Giáo án Thể dục 2 - Chương trình cả năm

Giáo án Thể dục 2 - Chương trình cả năm

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

 -Giới thiệu chương trình TD lớp 2.Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.

 -Một số quy định trong giờ học.Yêu cầu HS biết nhứng điểm cơ bản và từng bước vận dụng vào quá trình học tập.Biên chế tổ,chọn cán sự .

 -Học giậm chân tại chỗ-đứng lại.Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.

-Ôn trò chơi:Diệt các con vật có hại.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường . 1 còi

 

doc 107 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 04/06/2022 Lượt xem 417Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 2 - Chương trình cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThÓ dôc
Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh
Trß ch¬i diÖt c¸c con vËt cã h¹i
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 -Giới thiệu chương trình TD lớp 2.Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
 -Một số quy định trong giờ học.Yêu cầu HS biết nhứng điểm cơ bản và từng bước vận dụng vào quá trình học tập.Biên chế tổ,chọn cán sự .
 -Học giậm chân tại chỗ-đứng lại.Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
-Ôn trò chơi:Diệt các con vật có hại.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường . 1 còi
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân giậm Đứng lại đứng 
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Giới thiệu chương trình TD lớp 2. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung 
- Tổ trưởng có nhiệmvụ tổ chứctổ mình tập luyện
Nhận xét
 b. Phổ biến nội quy học tập
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo
- Nhận xét chung tinh thần học tập của học sinh 
 c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Yêu cầu nội dung về nhà
6p
28p
20p
 8p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
Đội hình trò chơi
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
ThÓ dôc
TËp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số khĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1, Y/c thực hiện tương đối chính xác động tác
- Học cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học. Y/c thực thiện ở mức 
 tương đối đúng.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước Thẳng . Thôi
 cả lớp điểm số..báo cáo
 giậm chângiậm Đứng lại.đứng
Nhận xét
 b. Chào,báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học:
 GV hướng dẫn, học sinh thực hiện
Nhận xét
*Cán sự hướng dẫn luyện tập ĐHĐN
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà luyện tập giậm chân tại chỗ
6p
 28p
10p
3-4lần
10p
3-4lần
8p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
ThÓ dôc
Dµn hµng ngang, dån hµng
Trß ch¬i : qua ®­êng léi
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số khĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1, Y/c thực hiện tương đối chính xác,trật tự
- Ôn cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp, Y/c thực thiện tương đối đúng.,trật tự
- Ôn trò chơi :” Qua đường lội” Y/c học sinh biết cách chơi và tham gia.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân giậm Đứng lại .đứng 
Thành vòng tròn đi thường . bước Thôi
 II/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
Nghiêm (nghỉ )
Giậm chân.giậm Đứng lạiđứng
b.Dàn hàng ngang - Dồn hàng
 c. Chào,báo cáo khi GV nhận lớp: 
GV hướng dẫn, học sinh thực hiện
d. Trò chơi: Qua đường lội
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Trò chơi : Có chúng em
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Yêu cầu nội dung về nhà
6p
 1-2 lấn
28p
7p
1-2lần
 7p
1-2lần
 7p
1-2lần
7p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình trò chơi
<= * * * * * * * 
<= * * * * * * * 
<= * * * * * * * 
<= * * * * * * * 
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
ThÓ dôc
Dµn hµng ngang, dån hµng
Trß ch¬i : nhanh lªn b¹n ¬i
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 - Ôn một số khĩ năng ĐHĐN, Y/c thực hiện tương đối chính xác, đẹp
 - Ôn trò chơi :” Nhanh lên bạn ơi” Y/c học sinh biết cách chơi và tham gia nhiệt tình.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
 - Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân giậm Đứng lại đứng 
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước Thẳng . Thôi
Cả lớp điểm số.báo cáo
Nghiêm (nghỉ )
Bên phải ( trái ) .quay
Nhận xét
b. Dàn hàng ngang - Dồn hàng
Nhận xét
c. Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn ĐHĐN
6p
1-2 lấn
28p
10p
2-3lần
9p
2-3lần
9p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
ThÓ dôc
Quay ph¶i , quay tr¸i
Trß ch¬i : nhanh lªn b¹n ¬i
 I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn một số kĩ năng ĐHĐN, Y/c thực hiện tương đối chính xác, đẹp.
- Học quay phải, quay trái. Y.c thực hiện được động tác tương đối đúng kỹ thuật,p hướng.
- Ôn trò chơi :” Nhanh lên bạn ơi” Y/c học sinh tham gia đúng luật và biết cách chơi..
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy 1 vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thườngbước Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,điểm số
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước Thẳng . Thôi
-Từ 1 đến hếtđiểm số
Nhận xét
 b. Học quay trái, quay phải
 - Bên phải(trái)..quay
Nhận xét
*Cán sự hướng dẫn ôn ĐHĐN
 Nhận xét
