Giáo án Tổng hợp môn lớp 2 - Tuần 29 - Trường TH Suối Giếng

Giáo án Tổng hợp môn lớp 2 - Tuần 29 - Trường TH Suối Giếng

I. Mục tiêu:

- Củng cố những kiến thức đã học về ATGT

- Biết thêm một số BBGT thông thường

- Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt ATGT

II. Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

 Tìm hiểu một số BBGT, Trò chơi

2. Hình thức hoạt động:

Hoạt động nhóm, lớp

Địa điểm: lớp học

III. Chuẩn bị:

 BBGT, Hệ thống câu hỏi

III. Tiến trình:

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 351Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn lớp 2 - Tuần 29 - Trường TH Suối Giếng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29
************************************
 HĐGDNGLL 2 	Tiết 32
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG
I. Mục tiêu:
Củng cố những kiến thức đã học về ATGT
Biết thêm một số BBGT thông thường
Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt ATGT
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
Nội dung:
	Tìm hiểu một số BBGT, Trò chơi
Hình thức hoạt động:
Hoạt động nhóm, lớp
Địa điểm: lớp học
III. Chuẩn bị: 
	BBGT, Hệ thống câu hỏi
III. Tiến trình:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
GV nêu lí do hoạt động
2. Các hoạt động: 
* Hoạt động 1: Tìm hiểu một số BBGT
- GV treo bảng các BBGT, y/c các nhóm nêu đặc điểm của BBGT: Hình gì? Màu sắc như thế nào?
- Nhận xét, chốt ý cho HS nắm được có 3 loại biển báo: BB nguy hiểm, BB cấm, BB chỉ dẫn
- Giới thiệu nội dung từng biển báo cho HS
* Hoạt động 2: Chơi trò chơi Đèn xanh-Đèn đỏ
- GV tổ chức cho HS ra sân xếp vòng tròn
- Nêu cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi 
3. Kết thúc hoạt động:
- Nhận xét về tinh thần học tập của HS.
- Dặn dò HS thực hiện đúng theo quy định về trật tự ATGT
- Hát bài hát kết thúc 
- Hát 
- Lắng nghe
- Thảo luận nhóm, đưa ra câu trả lời
- Lắng nghe
- Ra sân, xếp vòng tròn
- Lắng nghe
- Chơi
- Nghe
- Hát bài hát tập thể

Tài liệu đính kèm:

  • docNGLL T29(1).doc