Giáo án Kể chuyện 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

Giáo án Kể chuyện 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

1/ Ổn định:hát vui

2/ ktbc:tiết trước ôn tập cuối kì

3/ Bài mới :giới thiệu bài:

Trong tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ kể lại chuyện bốn mùa ,kể theo tranh,kể toàn bộ câu chuyện ,dựng lại chuyện

 Gv ghi tựa lên bảng

*Hướng dẫn kể chuyện

Gv ghi yêu cầu lên bảng

Gv treo tranh h/d hs đọc gợi ý và quan sát và nhận xét ra từng nàng tiên ,xuân ,hạ,thu,đông,qua y phục từng hình

 Gv gọi hs kể đoạn 1

-gv nhận xét khen ngợi từng em

-gv h/d hs kể trong nhóm

- gv theo dõi từng em kể uốn nắn

*Kể lại từng đoạn câu chuyện

Gv gọi hs cá nhân kể toàn bộ câu chuyện

Gv theo dõi từng hs kể nhận xét khen ngợi

*BT3:Dựng lại câu chuyện

Gv h/d hs khá dựng lại câu chuyện theo nhóm ,phân vai người dẫn chuyện :xuân,hạ,thu, đông ,bà đất

 

doc 18 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 439Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kể chuyện 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19
Tiết 19
Ngày dạy: 10/1/2017
KỂ CHUYỆN: 
	 CHUYỆN BỐN MÙA 
I/ MỤC TIÊU:
	-Dựa vào tranh và gợi ý mỗi tranh,kể lại được đoạn 1 (bt1) biết kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện bt2
* Tích hợp BVMT: Chúng ta cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên để cuộc sống của con người ngày càng đẹp đẽ hơn.
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Tranh minh họa
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
1/ Ổn định:hát vui
2/ ktbc:tiết trước ôn tập cuối kì
3/ Bài mới :giới thiệu bài:
Trong tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ kể lại chuyện bốn mùa ,kể theo tranh,kể toàn bộ câu chuyện ,dựng lại chuyện 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn kể chuyện 
Gv ghi yêu cầu lên bảng
Gv treo tranh h/d hs đọc gợi ý và quan sát và nhận xét ra từng nàng tiên ,xuân ,hạ,thu,đông,qua y phục từng hình
 Gv gọi hs kể đoạn 1 
-gv nhận xét khen ngợi từng em 
-gv h/d hs kể trong nhóm 
- gv theo dõi từng em kể uốn nắn
*Kể lại từng đoạn câu chuyện 
Gv gọi hs cá nhân kể toàn bộ câu chuyện 
Gv theo dõi từng hs kể nhận xét khen ngợi 
*BT3:Dựng lại câu chuyện 
Gv h/d hs khá dựng lại câu chuyện theo nhóm ,phân vai người dẫn chuyện :xuân,hạ,thu, đông ,bà đất 
 Gv nhận xét khen ngợi từng nhóm ,chọn nhóm kể hay 
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:câu chuyện này kể về mấy mùa ?mấy nàng tiên ?
 Gv nhận xét lhen ngợi 
 Gdhs :
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà kể lại cho người thân nghe ,tập kể thành thạo tiết sau kể lại 
Lớp hát 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
1-3 hs đọc đề bài 
Cả lớp quan sát tranh 
Hs lần lượt kể 
Hs kể nhau nghe nhận xét sữa chữa
Hs xung phong kể 5-6 em 
2 nhóm dành cho hs khá giỏi 
Hs quan sát kinh nghiệm học hỏi thêm 
Hstl:
Tuần 20
Tiết 20
Ngày dạy:17/1/2017
KỂ CHUYỆN:
	 ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ 
I/ MỤC TIÊU:
	-Xếp được các tranh theo đúng trình tự nội dung câu chuyện bài tập 1 
	-Kể được từng đoạn cạu chuyện theo tranh đã sắp xếp đúng trình tự 
II/ CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC:
Giao tiệp: ứng xử văn hoá.
Lắng nghe tích cực
