba và mẹ mua bao nhiêu cái bánh? 
8 
? 
? 
? 
? 
? 
Trả lời: Cả ba và mẹ mua  cái bánh. 
Nói câu trả lời và 
viết phép tính vào ô bên dưới 
10 
+ 
6 
= 
16 
? 
16 
Ước lượng: Có khoảng  .. con cá. 
Đếm: Có .. con cá. 
9 
? 
? 
Cùng tìm cách làm và thực hiện 
Ước lượng: Có khoảng  con cá. 
Đếm: Có  con cá . 
9 
? 
? 
Khoảng 10 con 
40 
44 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chu_de_1_on_tap_va_bo_sung_bai_6_em_lam.pptx