 c. Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn ĐHĐN
6p
28p
10p
1-2 lần
9p
2-3lần
9p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình trò chơi
GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
ThÓ dôc
Quay ph¶i , quay tr¸i
®éng t¸c v­¬n thë vµ tay
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn quay trái, quay phải, Y/c thực hiện tương đối chính xác, đẹp,đúng phương hướng.
- Làm quen với hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Y.c thực hiện được động tác tương đối đúng kt động tác.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường . . 1 còi . Tranh động tác vươn thở và tay
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân giậm Đứng lại .đứng 
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Kiểm tra bài cũ : 4HS
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Bên phải(trái)..quay
Nhận xét
b.Đọng tác vươn thở :
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
 c. Động tác tay: 
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Luyện tập 2 động tác vươn thở và tay
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà tập 2 động tác đã học
6p
1-2 lấn
28p
6p
 4-5lần
 6p
 6p
 10p
3-4lần
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
ThÓ dôc
®éng t¸c ch©n
Trß ch¬i : kÐo c­a lõa xÎ
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn động tác vươn thở,tay của bài TD phát triển chungY/c thực hiện tương đối đúng, đẹp.
- Học động chân của bài thể dục phát triển chung. Y.c thực hiện được động tác tương đối đúng kt động tác.
-Ôn trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường . 1 còi . tranh động tác chân
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy 1 vòng trên sân tập.
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Khởi động
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập động tác vươn thở, tay
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
 b. Động tác chân
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Luyện tập liên hoàn 3 động tác đã học
Nhận xét
c. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ 
Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét 
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà luyện tập các động tác đã học
6p
 28p
7p
 1-2lần
 8p
 4-5lần
 7p
 1-2lần
 6p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* ... * *
 GV
ThÓ dôc
ChuyÒn cÇu
Trß ch¬i : nÐm bãng tróng ®Ých
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người.Yêu cầu nâng cao khả năng thực hiện đón và chuyền cầu cho bạn chính xác.
 -Ôn trò chơi Ném bóng trúng đích.Yêu cầu biết ném vào đích chính xác,đạt thành tích .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : . 1 còi , sân chơi , mỗi HS 1 quả cầu , bóng ném .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
	NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thườngbước Thôi
Ôn bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Chuyền cầu theo nhóm 2 người
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS Tâng cầu
Nhận xét
b.Trò chơi : Ném bóng trúng đích
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi .
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng
HS vừa đi vừa hát theo nhịp
Thả lỏng
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn chuyền cầu đã học
7p
 1lần 
 26p
 13p
 13p
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
ThÓ dôc
ChuyÒn cÇu
Trß ch¬i : nÐm bãng tróng ®Ých
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người.Yêu cầu nâng cao khả năng thực hiện đón và chuyền cầu cho bạn chính xác.
 -Ôn trò chơi Ném bóng trúng đích.Yêu cầu biết ném vào đích chính xác,đạt thành tích .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : . 1 còi , sân chơi , mỗi HS 1 quả cầu , bóng ném .
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
	NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thườngbước Thôi
Ôn bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Chuyền cầu theo nhóm 2 người
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS Tâng cầu
Nhận xét
b.Trò chơi : Ném bóng trúng đích
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi .
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng
HS vừa đi vừa hát theo nhịp
Thả lỏng
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn chuyền cầu đã học
7p
 1lần 
 26p
 13p
 13p
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
ThÓ dôc
ChuyÒn cÇu
Trß ch¬i : con cãc lµ cËu «ng trêi
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người.Yêu cầu nâng cao khả năng thực hiện đón và chuyền cầu cho bạn chính xác.
 -Ôn trò chơồiCn Cóc là cậu Ông Trời.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : . 1 còi , sân chơi , mỗi HS 1 quả cầu , 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
	NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thườngbước Thôi
Ôn bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Chuyền cầu theo nhóm 2 người
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS Tâng cầu
Nhận xét
b.Trò chơi : Con Cóc là cậu Ông Trời
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi .
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Trò chơi : Chim bay,Cò bay
Thả lỏng
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn chuyền cầu đã học
7p
 1lần 
 26p
 13p
 13p
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
ThÓ dôc
KiÓm tra chuyÒn cÇu