III/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Tranh minh họa 
IV/ TIỀN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định:hát vui
2/ktbc:gv gọi hs kể lại chuyện bốn mùa 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt
3/Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ gặp lại thần gió ,ông Mạnh mà các em đã học ở bài tập đọc 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn kể chuyện 
Gc treo tranh h/d hs quan sát rồi xếp lại theo thứ tự 
+hỏi:tranh xếp như thế đúng theo nội dung chưa ?
Các em xếp lại cho phù hợp 
Gv nhận xét khen ngợi 
Gv gọi hs kể lại theo nội dung từng tranh 
Khi hs kể gv kể sơ cho hs nghe 
*Kể toàn bộ câu chuyện 
Gv gọi hs khá kể toàn bộ câu chuyện 
Gv nhận xét khen ngợi 
Gv chọn hs kể hay kể lại cho các em nghe 1 lần nữa 
*Đặt tên cho câu chuyện 
Gv h/d cho hs tìm và đặt tên cho câu chuyện 
 Gv nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:qua câu chuyện này giúp em hiểu điều gì?
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gdhs 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà em kể lại cho người thân nghe ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 em kể 
Hs lắng nghe 
1-2 hs nhắc tựa 
Hs cả lớp quan sát nêu 
Hstl:chưa hs lần lượt nêu
Tranh là tranh 4 .
Tranh 2,3 giữ nguyên 
Tranh 4 là tranh 1
Hs lần lượt kể 
-tranh 1:thần gió xô ngã ông Mạnh
-tranh2:ông Mạnh vác cây khiêng đá dựng nhà 
-tranh3:thần gió xô ngã cây cối , không xô được nhà ông Mạnh.
-tranh 4:thần gió kết bạn với ông Mạnh 
1-2 hs kể 
Hs nêu:thần gió và ngôi nhà nhỏ ,con người thắng thần gió 
Hstl:con người quyết tâm sẽ thắng thiên nhiên 
Hs lắng nghe 
Tuần: 21
Tiết 21
Ngày dạy: 7/3/2017
Kể chuyện:
	CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG 
I/MỤC TIÊU :
-Dựa theo gợi ý kể lại từng đoạn của câu chuyện 
* Tích hợp BVMT: HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện: Cần yêu quý những sự vật trong môi trường thiên nhiên quanh ta để cuộc sống luôn đẹp đẽ và có ý nghĩa. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.
II/ CÁC KĨ NĂNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC
	-Xác định vị trí 
	-Thể hiện sự thông cảm 
	-Tư duy phê phán 
III/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Tranh minh họa,bảng phụ ghi gợi ý 
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định:hát vui
2/ktbc:gv gọi hs kể chuyện ông mạnh thắng thần gió 
 Gv nhận xét cho điểm 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ Bài mới:gv treo tranh giới thiệu :hômnay các em kể chuyện bài mà các em đã học qua 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn kể chuyện 
Gv dính lên bảng câu hỏi gợi ý gọi hs đọc lại 
Gv đặt câu hỏi :
+hỏi:bông cúc đẹp như thế nào?
 Gv nhận xét khen ngợi 
+hỏi:sơn ca làm gì và nói gì?
 Gv nhận xét khen ngợi 
+hỏi:bông cúc vui như thế nào?
 Gv nhận xét khen ngợi
Gv gọi hs nối tiếp kể từng đoạn theo gợi ý 
 Gv nhận xét khen ngợi từng em 
Gv gọi hs kể toàn bộ câu chuyện 
Gv theo dõi tuyên dương em kể hay nhất 
4/Củng cố dặn dò 
 Gv gọi hs kể tốt kể cho hs nghe 1 lần nữa
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà kể lại cho người thân nghe ,xem bài chuẩn bị cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 hs kể 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
1-2 hs đọc gợi ý 
