Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008 - Tiết 63: 54 - 18

Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008  - Tiết 63: 54 - 18

Mục tiêu : Giúp hs :

 -Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 54 – 18 .

 -Ap dụng để giải các bài toán có liên quan – củng cố tên gọi các thành phần và kết quả trong phép tính trừ – củng cố biểu tựơng về hình tam giác.

Chuẩn bị : -54 que tính , bảng con .

 -Vở BT .

Các hoạt động dạy –học :

ND - HTTC TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 

doc 2 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 846Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008 - Tiết 63: 54 - 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 13 Thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2007
Tiết : 63
Toán
5 4 - 18
Mục tiêu : Giúp hs :
 -Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 54 – 18 .
 -Aùp dụng để giải các bài toán có liên quan – củng cố tên gọi các thành phần và kết quả trong phép tính trừ – củng cố biểu tựơng về hình tam giác.
Chuẩn bị : -54 que tính , bảng con . 
 -Vở BT .
Các hoạt động dạy –học :
ND - HTTC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/Kiểm tra bài cũ : 
-cả lớp .
2/ Bài mới :
Giới thiệu .
HĐ1 :Giới thiệu phép trừ 54 – 18
 -cả lớp .
HĐ2 : Luyện tập .
Bài 1 .Tính . – vở BT.
Bài 2 . Đặt tính . -
làm bc .
Bài 3 . Giải bài toán có lời văn -
- làm vở .
3/Củng cố,dặn dò :
-cả lớp .
4’
2’
6’
4’
6’
8’
5’
-Đọc lần lượt từng phép tính 74 – 6 ; 44 – 5 
. x + 7 = 54 x - 7 = 46
-Nhận xét ,sửa sai .
-G/ thiệu bằng lời –ghi bảng .
Có 54 q/ tính bớt 18 que tính. 
. Hỏi còn lại bao nhiêu q / tính ?
-Yêu cầu hs tìm kết quả của phép tính .
-Thực hiện và nêu lại cách thực hiện pt .
-Gọi hs đọc yêu cầu .
-Theo dõi hs làm bài ,nhắc nhở .
-Yêu cầu hs đọc lại bài làm của mình .
-Nhận xét ,chốt bài làm đúng .
-Gọi hs đọc yêu cầu bài .
-Đọc từng phép tính ,theo dõi.
-Nhận xét ,sửa sai .
.Nêu lại tên gọi của các thành phần trong phép trừ ?
-YC hs đọc đề toán .
-Theo dõi hs làm bài ,nhắc nhở .
 * Chấm 1 số vở .
-Nhận xét ,chốt bài làm đúng .
.Nêu dạng toán ?
-Yêu cầu hs đọc lại bảng CT 14 trừ . 
-Chơi trò chơi”Ai vẽ đúng “.
.Nêu cách chơi ,luật chơi .
-Tổ chức cho hs chơi .
-Chọn em thắng cuộc ,tuyên dương .
-Về nhà ôn lại các phép trừ có dạng 54 – 28
 * Nhận xét tiết học .
-Làm bảng con 
-Lắng nghe .
-Theo dõi .
-2, 3 em trả lời .
-Làm bc .
-Theo dõi .
-1 hs đọc .
-Làm vào vở .
-Mỗi hs đọc 1 phép tính .
-Theo dõi .
-1 hs đọc .
-Làm bc . 
–Theo dõi .
-2 hs nêu .
-2 em đọc .
-Làm vào vở .
-Theo dõi .
-2 hs nêu .
-Cả lớp đọc .
-Nội dung bài 4 .
-Lắng nghe .
-Cá nhân .
-Theo dõi .
-Thực hiện ở nhà .

Tài liệu đính kèm:

  • doct63.doc