Giáo án môn Mỹ thuật Lớp 2 - Tuần 14 - Năm 2010 - Cao Minh Thọ

Giáo án môn Mỹ thuật Lớp 2 - Tuần 14 - Năm 2010 - Cao Minh Thọ

Tiết 14: Vẽ trang trí

VẼTIẾP HỌA TIẾT VÀO HÌNH VUÔNG VÀ VẼ MÀU

I. Mục tiêu:

- Hiểu cách vẽ hoạ tiết đơn giản vào hình vuông và vẽ màu.

- Biết cách vẽ hoạ tiết vào hình vuông.

- Vẽ tiếp được hoạ tiết vào hình vuông và vẽ màu.

II. Chuẩn bị:

* Giáo viên:

- Đồ vật có trang trí hình vuông.

- Bài của HS năm trước.

- Bài trang trí hình vuông.

* Học sinh:

- Đồ dùng học tập.

 

doc 3 trang Người đăng phuongtranhp Lượt xem 413Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Mỹ thuật Lớp 2 - Tuần 14 - Năm 2010 - Cao Minh Thọ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30 tháng 11 năm 2010.
Ngày giảng: 06 tháng 12 năm 2010.
Tuần 14:
Tiết 14: Vẽ trang trí 
Vẽtiếp họa tiết vào hình vuông và vẽ màu
I. Mục tiêu:
- Hiểu cách vẽ hoạ tiết đơn giản vào hình vuông và vẽ màu.
- Biết cách vẽ hoạ tiết vào hình vuông.
- Vẽ tiếp được hoạ tiết vào hình vuông và vẽ màu.
II. Chuẩn bị: 
* Giáo viên:
- Đồ vật có trang trí hình vuông.
- Bài của HS năm trước.
- Bài trang trí hình vuông.
* Học sinh:
- Đồ dùng học tập.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Các HĐ chủ yếu:
* Hoạt động 1:
Giới thiệu cách trang trí hình vuông đơn giản
* Hoạt động 2:
Cách vẽ
* Hoạt động3:
Thực hành
* Hoạt động 4:
Nhận xét, đánh giá
- GV ktra sĩ số lớp.
- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
- GV ghi bảng
GV treo 1 số bài trang trí hình vuông
? Các bài trang trí này có đẹp không?
? Dùng họa tiết nào để trang trí bài hình vuông?
? Các hình giống nhau thì vẽ như thế nào? Vẽ màu ntn?
? Màu nền với màu họa tiết như thế nào?
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
GV tóm tắt
- Có rất nhiều họa tiết để trang trí hình vuông như hoa, lá, con vật... Các hình giống nhau vẽ giống nhau và bằng nhau, vẽ màu giống nhau.
- Hình nền khác hình họa tiết. 
- Họa tiết đậm thì hình nền nhạt hoặc ngược lại. 
- GV yêu cầu hs quan sát hình trong VTV.
 ? Họa tiết chính là họa tiết nào? 
? Họa tiết phụ là họa tiết nào?
? Bài này hình nào chưa vẽ xong? Chúng ta phải làm gì?
GV hướng dẫn HS. 
- Chọn màu cho hoa ở họa tiết chính.
- Chọn màu cho họa tiết phụ ở 4 góc hình vuông.
- Vẽ màu nền khác với màu họa tiết.
Yêu cầu HS vẽ màu ở bông hoa trước và màu nền sau hoặc ngược lại.
Màu nền khác với màu của cánh hoa
- GV giới thiệu cho hs quan sát 1 số bài vẽ màu trang trí hình vuông của HS khóa trước
Yêu cầu hs làm bài
- GV xuống lớp hướng dẫn HS làm bài.
- Nhắc HS vẽ theo nét chấm 
vẽ đều và cân đối.
- Vẽ màu cho phù hợp, tránh vẽ ra ngoài.
Nhắc HS hình giống nhau vẽ bằng nhau và vẽ màu giống nhau.
- GV chọn 1 số bài vẽ đẹp và chưa đẹp yêu cầu HS nhận xét về:
- GV nhận xét ý kiến của hs. - GV đánh giá lại bài và xếp loại bài.
Củng cố, dặn dò: 
Hoàn thành bài vẽ.
 Chuẩn bị bài sau.
- Lớp trưởng báo cáo.
- HS để đồ dùng học tập lên bàn.
- HS quan sát tranh.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát hình.
- Học sinh trả lời.
- HS suy nghĩ trả lời.
- HS quan sát. 
- HS quan sát và học tập.
- HS thực hành.
HS nhận xét:
- Cách vẽ hình.
- vẽ màu.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_my_thuat_lop_2_tuan_14_nam_2010_cao_minh_tho.doc