Hstl:trắng tinh mọc bên bờ rào 
Hstl:sơn ca hót rằng cúc ơi cúc đẹp. .sao
Hstl:cúc sung sướng khôn tả 
7-9 em 
5-6 em 
2-3 em
1-2 em 
Tuần 22
Tiết 22
Ngày dạy: 14/2/2017
KỂ CHUYỆN:
	MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN 
I/ MỤC TIÊU:
	-Biết đặt tên cho từng đoạn truyện (bt1)
	-Kể lại được từng đoạn câu chuyện(bt2)
II/ CÁC KĨ NĂNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC 
	-Tư duy sáng tảo
	-Ra quyết định
	-Ứng phó với căng thẳng
III/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Bảng phụ viết sẵn gợi ý 
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs kể lại chuyện chim sơn ca và bông cúc trắng 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ gặp lại chồn và gà rừng qua bài tập đọc các em đã học qua 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn kể chuyện 
1/ Đặt tên cho từng đoạn câu chuyện 
Gv h/d cho hs đọc đoạn 1 
Gv gọi hs suy nghĩ đặt tên cho đoạn 1 
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv h/s ha đọc đoạn 2 
Gv gợi ý :lúc trong hang chồn có suy nghĩ gì và làm gì?
Gv gọi hs đặt tên cho đoạn 2 
Gv nhận xét khen ngợi 
Gvh/d hs đọc đoạn 3 ,đặt tên cho đoạn 3 
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gv h/d hs đọc thầm đoạn 4 ,đặt tên đoạn 4/
 Gv nhận xét khen ngợi 
*Hướng dẫn hs kể từng đoạn câu chuyện 
Gv kể mẫu cho hs nghe 
Gv gọi hs kể chuyện từng đoạn 
Gv nhận xét khen ngợi từng em 
Gv gợi ý cho hs kể tốt hơn 
Đ1:ở khu rừng nọ có đôi bạn thân . .
Đ2:một buổi sáng đẹp . . .dạo chơi 
Đ3:suy nhgĩ mãi gà rừng ngẫm nghĩ
Đ4:đôi bạn gặp nhau 
*Thi kể toàn bộ câu chuyện 
Gv gọi hs khà thi kể chuyện 
 Gv nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò 
Gv gọi hs kể hay kể lại câu chuyện 
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gdhs 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà kể lại cho người thân nghe ,xem bài chuẩn bị cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 em 
Hs lắng nghe 
2-3 em nhắc tựa
1-2 em đọc 
Hstl:chú chồn kêu ngạo 
Hs lắng nghe 
Hstl:trí khôn của chồn đâu rồi 
Hstl:trí khôn của gà rừng 
Hstl:chồn đã hiểu ra 
Hs lắng nghe 
Hs lần lượt kể 
Hs theo dõi 
3-4 hs kể 
1-2 em 
Hs lắng nghe 
Tuần: 23
Tiết 23
Ngày dạy: 21/2/2017
KỂ CHUYỆN 
	BÁC SĨ SÓI 
I/ MỤC TIÊU
	-Dựa theo tranh kể lại từng đoạn câu chuyện 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Tranh minh họa 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/Ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs kể lại chuyện 1 trí khôn hơn trăm trí khôn 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt 
3/ bài mới giới thiệu bài 
Hôm nay các em sẽ gặp lại bác sĩ sói bài tập đọc mà các em đã học qua 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn kể chuyện 
Gv gọi hs đọc đề bài 
Gv treo tranh h/d hs tóm tắt 
+hỏi:tranh 1 vẽ cảnh gì?
 Gv nhận xét khen ngợi
+tranh 2:sói thay đổi hình dáng thế nào?
 Gv nhận xét khen ngợi 
+hỏi:tranh 3 vẽ cảnh gì?
 Gv nhận xét khen ngợi 
+hỏi:tranh 4 vẽ gì?
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gv h/d hs nhìn tranh tập kể toàn tranh theo nhóm 
Gv theo dõi giúp đỡ hs 
*Kể toàn bộ câu chuyện 
Gv gọi hs kể toàn bộ câu chuyện 
Gv nghe nhận xét sữa chữa 
4/Củng cố dặn dò 
Gv goịhs kể hay kể lại toàn bộ câu chuyện 
Gv nhận xét khen ngợi 