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Kiểm tra và đánh giá được kết quả chuyền cầu theo nhóm hai người .
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : . 1 còi , sân chơi , mỗi HS 1 quả cầu , 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
	NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Khởi động
Ôn bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Tâng cầu cá nhân
Tâng cầu theo nhóm 2 người
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Nội dung kiểm tra:Chuyền cầu theo nhóm 2 
 người
b.Tổ chức và phương pháp kiểm tra :
Hai người đứng ở 2 bên vạch giới hạn,chuyền cầu cho nhau.
Mỗi HS được thực hiện 1-3 lần.Ngay lần đầu HS đón cầu được thì không phải thực hiện lần 2-3 .
c.Cách đánh giá :
-Hoàn thành :Đón và chuyền cầu tối thiểu được 1 
 lần
-Chưa hoàn thành:Không đón và chuyền cầu 
 được lần nào .
III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng
HS vừa đi vừa hát theo nhịp
Hệ thống bài học và nhận xét giờ kiểm tra
Về nhà ôn chuyền cầu đã học
7p
 1lần 
 26p
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
ThÓ dôc
Thi chuyÒn cÇu
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Thi chuyền cầu theo nhóm hai người.Yêu cầu từng nhóm cố gắng chuyền cầu đạt thành tích cao .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : . 1 còi , sân chơi , mỗi HS 1 quả cầu , 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
	NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Khởi động
HS chạy một vòng trên sân tập
Ôn bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Kiểm tra bài cũ : 4 học sinh
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Tâng cầu cá nhân :
b.Chuyền cầu theo nhóm hai người :
G.viên tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
c.Thi chuyền cầu theo nhóm hai người
G.viên tổ chức HS thi chuyền cầu theo nhóm
Nhận xét Tuyên dương
III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng
HS vừa đi vừa hát theo nhịp
Trò chơi : Có chúng em
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn chuyền cầu đã học
7p
 1lần 
 26p
 5ph
 8ph
 13ph
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
ThÓ dôc
Thi chuyÒn cÇu
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Thi vô dịch lớp chuyền cầu theo nhóm hai người.Yêu cầu đạt thành tích cao .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : . 1 còi , sân chơi , mỗi HS 1 quả cầu , 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
	NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Khởi động
HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Ôn bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Kiểm tra bài cũ : 4 học sinh
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Chuyền cầu theo nhóm hai người :
G.viên tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
c.Thi vô địch lớp chuyền cầu theo nhóm 2 người
G.viên tổ chức HS thi chuyền cầu theo nhóm
lần 1-2 : Tổ chức HS chơi thử
lần 3 : HS thi chuyền cầu chính thức
Mỗi tổ chọn 1 cặp để thi chuyền cầu với các tổ bạn
Nhóm nào có số lần chuyền cầu qua lại cho nhau nhiều nhất thì tổ đó thắng cuộc
Nhận xét Tuyên dương
III/ KẾT THÚC:
Đi đều.bước Đứng lại.đứng
HS vừa đi vừa hát theo nhịp
Trò chơi : Diệt các con vật có hại
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn chuyền cầu đã học
7p
 1lần 
 26p
 5ph
 21ph 
 7p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
ThÓ dôc
Tæng kÕt n¨m häc
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Tổng kết, đánh giá kết quả học tập môn Thể dục.Yêu cầu biết được khái quát nhứng kiến thức,kỹ năng đã học và kết quả học tập của HS trong mỗi lớp..
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi 
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
II/ CƠ BẢN:
a.Tổng kết,đánh giá kết quả học tập môn Thể dục
*Các nội dung môn TD chúng ta đã học trong năm học 2009-2010 là:
-Đội hình đội ngũ
 Ôn một số kiến thức đẫ học các lớp dưới.
Học mới:Tập hợp hàng ngang.Dóng hàng ngang. Điểm số hàng ngang.
-Bài TD phát triển chung:
Gồm có 8 động tác:Vươn thở.Tay.Chân.Lườn.
Bụng.Toàn thân.Nháy.Điều hoà.
-Bài tập RLTT và KNVĐCB:
 Ôn một số kiến thức đã học ở các lớp dưới:
 Học mới:Đi vượt chướng ngại vật thấp.Đi chuyển hướng phải,trái.Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.Tung và bắt bóng bằng 2 tay.Tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay.Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người trở lên.
-Trò chơi vận động:
Ôn một số trò chơi ở lớp 1-2.
Học mới 8 trò chơi:Tìm người chỉ huy.Thi xếp hàng.Mèo đuổi chuột.Chim về tổ.Đua ngựa.Thỏ nhảy.Lò cò tiếp sức.Hoàng Anh-Hoàng Yến.Ai kéo khoẻ.Chuyển đồ vật.
*Nhận xét,đánh giá kết quả học tập:
 Trong năm học đa số HS có tinh thần học tập,tham gia luyện tập tôt,tích cực nâng cao được thành tích học tập của bản thân mình và có ý chí luyện tập thân thể.Bên cạnh đó cũng còn 1 vài HS chưa chịu khó rèn luyện thân thể thường xuyên,sự chuẩn bị bài và dụng cụ luyện tập chưa được thường xuyên có gây trở ngại cho việc luyện tập TD.
Tuyên dương các em có thành tích luyện tập tốt.
III/ KẾT THÚC:
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tập bài TD hằng ngày vào buổi sáng.Luyện tập TDTT hằng ngày để rèn luyện thân thể.Tham gia các phong trào hoạt động TDTT ở địa phương.Biết giữ gìn vệ sinh thân thể
 7p
 26p
 7p

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_2_chuong_trinh_ca_nam.doc