Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008 - Tiết 38: Bảng cộng

Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008  - Tiết 38: Bảng cộng

Mục tiêu :Giúp Hs

 -Củng cố việc ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng có nhớ ( trong phạm vi 20 ) để vận dụng khi cộng nhẩm- cộng các số có hai chữ số có giải bài toán đơn .

 -Nhận dạng hình tam giác , hình tứ giác .

Chuẩn bị : -bảng con.

 -Vở BT.

 

doc 1 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 858Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008 - Tiết 38: Bảng cộng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 8 Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2007
Tiết : 38
Toán
	BẢNG CỘNG.
Mục tiêu :Giúp Hs 
 -Củng cố việc ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng có nhớ ( trong phạm vi 20 ) để vận dụng khi cộng nhẩm- cộng các số có hai chữ số có giải bài toán đơn .
 -Nhận dạng hình tam giác , hình tứ giác .
Chuẩn bị : -bảng con.
	-Vở BT.
ND - HTTC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1/Kiểm tra bài cũ - cá nhân ,lớp.
2/ Bài mới:
HĐ1: Củng cố bảng cộng. 
Bài 1 . a,Lập bảng cộng -4 nhóm .
b. Tính nhẩm - N2.
Bài 2 :Tính -bảng con .
 HĐ2: Giải toán .
Bài 3 . Giải bài toán có lời văn -làm vở.
 3/Củng cố , dặn do:ø 
-cá nhân.
4’
2’
6’
3’
5’
8’
5’
-Đọc phép tính .26 + 47 = 29 + 38 
38 + 16 ; 15 + 36 
 -Nhận xét ghi điểm 
-G/ thiệu - ghi bảng .
-Gọi hs đọc yêu cầu.
-Theo dõi .
-Củng cố lại - nhận xét tuyên dương. 
-Cho hs đọc lại bảng cộng.
-HD HS cách tính .
-Theo dõi hs thực hiện.
-Yêu cầu hs trình bày lại.
-Đọc lần lượt từng phép tính.
-Sửa bài.
-Yêu cầu hs đọc đề toán .
-Theo dõi hs làm bài,nhắc nhở thêm.
-Sửa bài,chốt bài giải đúng.
.Nêu dạng toán vừa giải.
* Thu vở chấm.
-Đọc lại bảng cộng. 
-Về nhà làm thêm bài tậpở vở BT.
* Nhận xét tiết học. 
-Lớp bảng con – 1 hs lên bảng làm .
-1 HS đọc yêu cầu .
-4 nhóm lên thi lập tiếp sức .
-Theo dõi.
- 1số hs đọc,ĐT.
-Theo dõi.
-Thảo luận theo nhóm 2.
-Tiếp nối nhau báo cáo kết qua.û 
-Lớp làmbc– 1 hs lên bảng làm. 
-Theo dõi .
-2 hs đọc .
-Lớp tự tóm tắt , giải vào vở – 1emlên bảng làm.
-Theo dõi.
-1hs nêu. 
-3,4 em đọc ,ĐT.
-Thực hiện ở nhà.

Tài liệu đính kèm:

  • doct38.doc