Gv nhận xét tiết học 
Về nhà kể lại cho người thân nghe .xem bài chuẩn bị tiết sau 
Lớp hát 
2-3 em 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
1-2 hs đọc đề bài 
Hstl:ngựa đang ăn cỏ. . .thèm rõ dãi
Hstl:sói mặc áo trắng,đội mũ,ống nghe đeo mắt kính 
Hstl:sói mon men dụ dỗ,ngựa bình tĩnh chuẩn bị tư thế đá 
Hstl:ngựa đá 1 cú trời giáng sói bật ngữa bốn cẳng hươ hươ giựa trời,kính vỡ tan ,mũ văng ra 
Các nhóm kể
3-4 hs kể
1-2 em 
Tuần: 24
Tiết 24
Ngày dạy: 28/2/2017
KỂ CHUYỆN:
	QUẢ TIM KHỈ 
I/ MỤC TIÊU:
	-Dựa theo tranh kể lại từng đoạn của câu chuyện 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Tranh minh họa 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIA1O VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định:hát vui
2/ktbc:gv gọi hs kể chuyện bác sĩ sói 
Gv nhận xét 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết kể chuyện hômnay các em sẽ dựa vào tranh kể và tìm hiểu thêm chuyện bác sĩ sói 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn kể chuyện 
Gv treo tranh h/d hs quan sát 
Gv gọi hs vắn tắt nội dung từng tranh 
Gv ghi bảng 
Tranh 1:khỉ kết bạn với cá xấu 
Tranh 2:cá xấu mời khỉ đến chơi nhà 
Tranh 3:khỉ thoát nạn 
Tranh 4:bị khỉ mắng cá xấu cá xấu tẽn tò lũi mất 
Gv gọi hs kể từng đoạn theo tranh
 Gv nhận xét khen ngợi 
*Phân vai dựng lại câu chuyện 
Gv h/s hs dẫn chuyện ,sắm vai khỉ,cá xấu 
 Gv theo dõi từng nhóm kể nhận xét khen ngợi
4/Củng cố dặn dò 
Gv gọi hs kể tốt kể lại chuyện 
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gdhs 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà kể lại chuyện cho người thân nghe ,kể thành thạo ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 em 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Hs quan sát 
Hs nêu 
Hs nghe 
Hs nói tiếp kể 
Hs khá 
1-2 em 
Hs nghe
Tuần: 25
Tiết 25
Ngày dạy: 7/3/2017
KỂ CHUYỆN 
	SƠN TINH,THỦY TINH
I/ MỤC TIÊU:
	-Xếp đúng thứ tự theo các tranh của nội dung câu chuyện (bt1)dựa theo tranh kể lại từng đoạn câu chuyện (bt2)
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Tranh minh họa 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  ... / ktbc;gv gọi hs kể lại chuyện sơn tinh,thủy tinh
 ổ tà Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt 
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Trong tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ kể theo tranh ,sau đó phân vai kể chuyện 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn kể chuyện 
 Kể từng đoạn theo tranh 
Gv treo tranh lên bảng h/d hs quan sát .gv nêu tóm tắt nội dung từng tranh 
-Tranh 1:tôm càng và ca con làm quen với nhau 
-Tranh 2:cá con trổ tài bơi cho tôm càng xem 
-Tranh 3:tôm càng cứu cá con 
-Tranh 4:biết tài bơi của tôm cá con nể phục 
*Kể chuyện trong nhóm 
 Gv h/d hs kể bạn nghe sữa chữa lẫn nhau 
Gv gọi hs kể chuyện 
 Gv nhận xét khen ngợi 
*Phân công dựng lại câu chuyện 
Gv phân người dẫn ch,tôm càng ,cá con. 
 Gv nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò
 Gv gọi hs kể hay kể lại cho lớp nghe 
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gdhs 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà kể lại cho người thân nghe ,xem trước bài chuẩn bị cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 hs kể 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Hs quan sát tranh 
Hs nghe nắm bài kể 
Hs kể trong nhóm 
3 nhóm thực hiện
1-2 em 
TUẦN 27
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2
(Soạn trong môn Tập đọc)
Tuần 28
Ngày dạy: 28/3/2017
KỂ CHUYỆN:
	KHO BÁU
I/ MỤC TIÊU:
	-Gợi vào gợi ý cho trước ,kể lại từng đoạn câu chuyện (bt1)
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Bảng phụ ghi gợi ý 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định :hát vui
2/ ktbc:tiết trước ôn tập 
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Các em đoán xem hôm nay các em kể mẫu chuyện gì ?bài mà các em đã học qua 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn kể chuyện 
Kể từng đoạn theo gợi ý ,gv ghi đề bài ,treo bảng phụ ghi gợi ý ,gv h/d hs đọc qua gợi ý 
 Gv gọi hs đọc tiếp gợi ý 
Đoạn 1 :hai vợ chồng nông dân chăm chỉ. . . có . .cơ ngơi 
Đoạn 2:lời dặn của người cha 
Đoạn 3:hai anh em làm theo lời dặn . . hiểu ra,
Gv theo dõi hs kể nhận xét sữa chữa về nội dung ,giọng kể ,điệu bộ 
*Kể toàn bộ câu chuyện 
Gv gọi hs lên kể bằng lời của mình kết hợp điệu bộ ,nét mặt,
 Gv nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò :
Gv gọi hs kể hay kể lại cho hs nghe 
 Gv nhận xét tiết học ,về nhà kể lại chuyện . sau
Lớp hát 
Hs lắng nghe 
1-2 hs nhắc tựa 
4-5 em đọc qua gợi ý 
Hs nghe 
Hs nối tiếp kể 
4-5 hs kể 
1-2 em 
Tuần 29
Ngày dạy: 4/4/2017
KỀ CHUYỆN:	NHỮNG QUẢ ĐÀO 
I/ MỤC TIÊU:
	-Bước đầu biết tóm tắt nội dung mỗi đoạn truyện bằng 1 cụm từ hay 1 câu bt1
	-kể lại từng đoạn câu chuyện dựa vào tóm tắt bt2
II/ CÁC KĨ NĂNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC 
	-Tự nhận thức 
	-Xác định giá trị bản thân 
III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT DẠY HỌC 
	-Trình bày ý kiến cá nhân 
	-Trình bày 1 phút 
	-Thảo luận cặp đôi –chia sẻ 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Tranh minh họa ,bảng phụ ghi tóm tắt 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs kể lại chuyện kho báu 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết kể chuyện hôm nay các em kể chuyện rất quen thuộc bài các em học qua :những quả đào 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn kể chuyện 
Gv treo bảng tóm tắt h/d hs kể 
Gv kể mẫu từng đoạn 1,2 lần 
Gv gọi hs nối tiếp kể 
 Gv nhận xét khen ngợi sữa chữa 
*Phân vai dựng lại câu chuyện 
Gv chia hs khá thành các nhóm h/d các em phân vai dựng lại câu chuyện 
 Gv gọi hs nhận xét 
Gv nhận xét khen ngợi từng nhóm 
4/ củng cố dặn dò
Gv gọi hs khá kể toàn bộ câu chuyện 
Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà xem bài ,kể lại cho người thân nghe 
Chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 hs kể 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Hs theo dõi 
Hs nối tiếp kể 
2-3 nhóm 
Hs nhận xét 
3-4 em 
Hs lắng nghe 
Tuần 30
Ngày dạy: 11/4/2017
KỂ CHUYỆN :
	AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG 
I / MỤC TIÊU :
	-Dựa theo tranh kể lại từng đoạn câu chuyện ,hs khá kể toàn bộ câu chuyện 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Tranh minh họa 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs kể lại chuyện những quả đào 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt	
3/ Bài mới: giới thiệu bài 
Tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện ai ngoan sẽ được thưởng 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn học sinh kể chuyện 
1/ kể từng đoạn theo tranh 
Gv treo tranh hs nêu nội dung tranh 
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv gọi hs kể từng đoạn câu chuyện theo tranh 
 Gv nghe hs kể nhận xét sữa chữa 
2/ Kể lại oàn bộ câu chuyện 
Gv gọi hs khá kể lại toàn bộ câu chuyện 
 Gv theo dõi hs kểnhận xét khen ngợi 
3/ Kể lại đoạn cuối theo lời bạn Tộ 
Gv gọi hs kể 
Gv theo dõi nhận xét khen ngợi hs kể tốt 
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:qua chuyện em học điều gì về tính tốt của bạn Tộ ?
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gdhs 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà kể lại cho người thân nghe ,chuẩn bị tốt bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 hs 
Hs lắng nghe 
1-2 em nhắc tựa 
Hs nêu:1/ Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng,Bác nắm tay các em nhỏ 
T2:Bác trò chuyện hỏi han học sinh 
T3:Bác xoa đầu khen Tộ ngoan 
Hs nối tiếp kể 
4-5 em 
2-3 hs khá giỏi xung phong kể 
Hstl:tính thật thà ,dũng cảm nhận lỗi 
Tuần 31
Ngày dạy: 18/4/2017
CHIẾC RỄ ĐA TRÒN 
I/ MỤC TIÊU:
	-Sắp xếp đúng thứ tự theo nội dung tranh câu chuyện và kể lại được từng đoạn của câu chuyện (bt1,bt2)
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Tranh minh họa 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ ổn định:hát vui
2/ ktbc: gv gọi hs kể lại chuyện ai ngoan sẽ được thưởng 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ Bài mới giới thiệu bài 
Tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ gặp lại Bác Hồ qua bài tập đọc đã học :chuếc rễ đa tròn 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn hs kể chuyện 
 Gv treo tranh h/d 
Gv h/d hs kể từng đoạn câu chuyện 
Gv nhận xét hs kể tốt 
*HS kể toàn bộ câu chuyện 
 Gv gọi hs kể toàn bộ câu chuyện 
Gv theo dõi hs kể nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò 
Gv gọi hs kể lại toàn bộ câu chuuyện
Gv nhận xét tuyên dương 
 Gdhs 
Gv nhận xét tiết học ,về nhà kể chuyện cho người th.
Lớp hát 
2-3 hs kể 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Hs nối tiếp kể 
5-6 hs 
1-2 hs 
Tuần 32
Ngày dạy: 25/4/2017
CHUYỆN QUẢ BẦU 
I/ MỤC TIÊU:
	-Dựa vào tranh theo gợi ý ,kể lại từng đoạn câu chuyện bt1,bt2. 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Tranh minh họa 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs kể bài chiếc rễ đa tròn
 Gv nhậnxét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt 
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ xem tranh kể lại chuyện quả bầu 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn kể chuyện 
 Gv treo tranh h/d 
+hỏi:em hãy nêu nội dung từng tranh 
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gv kể sơ kược từng đoạn theo tranh 
 Gv gọi hs tiếp kể đoạn 
 Gv nhận xét khen ngợi 
Đ3/ gv gợi ý cho hs kể 
 Gv nhận xét khen ngợi 
*Kể chuyện trong nhóm 
Gv gọi hs đại diện nhóm kể 
 Gv nhận xét khen ngợi 
*Kể toàn bộ câu chuyện 
Gv đọc phần mở đầu h/d hs kể 
Gv nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò 
Gv gọi hs kể lại toàn bộ câu chuyện 
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà kể chuyện cho người thân nghje ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 em 
Hs cả lớp lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Hs quan sát tranh 
Hs nêu:tranh 1/ hai vợ chồng người đi rừng bắt được 1 con dúi 
Tranh 2/ hai vợ chồng sống trong khúc gỗ 
Hs nghe 
Hs nối tiếp kể 
Các nhóm kể nghe sữa chữa lẫn nhau 
Mỗi nhóm 1-2 em 
4-5 hs lần lượt kể 
1-2 em kể 
Tuần 33
Ngày dạy: ./5/2017
BÓP NÁT QUẢ CAM 
I/ MỤC TIÊU:
	-Sắp xếp đúng thứ tự theo tranh và kể lại được từng đoạn câu chuyện (bt1,bt2)
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Tranh minh họa 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định:hát vui 
2/ ktbc:gv gọi hs kể lại chuyện quả bầu 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ bài mới :giới thiệu bài 
Tiết kể chuyện hôm nay các em tập kể bài bóp nát quả cam 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn kể chuyện 
Gv treo tranh cho hs quan sát 
Gv gọi hs đọc yêu cầu đề bài 
Gv gọi hs sắp xếp đúng thứ tự 
Gv nhận xét khen ngợi 
Kl:tranh 2, 1, 4, 3.
Gv gọi hs kể từng đoạn câu chuyện theo tranh 
 Gv kể sơ lược 1 lần 
Gv gọi hs lần lượt kể 
Gv nhận xét khen ngợi 
*kể toàn bộ câu chuyện 
Gv kể lại lần đầu cho hs nhớ và kể 
Gv gọi hs kể toàn bộ câu chuyện 
 Gv nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò 
Gv gọi hs kể lại chuyện cho lớp nghe 
 Gdhs 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà xem bài kể lại chuyện cho người thân nghe xem bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 hs kể 
Hs lắng nghe 
Hs nhắc tựa 
Cả lớp 
Hs đọc đề 
Hs nêu 
Hs lần lượt kể 
Hs lắng nghe 
4-5 em kể 
1-2 em 
Tuần 34
Ngày dạy: 9/5/2017
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU:
	-Dựa vào nội dung tóm tắt kề lại từng đoạn của câu chuyện 
II/ CÁC KĨ NĂNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC 
	-Giao tiếp
	-Thể hiện sự thông cảm 
	-Ra quyết định
III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT DẠY HỌC 
	-Trình bày ý kiến cá nhân 
	-Hỏi ý kiến chuyên gia 
IV/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Bảng phụ tóm tắt 3 đoạn câu chuyện 
V/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định:hát vui 
2/ ktbc:gv gọi hs kể lại chuyện bóp nát quả cam 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt 
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết kể chyện hôm nay các em kể chuyện người làm đồ chơi
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn hs kể chuyện 
Gv ghi đề bài lên bảng h/d hs dựa vào nội dung kể lại từng đoạn câu chuyện 
 Gv treo bảng phụ tóm tắt nd
Gv gọi hs kể theo phần tóm tắt 
Gv theo dõi nhận xét khen ngợi 
Gv h/d hs kể từng đoạn theo nhóm 
Gv gọi hs thi kể trước lớp 
Gv nhận xét khen ngợi 
*kể toàn bộ câu chuyện 
Gv gọi hs kể toàn bộ câu chuyện 
Gv nhận xét từng em kể hay ,kể chưa diễn cảm 
Gv gọi hs kể hay kể cho lớp nghe 
4/ Củng cố dặn dò
Gv nhận xét khen 1 số em kể tốt 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà kể cho người thân nghe ,kể thành thạo tiết sau kt,xem bài chuẩn bị tiết sau 
Lớp hát
2-3 hs kể 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa
Hs theo dõi lần lượt kể 
Các nhóm kể 
4-5 em 
3-4 em 
1-2 em 
Tuần 35
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
(Soạn trong môn Tập đọc)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_ke_chuyen_2_hoc_ky_2_nam_hoc_2016_2017.doc